Loading Events
Month / Region

Event Views Navigation

Renginių Sąrašas › JAV

Events List Navigation

February 2018

IL – Vasario 16-osios minėjimo filmas

February 7, Wednesday, 1:00 PM

JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių reikalų skyrius vasario 7 d., trečiadienį, 1 val. p. p. kviečia visus į Pasaulio lietuvių centro Lemonte skaityklą (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439), kur bus rodomas LTV nufilmuotas iškilmingas Vasario 16-osios 80-osios sukakties minėjimas Lietuvoje.

Find out more »

DC – Susitikimas su prof. Liudu Mažyliu

February 7, Wednesday, 6:30 PM - extra

Kviečiame į susitikimą su prof. dr. Liudu Mažyliu, vyksiantį vasario 7 d., trečiadienį, 6:30 val. v. LR ambasadoje Washingtone (2622 16th St NW, Washington, DC 20009)!

Registracija el. p. rsvp.us@urm.lt.

Find out more »

PA – Susitikimas su prof. Liudu Mažyliu

February 8, Thursday, 7:00 PM - extra

Philadelphia Lietuvių Bendruomenė kartu su JAV LB Kultūros taryba ir Lietuvių Fondu kviečia į Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metų jubiliejui skirtą susitikimą Lietuvių namuose (2715 E Allegheny Ave., Philadelphia, PA 19134).

Ketvirtadienį, Vasario 8 dieną, 7 val. v., Philadelphia lankysis Vytauto Didžiojo Universiteto profesorius, originalaus Lietuvos Nepriklausomybės Akto Lietuvių kalba Vokietijoje atradėjas, Liudas Mažylis. Profesorius paskaitys paskaitą Philadelphia Lietuvių bendruomenei, lietuvių kalba, apie Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą 1918 metais, taip pat planuojame diskusijas, pokalbius ir šaunų vakarą. Profesorius jau išgarsėjo savo labai įdomiomis paskaitomis ir pokalbiais, sužinosite daug įdomių faktų ir istorinių detalių, taigi planuokite tokios progos nepraleisti ir jau dabar pasižymėti kalendorius vasario 8 vakarui.

Find out more »

NY – Adomo Galdiko retrospektyvinė paroda

February 10, Saturday, 4:00 PM

Minint Lietuvos šimtmečio jubiliejų Susivienijimas lietuvių Amerikoje (SLA) ir Tautos fondas kviečia į Adomo Galdiko retrospektyvinę parodą.

Paroda vyks vasario 10 – kovo 11 d. SLA patalpose (307 West 30th St., New York, NY). Iškilmingas atidarymas – šeštadienį, vasario 10 d., 4 val. p. p. A. Galdiko gyvenimą ir kūrybą apibūdins prof. St. Goštautas. Parodos uždarymas vyks sekmadienį, kovo 11 d., 3 val. p. p.
Parodą galima lankyti susitarus antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais. Daugiau informacijos tel.: 212- 868-5860, 347-317-4705 ar 917-501-3275.

Find out more »

IL – Tradicinės Šeimos Užgavėnės

February 10, Saturday, 6:00 PM - extra

Tradicinės Šeimos Užgavėnės ir Naktišokiai
Vasario 10 d., šeštadienį, 6 val. v.
Pasaulio Lietuvių Centras
Lietuvių Fondo salė
(14911 E 127th St, Lemont, IL 60439)

Find out more »

IL – Tradicinis Užgavėnių šiupinys

February 10, Saturday, 6:00 PM - extra

Mažosios Lietuvos fondas ir draugija maloniai kviečia visus į tradicinį Užgavėnių šiupinį, kuris vyks vasario 10 d., šeštadienį, 6 val. v. Balzeko lietuvių kultūros muziejaus „Gin- taro” salėje (6500 S Pulaski Rd, Chicago, IL 60629). Vietas užsisakyti galite tel. 630-969-1316 (Ramūnas Buntinas).

Find out more »

2018 metų vasario 10 d., šeštadienį, 8 val. v. Philadelphia Lietuvių Bendruomenė yra užsakiusi bloką vietų Philadelphia Simfoninino Orkekstro koncertui, kuriam diriguos Lietuvos pažiba – Mirga Gražinytė-Tyla. Koncertas vyks The Kimmel Center for the Performing Arts (300 S Broad St., Philadelphia, PA 19102).

Po koncerto, Philadelphia LB organizuoja dirigentės Gražinytės-Tylos priėmimą (su vynu, užkandomis ir saldumynais) Kimmel Centro Tier 1 Lounge patalpose. Priėmime dalyvaus ir Lietuvos ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas su žmona Živile.

