Loading Events
Mėnuo / Regionas

Renginio Detalės Naršymas

Renginių Sąrašas › JAV-CHI

Renginių Sarašo Naršymas

balandžio 2017

IL – Piligriminė kelionė

balandžio 1, šešt., 9:00 val. r.

Balandžio 1 d., šeštadienį, 9 val. r. P. J. Matulaičio Misija maloniai kviečia visus į vienos dienos piligriminę kelionę autobusu į The Shrine of Christ’s Passion (10630 Wicker Ave., St. John’s, IN 46373). Daugiau informacijos el. paštu matulaitismission@gmail.com arba paskambinus tel. 630-257-5613.

Sužinoti daugiau »

IL – Pamoka „Dekoratyviniai karpiniai”

balandžio 1, šešt., 10:00 val. r.

Balandžio 1 d., šeštadienį, 10 val. r., Balzeko muziejuje menininkė iš Lietuvos Odeta Bražėnienė kviečia pasimokyti dekoratyvinių popieriaus karpinių meno. Pamokoje išmoksite, kaip iš balto popieriaus lapo iškarpyti dailių ornamentų.

Sužinoti daugiau »

IL – Koncertas Velnio nuotakos motyvais

balandžio 1, šešt., 7:00 val. v.

Balandžio 1 d., šeštadienį, 7 val. v. PLC R. Riškus salėje (14911 127th St., Lemont, IL 60439) tautinių šokių kolektyvas „Suktinis” kviečia į teatralizuotą šokio ir folkroko koncertą „Velnio nuotaka”. Vilietai parduodami “Old Vilnius” ir “Lithuanian Plaza Bakery & Deli”. For more info please call 708-288-6662, 773-547-0520.

Sužinoti daugiau »

IL – Kazio Bradūno 100-mečio vakaras

balandžio 7, penk., 7:30 val. v.

Balandžio 7 d., penktadienį, 7:30 val. v. kviečiame atvykti į „Draugo” redakciją (4545 W. 63rd St., Chicago, IL, 60629), į Kazio Bradūno 100-mečio vakarą. Daugiau informacijos tel. 773-585-9500.

Sužinoti daugiau »

IL – PLC Pavasarinė talka

balandžio 8, šešt., 9:00 val. r.

Balandžio 8 d., šeštadienį, 9 val. r. visi visi kviečiami įsijungti į linksmą ir darbščią bendruomenės dieną ir padėti sutvarkyti PLC aplinką (14911 127th St., Lemont, IL 60439). Atsineškite savo grėblius, pjūklus, pirštines, maišus, kad darbas eitųsi sklandžiau ir greičiau. Vaišinsime bandelėmis ir kava. Daugiau informacijos paskambinus tel. 630-257-8787.

Sužinoti daugiau »

IL – Germa Gurley tapybos paroda

balandžio 8, šešt., 6:00 val. v.

Balandžio 8 d., šeštadienį, 6 val. v. Lietuvių dailės muziejuje, galerijoje „Siela” (14911 127th St., Lemont, IL 60439) vyks Germa Gurley tapybos parodos atidarymas.

Sužinoti daugiau »

IL – „Miesto įkvėpti” parodos atidarymas

balandžio 8, šešt., 6:00 val. v.

Balandžio 8 d., šeštadienį, 6 val. v. Lietuvių dailės muziejuje, galerijoje „Siela” (14911 127th St., Lemont, IL 60439) vyks „Miesto įkvėpti” parodos atidarymas.

Sužinoti daugiau »

IL – Lietuvių poezijos pavasaris

balandžio 8, šešt., 6:30 val. v.

Balandžio 8 d., šeštadienį, 6:30 val. v. Lietuvių dailės muziejuje, galerijoje „Siela” (14911 127th St., Lemont, IL 60439) vyks Lietuvių poezijos pavasaris. Visi labai laukiami!

Sužinoti daugiau »

IL – Velykinis išpardavimas

balandžio 9, sekm., 10:00 val. r.

Balandžio 9 d., sekmadienį, nuo 10 val. ryto rengiamas tortų ir pyragų, bei visokių velykinių dirbinių išpardavimas Lemonte, didžiosios salės vakarinėje dalyje (14911 127th St., Lemont, IL 60439). Bus kavutė ir vaišės.

Sužinoti daugiau »

IL – Maironio minėjimas

balandžio 9, sekm., 12:30 val. p.p.

Balandžio 9 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje, galerijoje „Siela” (14911 127th St., Lemont, IL 60439) Korp! Giedra kviečia į Maironio minėjimą.

Sužinoti daugiau »

IL – K. Svengalis knygos pristatymas

balandžio 22, šešt., 2:00 val. p.p.

