Loading Events
Mėnuo / Regionas

Renginio Detalės Naršymas

Renginių Sąrašas › JAV

Renginių Sarašo Naršymas

rugsėjo 2017

CA – Golfo turnyras – Pacoima

rugsėjo 29, penk., 10:00 val. r.

Kalifornijos lietuvių golfo klubas kviečia dalyvauti golfo turnyre „Lithuanian Days Open XXI” Hansen Dam golfo laukuose (10400 Glenoaks Blvd, Pacoima, CA 91331) rugsėjo 29 d., penktadienį, 10 val. r. Turnyras tradiciškai organizuojamas prieš „Lietuvių dienas” Los Angele.

Užsiregistravus iki rugsėjo 7 d., kaina – 60 USD, iki rugsėjo 14 d., kaina – 65 USD, iki rugsėjo 21 d., kaina – 70 USD.
Vaikams ir jaunimui taikomos nuolaidos.

Sužinoti daugiau »

IL – Grupės ŽAS koncertas

rugsėjo 29, penk., 7:00 val. v.

Rugsėjo 29 d., penktadienį, 7 val. v. PLC kiemelyje (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439) vyks grupės ŽAS koncertas. Bilietai parduodami Old Vilnius, Smilga, Rūta, Kunigaikščių užeiga, Lithuanian Plaza arba www.wazupio.com.

Sužinoti daugiau »

CA – Lietuvių dienos, Los Angeles, CA

rugsėjo 30, šešt., 11:00 val. r. - spalio 1

Rugsėjo 30 – Spalio 1d., šeštadienį-sekmadienį, nuo 11 val. r. Šv. Kazimiero parapijoje (2718 St George St Los Angeles, CA 90027) vyks 31-mos kasmetinės Lietuvių dienos. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje: https://www.ltdays.com/.

Sužinoti daugiau »

IL – A. A. Mary Krauchunas atminimo pietūs

rugsėjo 30, šešt., 1:00 val. p.p.

Rugsėjo 30 d., šeštadienį, 1 val. p. p. Bal- zeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S. Pu- laski Rd., Chicago, IL) rengiami muziejaus mo- terų gildijos narės, tautodailininkės a. a. Mary Krauchunas atminimo ir paminėjimo pietūs. Tuos, kurie pažinojo a. a. Mary Krauchunas, kviečiame atvykti ir kartu su visais pasidalinti prisiminimais apie ją. Registruotis kviečiame iki rugsėjo 15 d. el. paštu wineberi@att.net. arba tel. 908-500-8517.

Sužinoti daugiau »

IL – Oktoberfest 2017

rugsėjo 30, šešt., 6:00 val. v.

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRO OKTOBERFEST!
ALAUS ŠVENTĖ!
Šeštadienį rugsėjo 30 d. 6 val. v.

Pasaulio lietuvių centre, Riškus salėje
14911 E 127th Street, Lemont, IL 60439

Sužinoti daugiau »
spalio 2017

Kviečiame į JAV LB Niujorko apygardos metinį suvažiavimą, kuris įvyks spalio 1 d., sekmadienį, 2 val. p. p. Suvažiavimas įvyks Susivienijimo Lietuviu Amerikoje (SLA) patalpose (307 W 30th St., New York, NY 10001).

Sužinoti daugiau »

Spalio 2 d., pirmadienį, 6:30 val. v. LR generalinis konsulatas New Yorke (420 5th Ave #304, New York, NY 10018) kviečia į susitikimą su Vilnaus universiteto rektoriumi Prof. Artūru Žukausku bei elitinio „Vilniaus klubo” nariais.

Registracija: ny.renginiai@urm.lt

Sužinoti daugiau »

IL – LDM 2017-2018 Meno sezono atidarymas

spalio 6, penk., 6:00 val. v.

Dėmesio! Tradicinis meno sezono atidarymas spalio 6 d., penktadienį, 6 val. v.

Visi išeivijos lietuvių kilmės dailininkai ir megėjai, prašome registruotis skambinant tel. 630-291-0097 su vienu darbu tema „Kitas kelias”. Darbus pristatykite tiesiai į galeriją „Sielą” iki Rugsėjo 28 d.

