Loading Events
Month / Region

Event Views Navigation

Renginių Sąrašas › JAV

Events List Navigation

December 2019

IL – Biblinė vaikų stovykla

December 27, 2019, 9:00 AM - December 28, 2019

Biblinė vaikų stovykla
Penktadienį ir šeštadienį, 12/27-28/2019
9:00 – 17:00
Ateitininkų namai, Lemont IL
Skirta 1-6 kl. vaikams.

Find out more »
January 20202020

CA – Šaulių Naujų Metų šventė

January 5, Sunday, 12:30 PM

Sausio 5 d 12:30 – 17:00
Šv. Kazimiero parapija Los Andžele

Find out more »

NY – Matildos Olkinaitės knygos pristatymas

January 8, Wednesday, 6:00 PM - extra

Sausio 8 d 18:00- 21:00
SLA Art Space, NYC

Find out more »

CA – Filmas „Laiko tiltai“

January 11, Saturday, 3:00 PM

Sausio 11 d 15:00
The Writers Guild of America Theatre, Beverly Hills, CA

Find out more »

IL – Sausio 13-osios pagarbos bėgimas

January 12, Sunday, 10:30 AM

Kviečiame dalyvauti Pagarbos Bėgime/Ėjime Čikagoje, kuris vyks 2020 m. sausio mėn. 12 d. 10.30 ryto.Pagarbos bėgimu pagerbiamos aukos – žmonės, žuvę 1991-ųjų sausio 13-osios naktį ir mirę nuo sužalojimų, patirtų sovietiniams kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą.

Find out more »

IL – Sausio 13 d. minėjimas

January 12, Sunday, 12:30 PM

Sekmadienis, 01/12/2020 12:30
PLC, Banys Šeimos salė

Lemonto apylinkė kviečia visus susirinkti paminėti sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną.1991 metais šią dieną įvyko masinis taikus Lietuvos piliečių pasipriešinimas Sovietų Sąjungos vadovybės bandymui jėga paimti į savo rankas Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamento pastatą.

Find out more »

CA – Vakarų pakrantės mokytojų konferencija

January 25, Saturday, 9:00 AM - January 26

Sausio 25-26 d
Šv. Kazimiero parapija Los Andžele

Find out more »

IL – Atidarymas ir tylios varžytinės

January 25, Saturday, 6:30 PM - extra

Šeštadienį, 2020m, sausio 25 d, 18:30
PLC Galerija” Siela” , PLC, Lemont, IL
Pelnas skiriamas Nerijos pastovyklės išlaikymui Rake.

Find out more »

VT – Žiemos Šventė Neringoje

January 31, Friday, 9:00 AM - February 2

2020 m. sausio 31 – vasario 2 d.
Kviečiame atvažiuoti į Neringą žiemą. Atvykite į Žiemos Šventę!
Renginio koordinatorė: Christina Heerey.

Find out more »
February 2020

IL – Marijos Gimbutienes pagerbimo paska

February 5, Wednesday, 7:00 PM - extra

Trečiadienį, vasario 5 d 19:00-21:00
Oriental Institute, Breasted Hall, Chicago, IL

Find out more »

IL – Fortepijono muzikos koncertas

February 7, Friday, 7:00 PM - extra

Pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, vasario 7 -ąją, penktadienį,
19:00 Balzeko lietuvių kultūros muziejuje rengiamas fortepijono muzikos
koncertas. Jame skambės D.Scarlatti, F.Chopin, I.Albeniz ir M.Ravel
kūriniai, kuriuos atliks pianistai iš Lietuvos Donaldas Račys ir Julija
Sadaunykaitė.

Find out more »

IL – K2+S – kugelis, krupnikas ir sūris

February 8, Saturday, 7:00 PM - extra

Vasario 8 d 19:00,
Banys šeimos salėje, PLC, Lemont, IL

Find out more »

IL – Vasario 16-osios minėjimas

February 9, Sunday, 11:00 AM - February 8

Vasario 8 d.11:00

Find out more »

Sekm., vasario 9 d. Pasaulio Lietuvių centre (Lemont, IL) bus org. “Vaiko vartai į mokslą” metinė ataskaitą visuomenei. Po kavutės, bus pateikta 2019 m. veiklos ir paramos apžvalga, pasidalinti 2020 m. projektai ir planai. Pradžia 12:30 val.p.p.

Find out more »

CA – Poezijos ir tautodailės popietė

February 9, Sunday, 1:00 PM

Vasario 9 d 13:00
Vyresnės skautės Gražinietės kviečia į poezijos ir meno popietę Šv. Kazimiero parapijoje bei Lietuvos tautodailės parodą.
Poetas prof. Algis Žolynas iš San Diego pristatys eilėraščių rinkinį “Near and Far” (eilėraščiai anglų kalba).

