Loading Events
Month / Region

Event Views Navigation

Events for October › JAV

Calendar Month Navigation

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1

CA – Lietuvių dienos, Los Angeles, CA

CA – Lietuvių dienos, Los Angeles, CA

September 30, Saturday, 11:00 AM - October 1

Rugsėjo 30 – Spalio 1d., šeštadienį-sekmadienį, nuo 11 val. r. Šv. Kazimiero parapijoje (2718 St George St Los Angeles, CA 90027) vyks 31-mos kasmetinės Lietuvių dienos. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje:... Read more

IL – P. J. Matulaičio Misijos pietūs

IL – P. J. Matulaičio Misijos pietūs

October 1, Sunday, 11:00 AM

Spalio 1 d., sekmadienį, 11 val. r. PLC pokylių salėje (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439) vyks P. J. Matulaičio Misijos pietūs. Stalus galima užsisakyti paskambinus tel.: 630-888-5013. Read more

NY – JAV LB New Yorko apygardos metinis suvažiavimas

NY – JAV LB New Yorko apygardos metinis suvažiavimas

October 1, Sunday, 2:00 PM

Kviečiame į JAV LB Niujorko apygardos metinį suvažiavimą, kuris įvyks spalio 1 d., sekmadienį, 2 val. p. p. Suvažiavimas įvyks Susivienijimo Lietuviu Amerikoje (SLA) patalpose (307 W 30th St., New York, NY 10001). Read more

2

NY – Susitikimas su VU rektoriumi Prof. Artūru Žukausku

NY – Susitikimas su VU rektoriumi Prof. Artūru Žukausku

October 2, Monday, 6:30 PM - extra

Spalio 2 d., pirmadienį, 6:30 val. v. LR generalinis konsulatas New Yorke (420 5th Ave #304, New York, NY 10018) kviečia į susitikimą su Vilnaus universiteto rektoriumi Prof. Artūru Žukausku bei elitinio „Vilniaus klubo” nariais. ... Read more

3
4

IL – Dokumentinio filmo peržiūra

IL – Dokumentinio filmo peržiūra

October 4, Wednesday, 1:00 PM

JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių reikalų skyrius spalio 4 d., trečiadienį, 1 val. p. p.  kviečia visus į PLC Lemonte skaityklą, kur matysite dokumentinį filmą ,,Nepaprasta auka”, pasakojantį apie žymų partizaną Juozą... Read more

5

NY – Tomo Venclovos poezijos skaitymas

NY – Tomo Venclovos poezijos skaitymas

October 5, Thursday, 5:30 PM

Tomo Venclovos poezijos skaitymas Pradžia: Spa 5 d., ketvirtadienį, 5:30 val. p. p. | Pabaiga: Spa 5, šeštadienį, 7:30 val. p. p. Adresas: Hunter College, East 68th & Lexington Ave., B126 Hunter West, New York, NY 10065, US ... Read more

NY – Donato Vasiliausko paveikslų paroda “Visos Plango mortuos voco”

NY – Donato Vasiliausko paveikslų paroda “Visos Plango mortuos voco”

October 5, Thursday, 6:00 PM - extra

Donato Vasiliausko paveikslų paroda “Visos Plango mortuos voco” Pradžia: Spa 5, ketvirtadienį, 6:00 val. v. Adresas: Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas New Yorke, 420 5th Avenue, New York, NY 10018. Organizatorius:... Read more

CA – Seminaras su Jurgiu Didžiuliu

CA – Seminaras su Jurgiu Didžiuliu

October 5, Thursday, 6:00 PM - extra

Splaio 5 d., ketvirtadienį, 6 val. v. kviečiame į smagų bei nuotaikingą seminarą su Jurgiu Didžiuliu! Seminaras vyks „Mama Papa Lithuania” (1241 Park St., Alameda, California 94501). Read more

6

IL – LDM 2017-2018 Meno sezono atidarymas

IL – LDM 2017-2018 Meno sezono atidarymas

October 6, Friday, 6:00 PM - extra

Dėmesio! Tradicinis meno sezono atidarymas spalio 6 d., penktadienį, 6 val. v. Visi išeivijos lietuvių kilmės dailininkai ir megėjai, prašome registruotis skambinant tel. 630-291-0097 su vienu darbu tema „Kitas kelias”. Darbus... Read more