Find out more »

IL – Metinis veiklos pranešimas

February 11, Sunday, 12:15 PM

Sekm., vasario 11 d., 12:15 val. p. p. Pasaulio lietuvių centro didžiojoje salėje po kavutės vyks org. „Vaiko vartai į mokslą” metinis veiklos pranešimas, kurio metu bus prisiminti 2017 m. veiklos projektai ir pasidalintos numatytų 2018 planų žinios. Valdyba pateiks finansinę ataskaitą, bus rodomos skaidrės iš veiklos JAV, seminaro, surengto Kaune, ir savanorių darbo Lietuvoje su remiamų centrų rizikos grupės šeimų vaikais. Kviečiami nariai ir organizacijos veikla besidomintys.

Find out more »

IL – Vaikų Festivalis

February 11, Sunday, 1:00 PM

Vaikų Festivalis

Vasario 11 d., sekmadienį, 1:00 val. p. p.
PLC, R. Riškus salė (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439).

Find out more »

Tautiškumas, pakili nuotaika, vienybė ir nepamirštamas bendrumo jausmas – tokias emocijas dovanos JAV Worcester Lietuvių Bendruomenė ir Worcester lituanistinė mokykla. Kviečiame laisvę švęsti kartu vasario 11 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Maironio parke (52 S. Quinsigamond Ave., Shrewsbury, MA 01545). Galėsite dalyvauti viktorinoje ir pasitikrinti žinias apie Lietuvą ir jos istoriją, pasiklausyti kiekvienam tautiečiui sielą virpinančių ir tautiškumą puoselėjančių lietuviškų dainų bei eilių. Taipogi turėsite progą paskanauti lietuviško maisto. Bilieto kaina – 15 dol.

Find out more »

Vasario 11 d., sekmadienį, 2 val. p. p. šv. Mišių „Sielos” galerijoje Pasaulio lietuvių centre (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439) įvyks knygos „Pieno ežeras. Tukanų mitas” pristatymas. Tiesioginėje transliacijoje per „Skype” renginyje dalyvaus knygos vertėjas ir sudarytojas t. Antanas Saulaitis SJ. Maloniai kviečiame.

Find out more »

NY – Susitikimas su Vydu Dolinskiu

February 14, Wednesday, 6:30 PM - extra

Vasario 14 d., trečiadienį, 18:30 val. kviečiame į susitikimą su Vydu Dolinskiu, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų direktoriumi.

Vakaro Tema: „Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai kaip valstybės reprezentacijos vieta XV a. pabaigoje – XVII a. viduryje”.

LR Generalinis Konsulatas New Yorke, 420 5th Ave #304, New York, NY 10018.
Registracija į renginį: ny.renginiai@urm.lt.

Find out more »

IL – Vėliavos Pakėlimo Ceremonija

February 16, Friday, 12:00 PM

Vasario 16 d., penktadienį, 12 val. p. p. Lemonto miesto centre (Main Street) JAV LB Lemonto apylinkės valdyba ir miesto administracija organizuoja Lietuvos nepriklausomybės 100-čio proga iškelti Lietuvos vėliavą. Dalyvaus LR konsulas Čikagoje, Lemonto meras, Šauliai. Kviečiame visuomenę gausiai dalyvauti.

Find out more »

Vasario 16 d., penktadienį, švenčiant Nepriklausomos Lietuvos atkūrimo šimtmetį, Lietuvos vėliava bus pakelta Philadelphia miesto rotušėje ir po vėliavos pakėlimo ceremonijos susirinksime priėmimui su užkandžiais Philadelphia miesto rotušėje, Conversation salėje nuo 12 iki 2 po pietų. Priėmimą ir vėliavos pakėlimą organizuoja Philadelphia Lietuvių Bendruomenė ir Lietuvos generalinė garbės konsulė Krista Bard, bendradarbiaujant su Philadelphia miesto administracija. Pietus ruošia Linos Lithuanian Food / Linos Skanumynai. Visus kviečiame dalyvauti !!! Dayvavimas nemokamas, bet prašome iš anksto užsiregistruoti iki vasario 9 dienos, pasiunčiant el. paštu žinutę apie savo dalyvavimą: office@kristabard.com arba paskambinant telefono numeriu 215-735-7110.

Find out more »

Vasario 16 d., penktadienį, 4 val. p. p. vakaronė „Švęskime Lietuvos Gimtadienį kartu!” Vakaro metu bus demonstruojami vaizdo įrašai iš Lietuvoje tą dieną vykstančių įvykių, išgirsite trumpą Lietuvių Namų prezidento pasveikinimą, galėsite kartu pašokti su „Malūnu”, o visą likusį vakarą linksmins muzikantas Augis Dicevičius iš Cleveland Ohio. Vakarienę gamins Lina Stanionienė iš New Jersey. Organizuoja Lietuvių Namai.

