Loading Events
Month / Region

Event Views Navigation

Renginių Sąrašas › JAV

Events List Navigation

April 2018

Maloniai kviečiame dalyvauti žygyje 2018 m. balandžio 22 d. (sekmadienį) 10 val. r.
Vykti metro R, W iki Rector stotelės. Susitikę visi eisime iki PATH metro stoties.
Iš čia vyksime į Hoboken, žygiuosime Hudson upės pakrante.

Find out more »

IL – PLC metinis narių susirinkimas

April 22, Sunday, 11:00 AM

Pasaulio lietuvių centro metinis narių susirinkimas
Balandžio 22 d., sekmadienį
11 val. r. – registracija
1 val. p. p. – susirinkimo pradžia
Pasaulio lietuvių centras, Pokylių salė (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439)

Find out more »

IL – Dariaus Kairio koncertas

April 27, Friday, 8:00 PM - extra

Balandžio 27 d., penktadienį, 8 val. v.
Kviečiame į „Lietuvių Pasiutnaktį”. Darius Kairys išpildys meninę programą.
Geras maistas, gera nuotaika… Garantuotai!
Kunigaikščių užeiga (6312 S. Harlem, Summit, IL 60501)

Find out more »

IL – LF metinis narių suvažiavimas

April 28, Saturday, 8:00 AM

Lietuvių Fondo metinis narių suvažiavimas
Balandžio 28 d., šeštadienis
8 val. r. – registracija
10 val. r. – suvažiavimo pradžia
Pasaulio Lietuvių Centras, Pokylių salė (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439)
Lietuvių Fondas

Find out more »

IL – PLC pavasarinė talka

April 28, Saturday, 12:00 PM

PLC pavasarinė talka
Balandžio 28 d, šeštadienis, 12 val. p. p.

Kviečiame visus didelius ir mažus į Pasaulio lietuvių centro talką. Sutvarkykime aplinką: surinkime šiukšles, lapus ir šakas. Pamokykime savo vaikus bendrystės, darnumo dirbant kartu, vidinio pasitenkinimo matant savo darbo rezultatus. Juk net ir darbas gali būti linksmas ir malonus! Laukiame su grėbliais, maišais ir gera nuotaika. Nepamirškite darbinių prištinių!

Find out more »

IL – Lietuvių poezijos pavasaris JAV

April 28, Saturday, 6:00 PM - extra

Lietuvių poezijos pavasaris JAV
Balandžio 28 d., šeštadienis, 6 val. v.
Pasaulio Lietuvių Centras, Galerija „Siela” (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439)

Find out more »

JAV LB Lemonto apylinkės metinis ataskaitinis susirinkimas
Balandžio 29 d., sekmadienis, 12:30 val. p. p.
Pasaulio Lietuvių Centras, Pokylių salė (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439)

Find out more »

Balandžio 29 d., sekmadienį, 1 val. p. p. lietuvių tautinių šokių ansamblio „Grandis” metinis koncertas, „Buvome, esame, būsime”, skirtas paminėti vaikų ratelio 25-mečio jubiliejų. Koncertas bus rengiamas Pasaulio Lietuvių centro Ritos Riškienės salėje. Visi kviečiami! Pasiteiravimai dėl bilietų: Rasa Zakarauskienė, tel. 708-712-4931.

Find out more »
October 2018

Sekm., spalio 21 d., 12:30 val. p. p., Pasaulio lietuvių centro didžiojoje salėje bus rengiami kasmetiniai org. „Vaiko vartai į mokslą” lėšų telkimo „Derliaus pietūs”. Pietų dalyviai skaniai pavalgys, pamatys trumpą muzikinę programą, išbandys laimę loterijoje. Pietų pelnas padės organizacijai toliau remti 11 pomokylinių dienos centrų Lietuvoje, kurie dirba su rizikos grupės šeimų vaikais.

Find out more »