Loading Events
Month / Region

Event Views Navigation

Renginių Sąrašas › JAV

Events List Navigation

November 2017

SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 26 D., 10 val. ryto – APREIŠKIMO PARAPIJOS PADĖKOS DIENOS PIETŪS

SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 26 D., 10 v. r., NEW YORKO APREIŠKIMO PARAPIJA maloniai kviečia Jus atvykti su savo šeimomis, artimaisiais bei visais draugais į tradicines mūsų bendruomenės Padėkos dienos vaišes.

Po 10 val. ryto lietuviškų šv. Mišių bus pasiūlyti šilti pietūs (auka: $10 suaugusiems, $2 vaikams) ir gėrimai. Galėsite gardžiai pasivaišinti, linksmai pabendrauti! ATEIKITE IR ATSIVESKITE SAVO DRAUGUS IR PAŽĮSTAMUS!

Find out more »
December 2017

NY – Diskusija su Vygaudu Ušacku

December 1, Friday, 5:45 PM

Gruodžio 1 d., pektadienį, 5:45 val. p. p. LR generaliniame konsulate (420 5th Ave., 3rd Floor, New York, NY 10018) vyks diskusija su Vygaudu Ušacku. Prašome registruotis el. paštu: ny.renginiai@urm.lt.

Find out more »

Gruodžio 1 d., penktadienį, 7 val. v. kviečiame į vakarą „Tradicijomis pagrįsta ateitis” Ateitininkų namuose (1380 Castlewood Dr., Lemont, IL 60439). Pagrindinis vakaro svečias – Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas t. Vidmantas Šimkūnas SJ. Jūsų lauks įdomūs pokalbiai, muzika ir kuklios vaišės. Organizuoja Baltijos jėzuitų plėtros projekto taryba. Daugiau informacijos apie renginį bei pranešti apie dalyvavimą galite tel. 630-243-6234, arba el. paštu: lithjesuit@hotmail.com.

Find out more »

IL – PLC Kalėdinė eglutė

December 1, Friday, 7:00 PM - extra

Gruodžio 1 d., penktadienį, 7 val. v. PLC pokylių salėje (14911 127th St., Lemont, 60439, IL) vyks Kalėdinė eglutė. Jauki ir šilta šventė, koncertas visai šeimai. Bus siurprizas mažiesiems, o vyresni galės pasimėgauti gėrimais ir užkandžiais.

Daugiau informacijos tel.: 630-257-8787

Find out more »

IL – PLC Kalėdinė mugė

December 1, Friday, 7:00 PM - extra

Gruodžio 1 d., penktadienį, 7 val. v., gruodžio 2 d., šeštadienį, 9 val. r. – 4 val. p. p. bei gruodžio 3 d., 10 val. r. – 3 val. p. p. PLC pokylių salėje ir R. Riškus salėje (14911 127th St., Lemont, 60439, IL) vyks PLC kalėdinė mugė. Dovanėlės, menas, maistas, gėrimai, muzika.

Find out more »

IL – PLC Kalėdinė mugė

December 2, Saturday, 9:00 AM

Gruodžio 1 d., penktadienį, 7 val. v., gruodžio 2 d., šeštadienį, 9 val. r. – 4 val. p. p. bei gruodžio 3 d., 10 val. r. – 3 val. p. p. PLC pokylių salėje ir R. Riškus salėje (14911 127th St., Lemont, 60439, IL) vyks PLC kalėdinė mugė. Dovanėlės, menas, maistas, gėrimai, muzika.

Find out more »

CA – Baltų Kalėdų mugė

December 2, Saturday, 10:00 AM

Gruodžio 2 d., Šeštadienį, 10 val. r. Latvian Hall (425 Hoffman Ave., San Francisco, CA 94114) vyks Baltų Kalėdų mugė. Rankdarbiai, tradicinis maistas, karšti gėrimai ir šilta atmosfera!

Norėtumėte dalyvauti kaip pardavėjas? Pildykite anketą: https://sflithuanians.typeform.com/to/MY4ZaD

Daugiau informacijos el. paštu sanfranciscoeestiselts@gmail.com.

Find out more »

SEKMADIENĮ, GRUODŽIO 3 D., 10 val. ryto – APREIŠKIMO PARAPIJOS ADVENTO MUGĖ

SEKMADIENĮ, GRUODŽIO 3 D., 10 val. r., NEW YORKO APREIŠKIMO PARAPIJA maloniai kviečia Jus atvykti su savo šeimomis, artimaisiais bei visais draugais į mūsų tradicinę ADVENTO MŪGĘ. Po 10 val. ryto lietuviškų šv. Mišių, bus puiki proga įsigyti įdomių Kalėdinių dovanų, nusipirkti Kalėdinių plotkelių, lietuviškų skanėstų, papietauti ir pabendrauti. ATEIKITE IR ATSIVESKITE SAVO DRAUGUS IR PAŽĮSTAMUS!

