Loading Events
Mėnuo / Regionas

Renginio Detalės Naršymas

Renginių Sąrašas › JAV

Renginių Sarašo Naršymas

kovo 2017

NY – „Steel Wolf” koncertas

kovo 30, ketv., 8:00 val. v.

Kovo 30 d., ketvirtadienį, 8 val. v. Silvana (300 W 116th Street, New York, NY 10026) vyks Lietuvos-Amerikos rokerių „Steel Wolf” koncertas, kurio metu skambės naujos bei visų pamėgtos jau klasika tapusios dainos. Telefonas: (646) 692-4935, el. paštas: silvanabooking@gmail.com.

Sužinoti daugiau »

NY – Jolantos Mickutės paskaita

kovo 31, penk., 6:30 val. v.

Kovo 31 d., penktadienį, 6:30-9:30 val. v. Piasa Townhouse (208 East 30th St., New York, NY 10016) vyks Jolantos Mickutės paskaita:

Jewish feminism: Modern Jewish Politics and the New Woman in the pre-WW II…

Sužinoti daugiau »

Kovo 31 d., penktadienį, 7 val. v. Sla307 Art Space (307 W 30th Street, New York, NY 10001) vyks Vyt Bakaitis ir John Godfrey poezijos vakaras.
Vyt Bakaitis, a native of Lithuania, has been an émigré since the age of four. By the time he graduated from Boston University in 1967, he had traveled on three continents. He’s lived in New York since 1968 and now splits his time between Brooklyn and Chicago. He has several books in print. His poems are in City Country (Black Thistle Press) and Deliberate Proof (Lunar Chandelier Press). The 20th-century Lithuanian poetry anthology he edited and translated is Gyvas atodūsis/Breathing Free (Spuyten Duyvil). Two books he translated from the Lithuanian poems of Jonas Mekas are There Is No Ithaca (Black Thistle Press) and Daybooks (Portable Press at YoYo Labs).
John Godfrey was born in 1945 in Massena, N.Y. By the age of 18 he had lived and schooled in Honolulu, Bennington, Vt., Albany, N.Y. and Dallas. He graduated from Princeton University in 1967. He received a B.S. in Nursing from Columbia University in 1994. He spent nine years as a visiting nurse in pediatric/maternal HIV/AIDS in north Brooklyn. Eight years as head nurse in a family care HIV/AIDS clinic at Kings County followed. He retired in 2011. Since 1971, 15 collections of his poems have been published. In 2016 Wave Books published The City Keeps: New and Selected Poems 1966-2014. He has lived in the East Village continuously since the 1960s.

Sužinoti daugiau »
balandžio 2017

IL – Piligriminė kelionė

balandžio 1, šešt., 9:00 val. r.

Balandžio 1 d., šeštadienį, 9 val. r. P. J. Matulaičio Misija maloniai kviečia visus į vienos dienos piligriminę kelionę autobusu į The Shrine of Christ’s Passion (10630 Wicker Ave., St. John’s, IN 46373). Daugiau informacijos el. paštu matulaitismission@gmail.com arba paskambinus tel. 630-257-5613.

Sužinoti daugiau »

IL – Pamoka „Dekoratyviniai karpiniai”

balandžio 1, šešt., 10:00 val. r.

Balandžio 1 d., šeštadienį, 10 val. r., Balzeko muziejuje menininkė iš Lietuvos Odeta Bražėnienė kviečia pasimokyti dekoratyvinių popieriaus karpinių meno. Pamokoje išmoksite, kaip iš balto popieriaus lapo iškarpyti dailių ornamentų.

Sužinoti daugiau »

NY – GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS

balandžio 1, šešt., 1:30 val. p.p.

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS APREIŠKIMO PARAPIJOJE SU KUN. DR. PETRU SMILGIU BALANDŽIO 1 D. (1:30 v. p. p.) IR BALANDŽIO 2 D. (10 v. r.).

Gavėnios rekolekcijos Apreiškimo parapijoje, kurias pravesti iš Lietuvos atvyksta Telšių vyskupijos Tirkšlių klebonas kun. Dr. Petras Smilgys, vyks Apreiškimo baznyčioje balandžio 1 ir 2 d. Kun. Smilgys nuo 1988 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje. 1990 m. įstojo į Telšių kunigų seminariją ir 1995.05.28 buvo įšventintas kunigu. Studijavo Romos Popiežiškajame Laterano universitete, kurį 1997 m. baigė kanonų teisės licenciatu, o 2002 m. tame universitete apgynė kanonų teisės daktaro disertaciją. 1997-2005 m. dėstė Bažnytinę ir Romėnų teisę Klaipėdos universitete ir Telšių kunigų seminarijoje, nuo 2006 m. – VDU Teisės institute (fakultete). Be Tirkšlių klebono pareigų šiuo metu dėsto teologiją Klaipėdos universitete. Bažnytinės teisės klausimais žurnale Soter ir kt. paskelbė mokslinių straipsnių. Yra pravedęs daug rekolekcijų Lietuvoje ir JAV – žinomas pamokslininkas.

