Loading Events
Month / Region

Event Views Navigation

Renginių Sąrašas › JAV

Events List Navigation

February 2020

IL – Alfa kursai

February 8, Saturday, 12:00 PM

Vasario 8 d 12:00
Jaunimo centre, Chicago IL

Find out more »

NJ – Nepriklausomybės dienos minėjimas

February 8, Saturday, 5:00 PM

Šeštadienį, vasario 8 d 17:00-022:00
Lakewood Estonian House

Find out more »

IL – K2+S – kugelis, krupnikas ir sūris

February 8, Saturday, 7:00 PM - extra

Vasario 8 d 19:00,
Banys šeimos salėje, PLC, Lemont, IL

Find out more »

IL – Vasario 16-osios minėjimas

February 9, Sunday, 11:00 AM - February 8

Vasario 8 d.11:00

Find out more »

Sekmadienis, 02/09/2020
Šv. Mišios 11:00 v.r.
Koncertas ir pietūs po mišių
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje

JAV LB Marquette Park bendruomenė visus kviečia į Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventę
vasario 9 d. – 11:00 val. ryte iškilmingos Šv. mišios, kuriose dalyvaus uniformuoti Išeivijos Šauliai.
Iškart po mišių, trumpas koncertas mūsų nuostabioje šventovėje. Skambės dviejų atlikėjų iš Lietuvos: Julijos Sadaunykaitės ir Donaldo Račio atliekama muzika.
Minėjimas, bei balandėlių pietūs, vyks parapijos salėje. Maloniai visų laukiame.

Find out more »

Sekm., vasario 9 d. Pasaulio Lietuvių centre (Lemont, IL) bus org. “Vaiko vartai į mokslą” metinė ataskaitą visuomenei. Po kavutės, bus pateikta 2019 m. veiklos ir paramos apžvalga, pasidalinti 2020 m. projektai ir planai. Pradžia 12:30 val.p.p.

Find out more »

MI – Dokumentinis filmas “Mulai”

February 9, Sunday, 12:30 PM

Sekmadienį, vasario 9 d 12:30
Divine Providence Lithuanian Catholic Church
Southfield, MI

Find out more »

CA – Poezijos ir tautodailės popietė

February 9, Sunday, 1:00 PM

Vasario 9 d 13:00
Vyresnės skautės Gražinietės kviečia į poezijos ir meno popietę Šv. Kazimiero parapijoje bei Lietuvos tautodailės parodą.
Poetas prof. Algis Žolynas iš San Diego pristatys eilėraščių rinkinį “Near and Far” (eilėraščiai anglų kalba).

Find out more »

IL – Vaikų festivalis

February 9, Sunday, 1:00 PM

Vasario 9 d, 13:00
Jaunimo Centre, Chicago, IL

Find out more »

Šeštadienį, vasario 15 d 13:00-16:00
Grand Dukes Restaurant, Downers Grove, IL

Find out more »

IL – Lietuviškos temos kino vakaras

February 15, Saturday, 4:00 PM

Vasario 15 d 16:00

Find out more »

GA – Vasario 16-oji Atlantoje

February 15, Saturday, 5:00 PM

Šeštadienį vasario 15 d. 17:00-23:00
Cumming, GA

Find out more »

IL – Misija Sibiras parodos atidarymas

February 15, Saturday, 7:00 PM - extra

Vasario 15 d. 19 val. Lietuvių Dailės Muziejuje, Galerijoje „Siela“, Pasaulio lietuvių centre . Paroda veiks iki kovo 13 d.

Find out more »

IL – Valentino dienos šventinis vakaras

February 15, Saturday, 7:00 PM - extra

Valentino šventės vakaras “Meilės Simfonija”
Šeštadienis, 02/15/2020
7:00 v.v.
PLC, Banys šeimos salė

Gen. T. Daukanto Jūrų Šaulių kuopa visus kviečia į Valentino dienos šventinį vakarą “Meilės Simfonija”. Informacija tel. 224-806-5294 or 708-387-0513.