Find out more »

IL – PLC Kalėdinė mugė

December 3, Sunday, 10:00 AM

Gruodžio 1 d., penktadienį, 7 val. v., gruodžio 2 d., šeštadienį, 9 val. r. – 4 val. p. p. bei gruodžio 3 d., 10 val. r. – 3 val. p. p. PLC pokylių salėje ir R. Riškus salėje (14911 127th St., Lemont, 60439, IL) vyks PLC kalėdinė mugė. Dovanėlės, menas, maistas, gėrimai, muzika.

Find out more »

NY – Vakaras su Kęstučiu Naku MOMA

December 11, Monday, 7:00 PM - extra

Gruodžio 11 d., pirmadienį, 7 val. v. New Yorko Modernaus meno muziejuje (MOMA, 11 W. 53rd St., Theater 2, New York, NY 10019) vyks vakaras su Kęstučiu Naku. Serijoje „Modern Mondays” bus pristatytas K. Nako multimedinis spektaklis „Channel D”. Bilietai parduodami nuo lapkričio 27 d. Muziejaus tel.: 212-708-9400.

Find out more »

NY – John Maciuika paskaita

December 15, Friday, 6:30 PM - extra

J. Maciuika paskaita Resonant Patterns: The Art of Kazys Varnelis in the Context of Bauhaus Modernism

Pradžia: Grd 15 d., penktadienis, 6:30 val. v.
Adresas: Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA) meno galerija, 307 W 30th Street, New York, NY 10001
Organizatorius: Gintarė Bukauskas, New Yorko miesto Lietuvių bendruomenė
Telefonas: 347-415-6379, el. paštas: zybuokle@gmail.com

Find out more »

IL – Čikagos ateitininkų Kūčios

December 17, Sunday, 1:00 PM

Čikagos apylinkių ateitininkai, jų šeimų nariai bei prijaučiantys draugai yra kviečiami į tradicines Kūčias, šv. Mišias bei agape, kurios vyks gruodžio 17 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Lietuvių jaunimo centre (5620 S Claremont Ave, Chicago, IL 60636). Registracijas iki gruodžio 10 d. priima Ona Daugirdienė: tel. 630-325-3277 arba el. paštu: odaugirdas@hotmail.com.

Find out more »
January 20182018

IL – LTSC ŠVENTĖ

January 28, 2018, 12:30 PM

LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDIJŲ CENTRO ŠVENTĖ – KONCERTAS
2018 M. SAUSIO 28 D. 12.30 P.P. PASAULIO LIETUVIŲ CENTRO POKYLIŲ SALĖJE, LEMONTE.

Find out more »
February 2018

IL – Metinis veiklos pranešimas

February 11, 2018, 12:15 PM

Sekm., vasario 11 d., 12:15 val. p. p. Pasaulio lietuvių centro didžiojoje salėje po kavutės vyks org. „Vaiko vartai į mokslą” metinis veiklos pranešimas, kurio metu bus prisiminti 2017 m. veiklos projektai ir pasidalintos numatytų 2018 planų žinios. Valdyba pateiks finansinę ataskaitą, bus rodomos skaidrės iš veiklos JAV, seminaro, surengto Kaune, ir savanorių darbo Lietuvoje su remiamų centrų rizikos grupės šeimų vaikais. Kviečiami nariai ir organizacijos veikla besidomintys.

Find out more »

Lietuvos valstybės atkūrimui – 100 metų!

Pradžia: Vasario 16 d., penktadienis, 6 val. v. | Pabaiga: Vasario 16 d., penktadienis, 10 val. v.
Adresas: JW Marriott Essex House New York, 160 Central Park South, New York, NY 10019
Organizatorius: New Yorko miesto apylinkė, New Yorko apygarda, LR generalinis konsulatas New Yorke

Find out more »
October 2018

Sekm., spalio 21 d., 12:30 val. p. p., Pasaulio lietuvių centro didžiojoje salėje bus rengiami kasmetiniai org. „Vaiko vartai į mokslą” lėšų telkimo „Derliaus pietūs”. Pietų dalyviai skaniai pavalgys, pamatys trumpą muzikinę programą, išbandys laimę loterijoje. Pietų pelnas padės organizacijai toliau remti 11 pomokylinių dienos centrų Lietuvoje, kurie dirba su rizikos grupės šeimų vaikais.

Find out more »