Loading Events
Month / Region

Event Views Navigation

Renginių Sąrašas › JAV

Events List Navigation

January 2018

CA – Atkurtai Lietuvai – 100!

January 27, Saturday, 6:00 PM - extra

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Los Angele kviečia į Nepriklausomybės šimtmečiui skirtų metų atidarymo renginį, kuris vyks 2018 sausio 27 d., šeštadienį, 6 val. v. „Santa Monica Bay Woman’s Club” (1210 4th St., Santa Monica, CA 90401). Garbės svečias – Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Liudas Mažylis, suradęs Nepriklausomybės Akto originalą Vokietijos archyvuose.

Koncertuos „Jazz Miniatures” (Džiazo miniatiūros): vokalistė Giedrė Kilčiauskienė, Andrej Polevikov (fortepijonas), Darius Rudis (mušamieji), Vytis Nivinskas (kontrabosas).

Renginys NEMOKAMAS, tačiau vietų skaičius ribotas, todėl prašome iš anksto patvirtinti savo dalyvavimą el. paštu kons.losandzelas@urm.lt arba telefonu 424-465-9901

Find out more »

Sausio 28 d., sekmadienį, 1 val. p. p. prie Michigan ežero (prie 31-osios gatvės paplūdymio) vyks Klaipėdos krašto atgavimo ėjimas 5 km / bėgimas 9 km. Daugiau informacijos paskambinus tel.: 224-806-5294.

Find out more »

WA – Atkurtai Lietuvai – 100!

January 29, Monday, 6:30 PM - extra

Sausio 29 d., pirmadienį, 6:30 val. v. Portlando lietuvių bendruomenė kviečia į Nepriklausomybės šimtmečiui skirtų metų atidarymo renginį. Garbės svečias – Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Liudas Mažylis, suradęs Nepriklausomybės Akto originalą Vokietijos archyvuose.

Renginys vyks adresu: 3744 NW 19th Circle, Camas, WA 98607.

Find out more »
February 2018

IL – Krupnikas ir Kugelis

February 3, Saturday, 7:00 PM - extra

Krupnikas ir Kugelis – geriausio recepto kova!

Vasario 3 d., šeštadienį, 7 val. v. PLC, M. Riškus Salėje (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439).

Pelnas skirtas Rako stovyklos pagerinimui (www.camprakas.org)
Ruošia Bičių Būrelis (biciuburelis@yahoo.com)

Find out more »

IL – Metinis veiklos pranešimas

February 11, Sunday, 12:15 PM

Sekm., vasario 11 d., 12:15 val. p. p. Pasaulio lietuvių centro didžiojoje salėje po kavutės vyks org. „Vaiko vartai į mokslą” metinis veiklos pranešimas, kurio metu bus prisiminti 2017 m. veiklos projektai ir pasidalintos numatytų 2018 planų žinios. Valdyba pateiks finansinę ataskaitą, bus rodomos skaidrės iš veiklos JAV, seminaro, surengto Kaune, ir savanorių darbo Lietuvoje su remiamų centrų rizikos grupės šeimų vaikais. Kviečiami nariai ir organizacijos veikla besidomintys.

Find out more »

Lietuvos valstybės atkūrimui – 100 metų!

Pradžia: Vasario 16 d., penktadienis, 6 val. v. | Pabaiga: Vasario 16 d., penktadienis, 10 val. v.
Adresas: JW Marriott Essex House New York, 160 Central Park South, New York, NY 10019
Organizatorius: New Yorko miesto apylinkė, New Yorko apygarda, LR generalinis konsulatas New Yorke

Find out more »

IL – Piligriminė kelionė į Meksiką

February 27, Tuesday, 12:00 PM

Kviečiame į piligriminę kelionę.

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439) organizuoja penkių dienų (vasario 27 d. – kovo 3 d.) piligriminę kelionę į Meksiką (Mexico City), aplankant maldininkų labiausiai pasaulyje lankomą Gvadelupės šventovę. Apžvalginės ekskursijos po vieną didžiausių pasaulio miestų metu susipažinsime su Mexico City turtinga istorija, actekų laikų ir šiuolaikine archtektūra. Senajame actekų mieste Teotihuacan grožėsimės Saulės ir Mėnulio piramidėmis. Nuvyksime į tarp kalnų įkurtą „angelų ir bažnyčių miestą” – Pueblą. Susikaupsime ir pasimelsime miesto katedros garsiojoje Rosario koplyčioje. Kaina asmeniui – 675 dol. ir lėktuvo bilietas. Prašome užsiregistruoti iki sausio 10 d. Smulkesnę informaciją suteiks Irena tel.: 708-691-9674.

Find out more »
October 2018

Sekm., spalio 21 d., 12:30 val. p. p., Pasaulio lietuvių centro didžiojoje salėje bus rengiami kasmetiniai org. „Vaiko vartai į mokslą” lėšų telkimo „Derliaus pietūs”. Pietų dalyviai skaniai pavalgys, pamatys trumpą muzikinę programą, išbandys laimę loterijoje. Pietų pelnas padės organizacijai toliau remti 11 pomokylinių dienos centrų Lietuvoje, kurie dirba su rizikos grupės šeimų vaikais.

Find out more »