VT – IŠKYLA / EITYNĖS paremti Neringos stovyklą

VT – IŠKYLA / EITYNĖS paremti Neringos stovyklą

October 6, Friday, 6:00 PM - extra - October 8

RUDENS IŠKYLA / EITYNĖS paremti Neringos stovyklą – 2017 m. spalio 6-8 d. Registracija jau pilna! Pradedame registruoti norinčiuosius į laukiančiųjų sąrašą. Daugiau informacijos rasite Neringos svetainėje:... Read more

IL – Jurgos Šeduikytės koncertas

IL – Jurgos Šeduikytės koncertas

October 6, Friday, 8:00 PM - extra

Spalio 6 d., penktadienį, 8 val. v. LDM galerijoje „Siela” (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439) vyks Jurgos Šeduikytės „Not perfect” koncertas. Read more

7

VT – IŠKYLA / EITYNĖS paremti Neringos stovyklą

VT – IŠKYLA / EITYNĖS paremti Neringos stovyklą

October 6, Friday, 6:00 PM - extra - October 8

RUDENS IŠKYLA / EITYNĖS paremti Neringos stovyklą – 2017 m. spalio 6-8 d. Registracija jau pilna! Pradedame registruoti norinčiuosius į laukiančiųjų sąrašą. Daugiau informacijos rasite Neringos svetainėje:... Read more

IL – Pasaulio koldūnų šventė

IL – Pasaulio koldūnų šventė

October 7, Saturday, 11:00 AM

Balzeko lietuvių kultūros muziejus kartu su kitomis Čikagos etninėmis organizacijomis kviečia dalyvauti festivalio „Inherit Chicago” renginiuose. Spalio 7 d., šeštadienį, MiIlennium parke (Chase Promenade South) nuo 11 val. r.... Read more

CA – Rudens pokylis 2017: LT Identity

CA – Rudens pokylis 2017: LT Identity

October 7, Saturday, 6:00 PM - extra

Spalio 7 d., šeštadienį, 6 val. v. The Bellevue klube (525 Bellevue Ave., Oakland, CA 94619) vyks Rudens pokylis 2017. Pokylio tema: LT Identity. Pokylio svečiai: Jurgis Didžiulis su ToBe.LT komanda. Daugiau informacijos:... Read more

8

VT – IŠKYLA / EITYNĖS paremti Neringos stovyklą

VT – IŠKYLA / EITYNĖS paremti Neringos stovyklą

October 6, Friday, 6:00 PM - extra - October 8

RUDENS IŠKYLA / EITYNĖS paremti Neringos stovyklą – 2017 m. spalio 6-8 d. Registracija jau pilna! Pradedame registruoti norinčiuosius į laukiančiųjų sąrašą. Daugiau informacijos rasite Neringos svetainėje:... Read more

IL – Naujo krepšinio sezono varžybos

IL – Naujo krepšinio sezono varžybos

October 8, Sunday, 9:00 AM

Spalio 8 d., sekmadienį, nuo 9 val. r. PLC R. Riškus salėje (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439) vyks naujo krepšinio sezono varžybos. Atvykite ir palaikykite komandas! Daugiau informacijos paskambinus tel.: 630 999 5312. Read more

9
10
11
12
13

IL – Knygos „Lithuanian Hotline” pristatymas

IL – Knygos „Lithuanian Hotline” pristatymas

October 13, Friday, 7:00 PM - extra

Spalio 13 d., penktadienį 7 val. v. Valentinas Krumplis pristatys knygą ,,Lithuanian Hotline”. V. Krumplio ir Pranės Šlutienės sudarytas leidinys yra skirtas tiems Amerikos lietuviams, kurie daug laiko, energijos ir pinigų paaukojo... Read more

OH – Jurgos Šeduikytės koncertas

OH – Jurgos Šeduikytės koncertas

October 13, Friday, 7:00 PM - extra

Spalio 13 d., penktadienį, 7 val. v. Lietuvių klube, Gintaro kambaryje (877 E. 185 St., Cleveland, OH 44119) vyks Jurgos Šeduikytės koncertas. Bilietai – $20, prie durų $25. Bilietus galima įsigyti internetinėje svetainėje... Read more

