Loading Events
Month / Region

Event Views Navigation

Events for February › JAV

Calendar Month Navigation

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1

IL – Knygos apie S. Daukantą pristatymas

IL – Knygos apie S. Daukantą pristatymas

February 1, Friday, 7:00 PM - extra

Vasario 1 d., penktadienį, 7 val. v. Balzekas Museum, 6500 S Pulaski Rd., Chicago, 60629, IL Habilituotas filologijos mokslų daktaras, University of Illinois at Chicago profesorius, Lietuvos istorijos instituto XIX a. istorijos... Read more

2
3

IL – Seminaras

IL – Seminaras

February 3, Sunday, 10:00 AM

Vasario 3 d., 10 val. ryto Jaunimo Centro Čiurlionio galerijoje tęsime seminaro/paskaitų ciklą „Geresnis Aš. Šios dienos tema – Psichosomatika". Read more

IL – Jubiliejinių jėzuitų metų šventė

IL – Jubiliejinių jėzuitų metų šventė

February 3, Sunday, 12:15 PM

Minint 450 metų, kai pirmieji jėzuitai atvyko į Lietuvą, Lietuvos Seimas paskelbė 2019-us metus Jėzuitų Misijos Lietuvoje metais. Baltijos jėzuitų plėtros projekto taryba ir Pal. J. Matulaičio Misija kviečia visus į... Read more

4
5

IL – Anglų kalbos kursai

IL – Anglų kalbos kursai

February 5, Tuesday, 6:30 PM - extra

Anglų kalbos kursai – testas lygiui nustatyti Vasario 5 d., antradienis, 6:30 val. v. Kursai prasidės vasario 11 d. ir tęsis iki gegužės 16 d. Klasės vyks du kartus per savaitę, 6:30 val. v. – 8:30 val. v. PLC, skaitykla,... Read more

6
7
8
9

IL – Krepšinio varžybos

IL – Krepšinio varžybos

February 9, Saturday, 4:00 PM

4 rungtynės nuo 4 val. p. p. Vasario 9 d., šeštadienis 4 rungtynės nuo 4 val. p. p. Vasario 10 d., sekmadienis – Senior Semifinals 2 rungtynės nuo 10 val. r. Read more

IL – Valentino šventės vakaras

IL – Valentino šventės vakaras

February 9, Saturday, 7:00 PM - extra

Valentino šventės vakaras „Nuostabiausias pasaulio stebuklas” Vasario 9 d., šeštadienis, 7 val. v. Gen. T. Daukanto Jūrų Šaulių kuopa kviečia visus švęsti Valentino šventę. Gros gyva muzika – grupė „Kaukas”.... Read more

10

IL – Krepšinio varžybos

IL – Krepšinio varžybos

February 10, Sunday, 10:00 AM

ČLKL rungtynių tvarkaraštis Vasario 9 d., šeštadienis 4 rungtynės nuo 4 val. p. p. Vasario 10 d., sekmadienis – Senior Semifinals 2 rungtynės nuo 10 val. r. Read more

IL – Metinis veiklos pranešimas

IL – Metinis veiklos pranešimas

February 10, Sunday, 12:15 PM

Vasario 10 d., sekamdienis, 12:15 val. p. p. PLC (14911 127th St., Lemont, IL 60439) Metinis ataskaitinis org. „Vaiko vartai į mokslą" veiklos ir paramos pranešimas visuomenei prie kavutės. Kviečiame remėjus ir organizacijos... Read more

Metinis „Vaiko vartai į mokslą” pranešimas

Metinis „Vaiko vartai į mokslą” pranešimas

February 10, Sunday, 12:15 PM

Metinis „Vaiko vartai į mokslą" pranešimas Vasario 10 d., sekmadienis, 12:15 val. p. p. PLC, Banys Šeimos salė (14911 127th St., Lemont, 60439, IL) Metinis ataskaitinis org. „Vaiko vartai į mokslą" veiklos pranešimas... Read more

