Loading Events
Month / Region

Event Views Navigation

Events for December › JAV

Calendar Month Navigation

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1

OH – Vėdarų vakaras Lietuvių klube

OH – Vėdarų vakaras Lietuvių klube

December 1, Friday, 5:00 PM

Tris penktadienius iš eilės (gruodžio 1, 8 ir 15 d.), 5-8 val. v. Lietuvių klube (877 E. 185 St., Cleveland, OH 44119) vyks Vėdarų vakaras! Taip pat bus galima paskanauti bulvinių blynų, koldūnų ir ir kitų lietuviškų... Read more

NY – Diskusija su Vygaudu Ušacku

NY – Diskusija su Vygaudu Ušacku

December 1, Friday, 5:45 PM

Gruodžio 1 d., pektadienį, 5:45 val. p. p. LR generaliniame konsulate (420 5th Ave., 3rd Floor, New York, NY 10018) vyks diskusija su Vygaudu Ušacku. Prašome registruotis el. paštu: ny.renginiai@urm.lt. Read more

IL – BJAP renginys „Tradicijomis pagrįsta ateitis”

IL – BJAP renginys „Tradicijomis pagrįsta ateitis”

December 1, Friday, 7:00 PM - extra

Gruodžio 1 d., penktadienį, 7 val. v. kviečiame į vakarą „Tradicijomis pagrįsta ateitis” Ateitininkų namuose (1380 Castlewood Dr., Lemont, IL 60439). Pagrindinis vakaro svečias – Lietuvos ir Latvijos jėzuitų... Read more

IL – PLC Kalėdinė eglutė

IL – PLC Kalėdinė eglutė

December 1, Friday, 7:00 PM - extra

Gruodžio 1 d., penktadienį, 7 val. v. PLC pokylių salėje (14911 127th St., Lemont, 60439, IL) vyks Kalėdinė eglutė. Jauki ir šilta šventė, koncertas visai šeimai. Bus siurprizas mažiesiems, o vyresni galės pasimėgauti... Read more

IL – PLC Kalėdinė mugė

IL – PLC Kalėdinė mugė

December 1, Friday, 7:00 PM - extra

Gruodžio 1 d., penktadienį, 7 val. v., gruodžio 2 d., šeštadienį, 9 val. r. – 4 val. p. p. bei gruodžio 3 d., 10 val. r. – 3 val. p. p. PLC pokylių salėje ir R. Riškus salėje (14911 127th St., Lemont, 60439, IL) vyks PLC... Read more

2

IL – PLC Kalėdinė mugė

IL – PLC Kalėdinė mugė

December 2, Saturday, 9:00 AM

Gruodžio 1 d., penktadienį, 7 val. v., gruodžio 2 d., šeštadienį, 9 val. r. – 4 val. p. p. bei gruodžio 3 d., 10 val. r. – 3 val. p. p. PLC pokylių salėje ir R. Riškus salėje (14911 127th St., Lemont, 60439, IL) vyks PLC... Read more

CA – Baltų Kalėdų mugė

CA – Baltų Kalėdų mugė

December 2, Saturday, 10:00 AM

Gruodžio 2 d., Šeštadienį, 10 val. r. Latvian Hall (425 Hoffman Ave., San Francisco, CA 94114) vyks Baltų Kalėdų mugė. Rankdarbiai, tradicinis maistas, karšti gėrimai ir šilta atmosfera! Norėtumėte dalyvauti kaip... Read more

IL – Kalėdinių papuošalų iš šiaudelių kūrimas

IL – Kalėdinių papuošalų iš šiaudelių kūrimas

December 2, Saturday, 10:00 AM

Gruodžio 2 d., šeštadienį, 10 val. r. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S Pulaski Rd, Chicago, IL 60629) menininkas Donatas Astras ir jo žmona Kathy mokys, kaip iš šiaudelių sukurti tradicinį lietuvišką Kalėdų... Read more

CA – Kalėdinė Baltų mugė

CA – Kalėdinė Baltų mugė

December 2, Saturday, 10:00 AM

Kalėdinė mugė jau visai šalia! Gruodžio 2 d., šeštadienį, 10 val. r. – 4 val. p. p. Latvian House (425 Hoffman Ave., San Francisco, CA 94114) Read more

3

IL – PLC Kalėdinė mugė

IL – PLC Kalėdinė mugė

December 3, Sunday, 10:00 AM

Gruodžio 1 d., penktadienį, 7 val. v., gruodžio 2 d., šeštadienį, 9 val. r. – 4 val. p. p. bei gruodžio 3 d., 10 val. r. – 3 val. p. p. PLC pokylių salėje ir R. Riškus salėje (14911 127th St., Lemont, 60439, IL) vyks PLC... Read more