14

OH – Nuotraukų išsaugojimo seminaras

OH – Nuotraukų išsaugojimo seminaras

October 14, Saturday, 12:00 PM

Spalio 14 d., šeštadienį, 12 val. p. p. Lietuvių klube, Gintaro kambaryje (877 E. 185 St., Cleveland, OH 44119) vyks dviejų specialistų iš Lietuvos Vilniuje esančių centrinių archyvų nuotraukų išsaugojimo seminaras. Dalyviai... Read more

IL – Spektaklis vaikams „Medinuko, vardu Pinokis, pamokančios istorijos”

IL – Spektaklis vaikams „Medinuko, vardu Pinokis, pamokančios istorijos”

October 14, Saturday, 2:00 PM

Spalio 14 d., šeštadienį, 2 val. p. p. PLC Fondo salėje (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439) vyks spektaklis vaikams „Medinuko, vardu Pinokis, pamokančios istorijos”. Daugiau informacijos el. paštu richardshow@yahoo.com arba... Read more

IL – Naujo krepšinio lygos sezono atidarymas

IL – Naujo krepšinio lygos sezono atidarymas

October 14, Saturday, 5:00 PM

Spalio 14 d., šeštadienį, 5 val. p. p. PLC R. Riškus salėje (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439) vyks naujo krepšinio lygos sezono atidarymas. Atidaryme dalyvaus LR prezidentas V. Adamkus bei naujasis generalinis konsulas Čikagoje M.... Read more

IL – 2017 m. Lietuvių Amerikiečių Hall of Fame indukcijos

IL – 2017 m. Lietuvių Amerikiečių Hall of Fame indukcijos

October 14, Saturday, 6:30 PM - extra

Apsilankykite, pagerbkite ir pabendraukite su mūsų Lietuvių Amerikiečių Legendomis, spalio 14 d., šeštadienį, 6:30 val. v., Pasaulio Lietuvių Centre (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439). Daugiau informacijos:... Read more

PA – Jurgos Šeduikytės Koncertas

PA – Jurgos Šeduikytės Koncertas

October 14, Saturday, 7:00 PM - extra

Spalio 14 d., šeštadienį, 7 val. v. Lietuvių Namuose (2715 E Allegheny Ave, Philadelphia, Pennsylvania 19134) įvyks Jurgos Šeduikytės koncertas. Čia klipas iš naujausio jos albumo: https://www.youtube.com/watch?v=RnnJmZIsW4w. Read more

15

IL – Naujo krepšinio sezono varžybos

IL – Naujo krepšinio sezono varžybos

October 15, Sunday, 9:00 AM

Spalio 15 d., sekmadienį, nuo 9 val. r. PLC R. Riškus salėje (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439) vyks naujo krepšinio sezono varžybos. Atvykite ir palaikykite komandas! Daugiau informacijos paskambinus tel.: 630 999 5312. Read more

IL – Choro „Studium” koncertas

IL – Choro „Studium” koncertas

October 15, Sunday, 11:00 AM

Spalio 15 d., sekmadienį, 11 val. r. šv. Mišių metu Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629 giedos Šiaulių universiteto mišrus choras „Studium”. Po šv. Mišių – choro... Read more

OH – Lietuvos Centrinio Valstybės Archyvo pristatymas

OH – Lietuvos Centrinio Valstybės Archyvo pristatymas

October 15, Sunday, 1:00 PM

Spalio 15 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Lietuvių klube, Gintaro kambaryje (877 E. 185 St., Cleveland, OH 44119) vyks dviejų specialistų iš Lietuvos Vilniuje esančių Centrinių Valstybės Archyvų pristatymas. Specialistai aptars... Read more

IL – Spektaklis pagal J. Kunčino romaną „Tūla”

IL – Spektaklis pagal J. Kunčino romaną „Tūla”

October 15, Sunday, 2:00 PM

Spalio 15 d., sekamdienį, 4 val. p. p. galerijoje „Siela” (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439) vyks spektaklis pagal Jurgio Kunčino romaną „Tūla”. Daugiau informacijos el. paštu richardshow@yahoo.com arba paskambinus tel.:... Read more

