Loading Events
Mėnuo / Regionas

Renginio Detalės Naršymas

Renginių Sąrašas › JAV

Renginių Sarašo Naršymas

rugpjūčio 2017

VT – Meno 8 dienos stovykla suaugusiems

rugpjūčio 20, sekm., 12:00 val. p.p. - rugpjūčio 27

PRASIDĖJO REGISTRACIJA Į Meno8Dienos stovyklą!

2017 m. rugpjūčio 20-27 d.

Kviečiame visus kūrybinės dvasios žmones, nuo 21 m. iki pensijinio amžiaus, praleisti 8 dienas Neringos gamtoje (Neringos stovykla, 147 Neringa Road, Brattleboro, VT 05301).

Sužinoti daugiau »

IL – Filmo „Kazlų Rūda” peržiūra

rugpjūčio 23, treč., 1:00 val. p.p.

JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių reikalų skyrius rugpjūčio 23 d., trečiadienį, 1 val. p. p. kviečia visus į PLC skaityklą pasižiūrėti filmo „Kazlų Rūda” (iš ciklo „Mūsų miesteliai”).

Sužinoti daugiau »

OH – Lietuvių klubas One World Day festivalyje

rugpjūčio 27, sekm., 11:00 val. r.

Rugpjūčio 27 d., sekmadienį, 11 val. r. Lietuvių klubas dalyvaus One World Day festivalyje (Cleveland Cultural Gardens, 750 E 88th St., Cleveland, OH 44108), kuriame patieks bulvinius blynus, bandeles su mėsa bei šakočius.

Sužinoti daugiau »

IL – PLC vasaros gegužinė-piknikas

rugpjūčio 27, sekm., 12:00 val. p.p.

Rugpjūčio 27 d. sekamadienį, 12 val. p. p . vyks tradicinė Pasaulio lietuvių centro vasaros gegužinė-piknikas. Skambės muzika, bus lietuviško maisto, žaidimų vaikams ir suaugusiems, vyks loterija. Prekybininkai, norintys dalyvauti šioje šventėje, kviečiami atsiliepti iki rugpjūčio 1 dienos. Daugiau informacijos – darbo valandomis PLC raštinės tel. 630-257-8787.

Sužinoti daugiau »

IL – Vasaros akvarelė

rugpjūčio 27, sekm., 12:00 val. p.p.

Rugpjūčio 27 d., sekmadienį, 12 val. p. p. Lake County Forest Preserve (24255 N. Hwy. 21, Vernon Hills, IL) vyks Vasaros akvarelė. Muzika, dainos, žaidimai vaikams ir suaugusiems visą dieną! Maloniai jūsų lauksime!

Sužinoti daugiau »

NY – NYLP Social susitikimas

rugpjūčio 31, ketv., 6:30 val. v.

Kviečiame!

Rugpjūčio mėnesio NYLP Social susitikimas įvyks ketvirtadienį, rugpjūčio 31 d., 18:30 val. adresu City Vineyard, 233 West Street, New York, NY 10013.

Kad būtų lengviau vieniems kitus surasti, siūlome atsinešti nedidelį lietuvišką atributą.

Ieškokite profesinių pažinčių beieškančių ir lietuviškai klegančių tautiečių!

New York Lietuvių Profesionalų Social – tai New Yorko apygardos iniciatyva New Yorko lietuviams. Paskutinį mėnesio ketvirtadienį kviečiame visus norinčius pabendrauti neoficialioje aplinkoje, rinktis pakvietime paskelbtu adresu: bendrausime, dalinsimės profesine patirtimi, idėjomis, geriau pažinsime vieni kitus ir pakviesime naujai atvykusius į Niujorką ar neseniai atradusius NY lietuvių bendruomenę į mūsų ratą.

Pagarbiai,
NYLP komanda

Sužinoti daugiau »
rugsėjo 2017

PA – Golfo Turnyras Lietuviu Namams paremti

rugsėjo 9, šešt., 1:30 val. p.p.

