Loading Events
Mėnuo / Regionas

Renginio Detalės Naršymas

Renginių Sąrašas › JAV

Renginių Sarašo Naršymas

vasario 2017

NY – Lietuvos nepriklausomybės šventė

vasario 25, šešt., 5:30 val. p.p.

Mieli Niujorko lietuviai,šeimų nariai ir bičiuliai,

Šeštadienį, vasario 25 dieną 5:30 val. p. p. New Yorko Lietuvių bendruomenės valdyba drauge su Lietuvos Respublikos generaliniu konsulatu New Yorke kviečia jus į Lietuvos Nepriklausomybės Šventę.

Apreiškimo bažnyčioje sveikinamąjį žodį tars Lietuvos generalinis konsulas Niujorke Julius Pranevičius; Muzikinę programą atliks Lietuvių meno ansamblis iš Čikagos „Dainava”, vadovaujamas Dariaus Polikaičio;

Sužinoti daugiau »

IL – Labdaros renginys

vasario 25, šešt., 6:30 val. v.

Vasario 25 d., šeštadienį, 6:30 val. v. PLC, galerijoje „Siela” (14911 127th St., Lemont, IL 60439) vyks Chicago Mothers Foundation organizuojamas renginys skirtas paremti neįgalius Lietuvos vaikus. Daugiau informacijos el. paštu mothersunionfoundation@gmail.com arba paskambinus tel. 630-207-9816 (Edita).

Sužinoti daugiau »

Maloniai kviečiame dalyvauti žygyje 2017 m. vasario 26 d. (sekmadienį) 10 val. r.

Renkamės Manhetene prie 181 St. metro stotelės, Fort Washington Ave. Vykti metro A traukiniu iki 181 St.
Žygiuosime per tiltą link Naujojo Džersio. Perėjus tiltą, bus Fort Lee. Ten esančioje apžvalgos aikštelėje gėrėsimės vaizdu į Manheteną, vyks žvalumo mankšta. Po to Fort Lee artimiausioje kavinėje pabendrausime prie arbatos, patarsime sekančio žygio programą.

Sužinoti daugiau »

IL – Labdaros koncertas

vasario 26, sekm., 1:00 val. p.p.

Vasario 26 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Lietuvių dailės muziejaus salėje (14911 127th St., Lemont, IL 60439) vyks Labdaros koncertas skirtas paremti Lietovos kaimo vaikus. Fortepijonu skambins profesorius Vytautas Landsbergis, gitara gros ir dainuos jo sūnus Vytautas ir žmona Ramunė Landsbergiai.

Sužinoti daugiau »

IL – Vakaronė su V. ir R. Landsbergiais

vasario 27, pirm., 6:30 val. v.

Svečiai iš Lietuvos, Vytautas ir Ramunė Landbsergiai papasakos apie savo meninę veiklą, vėliausius projektus, ir ateities planus. Jie padainuos dainų. Bus pabendravimas prie vaišių.

Sužinoti daugiau »
kovo 2017

Kovo 1 d., trečiadienį, 6:30 val. v. LR generalinis konsulatas New Yorke (420 5th Ave., 3rd Floor, New York, NY 10018) kviečia į susitikimą ir diskusiją aktualiais politikos ir kultūros klausimais su Vytautu ir Vytautu V. Landsbergiais. Apie dalyvavimą pranšti el. paštu: ny.renginiai@urm.lt.

Sužinoti daugiau »

Kovo 3 d., penktadienį, 6:30 val. v. SLA Artspace (307 W 30th Street, New York, NY 10001) kviečiame visus į susitikimą su Landsbergių šeimyna. Vakaro metu vyks literatūriniai pokalbiai, skambės Čiurlionio muzika, poezija, dainos, bus rodomi filmai.

Sužinoti daugiau »

IL – Paroda ,,NO Home To Go To”

kovo 9, ketv., 9:00 val. r. - balandžio 17

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus parengta paroda “No Home To Go To” apie lietuvius ir kitų Baltijos šalių žmones, kurie II Pasaulinio karo gale, 1944 metais, artėjant sovietų armijai pasitraukė į Vakarus.

Sužinoti daugiau »

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventė

Kovo 11 d., šeštadienį, 2:30 val. p. p. nuoširdžiai visus kviečiame dalyvauti Lietuvos gimtadienyje – šventėje, skirtoje vasario 16 d. ir Kovo 11 d. įvykiams atminti.

Sužinoti daugiau »

CA – San Francisko bendruomenės susirinkimas

kovo 11, šešt., 5:00 val. p.p.