Rašytojo Kendall Svengalis naujos knygos “The Great Emerson Art Heist” pristatymas, Dalyvaus knygos autorius, pasakos apie naują savo romaną, skaitys ištraukas, dalins autografus. Lietuvių ir švedų kilmės rašytojo naujame romane – 1942 metais Indianoje, Gary mieste besirutuliojanti istorija, kurios centre atsiduria 17 – metė amerikietė ir jos naujoji draugė rusaitė. Merginos įsivelia į nuotykius, kuriuose – vagystė, šnipų istorijos… Romane paliečiama ir lietuvių tema.

Sužinoti daugiau »

IL – Muzikiniai monologai

balandžio 22, šešt., 7:30 val. v.

Balandžio 22 d., šeštadienį, 7:30 val. v. galerijoje „Siela” (14911 127th St., Lemont, IL 60439) vyks muzikinių monologų vakaras su Neda ir Olegu. Daugiau informacijos paskambinus tel. 708-668-6214.

Sužinoti daugiau »

IL – Vaidinimas „Mergytė ieško pasakos”

balandžio 23, sekm., 3:00 val. p.p.

Balandžio 23 d., sekmadienį, 3 val. p. p. Palos South Middle school (13100 S 82nd Ave, Palos Park, IL 60464) teatriukas „Užtrauktukas” kviečia Jus į pasaką „Mergytė ieško pasakos”. Bilietus galima užsisakyti paskambinus tel. 847-722-8278.

Sužinoti daugiau »

IL – Dainavos pavasario koncertas „Saulėtekis”

balandžio 30, sekm., 1:30 val. p.p.

Balandžio 30 d., sekmadienį, 1:30 val p. p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (6812 South Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629) vyks Dainavos pavasario koncertas „Saulėtekis”.

Sužinoti daugiau »
gegužės 2017

IL – Lietuvių Fondo narių suvažiavimas

gegužės 6, šešt., 10:00 val. r.

2017 m. gegužės 6 d., šeštadienį, Pasaulio Lietuvių Centre, 14911 127 St., Lemont, IL 60439 įvyks 54-asis metinis Lietuvių Fondo narių suvažiavimas. Registracija – 8 val. r., suvažiavimo pradžia – 10 val. r. Daugiau informacijos galite gauti tel. 630-257-1616 arba rasti LF tinklalapyje www.lietuviufondas.org.

Sužinoti daugiau »

IL – Lietuvių Fondo suvažiavimas

gegužės 6, šešt., 10:00 val. r.

Lietuvių Fondo 54-asis metinis narių suvažiavimas vyks 2017 m. gegužės 6 d., šeštadienį, Pasaulio lietuvių centre, 14911 127th St., Lemont, IL 60439. Registracija prasidės 8 val. r. Suvažiavimo pradžia 10 val. r.

Sužinoti daugiau »

IL – PLC Metinis Narių Susirinkimas

gegužės 7, sekm., 12:30 val. p.p.

Pasaulio Lietuvių Centro metinis narių susirinkimas įvyks sekmadienį, 2017 m. gegužės 7 d., 12:30 v.p.p., PLC didžiojoje salėje. Registraciją ir įgaliojimų patikrinimą pradėsime 11:00 v.r.

Sužinoti daugiau »

IL- “Grandies” ansamblio koncertas

gegužės 13, šešt., 6:00 val. v.

Gegužės 13 d., šeštadienį, 6 val. v.
Metinis “Grandies” ansamblio koncertas. Pasirodys visi ansamblio ratelių šokėjai, jauni ir veteranai. Visi kviečiami!

Sužinoti daugiau »

IL – Atsisveikinimas su LR konsulu M. Gudynu

gegužės 21, sekm., 1:00 val. p.p.

Balzeko lietuvių kultūros muziejus ir muziejaus Moterų gildija rengia atsisveikinimo popietę su užkandžiais ir menine programa

Sužinoti daugiau »
birželio 2017

IL – Ateitininkų Namų gegužinė

birželio 4, sekm., 12:00 val. p.p.

Birželio 4 d., sekmadienį, 12 val. p. p.

Bus pietūs, gros Barniškio muzika, vyks loterija sode po ąžuolais. Visi labai laukiami!

Sužinoti daugiau »

IL – PLC 2017 Labdaringas Golfo Turnyras

birželio 10, šešt., 12:00 val. p.p.

Šeštadienis, birželio 10, 2017
Old Oak Country Club
12v.p.p. – 8v.v.

Sužinoti daugiau »
spalio 2017

IL – PLC Metinis Balius

spalio 21, šešt., 6:00 val. v.

Šeštadienis spalio 21d. 6v.v. – 12v.v. Banketinėje salėje
PLC 30 metų jubiliejus

Sužinoti daugiau »