Loading Events
Month / Region

Event Views Navigation

Renginių Sąrašas › JAV-CHI

Events List Navigation

December 2017

IL – Aloyzo Barono paminėjimas

December 15, Friday, 6:30 PM - extra

Aloyzo Barono paminėjimas

Š. m. gruodžio 12 d. Baronui būtų suėję 100 metų. Jo atminimą pagerbti ir nepasenusius jo receptus prisiminti kviečiame vakaronėje ,,Drauge” (4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629), kuri vyks po visų savaitės darbų gruodžio 15 dieną, penktadienį, nuo 6:30 val. v.

Vaišinsimės paprastai kaip saliūne, bendrausime nuoširdžiai kaip tikri draugai, gydysimės dr. S. Aliūno rekomenduotais lašiukais.

773-585-9500

Find out more »

IL – Čikagos ateitininkų Kūčios

December 17, Sunday, 1:00 PM

Čikagos apylinkių ateitininkai, jų šeimų nariai bei prijaučiantys draugai yra kviečiami į tradicines Kūčias, šv. Mišias bei agape, kurios vyks gruodžio 17 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Lietuvių jaunimo centre (5620 S Claremont Ave, Chicago, IL 60636). Registracijas iki gruodžio 10 d. priima Ona Daugirdienė: tel. 630-325-3277 arba el. paštu: odaugirdas@hotmail.com.

Find out more »
January 20182018

IL – LTSC ŠVENTĖ

January 28, 2018, 12:30 PM

LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDIJŲ CENTRO ŠVENTĖ – KONCERTAS
2018 M. SAUSIO 28 D. 12.30 P.P. PASAULIO LIETUVIŲ CENTRO POKYLIŲ SALĖJE, LEMONTE.

Find out more »
February 2018

IL – Metinis veiklos pranešimas

February 11, 2018, 12:15 PM

Sekm., vasario 11 d., 12:15 val. p. p. Pasaulio lietuvių centro didžiojoje salėje po kavutės vyks org. „Vaiko vartai į mokslą” metinis veiklos pranešimas, kurio metu bus prisiminti 2017 m. veiklos projektai ir pasidalintos numatytų 2018 planų žinios. Valdyba pateiks finansinę ataskaitą, bus rodomos skaidrės iš veiklos JAV, seminaro, surengto Kaune, ir savanorių darbo Lietuvoje su remiamų centrų rizikos grupės šeimų vaikais. Kviečiami nariai ir organizacijos veikla besidomintys.

Find out more »
October 2018

Sekm., spalio 21 d., 12:30 val. p. p., Pasaulio lietuvių centro didžiojoje salėje bus rengiami kasmetiniai org. „Vaiko vartai į mokslą” lėšų telkimo „Derliaus pietūs”. Pietų dalyviai skaniai pavalgys, pamatys trumpą muzikinę programą, išbandys laimę loterijoje. Pietų pelnas padės organizacijai toliau remti 11 pomokylinių dienos centrų Lietuvoje, kurie dirba su rizikos grupės šeimų vaikais.

Find out more »