JAV LB San Francisko bendruomenės metinis susirinkimas

Mieli San Francisko Lietuviai, norėtume visus pakviesti į metinį JAV LB San Francisko apylinkės narių susirinkimą. Surinkimas vyks iš kart po nepriklausomybės renginio, Kovo 11 d., 5 val. p. p. Latvių namuose adresu: 425 Hoffman Ave, San Francisco, CA 94114.

Prašome iš anksto pranešti apie savo dalyvavimą: info@SFLithuanians.com.

Sužinoti daugiau »

Nuoširdžiai kviečiame jus į Berniukų ir Jaunuolių Choro “Dagilėlis” koncertą, kuris įvyks penktadienį, kovo 17 d., 7 val. v. Clevelando Valstybinio universiteto gražiojoje ir akustiniai tobuloje salėje – Waetjen Auditorium. Chorą sudaro 37 berniukai/jaunuoliai nuo 10-19 m. amžiaus. Todėl šis koncertas turėtų būti ypatingai įdomus mūsų jaunimui.

Sužinoti daugiau »

IL – Velykinių kiaušinių dekoravimas

kovo 25, šešt., 10:00 val. r.

Kovo 25 dieną 10 valandą ryto velykinių kiaušinių dekoravimo pamoka. Jos instruktorius – menininkas Donatas Astras. Jis susirinkusius mokys lietuvių tradicinės dažytų kiaušinių skutinėjimo technikos. Pamokos dalyviai bus pamokyti, kaip specialiu gremžtuku ant nudažyto kiaušinio išskutinėti pasirinktų ar susikurtų ornamentų. Į pamoką kviečiame ir suaugusius, ir vaikus. Ateikite su šeimomis, praleiskite kelias valandas patys kurdami Velykų stalo simbolį ir puošmeną – dekoruotus kiaušinius. Dalyviai į pamoką turėtų atsinešti 6 kietai virtus dažytus kiaušinius. Pamokos kaina $15. Muziejaus nariams – $10, vaikams iki 12 metų – $5.

Sužinoti daugiau »
balandžio 2017

IL – K. Svengalis knygos pristatymas

balandžio 22, šešt., 2:00 val. p.p.

Rašytojo Kendall Svengalis naujos knygos “The Great Emerson Art Heist” pristatymas, Dalyvaus knygos autorius, pasakos apie naują savo romaną, skaitys ištraukas, dalins autografus. Lietuvių ir švedų kilmės rašytojo naujame romane – 1942 metais Indianoje, Gary mieste besirutuliojanti istorija, kurios centre atsiduria 17 – metė amerikietė ir jos naujoji draugė rusaitė. Merginos įsivelia į nuotykius, kuriuose – vagystė, šnipų istorijos… Romane paliečiama ir lietuvių tema.

Sužinoti daugiau »
gegužės 2017

IL – Lietuvių Fondo narių suvažiavimas

gegužės 6, šešt., 10:00 val. r.

2017 m. gegužės 6 d., šeštadienį, Pasaulio Lietuvių Centre, 14911 127 St., Lemont, IL 60439 įvyks 54-asis metinis Lietuvių Fondo narių suvažiavimas. Registracija – 8 val. r., suvažiavimo pradžia – 10 val. r. Daugiau informacijos galite gauti tel. 630-257-1616 arba rasti LF tinklalapyje www.lietuviufondas.org.

Sužinoti daugiau »

IL – PLC Metinis Narių Susirinkimas

gegužės 7, sekm., 12:30 val. p.p.

Pasaulio Lietuvių Centro metinis narių susirinkimas įvyks sekmadienį, 2017 m. gegužės 7 d., 12:30 v.p.p., PLC didžiojoje salėje. Registraciją ir įgaliojimų patikrinimą pradėsime 11:00 v.r.

Sužinoti daugiau »

IL- “Grandies” ansamblio koncertas

gegužės 13, šešt., 6:00 val. v.

Gegužės 13 d., šeštadienį, 6 val. v.
Metinis “Grandies” ansamblio koncertas. Pasirodys visi ansamblio ratelių šokėjai, jauni ir veteranai. Visi kviečiami!

Sužinoti daugiau »
birželio 2017

IL – PLC 2017 Labdaringas Golfo Turnyras

birželio 10, šešt., 12:00 val. p.p.

Šeštadienis, birželio 10, 2017
Old Oak Country Club
12v.p.p. – 8v.v.

Sužinoti daugiau »
spalio 2017

IL – PLC Metinis Balius

spalio 21, šešt., 6:00 val. v.

Šeštadienis spalio 21d. 6v.v. – 12v.v. Banketinėje salėje
PLC 30 metų jubiliejus

Sužinoti daugiau »