Loading Events
Month / Region

Event Views Navigation

Events for December › JAV

Calendar Month Navigation

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1

IL – PLC Kalėdinė mugė

IL – PLC Kalėdinė mugė

December 1, 2018, 9:00 AM

PLC Kalėdinė mugė Gruodžio 1 d., šeštadienis, 9 val. r. – 4 val. p. p. Gruodžio 2 d., sekmadienis, 10 val. r. – 3 val. p. p. Pasaulio lietuvių centras, R. Riškus salė Read more

IL – Kalėdinių papuošalų iš šiaudelių kūrimas

IL – Kalėdinių papuošalų iš šiaudelių kūrimas

December 1, 2018, 10:00 AM

Gruodžio 1 d., šeštadienį, 10 val. r. Balzekas Museum of Lithuanian Culture (6500 S Pulaski Rd, Chicago, IL 60629) Menininkų Don ir Kathy Astras kalėdinių papuošalų iš šiaudelių gamybos pamoka. Jos metu kiekvienas dalyvis... Read more

2

IL – PLC Kalėdinė mugė

IL – PLC Kalėdinė mugė

December 2, 2018, 10:00 AM

PLC Kalėdinė mugė Gruodžio 1 d., šeštadienis, 9 val. r. – 4 val. p. p. Gruodžio 2 d., sekmadienis, 10 val. r. – 3 val. p. p. Pasaulio lietuvių centras, R. Riškus salė Read more

3
4
5
6
7
8

IL – Advento rekolekcijos

IL – Advento rekolekcijos

December 8, 2018, 9:00 AM

Advento rekolekcijos Gruodžio 8 d., šeštadienis, 9 val. r. Ateitininkų namai, 1380 Castlewood Dr., Lemont, IL 60439 Rekolekcijos visiems: vyrams ir moterims. Veda Šv. Jono vienuolijos brolis Kūdikio Jėzaus Pranciškus Nekrošius... Read more

IL – ČLKL Krepšinio varžybos

IL – ČLKL Krepšinio varžybos

December 8, 2018, 4:00 PM

ČLKL rungtynių tvarkaraštis Gruodžio 8 d., šeštadienis 3 rungtynės nuo 4 val. p. p. Gruodžio 9 d., sekmadienis, 3 rungtynės nuo 9 val. r. PLC, R. Riškus salė (14911 127th St., Lemont, IL 60439) Read more

IL – Mokomosios mišios su broliu Pranciškumi Nekrošiumi CSJ

IL – Mokomosios mišios su broliu Pranciškumi Nekrošiumi CSJ

December 8, 2018, 6:00 PM - extra

Mokomosios mišios su broliu Pranciškumi Nekrošiumi CSJ Gruodžio 8 d., šeštadienis, 6 val. v. PLC, PJ Matulaičio misija (14911 127th St., Lemont, IL 60439) Norite geriau suprasti Šv. Mišias? Šis renginys tam ir skirtas.... Read more

IL – Nijoles Shuberg fotografijos paroda

IL – Nijoles Shuberg fotografijos paroda

December 8, 2018, 6:00 PM - extra

Gruodžio 8 d., šeštadienis, 6-11 val. v. Nijoles Shuberg fotografijos paroda & YouGoWild Fiesta Radio Free Honduras PLC, „Sielos” galerija (14911 127th St., Lemont, IL 60439) Informacija tel.: 708-870-0788/708-267-3487 ... Read more

9

IL – ČLKL Krepšinio varžybos

IL – ČLKL Krepšinio varžybos

December 9, 2018, 9:00 AM

ČLKL rungtynių tvarkaraštis Gruodžio 9 d., sekmadienis, 3 rungtynės nuo 9 val. r. PLC, R. Riškus salė (14911 127th St., Lemont, IL 60439) Read more