Pirmasis Lietuvių Namų Golfo Turnyras, paremti Lietuvių Namų remontą, įvyks šeštadieni, rugsėjo 9 dieną, Juniata Golf Course, 1391 East Cayuga Street, Philadelphia, PA 19124. Golfo aikštynas yra apie dešimt minučių mašina važiuojant kelio nuo Lietuvių Namų. Numatyta pradžia yra 1:30 val. po pietų. Pasibaigus golfo turnyrui, visi dalyviai bus Lietuvių Namuose pavaišinti su cepeliniais ir alum. Registraciją priima Matas Laniauskas (email: MatasLan@gmail.com) ir Dan Cox (email: dancox76@gmail.com). Turnyro dalyvių skaičius yra ribotas. Jeigu ketinate dalyvauti, nedelsiant pasiųskite email žinutę virš nurodytiems registrantams. Visos dienos dalyvavimo mokestis, įskaitant golfą bei vakarienę su cepeliniais ir alum yra $ 75. Kviečiame registruotis pavieniui arba iš anksto sudarius savo ketvertuką. Premijos bus įteiktos geriausiam sužaidusiam ketvertukui.

Sužinoti daugiau »

OR – Portland Lietuvių Bendruomenės piknikas

rugsėjo 9, šešt., 2:00 val. p.p.

Šeštadienį, rugsėjo 9 d., 2-8 val. v., Rooster Rock State Park (shelter A): Exit 25, highway 84, Corbett, OR 97019, vyks Portland Lietuvių Bendruomenės piknikas.

Sužinoti daugiau »

Rugsėjo 15 d., penktadienį, 6 val. v. SLA307 Art Space (307 W 30th St., New York, NY 10001) vyks SLA 130-ųjų įkūrimo metinių šventė. Skanus maistas, vynas ir muzika! Visi labai laukiami! Auka: $25 žmogui.

Registracija tel.: (917) 501-3275, el. paštas: laasla307@gmail.com.

Sužinoti daugiau »

IL – PLC Lauko kinas

rugsėjo 15, penk., 7:00 val. v.

Rugsėjo 15 d., penktadienį, 7 val. v. PLC kino vakarai priekiniame PLC kiemelyje (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439).

Sužinoti daugiau »

Lietuvių Atletų Klubo ir Apreiškimo parapijos tradicinis metinis piknikas vyks šeštadienį, rugsėjo 16 d. (1 val. p. p) ir sekmadienį, rugsėjo 17 d. (11 val. r.)! Kaip ir visada bus skanaus maisto, skambės dainos, šokiai, sups puiki nuotaika, veiks turtingos loterijos ir daug daugiau. Savo muzika mus linksmins DJ RIMANTAS SAMIS. Mes pakvietėme NY TRYPTINIO IR NY MAIRONIO MOKYKLOS ŠOKĖJUS dalyvauti programoje. Šeštadienio, rugsėjo 16 d. pikniką ruošia NY Atletų Klubas, o sekmadienio rugsėjo 17 d. pikniką ruošia Apreiškimo parapija. Visi maloniai laukiami. ATEIKITE VISI IR PAKVIESKITE SAVO DRAUGUS IR PAŽĮSTAMUS!

Sužinoti daugiau »

Lietuvių Atletų Klubo ir Apreiškimo parapijos tradicinis metinis piknikas vyks šeštadienį, rugsėjo 16 d. (1 val. p. p) ir sekmadienį, rugsėjo 17 d. (11 val. r.)! Kaip ir visada bus skanaus maisto, skambės dainos, šokiai, sups puiki nuotaika, veiks turtingos loterijos ir daug daugiau. Savo muzika mus linksmins DJ RIMANTAS SAMIS. Mes pakvietėme NY TRYPTINIO IR NY MAIRONIO MOKYKLOS ŠOKĖJUS dalyvauti programoje. Šeštadienio, rugsėjo 16 d. pikniką ruošia NY Atletų Klubas, o sekmadienio rugsėjo 17 d. pikniką ruošia Apreiškimo parapija. Visi maloniai laukiami. ATEIKITE VISI IR PAKVIESKITE SAVO DRAUGUS IR PAŽĮSTAMUS!

