Loading Events
Month / Region

Event Views Navigation

Renginių Sąrašas › JAV

Events List Navigation

October 2017

CA – Lietuviško teatro dienos

October 21, Saturday, 12:00 PM

Spalio 20 d., penktadienį, 8 val. v.
Spektaklis „Spąstai”

Spalio 21 d., šeštadienį, 12 val. p. p.
Spektaklis vaikams „Medinuko, vardu Pinokis, pamokančios istorijos”

Spalio 22 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p.
Spektaklis „Tūla arba esame okupuota šalis”

Lietuvių parapijos didžioji salė
3855 Evans st. W., Los Angeles, CA 90027

Daugiau informacijos: 323-360-7786 Ričardas, richardshow@yahoo.com

Find out more »

Spalio 21 d., šeštadienį, 3 val. p. p. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL) vyks knygos ,,We Tought We’d Be Back Soon” pristatymas. Knygoje – dramatiški pasakojimai žmonių, kurie Antrojo pasaulinio karo pabaigoje pasitraukė iš Lietuvos, bėgdami nuo artėjančių sovietinių okupantų. Dalyvauja knygos sudarytojos Dalia Cidzikaitė, Laima Petrauskas VanderStoep ir Dalia Stakė Anysas. Pasakojimų ištraukas skaitys aktorė Audrė Budrys ir profesorius Kęstutis Nakas. Mintimis apie perskaitytą knygą dalinsis Andrew Leith, Chicago Cultural Alliance darbuotojas. Įėjimas į renginį – auka. Bus vaišės.

Find out more »

IL – PLC Metinis Balius

October 21, Saturday, 6:00 PM - extra

Šeštadienis spalio 21d. 6v.v. – 12v.v. Banketinėje salėje
PLC 30 metų jubiliejus

Find out more »

IL – PLC 30-mečio jubiliejus

October 21, Saturday, 6:00 PM - extra

Spalio 21 d., šeštadienį, 6 val. v. – 12 val. v. PLC R. Riškus salėje (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439) vyks PLC 30-mečio jubiliejinis pokylis.

Staliukai užsakomi tel.: 630 257 0153 (Žibutė Pranckevičius), 708 557 3343 (Lina Jameikis), linajam1@gmail.com.

Find out more »

Maloniai kviečiame atvykti į Tautos Fondo Labdaros Renginį
Spalio 21 d., 6 val. v.
SLA 307 Art space, 307 West 30th Street New York, New York 10001-2703
Neįgaliems Lietuvos Vaikams Paremti

Find out more »

Spalio 22 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p. kviečiame į org „Vaiko vartai į mokslą” kasmetinius lėšų telkimo „Derliaus pietus”. Skaniai pavalgysite. Bus trumpa muzikinė programa ir loterija. Remsite organizacijos remiamus dienos centrus, kuriuos lanko Lietuvos rizikos grupės šeimų prieauglis.

Find out more »

CA – Lietuviško teatro dienos

October 22, Sunday, 12:30 PM

Spalio 20 d., penktadienį, 8 val. v.
Spektaklis „Spąstai”

Spalio 21 d., šeštadienį, 12 val. p. p.
Spektaklis vaikams „Medinuko, vardu Pinokis, pamokančios istorijos”

Spalio 22 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p.
Spektaklis „Tūla arba esame okupuota šalis”

Lietuvių parapijos didžioji salė
3855 Evans st. W., Los Angeles, CA 90027

Daugiau informacijos: 323-360-7786 Ričardas, richardshow@yahoo.com

Find out more »

Spalio 22 d., sekmadienį, 2 val. p. p. Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje (5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636 ) vyks Lietuvių rašytojų draugijos literatūrinė popietė „Pavasaris rudenį”. Programa bus paskelbta netrukus. Visi kviečiami ir laukiami.

Find out more »

IL – Dokumentinio filmo peržiūra

October 24, Tuesday, 6:00 PM - extra

Spalio 24 d., antradienį, 6 val. v. Damen Student Center Cinema, Loyola University Chicago (Lake Shore Campus, 1032 W. Sheridan Rd., Chicago, IL 60660) bus rodomas dokumentinis filmas „The Ultimate Sacrifice” apie legendinį lietuvių pulkininką Juozą Vitkų.

Find out more »

IL – Istorijos apie gimtinės palikimą

October 28, Saturday, 12:00 PM

Spalio 28 d., šeštadienį, 12 val. p. p. Balzeko lietuvių kultūros muziejus ir Public Housing Museum kviečia atvykti ir pasidalinti savo istorijomis tuos, kurie dėl įvairių priežasčių paliko savo gimtinę ir rado naujus namus čia, Amerikoje. Renginio dalyvius kviečiame atsinešti daiktų, kurie labiausiai primena paliktus namus.