Sužinoti daugiau »

VT – IŠKYLA / EITYNĖS paremti Neringos stovyklą

spalio 6, penk., 6:00 val. v. - spalio 8

RUDENS IŠKYLA / EITYNĖS paremti Neringos stovyklą – 2017 m. spalio 6-8 d.
Registracija jau pilna!
Pradedame registruoti norinčiuosius į laukiančiųjų sąrašą.
Daugiau informacijos rasite Neringos svetainėje: http://neringa.org/lt_events_forms.html.
arba ją suteiks Aidas Kupčinskas: aidaszk@yahoo.com arba tel.: 617-240-0358.
Pradžia: Spa 6 d., penktadienis, 6 val. v. | Pabaiga: Spa 8 d., sekamdienis, 12 val. p. p.
Adresas: Camp Neringa, 147 Neringa Road, Brattleboro, VT 05301.

Sužinoti daugiau »

IL – Pasaulio koldūnų šventė

spalio 7, šešt., 11:00 val. r.

Balzeko lietuvių kultūros muziejus kartu su kitomis Čikagos etninėmis organizacijomis kviečia dalyvauti festivalio „Inherit Chicago” renginiuose. Spalio 7 d., šeštadienį, MiIlennium parke (Chase Promenade South) nuo 11 val. r. iki 5 val. p. p. vyks Pasaulio koldūnų šventė, kurios metu bus siūloma paragauti koldūnų, pagamintų pagal skirtingų pasaulio tautų kulinarines tradicijas. Veiks rankdarbių ir meno kūrinių mugė, bus šokami tautiniai šokiai, dainuojamos dainos. Lietuvos atstovai – Balzeko lietuvių kultūros muziejus, tautinių šokių grupė „Grandis“, stiklo menininkė Agnė Sabonis. Renginys nemokamas.

Sužinoti daugiau »

CA – Rudens pokylis 2017: LT Identity

spalio 7, šešt., 6:00 val. v.

Spalio 7 d., šeštadienį, 6 val. v. The Bellevue klube (525 Bellevue Ave., Oakland, CA 94619) vyks Rudens pokylis 2017. Pokylio tema: LT Identity.

Pokylio svečiai: Jurgis Didžiulis su ToBe.LT komanda.

Daugiau informacijos: https://www.facebook.com/SFLithuanians/.

Sužinoti daugiau »

PA – Jurgos Šeduikytės Koncertas

spalio 7, šešt., 7:00 val. v.

Spalio 7 d., šeštadienį, 7 val. v. Lietuvių Namuose (2715 E Allegheny Ave, Philadelphia, Pennsylvania 19134) įvyks Jurgos Šeduikytės koncertas. Čia klipas iš naujausio jos albumo: https://www.youtube.com/watch?v=RnnJmZIsW4w.

Sužinoti daugiau »

Spalio 13 d., penktadienį 7 val. v. Valentinas Krumplis pristatys knygą ,,Lithuanian Hotline”. V. Krumplio ir Pranės Šlutienės sudarytas leidinys yra skirtas tiems Amerikos lietuviams, kurie daug laiko, energijos ir pinigų paaukojo platindami žinią apie 1990 metais Lietuvoje priimtą sprendimą atsiskirti nuo Tarybų Sąjungos. Šie žmonės visomis išgalėmis stengėsi patraukti ir JAV žiniasklaidos dėmesį į to meto Lietuvos įvykius. Renginys vyks Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chicago,IL). Įėjimas į renginį – auka. Susirinkusieji bus pavaišinti.

Sužinoti daugiau »

IL – A. P. Čechovo spektaklis „Spąstai”

spalio 14, šešt., 7:30 val. v.

Spalio 14 d., šeštadienį, 7:30 val. v. galerijoje „Siela” (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439) vyks A. P. Čechovo spektaklis „Spąstai”. Daugiau informacijos el. paštu richardshow@yahoo.com arba paskambinus tel.: 323-360-7786 (Ričardas).

Sužinoti daugiau »

Spalio 15 d., sekamdienį, 4 val. p. p. galerijoje „Siela” (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439) vyks spektaklis pagal Jurgio Kunčino romaną „Tūla”. Daugiau informacijos el. paštu richardshow@yahoo.com arba paskambinus tel.: 323-360-7786 (Ričardas).