16

NY – Viktorijos Gečytės ir Gene Perla koncertas

NY – Viktorijos Gečytės ir Gene Perla koncertas

October 16, Monday, 8:00 PM - extra

Viktorijos Gečytės ir Gene Perla koncertas Pradžia: Spa 16, pirmadienį, 8:00 val. v. | Pabaiga: Spa 16, pirmadinį, 11:00 val. v. Adresas: Zinc Bar, 82 W 3rd Street , New York, NY 10012 Organizatorius: Viktorija Gečytė, Zinc Bar... Read more

17
18

IL – Dokumentinio filmo peržiūra

IL – Dokumentinio filmo peržiūra

October 18, Wednesday, 1:00 PM

JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių reikalų skyrius spalio 18 d., trečiadienį, 1 val. p. p. Pasaulio lietuvių centro skaitykloje (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439) rodys dokumentinį filmą „Lietuvos kronikos”. Filmo... Read more

19
20

OH – „Oktoberfest” vakarienė

OH – „Oktoberfest” vakarienė

October 20, Friday, 5:00 PM

Kiekvieną spalio penktadienį 5-8 val. v. Lietuvių klube, Gintaro kambaryje (877 E. 185 St., Cleveland, OH 44119) vyks „Oktoberfest” vakarienės, kurių metu bus galima paskanauti įvairių patiekalų bei alaus! Galima užsisakyti... Read more

CA – Lietuviško teatro dienos

CA – Lietuviško teatro dienos

October 20, Friday, 8:00 PM - extra

CA – Lietuviško teatro dienos – Los Angeles, CA Spalio 20 d., penktadienį, 8 val. v. Spektaklis „Spąstai” Spalio 21 d., šeštadienį, 12 val. p. p. Spektaklis vaikams „Medinuko, vardu Pinokis, pamokančios istorijos” ... Read more

21

CA – Lietuviško teatro dienos

CA – Lietuviško teatro dienos

October 21, Saturday, 12:00 PM

Spalio 20 d., penktadienį, 8 val. v. Spektaklis „Spąstai” Spalio 21 d., šeštadienį, 12 val. p. p. Spektaklis vaikams „Medinuko, vardu Pinokis, pamokančios istorijos” Spalio 22 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p. ... Read more

IL – Knygos „We Thought We’d Be Back Soon” pristatymas

IL – Knygos „We Thought We’d Be Back Soon” pristatymas

October 21, Saturday, 3:00 PM

Spalio 21 d., šeštadienį, 3 val. p. p. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL) vyks knygos ,,We Tought We’d Be Back Soon” pristatymas. Knygoje – dramatiški pasakojimai žmonių, kurie Antrojo... Read more

IL – PLC Metinis Balius

IL – PLC Metinis Balius

October 21, Saturday, 6:00 PM - extra

Šeštadienis spalio 21d. 6v.v. - 12v.v. Banketinėje salėje PLC 30 metų jubiliejus Read more

IL – PLC 30-mečio jubiliejus

IL – PLC 30-mečio jubiliejus

October 21, Saturday, 6:00 PM - extra

Spalio 21 d., šeštadienį, 6 val. v. – 12 val. v. PLC R. Riškus salėje (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439) vyks PLC 30-mečio jubiliejinis pokylis. Staliukai užsakomi tel.: 630 257 0153 (Žibutė Pranckevičius), 708 557 3343... Read more

NY – Labdaros renginys neįgaliems Lietuvos vaikams paremti

NY – Labdaros renginys neįgaliems Lietuvos vaikams paremti

October 21, Saturday, 6:00 PM - extra

Maloniai kviečiame atvykti į Tautos Fondo Labdaros Renginį Spalio 21 d., 6 val. v. SLA 307 Art space, 307 West 30th Street New York, New York 10001-2703 Neįgaliems Lietuvos Vaikams Paremti Read more

22

IL – Lėšų telkimo „Derliaus pietūs”

IL – Lėšų telkimo „Derliaus pietūs”

October 22, Sunday, 12:30 PM

Spalio 22 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p. kviečiame į org „Vaiko vartai į mokslą" kasmetinius lėšų telkimo „Derliaus pietus". Skaniai pavalgysite. Bus trumpa muzikinė programa ir loterija. Remsite organizacijos remiamus dienos... Read more

