Loading Events
Mėnuo / Regionas

Renginio Detalės Naršymas

Renginių Sąrašas › JAV-CHI

Renginių Sarašo Naršymas

rugpjūčio 2017

IL – Filmo „Kazlų Rūda” peržiūra

rugpjūčio 23, treč., 1:00 val. p.p.

JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių reikalų skyrius rugpjūčio 23 d., trečiadienį, 1 val. p. p. kviečia visus į PLC skaityklą pasižiūrėti filmo „Kazlų Rūda” (iš ciklo „Mūsų miesteliai”).

Sužinoti daugiau »

IL – PLC vasaros gegužinė-piknikas

rugpjūčio 27, sekm., 12:00 val. p.p.

Rugpjūčio 27 d. sekamadienį, 12 val. p. p . vyks tradicinė Pasaulio lietuvių centro vasaros gegužinė-piknikas. Skambės muzika, bus lietuviško maisto, žaidimų vaikams ir suaugusiems, vyks loterija. Prekybininkai, norintys dalyvauti šioje šventėje, kviečiami atsiliepti iki rugpjūčio 1 dienos. Daugiau informacijos – darbo valandomis PLC raštinės tel. 630-257-8787.

Sužinoti daugiau »

IL – Vasaros akvarelė

rugpjūčio 27, sekm., 12:00 val. p.p.

Rugpjūčio 27 d., sekmadienį, 12 val. p. p. Lake County Forest Preserve (24255 N. Hwy. 21, Vernon Hills, IL) vyks Vasaros akvarelė. Muzika, dainos, žaidimai vaikams ir suaugusiems visą dieną! Maloniai jūsų lauksime!

Sužinoti daugiau »
rugsėjo 2017

IL – PLC Lauko kinas

rugsėjo 15, penk., 7:00 val. v.

Rugsėjo 15 d., penktadienį, 7 val. v. PLC kino vakarai priekiniame PLC kiemelyje (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439).

Sužinoti daugiau »

IL – Piligriminė kelionė į Kentucky

rugsėjo 23, šešt., 12:00 val. p.p. - rugsėjo 24

Rugsėjo 23-24 d. (šeštadienį-sekmadienį) Pal. J. Matulaičio isija, Švč. M. Marijos Gimimo parapija ir „First Way Travel” organizuoja piligriminę kelionę autobusu į Williamstone, KY, kur pastatytas natūralaus dydžio Nojaus laivas.

Daugiau informacijos paskambinus tel.: 708-691-9674 (Irena), 773-860-7547 (Audra).

Sužinoti daugiau »
spalio 2017

IL – LDM 2017-2018 Meno sezono atidarymas

spalio 6, penk., 6:00 val. v.

Dėmesio! Tradicinis meno sezono atidarymas spalio 6 d., penktadienį, 6 val. v.

Visi išeivijos lietuvių kilmės dailininkai ir megėjai, prašome registruotis skambinant tel. 630-291-0097 su vienu darbu tema „Kitas kelias”. Darbus pristatykite tiesiai į galeriją „Sielą” iki Rugsėjo 28 d.

Sužinoti daugiau »

IL – PLC Metinis Balius

spalio 21, šešt., 6:00 val. v.

Šeštadienis spalio 21d. 6v.v. – 12v.v. Banketinėje salėje
PLC 30 metų jubiliejus

Sužinoti daugiau »

IL – Lėšų telkimo „Derliaus pietūs”

spalio 22, sekm., 12:30 val. p.p.

Spalio 22 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p. kviečiame į org „Vaiko vartai į mokslą” kasmetinius lėšų telkimo „Derliaus pietus”. Skaniai pavalgysite. Bus trumpa muzikinė programa ir loterija. Remsite organizacijos remiamus dienos centrus, kuriuos lanko Lietuvos rizikos grupės šeimų prieauglis.

Sužinoti daugiau »

IL – „Draugo” metiniai pietūs

spalio 29, sekm., 1:00 val. p.p.

Iškilmingi „Draugo” metiniai pietūs vyks spalio 29 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Apie programą pranešime vėliau.

Sužinoti daugiau »
sausio 20182018

IL – LTSC ŠVENTĖ

sausio 28, 2018, 12:30 val. p.p.

LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDIJŲ CENTRO ŠVENTĖ – KONCERTAS
2018 M. SAUSIO 28 D. 12.30 P.P. PASAULIO LIETUVIŲ CENTRO POKYLIŲ SALĖJE, LEMONTE.

Sužinoti daugiau »