Loading Events
Mėnuo / Regionas

Renginio Detalės Naršymas

Renginių Sąrašas › JAV-CHI

Renginių Sarašo Naršymas

vasario 2017

IL – Labdaros renginys

vasario 25, šešt., 6:30 val. v.

Vasario 25 d., šeštadienį, 6:30 val. v. PLC, galerijoje „Siela” (14911 127th St., Lemont, IL 60439) vyks Chicago Mothers Foundation organizuojamas renginys skirtas paremti neįgalius Lietuvos vaikus. Daugiau informacijos el. paštu mothersunionfoundation@gmail.com arba paskambinus tel. 630-207-9816 (Edita).

Sužinoti daugiau »

IL – Labdaros koncertas

vasario 26, sekm., 1:00 val. p.p.

Vasario 26 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Lietuvių dailės muziejaus salėje (14911 127th St., Lemont, IL 60439) vyks Labdaros koncertas skirtas paremti Lietovos kaimo vaikus. Fortepijonu skambins profesorius Vytautas Landsbergis, gitara gros ir dainuos jo sūnus Vytautas ir žmona Ramunė Landsbergiai.

Sužinoti daugiau »

IL – Vakaronė su V. ir R. Landsbergiais

vasario 27, pirm., 6:30 val. v.

Svečiai iš Lietuvos, Vytautas ir Ramunė Landbsergiai papasakos apie savo meninę veiklą, vėliausius projektus, ir ateities planus. Jie padainuos dainų. Bus pabendravimas prie vaišių.

Sužinoti daugiau »
kovo 2017

IL – Velykinių kiaušinių dekoravimas

kovo 25, šešt., 10:00 val. r.

Kovo 25 dieną 10 valandą ryto velykinių kiaušinių dekoravimo pamoka. Jos instruktorius – menininkas Donatas Astras. Jis susirinkusius mokys lietuvių tradicinės dažytų kiaušinių skutinėjimo technikos. Pamokos dalyviai bus pamokyti, kaip specialiu gremžtuku ant nudažyto kiaušinio išskutinėti pasirinktų ar susikurtų ornamentų. Į pamoką kviečiame ir suaugusius, ir vaikus. Ateikite su šeimomis, praleiskite kelias valandas patys kurdami Velykų stalo simbolį ir puošmeną – dekoruotus kiaušinius. Dalyviai į pamoką turėtų atsinešti 6 kietai virtus dažytus kiaušinius. Pamokos kaina $15. Muziejaus nariams – $10, vaikams iki 12 metų – $5.

Sužinoti daugiau »
balandžio 2017

IL – K. Svengalis knygos pristatymas

balandžio 22, šešt., 2:00 val. p.p.

Rašytojo Kendall Svengalis naujos knygos “The Great Emerson Art Heist” pristatymas, Dalyvaus knygos autorius, pasakos apie naują savo romaną, skaitys ištraukas, dalins autografus. Lietuvių ir švedų kilmės rašytojo naujame romane – 1942 metais Indianoje, Gary mieste besirutuliojanti istorija, kurios centre atsiduria 17 – metė amerikietė ir jos naujoji draugė rusaitė. Merginos įsivelia į nuotykius, kuriuose – vagystė, šnipų istorijos… Romane paliečiama ir lietuvių tema.

Sužinoti daugiau »
gegužės 2017

IL – Lietuvių Fondo narių suvažiavimas

gegužės 6, šešt., 10:00 val. r.

2017 m. gegužės 6 d., šeštadienį, Pasaulio Lietuvių Centre, 14911 127 St., Lemont, IL 60439 įvyks 54-asis metinis Lietuvių Fondo narių suvažiavimas. Registracija – 8 val. r., suvažiavimo pradžia – 10 val. r. Daugiau informacijos galite gauti tel. 630-257-1616 arba rasti LF tinklalapyje www.lietuviufondas.org.

Sužinoti daugiau »

IL – PLC Metinis Narių Susirinkimas

gegužės 7, sekm., 12:30 val. p.p.

Pasaulio Lietuvių Centro metinis narių susirinkimas įvyks sekmadienį, 2017 m. gegužės 7 d., 12:30 v.p.p., PLC didžiojoje salėje. Registraciją ir įgaliojimų patikrinimą pradėsime 11:00 v.r.

Sužinoti daugiau »

IL- “Grandies” ansamblio koncertas

gegužės 13, šešt., 6:00 val. v.

Gegužės 13 d., šeštadienį, 6 val. v.
Metinis “Grandies” ansamblio koncertas. Pasirodys visi ansamblio ratelių šokėjai, jauni ir veteranai. Visi kviečiami!

Sužinoti daugiau »
birželio 2017

IL – PLC 2017 Labdaringas Golfo Turnyras

birželio 10, šešt., 12:00 val. p.p.

Šeštadienis, birželio 10, 2017
Old Oak Country Club
12v.p.p. – 8v.v.

Sužinoti daugiau »
spalio 2017

IL – PLC Metinis Balius

spalio 21, šešt., 6:00 val. v.

Šeštadienis spalio 21d. 6v.v. – 12v.v. Banketinėje salėje
PLC 30 metų jubiliejus

Sužinoti daugiau »