Loading Events
Month / Region

Event Views Navigation

Renginių Sąrašas › JAV

Events List Navigation

August 2020

Sekmadienis, 08/02/2020
12:00 v.p.p.
Old Oak Golf Course
14200 S. Parker Rd.
Homer Glen, IL 60491
Registruokitės tinklapyje www.lithuaniangolf.com arba paremkite PLC www.lcenter.org/donate

Find out more »

Rugpjūčio 23 d 11:00, sekmadienį, po šv.mišių Baltijos Kelio ir Juodojo Kaspino Dienos minėjimas vyks Lemonte paminklų sodelyje.
Renginį ruošia Baltic Way Inc. Komitetas kartu su Lemonto Bendruomene.
.

Find out more »

IL – PLC gegužinė

August 30, Sunday, 12:00 PM

PLC kasmetinė gegužinė
Sekmadienis, 08/30/2020
12:00 v.p.p.
PLC priekinė pievelė

Find out more »
October 2020

IL – Lietuvos Respublikos seimo rinkimai

October 9, Friday, 9:00 AM - October 11

Pasaulio lietuvių centre, Lemonte (14911 127th St, Lemont, IL 60439)
Spalio 9 d., penktadienį – 12 PM – 6 PM
Spalio 10 d., šeštadienį – 9 AM – 6 PM
Spalio 11 d., sekmadienį – 9 AM – 1 PM

Find out more »

IL – Metinis PLC narių susirinkimas

October 11, Sunday, 12:00 PM

Metinis PLC narių susirinkimas
Sekmadienis, 10/11/2020
12:00 v.p.p. registracijos pradžia
1:00 v.p.p. susirinkimo pradžia
PLC, Banys šeimos salė

Find out more »

IL – PLC Rudens derliaus mugė

October 18, Sunday, 9:00 AM

PLC Rudens derliaus mugė
Sekmadienis, 10/18/2020
9:00 v.r. – 5:00 v.v.
PLC priekinis kiemas (ar saulė švies, ar lis)

Find out more »
November 2020

IL – Koncertas

November 15, Sunday, 1:00 PM

Šių metų, lapkričio 16-ą dieną, 1 val. po pietų kviestume į jautrios muzikos garsams sielos šventę. Švš. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje bus grojami dviejų kompozitorių romantikų B.Smetanos ir J. Bramso fortepijoniniai trio.

Žmonių dvasinis gėris – aukščiausias Bažnyčios rūpestis, bet lygiai taip pat Bažnyčiai rūpi ir tikinčiųjų saugumas ir sveikata. Dėl šios priežasties norime informuoti, kad norint išlaikyti fizinį 2 metrų atstumą kolkas ledžiama tik 20% nuo sėdimų vietų talpos, tai ne daugiau 200 bilietų turėtų būti parduota. Taip pat dėvėti veido kaukę, dezinfekuoti rankas ir jei jaučiate panašius į Covid19 simptomus geriau pasilikti namie.

Pagarbiai Kun. Jaunius

Find out more »