Loading Events
Month / Region

Event Views Navigation

Events for February › JAV

Calendar Month Navigation

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1

IL – Anglų Kalbos Kursai

IL – Anglų Kalbos Kursai

February 1, Thursday, 6:30 PM - extra

Anglų kalbos kursai Pasaulio Lietuvių Centre (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439) Egzaminai lygiui nustatyti 02/01 6:30 val. v. Kursai prasidės 02/05 ir tęsis iki 05/10 Žemesnis ir aukštesnis lygiai Klasės vyks du kartus per... Read more

2

CA – Monikos Sėdžiūtės fotografijų paroda #Unselfie

CA – Monikos Sėdžiūtės fotografijų paroda #Unselfie

February 2, Friday, 6:00 PM - extra

Lietuvės fotografės Monikos Sėdžiutės paroda #Unselfie – vasario 2 dieną, penktadienį, 18:00 val. Los Andžele (1056 S Fairfax Ave., Los Angeles, CA 90019). Read more

3

MA – Susitikimas su Liudu Mažyliu

MA – Susitikimas su Liudu Mažyliu

February 3, Saturday, 11:30 AM

Bostono lituanistinė mokykla kviečia į Nepriklausomybės 100-mečiui skirtą renginį – susitikimą su Vytauto Didžiojo universiteto profesoriumi Liudu Mažyliu, kuris neseniai surado Nepriklausomybės Akto (1918 m. vasario... Read more

CA – Tradicinis „Spindulio” blynų balius

CA – Tradicinis „Spindulio” blynų balius

February 3, Saturday, 6:00 PM - extra

Vasario 3 d., šeštadienį, 6 val. v. Šv. Kazimiero parapijoje (2718 St George St., Los Angeles, CA 90027) vyks 56-asis tradicinis „Spindulio” blynų balius. Daugiau informacijos paskambinus tel.: 818-249-7574 (D. Varnienė). Read more

CA – Poetinės muzikos vakaras

CA – Poetinės muzikos vakaras

February 3, Saturday, 6:00 PM - extra

Just Millin’ Around Teatras kviečia 2018 m. vasario 3 d., šeštadienį, 6 val. v. į Bernardo Brazdžionio išeivijos menininkų kiemelį (2901 Griffith Park Blvd., Los Angeles, CA 90027), akustinės – poetinės muzikos vakarą ir... Read more

CT – Susitikimas su Liudu Mažyliu

CT – Susitikimas su Liudu Mažyliu

February 3, Saturday, 6:00 PM - extra

JAV LB Connecticuto apygarda kviečia į Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui pažymėti skirtą renginį – susitikimą su Vytauto Didžiojo universiteto profesoriumi Liudu Mažyliu, Vokietijos archyvuose atradusiu... Read more

IL – Krupnikas ir Kugelis

IL – Krupnikas ir Kugelis

February 3, Saturday, 7:00 PM - extra

Krupnikas ir Kugelis – geriausio recepto kova! Vasario 3 d., šeštadienį, 7 val. v. PLC, M. Riškus Salėje (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439). Pelnas skirtas Rako stovyklos pagerinimui (www.camprakas.org) Ruošia Bičių... Read more

4

CA – Kasmetinė Meškiuko Rudnosiuko popietė

CA – Kasmetinė Meškiuko Rudnosiuko popietė

February 4, Sunday, 12:00 PM

Visus mažus ir didelius kviečiame į kasmetinę Meškiuko Rudnosiuko popietę! Vasario 4 d. sekmadieni, po šv. Mišių, 12 val. p. p. Bernardo Brazdžionio išeivijos menininkų kiemelyje! Paminėsime a. a. poeto Bernardo Brazdžionio... Read more

5

IL – Anglų Kalbos Kursai

IL – Anglų Kalbos Kursai

February 5, Monday, 6:30 PM - extra

Anglų kalbos kursai Pasaulio Lietuvių Centre (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439) Egzaminai lygiui nustatyti 02/01 6:30 val. v. Kursai prasidės 02/05 ir tęsis iki 05/10 Žemesnis ir aukštesnis lygiai Klasės vyks du kartus per... Read more

6

NY – Susitikimas su prof. Liudu Mažyliu

NY – Susitikimas su prof. Liudu Mažyliu

February 6, Tuesday, 6:30 PM - extra

JAV LB Niujorko miesto apylinkė ir Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA) kviečia į Lietuvos Respublikos nepriklausomybės šimtmečiui skirta renginį – susitikimą su profesoriumi Liudu Mažyliu, kuris atrado Nepriklausomybės Akto... Read more