Find out more »

IL – Žvaigždžių diena

February 16, Sunday, 10:00 AM

Sekmadienis, 02/16/2020
Nuo 10:00 v.r.
PLC, Riškus salė

Švęskime nepriklausomybės šventę kartu! Vyks krepšinio turnyras, bus gyva muzika, žaidimai vaikams bei kiti įdomūs užsiėmimai. Į šventę žada atvykti žymūs Lietuvos krepšininkai.
Papildoma informacija tel.: 630-999-5312

Find out more »

Sekmadienį, vasario 16 d 12:30

Find out more »

Sekmadienis, 02/16/2020
12:30 v.p.p.
PLC, Banys Šeimos salė

Po Šv. mišių, PLC ir JAV LB Lemonto apylinkė kviečia visus paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Pranešėjas: Dr. J. Prunskis; meninė programa: Agnė G.

Find out more »

Sekmadienį, vasario 16 d 15:00-18:00
Chesterton Moose Lodge

Find out more »

IL – Čikagos Lituanistinės mokyklos lėšų puota

February 21, Friday, 7:00 PM - extra

Penktadienį, vasario 21 d 19:00
Jaunimo centre, Chicago, IL

Find out more »

IL – Užgavėnių mugė

February 22, Saturday, 9:00 AM

Vasario 22 d 9:00-15:00
Čikagos Jaunimo Centre

Find out more »

CA – Užgavėnių blynų balius

February 22, Saturday, 6:00 PM - extra

Vasario 22 d 18:00

Find out more »

IL – Roko Opera

February 22, Saturday, 7:00 PM - extra

Šeštadienį, vasario 22 d 19:00
Lemont High School Performing Arts Center 800 Porter St. Lemont,IL 60439

Find out more »

CA – Roko opera “Priesaika”

February 23, Sunday, 1:30 PM

Vasario 23 d 13:30- 16:30
Šv. Kazimiero parapija Los Andžele

Find out more »

IL – Šiupinys

February 23, Sunday, 6:00 PM - extra

Šeštadienį, vasario 22 d 18:00
Čikagos Jaunimo centre

Find out more »

Šeštadienį, vasario 29 d 12:00
Kennebunk, ME

Find out more »

IL – Alfa kursas

February 29, Saturday, 12:00 PM

Vasario 29 d 12:00
Čikagos lituanistinėje mokykloje Chicago, IL

Find out more »

OR – Lietuvos Nepriklausomybės Šventė

February 29, Saturday, 7:00 PM - extra

Vasario 29 d 17:00
Portland, OR

Find out more »
March 2020

Kovo 1 d 9:00-14:00
PLC, Lemont, IL

Find out more »

FL – Piknikas ir koncertas parke

March 1, Sunday, 1:00 PM

BANGA kviečia į pikniką ir koncertą parke:
https://www.lithuanianclubusa.com/banga.html
Sekmadienį, Kovo 1 dieną , St. Petersburge svečiuosis bardas ir keliaujantis filosofijos daktaras Mindaugas Briedis. Kartu su draugais jis atliks specialiai šiai kelionei apgalvotą programą, kur persipins visai naujo dvigubo albumo “Pirmas buvo paskutinis” pristatymas (bus galima įsigyti CD), skambės šmaikščios, bet ne lėkštos prakalbos, juokas ir dainuojamosios poezijos improvizacijos.
Kartu su Mindaugu Briedžiu koncerte pasirodys profesionalus džiazo saksofonistas Rafal Jackievič, o muzikinę atmosferą padės sukurti garso režisierius Mantas Tamulionis.

BANGOS svečiai nuoširdžiai laukia susitikimo su St. Petersburgo Lietuvių Klubo ir Bangos nariais piknike, Lake Seminole Parke, 1 val.p.p. , pavėsinėje nr. 5.