NY – Apreiškimo parapijos Advento mugė

NY – Apreiškimo parapijos Advento mugė

December 9, 2018, 10:00 AM

SEKMADIENĮ, GRUODŽIO 9 D., 10 val. r., NEW YORKO APREIŠKIMO PARAPIJA maloniai kviečia Jus atvykti su savo šeimomis, artimaisiais bei visais draugais į mūsų tradicinę ADVENTO MUGĘ. Po 10 val. ryto lietuviškų šv. Mišių, bus... Read more

10
11
12
13
14

IL – Mišių ir šventinių renginių tvarka

IL – Mišių ir šventinių renginių tvarka

December 14, 2018, 9:00 AM - December 18, 2018

Mišių ir šventinių renginių tvarka 9 val. r. – 6 val. v. Palaiminto Jurgio Matulaičio Misija (630) 257-5613, matulaitismission@gmail.com Read more

IL – Bendruomeninės Susitaikinimo pamaldos

IL – Bendruomeninės Susitaikinimo pamaldos

December 14, 2018, 11:25 AM

Bendruomeninės Susitaikinimo pamaldos Read more

15

IL – Mišių ir šventinių renginių tvarka

IL – Mišių ir šventinių renginių tvarka

December 14, 2018, 9:00 AM - December 18, 2018

Mišių ir šventinių renginių tvarka 9 val. r. – 6 val. v. Palaiminto Jurgio Matulaičio Misija (630) 257-5613, matulaitismission@gmail.com Read more

16

IL – Mišių ir šventinių renginių tvarka

IL – Mišių ir šventinių renginių tvarka

December 14, 2018, 9:00 AM - December 18, 2018

Mišių ir šventinių renginių tvarka 9 val. r. – 6 val. v. Palaiminto Jurgio Matulaičio Misija (630) 257-5613, matulaitismission@gmail.com Read more

17

IL – Mišių ir šventinių renginių tvarka

IL – Mišių ir šventinių renginių tvarka

December 14, 2018, 9:00 AM - December 18, 2018

Mišių ir šventinių renginių tvarka 9 val. r. – 6 val. v. Palaiminto Jurgio Matulaičio Misija (630) 257-5613, matulaitismission@gmail.com Read more

18

IL – Mišių ir šventinių renginių tvarka

IL – Mišių ir šventinių renginių tvarka

December 14, 2018, 9:00 AM - December 18, 2018

Mišių ir šventinių renginių tvarka 9 val. r. – 6 val. v. Palaiminto Jurgio Matulaičio Misija (630) 257-5613, matulaitismission@gmail.com Read more

19
20
21

IL – Mišių ir šventinių renginių tvarka

IL – Mišių ir šventinių renginių tvarka

December 21, 2018, 9:00 AM - January 1, 2019

Mišių ir šventinių renginių tvarka 9 val. r. – 10 val. v. Palaiminto Jurgio Matulaičio Misija (630) 257-5613, matulaitismission@gmail.com Read more

IL – Joanos Imbrasienės karpinių paroda

IL – Joanos Imbrasienės karpinių paroda

December 21, 2018, 7:00 PM - extra

Joanos Imbrasienės karpinių paroda Gruodžio 21 d., penktadienis, 7 val. v. PLC, „Sielos” galerija (14911 127th St., Lemont, IL 60439) Paroda veiks gruodžio 1-26 dienomis. Lietuvių dailės muziejus Read more

22

IL – Mišių ir šventinių renginių tvarka

IL – Mišių ir šventinių renginių tvarka

December 21, 2018, 9:00 AM - January 1, 2019

Mišių ir šventinių renginių tvarka 9 val. r. – 10 val. v. Palaiminto Jurgio Matulaičio Misija (630) 257-5613, matulaitismission@gmail.com Read more

IL- Čikagos ateitininkų Kūčios

IL- Čikagos ateitininkų Kūčios

December 22, 2018, 4:00 PM

Tradicinės Čikagos ateitininkų rengiamos Kūčios šiemet vyks Ateitininkų namuose (Lemonte) šešt., gruodžio 22 d, 4 val. p.p.. Visi kviečiami registruotis ir dalyvauti Šv. Mišiose ir Kūčių agapėje. Registruoja dr. Ona... Read more