Sužinoti daugiau »

Spalio 21 d., šeštadienį, 3 val. p. p. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL) vyks knygos ,,We Tought We’d Be Back Soon” pristatymas. Knygoje – dramatiški pasakojimai žmonių, kurie Antrojo pasaulinio karo pabaigoje pasitraukė iš Lietuvos, bėgdami nuo artėjančių sovietinių okupantų. Dalyvauja knygos sudarytojos Dalia Cidzikaitė, Laima Petrauskas VanderStoep ir Dalia Stakė Anysas. Pasakojimų ištraukas skaitys aktorė Audrė Budrys ir profesorius Kęstutis Nakas. Mintimis apie perskaitytą knygą dalinsis Andrew Leith, Chicago Cultural Alliance darbuotojas. Įėjimas į renginį – auka. Bus vaišės.

Sužinoti daugiau »

IL – PLC Metinis Balius

spalio 21, šešt., 6:00 val. v.

Šeštadienis spalio 21d. 6v.v. – 12v.v. Banketinėje salėje
PLC 30 metų jubiliejus

Sužinoti daugiau »

IL – Lėšų telkimo „Derliaus pietūs”

spalio 22, sekm., 12:30 val. p.p.

Spalio 22 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p. kviečiame į org „Vaiko vartai į mokslą” kasmetinius lėšų telkimo „Derliaus pietus”. Skaniai pavalgysite. Bus trumpa muzikinė programa ir loterija. Remsite organizacijos remiamus dienos centrus, kuriuos lanko Lietuvos rizikos grupės šeimų prieauglis.

Sužinoti daugiau »

IL – Istorijos apie gimtinės palikimą

spalio 28, šešt., 12:00 val. p.p.

Spalio 28 d., šeštadienį, 12 val. p. p. Balzeko lietuvių kultūros muziejus ir Public Housing Museum kviečia atvykti ir pasidalinti savo istorijomis tuos, kurie dėl įvairių priežasčių paliko savo gimtinę ir rado naujus namus čia, Amerikoje. Renginio dalyvius kviečiame atsinešti daiktų, kurie labiausiai primena paliktus namus.

Sužinoti daugiau »

NY – BALTOWEEN vakarėlis

spalio 28, šešt., 8:00 val. v.

Spalio 28 d., šeštadienį, 8 val. v. Estų namuose (243 East 34th St., New York, NY 10016) vyks BALTOWEEN vakarėlis. Visi kviečiami dalyvauti!
Renginys nemokamas!

Daugiau informacijos el. paštu: pialevensteins@hotmail.com arba paskambinus tel.: 212-684-0336 (Pia Levensteins).

Sužinoti daugiau »

IL – „Draugo” metiniai pietūs

spalio 29, sekm., 1:00 val. p.p.

Iškilmingi „Draugo” metiniai pietūs vyks spalio 29 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Apie programą pranešime vėliau.

Sužinoti daugiau »
lapkričio 2017

IL – Lietuvių Fondo metinis pokylis

lapkričio 4, šešt., 5:30 val. p.p.

“Ant Laisvės Sparnų”. Atsilankykite ir paremkite Lietuvių Fondą, atšvęsdami 55 metinės! Šeštadienį, 2017 m. lapkr. 4 d., Burr Ridge Marriott viešbutyje (prie I-55 ir County Line Road). 5:30 val. v. – kokteiliai; 6:30 val. v. – koncertas – Evelina Anušauskaitė (dainuoja) ir Marius Leškauskas (pianinas); 7:30 val. v. iškilminga vakarienė ir šokiai.

Prašome užsisakyti vietas iki spalio 23 d. tel. 630-325-1616

Sužinoti daugiau »

IL – „Metų žmogaus” pagerbimo vakaras

lapkričio 18, šešt., 6:00 val. v.

Lapkričio 18 d., šeštadienį, 6 val. v.
Balzeko lietuvių kultūros muziejus (6500 S Pulaski Rd, Chicago, IL 60629)

Svarbiausiame metų renginyje, kuriame bus apdovanotas ir pagerbtas jau 51 kartą muziejaus išrenkamas Metų žmogus. Šiais metais juo tapo Čikagos lietuvių meno ansamblio „Dainava“ meno vadovas ir dirigentas Darius Polikaitis.

Sužinoti daugiau »
sausio 20182018

IL – LTSC ŠVENTĖ

sausio 28, 2018, 12:30 val. p.p.

LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDIJŲ CENTRO ŠVENTĖ – KONCERTAS
2018 M. SAUSIO 28 D. 12.30 P.P. PASAULIO LIETUVIŲ CENTRO POKYLIŲ SALĖJE, LEMONTE.

Sužinoti daugiau »