Koncerto auka $ 10.-
vaikams nemokamai

- BANGA rezervavo pavėsinę nr. 5 , Lake Seminole Parke, pradžia 11 ryte.
- Pasitikime rytą ežere, jau nuo 11val galite atsivežti rytmetinę kavą , o gal ir mimozas, bei kitokius gėrimus.
- Vaišės suneštinės: gardumynus ir skanumynus atsineškite. O ant Bangos karštų anglių galėsite kepti kepsnius, dešreles, ar jūros gėrybes

Nuorodos ir daugiau info : https://www.lithuanianclubusa.com/banga.html

Jei turite klausimų rašykite ddonja@gmail.com

Find out more »

IL – Antras kaimas

March 7, Saturday, 5:00 PM

Šeštadienį kovo 7 d 17:00-21:00
Chicago Lithuanian Center – Jaunimo Centras
Chicago, IL

Find out more »

Vaidina Audrė Budrytė Nakienė

Inscenizacijos autorė A. Budrytė Nakienė

“Tarytum pasakoj… Liūnė Sutema – moteris ir poetė” tai Zinaidos Nagytės Katiliškienės – poetės Liūnės Sutemos – istorija. Zinaida Nagytė Katiliškienė gimė Mažeikiuose 1927 metais, su tėvais pasitraukė į vakarus per antrą pasaulinį karą. Su vyru Marium Katiliškiu apsigyveno Čikagoje, o vėliau, Lemonte, kur gyveno iki mirties 2013 metais . Nors Liūnė Sutema niekad negrįžo į Lietuvą, net 2007 metais, kai jai buvo paskirta Nacionalinė kultūros ir meno premija, ji vis ilgėjosi prarastos tėvynės, ir tas ilgesys bei skausmas yra neastkiriama jos poezijos dalis. Spektaklyje poetės biogfafiniai momentai bei jos poezija. Spektaklis vaidinamas lietuvių kalba. Trukmė: 1val. 1

Find out more »

IL – Paroda Les Voyages d’Ausra

March 13, Friday, 6:00 PM - extra

Kovo 10 – 24 d
Atidarymas kovo 13 d 18:00 galerijoje ” Siela”

Find out more »

IL – Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis

March 13, Friday, 8:00 PM - extra

Kovo 13 d 20:00 galerijoje ” Siela”
PLC, Lemont, IL

Find out more »

Kovo 14 dieną 12 p.m. kviečiame susitikti su „Misija Sibiras’19” ekspedicijos dalyve, ateitininke, aktyvia Amerikos lietuvių jaunimo atstove Marija Čyvaite. Renginys vyks Indianapolio lituanistinės mokyklos patalpose, adresu:
11250 North Michigan Rd, Zionsville, IN

Find out more »

Šeštadienį, kovo 14 d. 16:00-18:00
San Marcos, CA

Find out more »

GA – Kovo 11 Protų Mūšis

March 14, Saturday, 5:00 PM

Sekmadienį, kovo 14 d. 17:00-10:30
Marietta, GA

Find out more »

IL – Spektaklis “Urvinis žmogus”

March 14, Saturday, 7:00 PM - extra

Kovo 14 d 19:00
Lemont High School Performing Arts Center

Find out more »

IL – Antras kaimas

March 14, Saturday, 7:35 PM - extra

Kovo 14 d 19:37 Galerijoje ” Siela”
PLC, Lemont, IL

Find out more »

IL – Kovo 11-osios minėjimas Darien

March 15, Sunday, 11:30 AM

Kovo 11-osios minėjimas
Sekmadienis, 03/15/2020
11:30 v.r.
Tėviškės Bažnyčia (St. John)
Darien, IL
Vyks Šv. mišios, kovo 11-tosios minėjimas ir pietūs

Find out more »

Dainuojančios revoliucijos keliu į Laisvę
Sekmadienis, 03/15/2020
12:30 v.p.p.
PLC, LF salė

Find out more »

Lietuvos Nepriklausomybės dienos šventė su prezidente Dalia Grybauskaite ir Klaipėdos jaunimo teatru.
Spektaklis “Graži ir ta galinga”
Sekmadienį, kovo 15 d., 13:00. (įėjimas nuo 12:30)
Conaton Boardroom, Xavier University

Find out more »

Sekmadienį, kovo 15d 13:00- 16:00
Šaulių namuose, Chicago

Find out more »

Lietuvos Nepriklausomybės dienos šventė su prezidente Dalia Grybauskaite ir Klaipėdos jaunimo teatru.
Spektaklis “Graži ir ta galinga”
Sekmadienį, kovo 15 d., 14:00 val.
Conaton Boardroom, Xavier University

Find out more »

Sekmadienį, kovo 15 d 17:00 galerija ” Siela”
PLC, Lemont, IL

Find out more »

VT – Moterų savaitgalis Neringoje

March 20, Friday, 4:00 PM - March 22

Atvykite į kasmetinį Moterų Savaitgalį Neringoje!
Kerry Secrest ir dr. Kristina Mačiūnas planuoja turiningą programą, kurios metu moterys susiburs diskusijoms, meno, kulinarijos projektams, dvasiniam bei asmeniniam atsinaujinimui.
Šių metų tema: “Exploring My Spiritual Self”.

