Loading Events
Month / Region

Event Views Navigation

Events for February › JAV

Calendar Month Navigation

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1

VT – Žiemos Šventė Neringoje

VT – Žiemos Šventė Neringoje

January 31, Friday, 9:00 AM - February 2

2020 m. sausio 31 - vasario 2 d. Kviečiame atvažiuoti į Neringą žiemą. Atvykite į Žiemos Šventę! Renginio koordinatorė: Christina Heerey. Read more

2

VT – Žiemos Šventė Neringoje

VT – Žiemos Šventė Neringoje

January 31, Friday, 9:00 AM - February 2

2020 m. sausio 31 - vasario 2 d. Kviečiame atvažiuoti į Neringą žiemą. Atvykite į Žiemos Šventę! Renginio koordinatorė: Christina Heerey. Read more

3
4
5

IL – Marijos Gimbutienes pagerbimo paska

IL – Marijos Gimbutienes pagerbimo paska

February 5, Wednesday, 7:00 PM - extra

Trečiadienį, vasario 5 d 19:00-21:00 Oriental Institute, Breasted Hall, Chicago, IL Read more

6
7

IL – Fortepijono muzikos koncertas

IL – Fortepijono muzikos koncertas

February 7, Friday, 7:00 PM - extra

Pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, vasario 7 -ąją, penktadienį, 19:00 Balzeko lietuvių kultūros muziejuje rengiamas fortepijono muzikos koncertas. Jame skambės D.Scarlatti, F.Chopin, I.Albeniz ir M.Ravel kūriniai,... Read more

8

IL – Alfa kursai

IL – Alfa kursai

February 8, Saturday, 12:00 PM

Vasario 8 d 12:00 Jaunimo centre, Chicago IL Read more

NJ – Nepriklausomybės dienos minėjimas

NJ – Nepriklausomybės dienos minėjimas

February 8, Saturday, 5:00 PM

Šeštadienį, vasario 8 d 17:00-022:00 Lakewood Estonian House Read more

IL – K2+S – kugelis, krupnikas ir sūris

IL – K2+S – kugelis, krupnikas ir sūris

February 8, Saturday, 7:00 PM - extra

Vasario 8 d 19:00, Banys šeimos salėje, PLC, Lemont, IL Read more

9

IL – Vasario 16-osios minėjimas

IL – Vasario 16-osios minėjimas

February 9, Sunday, 11:00 AM - February 8

Vasario 8 d.11:00 Read more

IL – Vasario 16-tosios minėjimas Čikagoje

IL – Vasario 16-tosios minėjimas Čikagoje

February 9, Sunday, 11:00 AM

Sekmadienis, 02/09/2020 Šv. Mišios 11:00 v.r. Koncertas ir pietūs po mišių Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje JAV LB Marquette Park bendruomenė visus kviečia į Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventę vasario 9... Read more

IL – Metinė veiklos ataskaita visuomenei

IL – Metinė veiklos ataskaita visuomenei

February 9, Sunday, 12:30 PM

Sekm., vasario 9 d. Pasaulio Lietuvių centre (Lemont, IL) bus org. "Vaiko vartai į mokslą" metinė ataskaitą visuomenei. Po kavutės, bus pateikta 2019 m. veiklos ir paramos apžvalga, pasidalinti 2020 m. projektai ir planai. Pradžia... Read more

MI – Dokumentinis filmas “Mulai”

MI – Dokumentinis filmas “Mulai”

February 9, Sunday, 12:30 PM

Sekmadienį, vasario 9 d 12:30 Divine Providence Lithuanian Catholic Church Southfield, MI Read more

CA – Poezijos ir tautodailės popietė

CA – Poezijos ir tautodailės popietė

February 9, Sunday, 1:00 PM

Vasario 9 d 13:00 Vyresnės skautės Gražinietės kviečia į poezijos ir meno popietę Šv. Kazimiero parapijoje bei Lietuvos tautodailės parodą. Poetas prof. Algis Žolynas iš San Diego pristatys eilėraščių rinkinį “Near and... Read more

10
11
12
13
14
15

IL – Projekto Lietuvos krepšino namai pristatymas

IL – Projekto Lietuvos krepšino namai pristatymas

February 15, Saturday, 1:00 PM

Šeštadienį, vasario 15 d 13:00-16:00 Grand Dukes Restaurant, Downers Grove, IL Read more