Find out more »

Spalio 28 d., šeštadienį, 1:30 val. p. p. PLC Lietuvių Fondo salėje (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439) vyks „BOO-gė”, Halloweeno mugė vaikams.

Find out more »

IL – Poezijos knygos pristatymas

October 28, Saturday, 4:00 PM

Spalio 28 d., šeštadienį, 4 val. p. p. Čiurlionio meno galerijoje (5620 S Claremont Ave., Chicago, IL 60638) vyks Sandros Avižienytės 4-tosios poezijos knygos „3 dienos, 4 naktys” pristatymas.

Find out more »

NY – BALTOWEEN vakarėlis

October 28, Saturday, 8:00 PM - extra

Spalio 28 d., šeštadienį, 8 val. v. Estų namuose (243 East 34th St., New York, NY 10016) vyks BALTOWEEN vakarėlis. Visi kviečiami dalyvauti!
Renginys nemokamas!

Daugiau informacijos el. paštu: pialevensteins@hotmail.com arba paskambinus tel.: 212-684-0336 (Pia Levensteins).

Find out more »

Žygis „UŽ SVEIKĄ IR BLAIVIĄ LIETUVĄ” su poezija ir šaltibarščiais

Maloniai kviečiame dalyvauti žygyje 2017 m. spalio 29 d., sekmadienį, 10 val. r.
Vykti metro C, E iki stotelės 23 st. Eiti iki Ave 11 kampas W 23 st. Susitinkame parke PIER 62. Žygiuosime palei Hudson River Park, Battery Park City., vyks žvalumo mankšta. Finišas-ties Whitehall st-South Ferry, kur gyvena Agnė. Po žygio pas ją vyks poezijos popietė, vaišinsimės šaltibarščiais, grožėsimės Manheteno vaizdais iš didelio aukščio. Prie arbatos siūlome atsinešti saldumynų. Pageidautina turėti lietuvišką atributiką, keletą eilėraščių.

Find out more »

IL – „Draugo” metiniai pietūs

October 29, Sunday, 1:00 PM

Iškilmingi „Draugo” metiniai pietūs vyks spalio 29 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Apie programą pranešime vėliau.

Find out more »

IL – 5 km labdaringas bėgimas

October 29, Sunday, 4:00 PM

Spalio 29 d., sekmadienį, 4 val. p. p. Old Oak County Club (14200 S Parker Rd., Homer Glen, IL 60491) vyks Čikagos lietuvių Rotary klubo labdaringas 5 km bėgimas su kostiumais. Registracija interneto svetainėje www.hauntedoak5k.eventbrite.com.

Find out more »
November 2017

IL – Lietuvių Fondo metinis pokylis

November 4, Saturday, 5:30 PM

“Ant Laisvės Sparnų”. Atsilankykite ir paremkite Lietuvių Fondą, atšvęsdami 55 metinės! Šeštadienį, 2017 m. lapkr. 4 d., Burr Ridge Marriott viešbutyje (prie I-55 ir County Line Road). 5:30 val. v. – kokteiliai; 6:30 val. v. – koncertas – Evelina Anušauskaitė (dainuoja) ir Marius Leškauskas (pianinas); 7:30 val. v. iškilminga vakarienė ir šokiai.

Prašome užsisakyti vietas iki spalio 23 d. tel. 630-325-1616

Find out more »

IL – Juditos Leitaitės koncertas

November 11, Saturday, 7:00 PM - extra

Lapkričio 11 d., šeštadienį, 7 val. v. Lietuvių dailės muziejuje, galerijoje „Siela” (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439) vyks Juditos Leitaitės koncertas.

Find out more »

IL – Muzikinis vakaras-pokylis

November 11, Saturday, 7:00 PM - extra

Lapkričio 11 d., šeštadienį, 7 val. v. PLC Lietuvių Fondo salėje (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439) vyks Lietuvių operos Čikagoje koncertas ir pokylis. Vietas galite užsisakyti tel.: 630-247-4422.

Find out more »

IL – „Metų žmogaus” pagerbimo vakaras

November 18, Saturday, 6:00 PM - extra

Lapkričio 18 d., šeštadienį, 6 val. v.
Balzeko lietuvių kultūros muziejus (6500 S Pulaski Rd, Chicago, IL 60629)

Svarbiausiame metų renginyje, kuriame bus apdovanotas ir pagerbtas jau 51 kartą muziejaus išrenkamas Metų žmogus. Šiais metais juo tapo Čikagos lietuvių meno ansamblio „Dainava“ meno vadovas ir dirigentas Darius Polikaitis.

Find out more »
January 20182018

IL – LTSC ŠVENTĖ

January 28, 2018, 12:30 PM

LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDIJŲ CENTRO ŠVENTĖ – KONCERTAS
2018 M. SAUSIO 28 D. 12.30 P.P. PASAULIO LIETUVIŲ CENTRO POKYLIŲ SALĖJE, LEMONTE.

Find out more »