– ŠEŠTADIENĮ BALANDŽIO 1 D. 1:30 p. p. bus kun. Smilgio pamokslas ir palaiminimas Švenčiausiuoju Sakramentu, po kurio bus klausomos išpažintys.

– SEKMADIENĮ BALANDŽIO 2 D. nuo 9:00 val. ryto bus klausomos išpažintys prieš šv. Mišias. Kun. Smilgys su kun. Volertu koncelebruos 10:00 val. r. šv. Mišias kurių metu kun. Smilgys pasakys pamokslą. Po Mišių seks vaišės ir pabendravimas parapijos salėje.

Sužinoti daugiau »

CT – Paramos koncertas Neringai Putname

balandžio 1, šešt., 2:00 val. p.p.

Balandžio 1 d., šeštadienį, 2 val. p. p. maloniai kviečiame į BARBOROS VALIUKEVIČIŪTĖS koncertą ir paremti Neringos stovyklą!
Popietė Neringai vyks Seserų sodyboje: 600 Liberty Hwy., Putnam, CT 06260
Po koncerto kviečiame pasivaišinti ir pabendrauti.

Sužinoti daugiau »

IL – Koncertas Velnio nuotakos motyvais

balandžio 1, šešt., 7:00 val. v.

Balandžio 1 d., šeštadienį, 7 val. v. PLC R. Riškus salėje (14911 127th St., Lemont, IL 60439) tautinių šokių kolektyvas „Suktinis” kviečia į teatralizuotą šokio ir folkroko koncertą „Velnio nuotaka”. Vilietai parduodami “Old Vilnius” ir “Lithuanian Plaza Bakery & Deli”. For more info please call 708-288-6662, 773-547-0520.

Sužinoti daugiau »

NY – GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS

balandžio 2, sekm., 10:00 val. r.

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS APREIŠKIMO PARAPIJOJE SU KUN. DR. PETRU SMILGIU
BALANDŽIO 1 D. (1:30 v. p. p.) IR BALANDŽIO 2 D. (10 v. r.)

Gavėnios rekolekcijos Apreiškimo parapijoje, kurias pravesti iš Lietuvos atvyksta Telšių vyskupijos Tirkšlių klebonas kun. Dr. Petras Smilgys, vyks Apreiškimo baznyčioje balandžio 1 ir 2 d. Kun. Smilgys nuo 1988 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje. 1990 m. įstojo į Telšių kunigų seminariją ir 1995.05.28 buvo įšventintas kunigu. Studijavo Romos Popiežiškajame Laterano universitete, kurį 1997 m. baigė kanonų teisės licenciatu, o 2002 m. tame universitete apgynė kanonų teisės daktaro disertaciją. 1997-2005 m. dėstė Bažnytinę ir Romėnų teisę Klaipėdos universitete ir Telšių kunigų seminarijoje, nuo 2006 m. – VDU Teisės institute (fakultete). Be Tirkšlių klebono pareigų šiuo metu dėsto teologiją Klaipėdos universitete. Bažnytinės teisės klausimais žurnale Soter ir kt. paskelbė mokslinių straipsnių. Yra pravedęs daug rekolekcijų Lietuvoje ir JAV – žinomas pamokslininkas.

– ŠEŠTADIENĮ BALANDŽIO 1 D. 1:30 p. p. bus kun. Smilgio pamokslas ir palaiminimas Švenčiausiuoju Sakramentu, po kurio bus klausomos išpažintys.

– SEKMADIENĮ BALANDŽIO 2 D. nuo 9:00 val. ryto bus klausomos išpažintys prieš šv. Mišias. Kun. Smilgys su kun. Volertu koncelebruos 10:00 val. r. šv. Mišias kurių metu kun. Smilgys pasakys pamokslą. Po Mišių seks vaišės ir pabendravimas parapijos salėje.

Sužinoti daugiau »

Kviečiame į dokumentinio filmo “Holocaust escape tunnel” peržiūrą LR generaliniame konsulate New Yorke (420 Fifth Avenue 3rd Floor, New York, NY 10018) balandžio 4 d., antradienį, 7 val. v. Prašome registruotis ny.renginiai@urm.lt.