IL – Lietuviškos temos kino vakaras

IL – Lietuviškos temos kino vakaras

February 15, Saturday, 4:00 PM

Vasario 15 d 16:00 Read more

GA – Vasario 16-oji Atlantoje

GA – Vasario 16-oji Atlantoje

February 15, Saturday, 5:00 PM

Šeštadienį vasario 15 d. 17:00-23:00 Cumming, GA Read more

IL – Misija Sibiras parodos atidarymas

IL – Misija Sibiras parodos atidarymas

February 15, Saturday, 7:00 PM - extra

Vasario 15 d. 19 val. Lietuvių Dailės Muziejuje, Galerijoje „Siela“, Pasaulio lietuvių centre . Paroda veiks iki kovo 13 d. Read more

IL – Valentino dienos šventinis vakaras

IL – Valentino dienos šventinis vakaras

February 15, Saturday, 7:00 PM - extra

Valentino šventės vakaras "Meilės Simfonija" Šeštadienis, 02/15/2020 7:00 v.v. PLC, Banys šeimos salė Gen. T. Daukanto Jūrų Šaulių kuopa visus kviečia į Valentino dienos šventinį vakarą "Meilės Simfonija". Informacija... Read more

16

IL – Žvaigždžių diena

IL – Žvaigždžių diena

February 16, Sunday, 10:00 AM

Sekmadienis, 02/16/2020 Nuo 10:00 v.r. PLC, Riškus salė Švęskime nepriklausomybės šventę kartu! Vyks krepšinio turnyras, bus gyva muzika, žaidimai vaikams bei kiti įdomūs užsiėmimai. Į šventę žada atvykti žymūs... Read more

NJ – Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjimas

NJ – Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjimas

February 16, Sunday, 12:30 PM

Sekmadienį, vasario 16 d 12:30 Read more

IL – Lietuvos Valstybės Atkūrimo dienos minėjimas

IL – Lietuvos Valstybės Atkūrimo dienos minėjimas

February 16, Sunday, 12:30 PM

Sekmadienis, 02/16/2020 12:30 v.p.p. PLC, Banys Šeimos salė Po Šv. mišių, PLC ir JAV LB Lemonto apylinkė kviečia visus paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Pranešėjas: Dr. J. Prunskis; meninė programa: Agnė G. Read more

IN – Lietuvos Nepriklausomybės šventė

IN – Lietuvos Nepriklausomybės šventė

February 16, Sunday, 3:00 PM

Sekmadienį, vasario 16 d 15:00-18:00 Chesterton Moose Lodge Read more

17
18
19
20
21

IL – Čikagos Lituanistinės mokyklos lėšų puota

IL – Čikagos Lituanistinės mokyklos lėšų puota

February 21, Friday, 7:00 PM - extra

Penktadienį, vasario 21 d 19:00 Jaunimo centre, Chicago, IL Read more

22

IL – Užgavėnių mugė

IL – Užgavėnių mugė

February 22, Saturday, 9:00 AM

Vasario 22 d 9:00-15:00 Čikagos Jaunimo Centre Read more

CA – Užgavėnių blynų balius

CA – Užgavėnių blynų balius

February 22, Saturday, 6:00 PM - extra

Vasario 22 d 18:00 Read more

IL – Roko Opera

IL – Roko Opera

February 22, Saturday, 7:00 PM - extra

Šeštadienį, vasario 22 d 19:00 Lemont High School Performing Arts Center 800 Porter St. Lemont,IL 60439 Read more

23

CA – Roko opera “Priesaika”

CA – Roko opera “Priesaika”

February 23, Sunday, 1:30 PM

Vasario 23 d 13:30- 16:30 Šv. Kazimiero parapija Los Andžele Read more

IL – Šiupinys

IL – Šiupinys

February 23, Sunday, 6:00 PM - extra

Šeštadienį, vasario 22 d 18:00 Čikagos Jaunimo centre Read more

24
25
26
27
28
29

ME – Koncertas. Lietuvos Nepriklausomybės dienos šventė

ME – Koncertas. Lietuvos Nepriklausomybės dienos šventė

February 29, Saturday, 12:00 PM

Šeštadienį, vasario 29 d 12:00 Kennebunk, ME Read more

OR – Lietuvos Nepriklausomybės Šventė

OR – Lietuvos Nepriklausomybės Šventė

February 29, Saturday, 7:00 PM - extra

Vasario 29 d 17:00 Portland, OR Read more