IL – Miuziklas „Šnekučiai”

IL – Miuziklas „Šnekučiai”

February 10, Sunday, 3:00 PM

Tikras lietuviškas miuziklas "Šnekučiai" Vasario 10 d., sekmadienis, 3 val. p. p. Carl Sandburg High School Performing Arts Center 13300 S. LaGrange Road, Orland Park, IL 60462 Daugiau informacijos telefonu (630) 640-9817 arba... Read more

11

IL – Anglų kalbos kursai

IL – Anglų kalbos kursai

February 11, Monday, 6:30 PM - extra

Anglų kalbos kursai – testas lygiui nustatyti Vasario 5 d., antradienis, 6:30 val. v. Kursai prasidės vasario 11 d. ir tęsis iki gegužės 16 d. Klasės vyks du kartus per savaitę, 6:30 val. v. – 8:30 val. v. PLC, skaitykla,... Read more

12
13

IL – LITHS SC Jaunimo futbolo akademija

IL – LITHS SC Jaunimo futbolo akademija

February 13, Wednesday, 5:00 PM

LITHS SC Jaunimo futbolo akademija – TRENIRUOTĖS PRASIDĖJO! Trečiadieniais 5 val. p. p. – 6 val. v. Šeštadieniais 2 val. p. p. – 3 val. p. p. PLC, Lietuvių Fondo salė (mažoji sporto salė), (14911 127th St., Lemont,... Read more

14
15

IL – Linksmavakaris

IL – Linksmavakaris

February 15, Friday, 5:30 PM

Vasario 15 d., penktadienį, 5:30 val. p. p. Jaunimo Centro mažojoje salėje bus sekantis vakarėlis „Penktadienį po Penkių". Gros Povilas Strolia, veiks baras, įėjimo kaina $10. Read more

OH – Vasario 16-tosios minėjimas

OH – Vasario 16-tosios minėjimas

February 15, Friday, 7:00 PM - extra - February 17

Vasario 15 d., penktadienį, 7 val. v. – Žilvino Žvagulio ir Irenos Starošaitės koncertas Lietuvių Namuose; vasario 16 d., šeštadienį, 2 val. p. p. – lankysime Prezidento Smetonos kapą Visų Sielų kapinėse; vasario 17 d.,... Read more

16

OH – Vasario 16-tosios minėjimas

OH – Vasario 16-tosios minėjimas

February 15, Friday, 7:00 PM - extra - February 17

Vasario 15 d., penktadienį, 7 val. v. – Žilvino Žvagulio ir Irenos Starošaitės koncertas Lietuvių Namuose; vasario 16 d., šeštadienį, 2 val. p. p. – lankysime Prezidento Smetonos kapą Visų Sielų kapinėse; vasario 17 d.,... Read more

IL – LITHS SC Jaunimo futbolo akademija

IL – LITHS SC Jaunimo futbolo akademija

February 16, Saturday, 2:00 PM - 3:00 PM

LITHS SC Jaunimo futbolo akademija – TRENIRUOTĖS PRASIDĖJO! Trečiadieniais 5 val. p. p. – 6 val. v. Šeštadieniais 2 val. p. p. – 3 val. p. p. PLC, Lietuvių Fondo salė (mažoji sporto salė), (14911 127th St., Lemont,... Read more

IL – Žilvino Žvagulio ir Irenos Starošaitė koncertas

IL – Žilvino Žvagulio ir Irenos Starošaitė koncertas

February 16, Saturday, 7:30 PM - extra

Žilvino Žvagulio ir Irenos Starošaitės jubiliejinis koncertas Vasario 16 d., šeštadienis, 7:30 val. v. PLC, R. Riškus salė (14911 127th St., Lemont, IL 60439) Daugiau informacijos telefonu (312) 731 4524 Read more