Sužinoti daugiau »

NY – Dokumentinių filmų peržiūra

balandžio 6, ketv., 6:00 val. v.

Balandžio 6 d., ketvirtadienį, 6 val. v. Sla307 Art Space (307 W 30th Street, New York, NY 10001) bus pristatomi du dokumentiniai filmai:

With Paint On Canvas: Kes Zapkus (1980) (42 minutės)
Filmas prasidės 6:30 val. v.

Leon Polk Smith: Full Circle (2001) (57 minutės)
Filmas prasidės 7:30 val. v.

Sužinoti daugiau »

IL – Kazio Bradūno 100-mečio vakaras

balandžio 7, penk., 7:30 val. v.

Balandžio 7 d., penktadienį, 7:30 val. v. kviečiame atvykti į „Draugo” redakciją (4545 W. 63rd St., Chicago, IL, 60629), į Kazio Bradūno 100-mečio vakarą. Daugiau informacijos tel. 773-585-9500.

Sužinoti daugiau »

IL – PLC Pavasarinė talka

balandžio 8, šešt., 9:00 val. r.

Balandžio 8 d., šeštadienį, 9 val. r. visi visi kviečiami įsijungti į linksmą ir darbščią bendruomenės dieną ir padėti sutvarkyti PLC aplinką (14911 127th St., Lemont, IL 60439). Atsineškite savo grėblius, pjūklus, pirštines, maišus, kad darbas eitųsi sklandžiau ir greičiau. Vaišinsime bandelėmis ir kava. Daugiau informacijos paskambinus tel. 630-257-8787.

Sužinoti daugiau »

IL – Germa Gurley tapybos paroda

balandžio 8, šešt., 6:00 val. v.

Balandžio 8 d., šeštadienį, 6 val. v. Lietuvių dailės muziejuje, galerijoje „Siela” (14911 127th St., Lemont, IL 60439) vyks Germa Gurley tapybos parodos atidarymas.

Sužinoti daugiau »

IL – „Miesto įkvėpti” parodos atidarymas

balandžio 8, šešt., 6:00 val. v.

Balandžio 8 d., šeštadienį, 6 val. v. Lietuvių dailės muziejuje, galerijoje „Siela” (14911 127th St., Lemont, IL 60439) vyks „Miesto įkvėpti” parodos atidarymas.

Sužinoti daugiau »

IL – Lietuvių poezijos pavasaris

balandžio 8, šešt., 6:30 val. v.

Balandžio 8 d., šeštadienį, 6:30 val. v. Lietuvių dailės muziejuje, galerijoje „Siela” (14911 127th St., Lemont, IL 60439) vyks Lietuvių poezijos pavasaris. Visi labai laukiami!

Sužinoti daugiau »

IL – Velykinis išpardavimas

balandžio 9, sekm., 10:00 val. r.

Balandžio 9 d., sekmadienį, nuo 10 val. ryto rengiamas tortų ir pyragų, bei visokių velykinių dirbinių išpardavimas Lemonte, didžiosios salės vakarinėje dalyje (14911 127th St., Lemont, IL 60439). Bus kavutė ir vaišės.

Sužinoti daugiau »

IL – Maironio minėjimas

balandžio 9, sekm., 12:30 val. p.p.

Balandžio 9 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje, galerijoje „Siela” (14911 127th St., Lemont, IL 60439) Korp! Giedra kviečia į Maironio minėjimą.

Sužinoti daugiau »

NY – Krepšinio turnyras

balandžio 22, šešt., 12:00 val. p.p.

Balandžio 22 d., šeštadienį William Floyd High School (240 Mastic Beach Rd., Mastic Beach, NY 11951) vyks Lietuvos Nepriklausomybės krepšinio turnyras, bei ŠALFASS Senjorų turnyras.

Sužinoti daugiau »

IL – K. Svengalis knygos pristatymas

balandžio 22, šešt., 2:00 val. p.p.

Rašytojo Kendall Svengalis naujos knygos “The Great Emerson Art Heist” pristatymas, Dalyvaus knygos autorius, pasakos apie naują savo romaną, skaitys ištraukas, dalins autografus. Lietuvių ir švedų kilmės rašytojo naujame romane – 1942 metais Indianoje, Gary mieste besirutuliojanti istorija, kurios centre atsiduria 17 – metė amerikietė ir jos naujoji draugė rusaitė. Merginos įsivelia į nuotykius, kuriuose – vagystė, šnipų istorijos… Romane paliečiama ir lietuvių tema.

Sužinoti daugiau »

IL – Muzikiniai monologai

balandžio 22, šešt., 7:30 val. v.