7

IL – Vasario 16-osios minėjimo filmas

IL – Vasario 16-osios minėjimo filmas

February 7, Wednesday, 1:00 PM

JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių reikalų skyrius vasario 7 d., trečiadienį, 1 val. p. p. kviečia visus į Pasaulio lietuvių centro Lemonte skaityklą (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439), kur bus rodomas LTV nufilmuotas... Read more

DC – Susitikimas su prof. Liudu Mažyliu

DC – Susitikimas su prof. Liudu Mažyliu

February 7, Wednesday, 6:30 PM - extra

Kviečiame į susitikimą su prof. dr. Liudu Mažyliu, vyksiantį vasario 7 d., trečiadienį, 6:30 val. v. LR ambasadoje Washingtone (2622 16th St NW, Washington, DC 20009)! Registracija el. p. rsvp.us@urm.lt. Read more

8

PA – Susitikimas su prof. Liudu Mažyliu

PA – Susitikimas su prof. Liudu Mažyliu

February 8, Thursday, 7:00 PM - extra

Philadelphia Lietuvių Bendruomenė kartu su JAV LB Kultūros taryba ir Lietuvių Fondu kviečia į Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metų jubiliejui skirtą susitikimą Lietuvių namuose (2715 E Allegheny Ave., Philadelphia,... Read more

9
10

NY – Adomo Galdiko retrospektyvinė paroda

NY – Adomo Galdiko retrospektyvinė paroda

February 10, Saturday, 4:00 PM

Minint Lietuvos šimtmečio jubiliejų Susivienijimas lietuvių Amerikoje (SLA) ir Tautos fondas kviečia į Adomo Galdiko retrospektyvinę parodą. Paroda vyks vasario 10 – kovo 11 d. SLA patalpose (307 West 30th St., New... Read more

IL – Tradicinės Šeimos Užgavėnės

IL – Tradicinės Šeimos Užgavėnės

February 10, Saturday, 6:00 PM - extra

Tradicinės Šeimos Užgavėnės ir Naktišokiai Vasario 10 d., šeštadienį, 6 val. v. Pasaulio Lietuvių Centras Lietuvių Fondo salė (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439) Read more

IL – Tradicinis Užgavėnių šiupinys

IL – Tradicinis Užgavėnių šiupinys

February 10, Saturday, 6:00 PM - extra

Mažosios Lietuvos fondas ir draugija maloniai kviečia visus į tradicinį Užgavėnių šiupinį, kuris vyks vasario 10 d., šeštadienį, 6 val. v. Balzeko lietuvių kultūros muziejaus „Gin- taro” salėje (6500 S Pulaski... Read more

PA – Mirga Gražinytė-Tyla diriguos Philadelphia orkestrą

PA – Mirga Gražinytė-Tyla diriguos Philadelphia orkestrą

February 10, Saturday, 8:00 PM - extra

2018 metų vasario 10 d., šeštadienį, 8 val. v. Philadelphia Lietuvių Bendruomenė yra užsakiusi bloką vietų Philadelphia Simfoninino Orkekstro koncertui, kuriam diriguos Lietuvos pažiba – Mirga Gražinytė-Tyla. Koncertas vyks... Read more

11

IL – Metinis veiklos pranešimas

IL – Metinis veiklos pranešimas

February 11, Sunday, 12:15 PM

Sekm., vasario 11 d., 12:15 val. p. p. Pasaulio lietuvių centro didžiojoje salėje po kavutės vyks org. „Vaiko vartai į mokslą" metinis veiklos pranešimas, kurio metu bus prisiminti 2017 m. veiklos projektai ir pasidalintos... Read more

IL – Vaikų Festivalis

IL – Vaikų Festivalis

February 11, Sunday, 1:00 PM

Vaikų Festivalis Vasario 11 d., sekmadienį, 1:00 val. p. p. PLC, R. Riškus salė (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439). Read more

MA – 100 metų Nepriklausomybės atkūrimo šventė

MA – 100 metų Nepriklausomybės atkūrimo šventė

February 11, Sunday, 1:00 PM

Tautiškumas, pakili nuotaika, vienybė ir nepamirštamas bendrumo jausmas – tokias emocijas dovanos JAV Worcester Lietuvių Bendruomenė ir Worcester lituanistinė mokykla. Kviečiame laisvę švęsti kartu vasario 11 d.,... Read more

IL – Knygos „Pieno ežeras. Tukanų mitas” pristatymas

IL – Knygos „Pieno ežeras. Tukanų mitas” pristatymas

February 11, Sunday, 2:00 PM

Vasario 11 d., sekmadienį, 2 val. p. p. šv. Mišių „Sielos” galerijoje Pasaulio lietuvių centre (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439) įvyks knygos „Pieno ežeras. Tukanų mitas” pristatymas. Tiesioginėje transliacijoje... Read more