17

OH – Vasario 16-tosios minėjimas

OH – Vasario 16-tosios minėjimas

February 15, Friday, 7:00 PM - extra - February 17

Vasario 15 d., penktadienį, 7 val. v. – Žilvino Žvagulio ir Irenos Starošaitės koncertas Lietuvių Namuose; vasario 16 d., šeštadienį, 2 val. p. p. – lankysime Prezidento Smetonos kapą Visų Sielų kapinėse; vasario 17 d.,... Read more

IL – Seminaras

IL – Seminaras

February 17, Sunday, 10:00 AM

Sekmadienį, vasario 17 d., Jaunimo Centro Čiurlionio galerijoje, 10 val. ryto vyks sekanti seminaro „Geresnis Aš" dalis. Šios dienos tema – Konkretus Problemų Sprendimas. Read more

18
19
20
21
22
23

IL – Paroda

IL – Paroda

February 23, Saturday, 2:00 PM - March 2

Šeštadienį, vasario 23 d., 2 val. p. p., Jaunimo Centro Čiurlionio galerijoje vyks menininkės Ievos Bagdones debiutinės autorinės parodos „Vizijos" atidarymas ir susitikimas su autore. Read more

IL – Gabrielės Dabašinskaitės fotografijos paroda

IL – Gabrielės Dabašinskaitės fotografijos paroda

February 23, Saturday, 5:00 PM

Gabrielės Dabašinskaitės fotografijos paroda Vasario 23 d., šeštadienis, 5 val. v. PLC, Galerija „Siela” (14911 127th St., Lemont, 60439, IL) Lietuvių dailės muziejus Read more

IL – Lėšų telkimas-Užgavėnių puota

IL – Lėšų telkimas-Užgavėnių puota

February 23, Saturday, 6:00 PM - extra

Užgavėnių puota Vasario 23 d., šeštadienis, 6 val. v. PLC, Lietuvių Fondo salė (14911 127th St., Lemont, 60439, IL) Read more

24

IL – Paroda

IL – Paroda

February 23, Saturday, 2:00 PM - March 2

Šeštadienį, vasario 23 d., 2 val. p. p., Jaunimo Centro Čiurlionio galerijoje vyks menininkės Ievos Bagdones debiutinės autorinės parodos „Vizijos" atidarymas ir susitikimas su autore. Read more

IL – 3-čias vaikų festivalis

IL – 3-čias vaikų festivalis

February 24, Sunday, 1:00 PM

Festivalis „Pasaulio vaikai” Vasario 24 d., sekmadienis, 1 val. p. p. PLC, R. Riškus salė (14911 127th St., Lemont, 60439, IL) Tautinių šokių asamblis „Suktinis” Read more

25

IL – Paroda

IL – Paroda

February 23, Saturday, 2:00 PM - March 2

Šeštadienį, vasario 23 d., 2 val. p. p., Jaunimo Centro Čiurlionio galerijoje vyks menininkės Ievos Bagdones debiutinės autorinės parodos „Vizijos" atidarymas ir susitikimas su autore. Read more

26

IL – Paroda

IL – Paroda

February 23, Saturday, 2:00 PM - March 2

Šeštadienį, vasario 23 d., 2 val. p. p., Jaunimo Centro Čiurlionio galerijoje vyks menininkės Ievos Bagdones debiutinės autorinės parodos „Vizijos" atidarymas ir susitikimas su autore. Read more

27

IL – Paroda

IL – Paroda

February 23, Saturday, 2:00 PM - March 2

Šeštadienį, vasario 23 d., 2 val. p. p., Jaunimo Centro Čiurlionio galerijoje vyks menininkės Ievos Bagdones debiutinės autorinės parodos „Vizijos" atidarymas ir susitikimas su autore. Read more

28

IL – Paroda

IL – Paroda

February 23, Saturday, 2:00 PM - March 2

Šeštadienį, vasario 23 d., 2 val. p. p., Jaunimo Centro Čiurlionio galerijoje vyks menininkės Ievos Bagdones debiutinės autorinės parodos „Vizijos" atidarymas ir susitikimas su autore. Read more