Balandžio 22 d., šeštadienį, 7:30 val. v. galerijoje „Siela” (14911 127th St., Lemont, IL 60439) vyks muzikinių monologų vakaras su Neda ir Olegu. Daugiau informacijos paskambinus tel. 708-668-6214.

Sužinoti daugiau »

IL – Vaidinimas „Mergytė ieško pasakos”

balandžio 23, sekm., 3:00 val. p.p.

Balandžio 23 d., sekmadienį, 3 val. p. p. Palos South Middle school (13100 S 82nd Ave, Palos Park, IL 60464) teatriukas „Užtrauktukas” kviečia Jus į pasaką „Mergytė ieško pasakos”. Bilietus galima užsisakyti paskambinus tel. 847-722-8278.

Sužinoti daugiau »

NY – Kosciuškos memorialinis minėjimas

balandžio 29, šešt., 12:30 val. p.p.

Metiniai Kosciuškos minėjimo renginiai vyks Jungtinių Valstijų karo akademijoje (Kosciuszko Monument, United States Military Academy, West Point, NY 10996) balandžio 28-29 d. Amerikos Kosciuškos draugų asociacija iš West Point surengs savo metinę konferenciją penktadienį, balandžio 28 d. Paminėjimo ceremonija prie Kosciuškos paminklo vyks balandžio 29 d., šeštadienį, 12:30 val. p. p. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje www.kosciuszkoatwestpoint.org.

Sužinoti daugiau »

IL – Dainavos pavasario koncertas „Saulėtekis”

balandžio 30, sekm., 1:30 val. p.p.

Balandžio 30 d., sekmadienį, 1:30 val p. p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (6812 South Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629) vyks Dainavos pavasario koncertas „Saulėtekis”.

Sužinoti daugiau »
gegužės 2017

IL – Lietuvių Fondo narių suvažiavimas

gegužės 6, šešt., 10:00 val. r.

2017 m. gegužės 6 d., šeštadienį, Pasaulio Lietuvių Centre, 14911 127 St., Lemont, IL 60439 įvyks 54-asis metinis Lietuvių Fondo narių suvažiavimas. Registracija – 8 val. r., suvažiavimo pradžia – 10 val. r. Daugiau informacijos galite gauti tel. 630-257-1616 arba rasti LF tinklalapyje www.lietuviufondas.org.

Sužinoti daugiau »

IL – Lietuvių Fondo suvažiavimas

gegužės 6, šešt., 10:00 val. r.

Lietuvių Fondo 54-asis metinis narių suvažiavimas vyks 2017 m. gegužės 6 d., šeštadienį, Pasaulio lietuvių centre, 14911 127th St., Lemont, IL 60439. Registracija prasidės 8 val. r. Suvažiavimo pradžia 10 val. r.

Sužinoti daugiau »

IL – PLC Metinis Narių Susirinkimas

gegužės 7, sekm., 12:30 val. p.p.

Pasaulio Lietuvių Centro metinis narių susirinkimas įvyks sekmadienį, 2017 m. gegužės 7 d., 12:30 v.p.p., PLC didžiojoje salėje. Registraciją ir įgaliojimų patikrinimą pradėsime 11:00 v.r.

Sužinoti daugiau »

IL- “Grandies” ansamblio koncertas

gegužės 13, šešt., 6:00 val. v.

Gegužės 13 d., šeštadienį, 6 val. v.
Metinis “Grandies” ansamblio koncertas. Pasirodys visi ansamblio ratelių šokėjai, jauni ir veteranai. Visi kviečiami!

Sužinoti daugiau »

IL – Atsisveikinimas su LR konsulu M. Gudynu

gegužės 21, sekm., 1:00 val. p.p.

Balzeko lietuvių kultūros muziejus ir muziejaus Moterų gildija rengia atsisveikinimo popietę su užkandžiais ir menine programa

Sužinoti daugiau »
birželio 2017

IL – Ateitininkų Namų gegužinė

birželio 4, sekm., 12:00 val. p.p.

Birželio 4 d., sekmadienį, 12 val. p. p.

Bus pietūs, gros Barniškio muzika, vyks loterija sode po ąžuolais. Visi labai laukiami!

Sužinoti daugiau »

IL – PLC 2017 Labdaringas Golfo Turnyras

birželio 10, šešt., 12:00 val. p.p.

Šeštadienis, birželio 10, 2017
Old Oak Country Club
12v.p.p. – 8v.v.

Sužinoti daugiau »
spalio 2017

IL – PLC Metinis Balius

spalio 21, šešt., 6:00 val. v.

Šeštadienis spalio 21d. 6v.v. – 12v.v. Banketinėje salėje
PLC 30 metų jubiliejus

Sužinoti daugiau »