12
13
14

NY – Susitikimas su Vydu Dolinskiu

NY – Susitikimas su Vydu Dolinskiu

February 14, Wednesday, 6:30 PM - extra

Vasario 14 d., trečiadienį, 18:30 val. kviečiame į susitikimą su Vydu Dolinskiu, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų direktoriumi. Vakaro Tema: „Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai kaip valstybės... Read more

15
16

IL – Vėliavos Pakėlimo Ceremonija

IL – Vėliavos Pakėlimo Ceremonija

February 16, Friday, 12:00 PM

Vasario 16 d., penktadienį, 12 val. p. p. Lemonto miesto centre (Main Street) JAV LB Lemonto apylinkės valdyba ir miesto administracija organizuoja Lietuvos nepriklausomybės 100-čio proga iškelti Lietuvos vėliavą. Dalyvaus LR... Read more

PA – Vasario 16 Minėjimas Philadelphia Miesto Rotušėje

PA – Vasario 16 Minėjimas Philadelphia Miesto Rotušėje

February 16, Friday, 12:00 PM

Vasario 16 d., penktadienį, švenčiant Nepriklausomos Lietuvos atkūrimo šimtmetį, Lietuvos vėliava bus pakelta Philadelphia miesto rotušėje ir po vėliavos pakėlimo ceremonijos susirinksime priėmimui su užkandžiais Philadelphia... Read more

MD – Vakaronė „Švęskime Lietuvos Gimtadienį kartu!”

MD – Vakaronė „Švęskime Lietuvos Gimtadienį kartu!”

February 16, Friday, 4:00 PM

Vasario 16 d., penktadienį, 4 val. p. p. vakaronė „Švęskime Lietuvos Gimtadienį kartu!” Vakaro metu bus demonstruojami vaizdo įrašai iš Lietuvoje tą dieną vykstančių įvykių, išgirsite trumpą Lietuvių Namų prezidento... Read more

NY – Lietuvos Valstybės Atkūrimo 100-mečio pokylis

NY – Lietuvos Valstybės Atkūrimo 100-mečio pokylis

February 16, Friday, 6:00 PM - extra

Lietuvos valstybės atkūrimui – 100 metų! Pradžia: Vasario 16 d., penktadienis, 6 val. v. | Pabaiga: Vasario 16 d., penktadienis, 10 val. v. Adresas: JW Marriott Essex House New York, 160 Central Park South, New York, NY 10019 ... Read more

CA – 100 Metų Atkurtai Lietuvos valstybei

CA – 100 Metų Atkurtai Lietuvos valstybei

February 16, Friday, 6:30 PM - extra

Mielieji, 2018 metais, vasario 16 dieną, švęsime 100-ąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines. Ta proga, Generalinis konsulatas Los Andžele organizuoja iškilmingą „Gala” pokylį į kurį yra kviečiami Vakarų pakrantės... Read more

17

DC – DC Lietuvių Bendruomenės Atkurtos Lietuvos 100-mečio šventė

DC – DC Lietuvių Bendruomenės Atkurtos Lietuvos 100-mečio šventė

February 17, Saturday, 1:00 PM

DC Lietuvių Bendruomenės Atkurtos Lietuvos 100-mečio šventė „Kalba Amerikos Balsas iš Vašingtono" Vieta – Latvių salė Rockville, 400 Hurley Avenue, Rockville, MD 20850. Laikas – Vasario 17 d., šeštadienis, 1:00 val.... Read more

NY – Rochester Lietuvos Nepriklausomybės dienos pokylis

NY – Rochester Lietuvos Nepriklausomybės dienos pokylis

February 17, Saturday, 5:00 PM

Vasario 17 d., šeštadienį, 5 val. v. Rochester Airport Marriott (1890 Ridge Rd. West, Rochester, NY 14615) vyks Nepriklausomybės dienos pokylis. Svečiai – L. Kojala (politologas) ir atlikėjai R. Ščiogolovaitė ir P.... Read more

NY – Karaoke vakaras „Dainuojam Lietuvai”

NY – Karaoke vakaras „Dainuojam Lietuvai”

February 17, Saturday, 7:00 PM - extra

Vasario 17 d., šeštadienį, 7 val. v. vyks karaoke vakaras „Dainuojam Lietuvai” – Lietuvos atkūrimo 100-mečiui paminėti. Adresas: John Wesley Village, 2 Aldersgate, Riverhead NY 11901. Įėjimas nemokamas. Vaišės –... Read more