Find out more »

IL – Monospektaklis

March 21, Saturday, 2:00 PM

Kovo 21 d 14:00
Jaunimo centre , Chicago, IL

Find out more »

IL – Kino filmas „Gimtinė“

March 21, Saturday, 5:00 PM

Išeivijos lietuvio režisieriaus Tomo Vengrio vaidybinis kino filmas „Gimtinė“ (2019) – nostalgijos ir ironijos kupinas žvilgsnis į Nepriklausomybės laikų pradžią. Tai filmas apie nesamo rojaus paieškas skirtingose šalyse užaugusių žmonių akimis.
Filmo premjera vyks Gene Siskel Film Center – šeštadienį, kovo 21 d., 5 pm. Režisierius dalyvaus peržiūroje. Antras seansas – trečiadienį, kovo 25 d., 8 pm. Bilietai pradedami platinti vasario 19 d. Gene Siskel Film Center bilietų kasose ir internetu. Jau eilę metų lietuviškų filmų seansai šiame festivalyje būna išparduoti (sold-out), tad skubėkite įsigyti bilietus iš anksto!

Find out more »

IL – Kino filmas „Gimtinė“

March 25, Wednesday, 8:00 PM - extra

Išeivijos lietuvio režisieriaus Tomo Vengrio vaidybinis kino filmas „Gimtinė“ (2019) – nostalgijos ir ironijos kupinas žvilgsnis į Nepriklausomybės laikų pradžią. Tai filmas apie nesamo rojaus paieškas skirtingose šalyse užaugusių žmonių akimis.
Filmo premjera vyks Gene Siskel Film Center – šeštadienį, kovo 21 d., 5 pm. Režisierius dalyvaus peržiūroje. Antras seansas – trečiadienį, kovo 25 d., 8 pm. Bilietai pradedami platinti vasario 19 d. Gene Siskel Film Center bilietų kasose ir internetu. Jau eilę metų lietuviškų filmų seansai šiame festivalyje būna išparduoti (sold-out), tad skubėkite įsigyti bilietus iš anksto!

Find out more »

IL – Lietuviškas boulingo turnyras

March 27, Friday, 7:00 PM - extra

Penktadienį, kovo 27 d 19:00-021:00
Tivoli Bowl, Downers Grove, IL

Find out more »

IL – Sriubos pietūs

March 29, Sunday, 12:30 PM

Kovo 29 d 12:30
PLC, Lemont, IL

Find out more »

Sriubos pietūs
Sekmadienis, 03/29/2020
12:30 v.v.
PLC, Banys šeimos salė
Surinktas pelnas bus skiriamas Carito maitinimo tarnystės programai, remiančiai sriubos valgyklas Lietuvoje.

Find out more »

IL – Žalvarinis ir Dainava

March 29, Sunday, 2:00 PM

Kovo 29 d 14:00- 15:30
Žymiausios Lietuvos folk roko grupės koncertas, dalyvaujant žymiausiam išeivijos meno ansambliui “Dainavai”

Find out more »
April 2020

IL – Antras kaimas

April 4, Saturday, 7:35 PM - extra

Balandžio 4 d. 19:37 galerijoje “Siela”
PLC, Lemont, IL

Find out more »

IL – JAV Lietuvių Poezijos Pavasaris

April 18, Saturday, 6:00 PM - extra

Šeštadienį, balandžio 18 d 18:00-22:00
Lietuvių Dailės Muziejus / Lithuanian Museum of Art / Galerija “Siela”
Lemont, IL

Find out more »

IL – Opera ” Karmen”

April 26, Sunday, 3:00 PM

Čikagos lietuvių opera “Karmen” balandžio 26 d., sekmadienį ,15:00.
S.Sterling Morton High School Auditorium, 2423 S Austin Blvd. Cicero, IL, 60804