NY – Apreiškimo parapijos Advento mugė

NY – Apreiškimo parapijos Advento mugė

December 3, Sunday, 10:00 AM

SEKMADIENĮ, GRUODŽIO 3 D., 10 val. ryto – APREIŠKIMO PARAPIJOS ADVENTO MUGĖ SEKMADIENĮ, GRUODŽIO 3 D., 10 val. r., NEW YORKO APREIŠKIMO PARAPIJA maloniai kviečia Jus atvykti su savo šeimomis, artimaisiais bei visais draugais... Read more

IL – Muzikinė pasaka „Gerumo Pyragas”

IL – Muzikinė pasaka „Gerumo Pyragas”

December 3, Sunday, 1:00 PM

Gruodžio 3 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Švč. Mergelės Marijos gimimo parapijoje (6812 South Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629) vyks muzikinė pasaka „Gerumo Pyragas”. Surinktos lėšos bus skirtos paremti bažnyčiai. Daugiau... Read more

4
5
6
7

OH – Lietuvių pensininkų Kalėdų vakarėlis

OH – Lietuvių pensininkų Kalėdų vakarėlis

December 7, Thursday, 12:00 PM

Gruodžio 7 d., ketvirtadienį, 12 val. p. p. Lietuvių klube (877 E. 185 St., Cleveland, OH 44119) Clevelando Lietuvių pensininkų klubas rengia Lietuvių pensininkų Kalėdų vakarėlį. (216) 531-8318 Read more

NY – Koncertas „Balio Dvariono kūriniai smuikui ir fortepijonui”

NY – Koncertas „Balio Dvariono kūriniai smuikui ir fortepijonui”

December 7, Thursday, 6:30 PM - extra

LR Generalinis Konsulatas New Yorke kviečia Kalėdų pradėti laukti kartu su smuikininke Justina Auškelyte ir fortepijonistu Cesare Pezzi jų koncerte „Balio Dvariono kūriniai smuikui ir fortepijonui” ir dailininke Aldona Simutis,... Read more

8
9

IL – Rekolekcijos vyrams

IL – Rekolekcijos vyrams

December 9, Saturday, 9:00 AM

Rekolekcijos vyrams Ateitininkų namuose gruodžio 9 d., šešt., 9 v. r. iki 1 val. p. p. Rekolekcijas ves: kun. Lukas Laniauskas, SJ., kun. Gintaras Viktus, SJ., ir Matas Čyvas. Tema: „šv. Juozapas: vyrų vyras". Prašome registruotis... Read more

OR – Lietuvių bendruomenės kalėdinė programa vaikams

OR – Lietuvių bendruomenės kalėdinė programa vaikams

December 9, Saturday, 3:30 PM

Gruodžio 9 d., šaštadienį, 15:30 val. Latvian Hall (5500 SW Dosch Rd., Portland, OR 97239) Nuoširdžiai visus kviečiame į kasmetinį Portlando lietuvių šventinį vakarą. Vakaro programa: 15:30 – Šv. Mišios 17:00 –... Read more

IL – PLC madų paroda „Mados pūga”

IL – PLC madų paroda „Mados pūga”

December 9, Saturday, 6:00 PM - extra

Gruodžio 9 d., šaštadienį, 6 val. v. PLC pokylių salėje (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439) vyks PLC madų paroda „Mados pūga”. Daugiau informacijos paskambinus tel.: 708-717-2833 (Milada). Read more

10

CA – Marytės kalėdinė mugė, Los Angeles

CA – Marytės kalėdinė mugė, Los Angeles

December 10, Sunday, 12:00 PM

Kviečiame visus į Marytės Kalėdinę Mugę – lietuvišką Kalėdinį kaimelį. Mugė vyks gruodžio 10 d., sekmadienį 12 val. p. p. Šv. Kazimiero parapijos mokyklos kiemelyje (2718 St George St., Los Angeles, CA 90027). Mugėje... Read more

NV – Žiemos šventė

NV – Žiemos šventė

December 10, Sunday, 12:00 PM

Gruodžio 10 d., sekmadienį 12 val. p. p. Nevados Lietuvių Bendruomenė rengia Žiemos šventę, kuri vyks Silver Legacy Resort & Casino, Silver Baron A hall (407 N Virginia St., Reno, NV 89501). Daugiau informacijos el. paštu... Read more