18

NY – Lietuvos valstybės atkūrimo 100 metų jubiliejus – Šv. mišios

NY – Lietuvos valstybės atkūrimo 100 metų jubiliejus – Šv. mišios

February 18, Sunday, 10:00 AM

2018 M. VASARIO 18 D., 10:00 VAL. RYTO – APREIŠKIMO PARAPIJA KVIEČIA VISUS DALYVAUTI YPATINGOSE MIŠIOSE IR MINĖJIME ŠVĘSTI 100 METŲ LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO JUBILIEJŲ. DĖMESIO: DĖL DABAR VYKSTANČIO APREIŠKIMO... Read more

MI – Lietuvos Valstybės Atkūrimo 100-mečio koncertas-banketas

MI – Lietuvos Valstybės Atkūrimo 100-mečio koncertas-banketas

February 18, Sunday, 12:00 PM

Detroito Lietuvių Kultūros Klubas ruošia iškilmingą Lietuvos Valstybės Atkūrimo 100-mečiui skirtą koncertą-banketą. Koncertuos viešnios iš Lietuvos: nusipelniusi solistė Asta Krikščiūnaitė, jos mokinė solistė Kristina... Read more

IL – Koncertas paminėti Vasario 16-ąją

IL – Koncertas paminėti Vasario 16-ąją

February 18, Sunday, 2:00 PM

Minint Vasario 16-ąją, Lietuvių Bendruomenės bei įvairių organizacijų jungtinis vienetas ruošia iškilmingą koncertą „Lietuviais esame mes gimę”, kuris įvyks 2018 metų vasario 18 dieną, sekmadienį, 2 val. p. p. Carl... Read more

CO – Atkurtai Lietuvai 100!

CO – Atkurtai Lietuvai 100!

February 18, Sunday, 3:00 PM

2018 m. nepriklausomybės minėjimas Kviečiame visus į Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio ir nepriklausomybės atkūrimo 28-mečio šventę. Prieš 100 metų, vasario 16 d. Lietuva paskelbė nepriklausomybę nuo Rusijos ir... Read more

19
20
21
22
23

IL – Koncertas „Laisvės paukštis”

IL – Koncertas „Laisvės paukštis”

February 23, Friday, 7:00 PM - extra

Vasario 23 d., penktadienį 7 val. v. galerijoje „Siela” (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439) vyks koncertas „Laisvės paukštis”. Dirigentas-akomponiatorius Vytautas Lukočius, bosas Liudas Mikalauskas, sopranas Nida... Read more

24

OR – Lietuvos Nepriklausomybės šventė

OR – Lietuvos Nepriklausomybės šventė

February 24, Saturday, 5:00 PM

Lietuvos Nepriklausomybės Šventė 2018 m. vasario 16 d. Lietuvos valstybė minės reikšmingą ir išskirtinį Lietuvos istorijos įvykį – šimtąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines. Ši data lyg tiltas sujungia 1253 m.... Read more

IL – Poetinės muzikos vakaras

IL – Poetinės muzikos vakaras

February 24, Saturday, 7:00 PM - extra

Vasario 24 d., šeštadienį, 7 val. vakare galerijoje „Siela” (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439) vyks poetinės muzikos vakaras su Mindaugu Briedžiu. Nuoširdžiai kviečiame! Read more

25

IL – Labdaringi sriubos pietūs

IL – Labdaringi sriubos pietūs

February 25, Sunday, 12:30 PM

Sriubos pietūs Sekmadienis, vasario 25 d., 12:30 val. p. p. Pal. Jurgio Matulaičio misija PLC pokylių salė (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439) Read more

CA – Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimas

CA – Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimas

February 25, Sunday, 12:45 PM

Vasario 25 d., sekmadienį, 12:45 val. p. p. Šv. Kazimiero parapijoje (2718 St George St., Los Angeles, CA 90027) vyks nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimas. Read more

MI – Vasario 16-tosios, Lietuvos laisvės 100-mečio minėjimas-koncertas

MI – Vasario 16-tosios, Lietuvos laisvės 100-mečio minėjimas-koncertas

February 25, Sunday, 1:00 PM

Detroito LB valdyba kviečia visus lietuvius, šeimas, draugus ir vaikučius, Skautus, Ateitininkus, Šaulius, Žiburio mokyklos šeimas aktyviai dalyvauti Vasario 16-tosios ir Lietuvos laisvės 100-mečio Minėjime-Koncerte, kuris vyks... Read more

26
27

IL – Piligriminė kelionė į Meksiką

IL – Piligriminė kelionė į Meksiką

February 27, Tuesday, 12:00 PM

Kviečiame į piligriminę kelionę. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439) organizuoja penkių dienų (vasario 27 d. – kovo 3 d.) piligriminę kelionę į Meksiką (Mexico City), aplankant... Read more

28