23

IL – Mišių ir šventinių renginių tvarka

IL – Mišių ir šventinių renginių tvarka

December 21, 2018, 9:00 AM - January 1, 2019

Mišių ir šventinių renginių tvarka 9 val. r. – 10 val. v. Palaiminto Jurgio Matulaičio Misija (630) 257-5613, matulaitismission@gmail.com Read more

24

IL – Mišių ir šventinių renginių tvarka

IL – Mišių ir šventinių renginių tvarka

December 21, 2018, 9:00 AM - January 1, 2019

Mišių ir šventinių renginių tvarka 9 val. r. – 10 val. v. Palaiminto Jurgio Matulaičio Misija (630) 257-5613, matulaitismission@gmail.com Read more

25

IL – Mišių ir šventinių renginių tvarka

IL – Mišių ir šventinių renginių tvarka

December 21, 2018, 9:00 AM - January 1, 2019

Mišių ir šventinių renginių tvarka 9 val. r. – 10 val. v. Palaiminto Jurgio Matulaičio Misija (630) 257-5613, matulaitismission@gmail.com Read more

26

IL – Mišių ir šventinių renginių tvarka

IL – Mišių ir šventinių renginių tvarka

December 21, 2018, 9:00 AM - January 1, 2019

Mišių ir šventinių renginių tvarka 9 val. r. – 10 val. v. Palaiminto Jurgio Matulaičio Misija (630) 257-5613, matulaitismission@gmail.com Read more

27

IL – Mišių ir šventinių renginių tvarka

IL – Mišių ir šventinių renginių tvarka

December 21, 2018, 9:00 AM - January 1, 2019

Mišių ir šventinių renginių tvarka 9 val. r. – 10 val. v. Palaiminto Jurgio Matulaičio Misija (630) 257-5613, matulaitismission@gmail.com Read more

28

IL – Mišių ir šventinių renginių tvarka

IL – Mišių ir šventinių renginių tvarka

December 21, 2018, 9:00 AM - January 1, 2019

Mišių ir šventinių renginių tvarka 9 val. r. – 10 val. v. Palaiminto Jurgio Matulaičio Misija (630) 257-5613, matulaitismission@gmail.com Read more

29

IL – Mišių ir šventinių renginių tvarka

IL – Mišių ir šventinių renginių tvarka

December 21, 2018, 9:00 AM - January 1, 2019

Mišių ir šventinių renginių tvarka 9 val. r. – 10 val. v. Palaiminto Jurgio Matulaičio Misija (630) 257-5613, matulaitismission@gmail.com Read more

30

IL – Mišių ir šventinių renginių tvarka

IL – Mišių ir šventinių renginių tvarka

December 21, 2018, 9:00 AM - January 1, 2019

Mišių ir šventinių renginių tvarka 9 val. r. – 10 val. v. Palaiminto Jurgio Matulaičio Misija (630) 257-5613, matulaitismission@gmail.com Read more

31

IL – Mišių ir šventinių renginių tvarka

IL – Mišių ir šventinių renginių tvarka

December 21, 2018, 9:00 AM - January 1, 2019

Mišių ir šventinių renginių tvarka 9 val. r. – 10 val. v. Palaiminto Jurgio Matulaičio Misija (630) 257-5613, matulaitismission@gmail.com Read more

CA – Naujametinis koncertas

CA – Naujametinis koncertas

December 31, 2018, 8:00 PM - extra

Gruodžio 31 d., pirmadienį, 8 val. v. Šv. Kazimiero parapijos didžiojoje salėje (3855 Evans St., Los Angeles, CA 90027) vyks naujametinis koncertas. Daugiau informacijos paskambinus tel.: 323-360-7786 (Ričardas). Read more