IL – ČLKL Kalėdinė eglutė

IL – ČLKL Kalėdinė eglutė

December 10, Sunday, 12:30 PM

Gruodžio 10 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p. PLC Riškus salėje (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439) vyks ČLKL Kalėdinė eglutė. Kviečiame ČLKL dalyvius, jų vaikučius ir draugus! Apie dalyvavimą praneškite iki gruodžio 8 d.... Read more

IL – Misijos Choro Kalėdinis Koncertas

IL – Misijos Choro Kalėdinis Koncertas

December 10, Sunday, 1:00 PM

Gruodžio 10 d., sekmadienį, 1 val. p. p. P. J. Matulaičio misijoje (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439) vyks misijos choro kalėdinis koncertas. Auka – suaugusiems $15, vaikams iki 12 m. $5. Read more

NY – Koncertas „The Satirist’s Ire”

NY – Koncertas „The Satirist’s Ire”

December 10, Sunday, 4:00 PM

Gruodžio 10 d., sekmadienį, 4 val. p. p. Huntington Jewish Center (510 Park Ave., Huntington, NY 11743) vyks koncertas „The Satirist’s Ire”, kuriame kūrinius atliks Gabrielius Alekna (pianinas) ir Justina Auškelytė (smuikas). ... Read more

11

NY – Vakaras su Kęstučiu Naku MOMA

NY – Vakaras su Kęstučiu Naku MOMA

December 11, Monday, 7:00 PM - extra

Gruodžio 11 d., pirmadienį, 7 val. v. New Yorko Modernaus meno muziejuje (MOMA, 11 W. 53rd St., Theater 2, New York, NY 10019) vyks vakaras su Kęstučiu Naku. Serijoje „Modern Mondays” bus pristatytas K. Nako multimedinis spektaklis... Read more

12
13
14
15

NY – John Maciuika paskaita

NY – John Maciuika paskaita

December 15, Friday, 6:30 PM - extra

J. Maciuika paskaita Resonant Patterns: The Art of Kazys Varnelis in the Context of Bauhaus Modernism Pradžia: Grd 15 d., penktadienis, 6:30 val. v. Adresas: Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA) meno galerija, 307 W 30th Street,... Read more

IL – Aloyzo Barono paminėjimas

IL – Aloyzo Barono paminėjimas

December 15, Friday, 6:30 PM - extra

Aloyzo Barono paminėjimas Š. m. gruodžio 12 d. Baronui būtų suėję 100 metų. Jo atminimą pagerbti ir nepasenusius jo receptus prisiminti kviečiame vakaronėje ,,Drauge” (4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629), kuri vyks... Read more

16
17

NY – Lietuviškos Kūčios New Yorke

NY – Lietuviškos Kūčios New Yorke

December 17, Sunday, 10:00 AM

SEKMADIENĮ, GRUODŽIO 17 D., 10 VAL. RYTO – LIETUVIŠKOS KŪČIOS NEW YORKE (ŠV. MIŠIOS – APREIŠKIMO BAŽNYČIOJE 10 VAL. R., KŪČIOS, PO MIŠIŲ – MOUNT CARMEL SALĖJE) SEKMADIENĮ GRUODŽIO 17 D. TUOJAU PO 10:00 VAL. R.... Read more

IL – Čikagos ateitininkų Kūčios

IL – Čikagos ateitininkų Kūčios

December 17, Sunday, 1:00 PM

Čikagos apylinkių ateitininkai, jų šeimų nariai bei prijaučiantys draugai yra kviečiami į tradicines Kūčias, šv. Mišias bei agape, kurios vyks gruodžio 17 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Lietuvių jaunimo centre (5620 S Claremont... Read more

18
19
20
21
22

OH – Lietuviškas Kalėdų bufetas „Kūčios”

OH – Lietuviškas Kalėdų bufetas „Kūčios”

December 22, Friday, 5:00 PM

Gruodžio 22 d., penktadienį, 5-8 val. v. Lietuvių klube (877 E. 185 St., Cleveland, OH 44119) vyks lietuviškas Kalėdų bufetas „Kūčios”. Visi labai laukiami! Kaina – $20. Stalus galima užsisakyti paskambinus tel.: 440-669-4145... Read more

23

OH – Kalėdinės karaokės vakaras

OH – Kalėdinės karaokės vakaras

December 23, Saturday, 8:00 PM - extra

Gruodžio 23 d., sekmadienį, nuo 8 val. v. Lietuvių klube (877 E. 185 St., Cleveland, OH 44119) vyks Kalėdinės karaokės vakaras. Nemokamas įėjimas ir nemokami kalėdiniai užkandžiai! (216) 531-8318 Read more

24
25
26
27
28
29
30
31