Sužinoti daugiau »

IL – Piligriminė kelionė į Kentucky

rugsėjo 23, šešt., 12:00 val. p.p. - rugsėjo 24

Rugsėjo 23-24 d. (šeštadienį-sekmadienį) Pal. J. Matulaičio isija, Švč. M. Marijos Gimimo parapija ir „First Way Travel” organizuoja piligriminę kelionę autobusu į Williamstone, KY, kur pastatytas natūralaus dydžio Nojaus laivas.

Daugiau informacijos paskambinus tel.: 708-691-9674 (Irena), 773-860-7547 (Audra).

Sužinoti daugiau »

CA – Lietuvių dienos, Los Angeles, CA

rugsėjo 30, šešt., 11:00 val. r. - spalio 1

Rugsėjo 30 – Spalio 1d., šeštadienį-sekmadienį, nuo 11 val. r. Šv. Kazimiero parapijoje (2718 St George St Los Angeles, CA 90027) vyks 31-mos kasmetinės Lietuvių dienos. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje: https://www.ltdays.com/.

Sužinoti daugiau »
spalio 2017

IL – LDM 2017-2018 Meno sezono atidarymas

spalio 6, penk., 6:00 val. v.

Dėmesio! Tradicinis meno sezono atidarymas spalio 6 d., penktadienį, 6 val. v.

Visi išeivijos lietuvių kilmės dailininkai ir megėjai, prašome registruotis skambinant tel. 630-291-0097 su vienu darbu tema „Kitas kelias”. Darbus pristatykite tiesiai į galeriją „Sielą” iki Rugsėjo 28 d.

Sužinoti daugiau »

PA – Jurgos Šeduikytės Koncertas

spalio 7, šešt., 7:00 val. v.

Spalio 7 d., šeštadienį, 7 val. v. Lietuvių Namuose (2715 E Allegheny Ave, Philadelphia, Pennsylvania 19134) įvyks Jurgos Šeduikytės koncertas. Čia klipas iš naujausio jos albumo: https://www.youtube.com/watch?v=RnnJmZIsW4w.

Sužinoti daugiau »

IL – PLC Metinis Balius

spalio 21, šešt., 6:00 val. v.

Šeštadienis spalio 21d. 6v.v. – 12v.v. Banketinėje salėje
PLC 30 metų jubiliejus

Sužinoti daugiau »

IL – Lėšų telkimo „Derliaus pietūs”

spalio 22, sekm., 12:30 val. p.p.

Spalio 22 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p. kviečiame į org „Vaiko vartai į mokslą” kasmetinius lėšų telkimo „Derliaus pietus”. Skaniai pavalgysite. Bus trumpa muzikinė programa ir loterija. Remsite organizacijos remiamus dienos centrus, kuriuos lanko Lietuvos rizikos grupės šeimų prieauglis.

Sužinoti daugiau »

IL – „Draugo” metiniai pietūs

spalio 29, sekm., 1:00 val. p.p.

Iškilmingi „Draugo” metiniai pietūs vyks spalio 29 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Apie programą pranešime vėliau.

Sužinoti daugiau »
sausio 20182018

IL – LTSC ŠVENTĖ

sausio 28, 2018, 12:30 val. p.p.

LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDIJŲ CENTRO ŠVENTĖ – KONCERTAS
2018 M. SAUSIO 28 D. 12.30 P.P. PASAULIO LIETUVIŲ CENTRO POKYLIŲ SALĖJE, LEMONTE.

Sužinoti daugiau »