Loading Events
Mėnuo / Regionas

Renginio Detalės Naršymas

Renginių Sąrašas › JAV-RYT

Renginių Sarašo Naršymas

kovo 2017

NY – „Steel Wolf” koncertas

kovo 30, ketv., 8:00 val. v.

Kovo 30 d., ketvirtadienį, 8 val. v. Silvana (300 W 116th Street, New York, NY 10026) vyks Lietuvos-Amerikos rokerių „Steel Wolf” koncertas, kurio metu skambės naujos bei visų pamėgtos jau klasika tapusios dainos. Telefonas: (646) 692-4935, el. paštas: silvanabooking@gmail.com.

Sužinoti daugiau »

NY – Jolantos Mickutės paskaita

kovo 31, penk., 6:30 val. v.

Kovo 31 d., penktadienį, 6:30-9:30 val. v. Piasa Townhouse (208 East 30th St., New York, NY 10016) vyks Jolantos Mickutės paskaita:

Jewish feminism: Modern Jewish Politics and the New Woman in the pre-WW II…

Sužinoti daugiau »

Kovo 31 d., penktadienį, 7 val. v. Sla307 Art Space (307 W 30th Street, New York, NY 10001) vyks Vyt Bakaitis ir John Godfrey poezijos vakaras.
Vyt Bakaitis, a native of Lithuania, has been an émigré since the age of four. By the time he graduated from Boston University in 1967, he had traveled on three continents. He’s lived in New York since 1968 and now splits his time between Brooklyn and Chicago. He has several books in print. His poems are in City Country (Black Thistle Press) and Deliberate Proof (Lunar Chandelier Press). The 20th-century Lithuanian poetry anthology he edited and translated is Gyvas atodūsis/Breathing Free (Spuyten Duyvil). Two books he translated from the Lithuanian poems of Jonas Mekas are There Is No Ithaca (Black Thistle Press) and Daybooks (Portable Press at YoYo Labs).
John Godfrey was born in 1945 in Massena, N.Y. By the age of 18 he had lived and schooled in Honolulu, Bennington, Vt., Albany, N.Y. and Dallas. He graduated from Princeton University in 1967. He received a B.S. in Nursing from Columbia University in 1994. He spent nine years as a visiting nurse in pediatric/maternal HIV/AIDS in north Brooklyn. Eight years as head nurse in a family care HIV/AIDS clinic at Kings County followed. He retired in 2011. Since 1971, 15 collections of his poems have been published. In 2016 Wave Books published The City Keeps: New and Selected Poems 1966-2014. He has lived in the East Village continuously since the 1960s.

Sužinoti daugiau »
balandžio 2017

NY – GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS

balandžio 1, šešt., 1:30 val. p.p.

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS APREIŠKIMO PARAPIJOJE SU KUN. DR. PETRU SMILGIU BALANDŽIO 1 D. (1:30 v. p. p.) IR BALANDŽIO 2 D. (10 v. r.).

Gavėnios rekolekcijos Apreiškimo parapijoje, kurias pravesti iš Lietuvos atvyksta Telšių vyskupijos Tirkšlių klebonas kun. Dr. Petras Smilgys, vyks Apreiškimo baznyčioje balandžio 1 ir 2 d. Kun. Smilgys nuo 1988 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje. 1990 m. įstojo į Telšių kunigų seminariją ir 1995.05.28 buvo įšventintas kunigu. Studijavo Romos Popiežiškajame Laterano universitete, kurį 1997 m. baigė kanonų teisės licenciatu, o 2002 m. tame universitete apgynė kanonų teisės daktaro disertaciją. 1997-2005 m. dėstė Bažnytinę ir Romėnų teisę Klaipėdos universitete ir Telšių kunigų seminarijoje, nuo 2006 m. – VDU Teisės institute (fakultete). Be Tirkšlių klebono pareigų šiuo metu dėsto teologiją Klaipėdos universitete. Bažnytinės teisės klausimais žurnale Soter ir kt. paskelbė mokslinių straipsnių. Yra pravedęs daug rekolekcijų Lietuvoje ir JAV – žinomas pamokslininkas.

– ŠEŠTADIENĮ BALANDŽIO 1 D. 1:30 p. p. bus kun. Smilgio pamokslas ir palaiminimas Švenčiausiuoju Sakramentu, po kurio bus klausomos išpažintys.