Find out more »
May 2020

IL – Sybil. Būties namai

May 9, Saturday, 6:00 PM - extra

Šeštadienį, gegužės 9 d 18:00
Lietuvių Dailės Muziejus / Lithuanian Museum of Art / Galerija “Siela”
Lemont, IL

Find out more »

IL – Merūno Vitulskio koncertas

May 10, Sunday, 8:00 PM - extra

Sekmadienį, gegužės 10, 20:00
Pfeiffer Hall, Naperville, IL

Find out more »

IL – R.Pažemecko koncertas

May 16, Saturday, 7:00 PM - extra

Gegužės 16 d
Goodwin Hall Auditorium, Lisle, IL

Find out more »
June 2020

Šeštadienis, 06/20/2020
12:00 v.p.p.
Old Oak Country Club
14200 S Parker Rd, Homer Glen, IL 60491

Find out more »
July 2020

IL – Tautiška Giesmė

July 6, Monday, 12:15 PM

Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena liepos 6-ta.
JAV LB Marquette park valdyba kviečia visus lietuvius kartu giedoti Tautišką giesmę, sekmadienį, liepos 5d. iškart po mišių (t.y. 12:15 val. po pietų) prie lietuviško kryžiaus šalia bažnyčios.

Find out more »
August 2020

Sekmadienis, 08/02/2020
12:00 v.p.p.
Old Oak Golf Course
14200 S. Parker Rd.
Homer Glen, IL 60491
Registruokitės tinklapyje www.lithuaniangolf.com arba paremkite PLC www.lcenter.org/donate

Find out more »

Rugpjūčio 23 d 11:00, sekmadienį, po šv.mišių Baltijos Kelio ir Juodojo Kaspino Dienos minėjimas vyks Lemonte paminklų sodelyje.
Renginį ruošia Baltic Way Inc. Komitetas kartu su Lemonto Bendruomene.
.

Find out more »

IL – PLC gegužinė

August 30, Sunday, 12:00 PM

PLC kasmetinė gegužinė
Sekmadienis, 08/30/2020
12:00 v.p.p.
PLC priekinė pievelė

Find out more »
October 2020

IL – Lietuvos Respublikos seimo rinkimai

October 9, Friday, 9:00 AM - October 11

Pasaulio lietuvių centre, Lemonte (14911 127th St, Lemont, IL 60439)
Spalio 9 d., penktadienį – 12 PM – 6 PM
Spalio 10 d., šeštadienį – 9 AM – 6 PM
Spalio 11 d., sekmadienį – 9 AM – 1 PM

Find out more »

IL – Metinis PLC narių susirinkimas

October 11, Sunday, 12:00 PM

Metinis PLC narių susirinkimas
Sekmadienis, 10/11/2020
12:00 v.p.p. registracijos pradžia
1:00 v.p.p. susirinkimo pradžia
PLC, Banys šeimos salė

Find out more »

IL – PLC Rudens derliaus mugė

October 18, Sunday, 9:00 AM

PLC Rudens derliaus mugė
Sekmadienis, 10/18/2020
9:00 v.r. – 5:00 v.v.
PLC priekinis kiemas (ar saulė švies, ar lis)

Find out more »
November 2020

IL – Koncertas

November 15, Sunday, 1:00 PM

Šių metų, lapkričio 16-ą dieną, 1 val. po pietų kviestume į jautrios muzikos garsams sielos šventę. Švš. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje bus grojami dviejų kompozitorių romantikų B.Smetanos ir J. Bramso fortepijoniniai trio.

Žmonių dvasinis gėris – aukščiausias Bažnyčios rūpestis, bet lygiai taip pat Bažnyčiai rūpi ir tikinčiųjų saugumas ir sveikata. Dėl šios priežasties norime informuoti, kad norint išlaikyti fizinį 2 metrų atstumą kolkas ledžiama tik 20% nuo sėdimų vietų talpos, tai ne daugiau 200 bilietų turėtų būti parduota. Taip pat dėvėti veido kaukę, dezinfekuoti rankas ir jei jaučiate panašius į Covid19 simptomus geriau pasilikti namie.

Pagarbiai Kun. Jaunius

Find out more »