Loading Events
Month / Region

Event Views Navigation

Renginių Sąrašas › JAV-RYT

Events List Navigation

December 2017

NY – John Maciuika paskaita

December 15, Friday, 6:30 PM - extra

J. Maciuika paskaita Resonant Patterns: The Art of Kazys Varnelis in the Context of Bauhaus Modernism

Pradžia: Grd 15 d., penktadienis, 6:30 val. v.
Adresas: Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA) meno galerija, 307 W 30th Street, New York, NY 10001
Organizatorius: Gintarė Bukauskas, New Yorko miesto Lietuvių bendruomenė
Telefonas: 347-415-6379, el. paštas: zybuokle@gmail.com

Find out more »

NY – Lietuviškos Kūčios New Yorke

December 17, Sunday, 10:00 AM

SEKMADIENĮ, GRUODŽIO 17 D., 10 VAL. RYTO – LIETUVIŠKOS KŪČIOS NEW YORKE

(ŠV. MIŠIOS – APREIŠKIMO BAŽNYČIOJE 10 VAL. R., KŪČIOS, PO MIŠIŲ – MOUNT CARMEL SALĖJE)

SEKMADIENĮ GRUODŽIO 17 D. TUOJAU PO 10:00 VAL. R. LIETUVIŠKŲ ŠV. MIŠIŲ APREIŠKIMO BAŽNYČIOJE, MAIRONIO LITUANISTINĖ MOKYKLA, NY SKAUTAI IR APREIŠKIMO PARAPIJA RUOŠIA TRADICINES LIETUVIŠKAS KŪČIAS, OUR LADY OF MOUNT CARMEL SALĖJE.

Find out more »
February 20182018

Lietuvos valstybės atkūrimui – 100 metų!

Pradžia: Vasario 16 d., penktadienis, 6 val. v. | Pabaiga: Vasario 16 d., penktadienis, 10 val. v.
Adresas: JW Marriott Essex House New York, 160 Central Park South, New York, NY 10019
Organizatorius: New Yorko miesto apylinkė, New Yorko apygarda, LR generalinis konsulatas New Yorke

Find out more »