CA – Lietuviško teatro dienos

CA – Lietuviško teatro dienos

October 22, Sunday, 12:30 PM

Spalio 20 d., penktadienį, 8 val. v. Spektaklis „Spąstai” Spalio 21 d., šeštadienį, 12 val. p. p. Spektaklis vaikams „Medinuko, vardu Pinokis, pamokančios istorijos” Spalio 22 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p. ... Read more

IL – Literatūrinė popietė „Pavasaris rudenį”

IL – Literatūrinė popietė „Pavasaris rudenį”

October 22, Sunday, 2:00 PM

Spalio 22 d., sekmadienį, 2 val. p. p. Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje (5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636 ) vyks Lietuvių rašytojų draugijos literatūrinė popietė „Pavasaris rudenį”. Programa bus paskelbta netrukus.... Read more

23
24

IL – Dokumentinio filmo peržiūra

IL – Dokumentinio filmo peržiūra

October 24, Tuesday, 6:00 PM - extra

Spalio 24 d., antradienį, 6 val. v. Damen Student Center Cinema, Loyola University Chicago (Lake Shore Campus, 1032 W. Sheridan Rd., Chicago, IL 60660) bus rodomas dokumentinis filmas „The Ultimate Sacrifice” apie legendinį lietuvių... Read more

25
26
27
28

IL – Istorijos apie gimtinės palikimą

IL – Istorijos apie gimtinės palikimą

October 28, Saturday, 12:00 PM

Spalio 28 d., šeštadienį, 12 val. p. p. Balzeko lietuvių kultūros muziejus ir Public Housing Museum kviečia atvykti ir pasidalinti savo istorijomis tuos, kurie dėl įvairių priežasčių paliko savo gimtinę ir rado naujus namus... Read more

IL – „BOOgė”, halloweeno mugė vaikams

IL – „BOOgė”, halloweeno mugė vaikams

October 28, Saturday, 1:30 PM

Spalio 28 d., šeštadienį, 1:30 val. p. p. PLC Lietuvių Fondo salėje (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439) vyks „BOO-gė”, Halloweeno mugė vaikams. Read more

IL – Poezijos knygos pristatymas

IL – Poezijos knygos pristatymas

October 28, Saturday, 4:00 PM

Spalio 28 d., šeštadienį, 4 val. p. p. Čiurlionio meno galerijoje (5620 S Claremont Ave., Chicago, IL 60638) vyks Sandros Avižienytės 4-tosios poezijos knygos „3 dienos, 4 naktys” pristatymas. Read more

NY – BALTOWEEN vakarėlis

NY – BALTOWEEN vakarėlis

October 28, Saturday, 8:00 PM - extra

Spalio 28 d., šeštadienį, 8 val. v. Estų namuose (243 East 34th St., New York, NY 10016) vyks BALTOWEEN vakarėlis. Visi kviečiami dalyvauti! Renginys nemokamas! Daugiau informacijos el. paštu: pialevensteins@hotmail.com arba... Read more

29

NY – Žygis „UŽ SVEIKĄ IR BLAIVIĄ LIETUVĄ”

NY – Žygis „UŽ SVEIKĄ IR BLAIVIĄ LIETUVĄ”

October 29, Sunday, 10:00 AM

Žygis „UŽ SVEIKĄ IR BLAIVIĄ LIETUVĄ” su poezija ir šaltibarščiais Maloniai kviečiame dalyvauti žygyje 2017 m. spalio 29 d., sekmadienį, 10 val. r. Vykti metro C, E iki stotelės 23 st. Eiti iki Ave 11 kampas W 23 st.... Read more

IL – „Draugo” metiniai pietūs

IL – „Draugo” metiniai pietūs

October 29, Sunday, 1:00 PM

Iškilmingi „Draugo” metiniai pietūs vyks spalio 29 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Apie programą pranešime vėliau. Read more

IL – 5 km labdaringas bėgimas

IL – 5 km labdaringas bėgimas

October 29, Sunday, 4:00 PM

Spalio 29 d., sekmadienį, 4 val. p. p. Old Oak County Club (14200 S Parker Rd., Homer Glen, IL 60491) vyks Čikagos lietuvių Rotary klubo labdaringas 5 km bėgimas su kostiumais. Registracija interneto svetainėje... Read more

30
31