– SEKMADIENĮ BALANDŽIO 2 D. nuo 9:00 val. ryto bus klausomos išpažintys prieš šv. Mišias. Kun. Smilgys su kun. Volertu koncelebruos 10:00 val. r. šv. Mišias kurių metu kun. Smilgys pasakys pamokslą. Po Mišių seks vaišės ir pabendravimas parapijos salėje.

Sužinoti daugiau »

CT – Paramos koncertas Neringai Putname

balandžio 1, šešt., 2:00 val. p.p.

Balandžio 1 d., šeštadienį, 2 val. p. p. maloniai kviečiame į BARBOROS VALIUKEVIČIŪTĖS koncertą ir paremti Neringos stovyklą!
Popietė Neringai vyks Seserų sodyboje: 600 Liberty Hwy., Putnam, CT 06260
Po koncerto kviečiame pasivaišinti ir pabendrauti.

Sužinoti daugiau »

NY – GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS

balandžio 2, sekm., 10:00 val. r.

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS APREIŠKIMO PARAPIJOJE SU KUN. DR. PETRU SMILGIU
BALANDŽIO 1 D. (1:30 v. p. p.) IR BALANDŽIO 2 D. (10 v. r.)

Gavėnios rekolekcijos Apreiškimo parapijoje, kurias pravesti iš Lietuvos atvyksta Telšių vyskupijos Tirkšlių klebonas kun. Dr. Petras Smilgys, vyks Apreiškimo baznyčioje balandžio 1 ir 2 d. Kun. Smilgys nuo 1988 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje. 1990 m. įstojo į Telšių kunigų seminariją ir 1995.05.28 buvo įšventintas kunigu. Studijavo Romos Popiežiškajame Laterano universitete, kurį 1997 m. baigė kanonų teisės licenciatu, o 2002 m. tame universitete apgynė kanonų teisės daktaro disertaciją. 1997-2005 m. dėstė Bažnytinę ir Romėnų teisę Klaipėdos universitete ir Telšių kunigų seminarijoje, nuo 2006 m. – VDU Teisės institute (fakultete). Be Tirkšlių klebono pareigų šiuo metu dėsto teologiją Klaipėdos universitete. Bažnytinės teisės klausimais žurnale Soter ir kt. paskelbė mokslinių straipsnių. Yra pravedęs daug rekolekcijų Lietuvoje ir JAV – žinomas pamokslininkas.

– ŠEŠTADIENĮ BALANDŽIO 1 D. 1:30 p. p. bus kun. Smilgio pamokslas ir palaiminimas Švenčiausiuoju Sakramentu, po kurio bus klausomos išpažintys.

– SEKMADIENĮ BALANDŽIO 2 D. nuo 9:00 val. ryto bus klausomos išpažintys prieš šv. Mišias. Kun. Smilgys su kun. Volertu koncelebruos 10:00 val. r. šv. Mišias kurių metu kun. Smilgys pasakys pamokslą. Po Mišių seks vaišės ir pabendravimas parapijos salėje.

Sužinoti daugiau »

Kviečiame į dokumentinio filmo “Holocaust escape tunnel” peržiūrą LR generaliniame konsulate New Yorke (420 Fifth Avenue 3rd Floor, New York, NY 10018) balandžio 4 d., antradienį, 7 val. v. Prašome registruotis ny.renginiai@urm.lt.

Sužinoti daugiau »

NY – Dokumentinių filmų peržiūra

balandžio 6, ketv., 6:00 val. v.

Balandžio 6 d., ketvirtadienį, 6 val. v. Sla307 Art Space (307 W 30th Street, New York, NY 10001) bus pristatomi du dokumentiniai filmai:

With Paint On Canvas: Kes Zapkus (1980) (42 minutės)
Filmas prasidės 6:30 val. v.

Leon Polk Smith: Full Circle (2001) (57 minutės)
Filmas prasidės 7:30 val. v.

Sužinoti daugiau »

NY – Krepšinio turnyras

balandžio 22, šešt., 12:00 val. p.p.

Balandžio 22 d., šeštadienį William Floyd High School (240 Mastic Beach Rd., Mastic Beach, NY 11951) vyks Lietuvos Nepriklausomybės krepšinio turnyras, bei ŠALFASS Senjorų turnyras.

Sužinoti daugiau »