Find out more »

Šeštadienį, vasario 15 d 13:00-16:00
Grand Dukes Restaurant, Downers Grove, IL

Find out more »

IL – Lietuviškos temos kino vakaras

February 15, Saturday, 4:00 PM

Vasario 15 d 16:00

Find out more »

IL – Žvaigždžių diena

February 16, Sunday, 10:00 AM

Sekmadienis, 02/16/2020
Nuo 10:00 v.r.
PLC, Riškus salė

Švęskime nepriklausomybės šventę kartu! Vyks krepšinio turnyras, bus gyva muzika, žaidimai vaikams bei kiti įdomūs užsiėmimai. Į šventę žada atvykti žymūs Lietuvos krepšininkai.
Papildoma informacija tel.: 630-999-5312

Find out more »

Sekmadienį, vasario 16 d 12:30

Find out more »

IL – Čikagos Lituanistinės mokyklos lėšų puota

February 21, Friday, 7:00 PM - extra

Penktadienį, vasario 21 d 19:00
Jaunimo centre, Chicago, IL

Find out more »

IL – Užgavėnių mugė

February 22, Saturday, 9:00 AM

Vasario 22 d 9:00-15:00
Čikagos Jaunimo Centre

Find out more »

IL – Šiupinys

February 22, Saturday, 6:00 PM - extra

Šeštadienį, vasario 22 d 18:00
Čikagos Jaunimo centre

Find out more »

CA – Užgavėnių blynų balius

February 22, Saturday, 6:00 PM - extra

Vasario 22 d 18:00

Find out more »

IL – Roko Opera

February 22, Saturday, 7:00 PM - extra

Šeštadienį, vasario 22 d 19:00
Lemont High School Performing Arts Center 800 Porter St. Lemont,IL 60439

Find out more »

CA – Roko opera “Priesaika”

February 23, Sunday, 1:30 PM

Vasario 23 d 13:30- 16:30
Šv. Kazimiero parapija Los Andžele

Find out more »

OR – Lietuvos Nepriklausomybės Šventė

February 29, Saturday, 7:00 PM - extra

Vasario 29 d 17:00
Portland, OR

Find out more »
March 2020

Kovo 1 d 9:00-14:00
PLC, Lemont, IL

Find out more »

Vaidina Audrė Budrytė Nakienė

Inscenizacijos autorė A. Budrytė Nakienė

“Tarytum pasakoj… Liūnė Sutema – moteris ir poetė” tai Zinaidos Nagytės Katiliškienės – poetės Liūnės Sutemos – istorija. Zinaida Nagytė Katiliškienė gimė Mažeikiuose 1927 metais, su tėvais pasitraukė į vakarus per antrą pasaulinį karą. Su vyru Marium Katiliškiu apsigyveno Čikagoje, o vėliau, Lemonte, kur gyveno iki mirties 2013 metais . Nors Liūnė Sutema niekad negrįžo į Lietuvą, net 2007 metais, kai jai buvo paskirta Nacionalinė kultūros ir meno premija, ji vis ilgėjosi prarastos tėvynės, ir tas ilgesys bei skausmas yra neastkiriama jos poezijos dalis. Spektaklyje poetės biogfafiniai momentai bei jos poezija. Spektaklis vaidinamas lietuvių kalba. Trukmė: 1val. 1

Find out more »

Šeštadienį, kovo 14 d. 16:00-18:00
San Marcos, CA

Find out more »

IL – Spektaklis “Urvinis žmogus”

March 14, Saturday, 7:00 PM - extra

Kovo 14 d 19:00
Lemont High School Performing Arts Center

Find out more »

Lietuvos Nepriklausomybės dienos šventė su prezidente Dalia Grybauskaite ir Klaipėdos jaunimo teatru.
Spektaklis “Graži ir ta galinga”
Sekmadienį, kovo 15 d., 14:00 val.
Conaton Boardroom, Xavier University

Find out more »

IL – Lietuviškas boulingo turnyras

March 27, Friday, 7:00 PM - extra

Penktadienį, kovo 27 d 19:00-021:00
Tivoli Bowl, Downers Grove, IL

Find out more »

IL – Žalvarinis ir Dainava

March 29, Sunday, 2:00 PM

Kovo 29 d 14:00- 15:30
Žymiausios Lietuvos folk roko grupės koncertas, dalyvaujant žymiausiam išeivijos meno ansambliui “Dainavai”

Find out more »
April 2020

IL – JAV Lietuvių Poezijos Pavasaris

April 18, Saturday, 6:00 PM - extra

Šeštadienį, balandžio 18 d 18:00-22:00
Lietuvių Dailės Muziejus / Lithuanian Museum of Art / Galerija “Siela”
Lemont, IL

Find out more »
May 2020

IL – R.Pažemecko koncertas

May 16, Saturday, 7:00 PM - extra

Gegužės 16 d
Goodwin Hall Auditorium, Lisle, IL

Find out more »

NC – AABS 2020 konferencija

May 28, Thursday, 8:00 AM - May 30

AABS (Association for the Advancement of Baltic Studies) konferencija bus rengiama Queens University, Charlotte, NC gegužės 28-30 dienomis. Plenarinės sesijos ir pranešimai Baltijos jūros regiono temomis ir kultūrinės programos vyks anglų kalba.

Find out more »
July 2020

Šiaurės Amerikos XVI Lietuvių Tautinių Šokių Šventė vyks Filadelfijoje 2020 m. liepos 3-5 dienomis

Find out more »

Liepos 3-5 dienomis
Philadelphia, Pennsylvania

Find out more »