Baltimorės Lietuvių Namai, 851 Hollins St. Baltimore, MD 21201.

Find out more »

Lietuvos valstybės atkūrimui – 100 metų!

Pradžia: Vasario 16 d., penktadienis, 6 val. v. | Pabaiga: Vasario 16 d., penktadienis, 10 val. v.
Adresas: JW Marriott Essex House New York, 160 Central Park South, New York, NY 10019
Organizatorius: New Yorko miesto apylinkė, New Yorko apygarda, LR generalinis konsulatas New Yorke

Find out more »

CA – 100 Metų Atkurtai Lietuvos valstybei

February 16, Friday, 6:30 PM - extra

Mielieji,

2018 metais, vasario 16 dieną, švęsime 100-ąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines. Ta proga, Generalinis konsulatas Los Andžele organizuoja iškilmingą „Gala” pokylį į kurį yra kviečiami Vakarų pakrantės lietuviai ir jų draugai. Renginys vyks vasario 16 dieną, penktadienį, 18:30 val. istoriniame The Millennium Biltmore viešbutyje, Los Andžele (The Millennium Biltmore Hotel, 506 S Grand Ave., Los Angeles, CA 90071), kuriame lietuvių bendruomenės nariai susitikdavo paminėti ypatingas šventes. Šiame renginyje dalyvaus žymūs JAV politikai, užsienio šalių diplomatai, Lietuvos garbės konsulai, iškilios verslo, Holivudo asmenybės bei svečiai iš Lietuvos.

Find out more »

DC Lietuvių Bendruomenės Atkurtos Lietuvos 100-mečio šventė „Kalba Amerikos Balsas iš Vašingtono”

Vieta – Latvių salė Rockville, 400 Hurley Avenue, Rockville, MD 20850.

Laikas – Vasario 17 d., šeštadienis, 1:00 val. p. p.

Find out more »

Vasario 17 d., šeštadienį, 5 val. v. Rochester Airport Marriott (1890 Ridge Rd. West, Rochester, NY 14615) vyks Nepriklausomybės dienos pokylis.

Svečiai – L. Kojala (politologas) ir atlikėjai R. Ščiogolovaitė ir P. Zdanevičius.

Find out more »

NY – Karaoke vakaras „Dainuojam Lietuvai”

February 17, Saturday, 7:00 PM - extra

Vasario 17 d., šeštadienį, 7 val. v. vyks karaoke vakaras „Dainuojam Lietuvai” – Lietuvos atkūrimo 100-mečiui paminėti. Adresas: John Wesley Village, 2 Aldersgate, Riverhead NY 11901. Įėjimas nemokamas. Vaišės – suneštinės. Geriausiems dainininkams – nuostabūs prizai. Šventę organizuoja Rytinio Long Island Lietuvių Bendruomenė.

Find out more »

2018 M. VASARIO 18 D., 10:00 VAL. RYTO – APREIŠKIMO PARAPIJA KVIEČIA VISUS DALYVAUTI YPATINGOSE MIŠIOSE IR MINĖJIME ŠVĘSTI 100 METŲ LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO JUBILIEJŲ.

DĖMESIO: DĖL DABAR VYKSTANČIO APREIŠKIMO BAŽNYČIOS VIDINIO REMONTO, VASARIO 18 D. (10 VAL. RYTO) ŠV. MIŠIOS BUS ATNAŠAUJAMOS APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE (70 HAVEMEYER STREET, BROOKLYN, NY 11211).

Find out more »

Detroito Lietuvių Kultūros Klubas ruošia iškilmingą Lietuvos Valstybės Atkūrimo 100-mečiui skirtą koncertą-banketą. Koncertuos viešnios iš Lietuvos: nusipelniusi solistė Asta Krikščiūnaitė, jos mokinė solistė Kristina Petrauskaitė (gimusi ir užaugusi Metro Detroit JAV) ir pianistė Audronė Kisieliūtė. Šventiniame renginyje yra pakviesti dalyvauti Lietuvos, Latvijos, Estijos, Ukrainos ir Lenkijos garbės konsulai bei JAV valdžios atstovai.

Laukiame jūsų visų šventiniame koncerte – bankete, Vasario 18 d., sekmadienį, 12 val. p. p. Dievo Apvaizdos Parapijos Kultūros Centro salėje, 25335 West Nine Mile Rd., Southfield, MI 48033.

Find out more »

Minint Vasario 16-ąją, Lietuvių Bendruomenės bei įvairių organizacijų jungtinis vienetas ruošia iškilmingą koncertą „Lietuviais esame mes gimę”, kuris įvyks 2018 metų vasario 18 dieną, sekmadienį, 2 val. p. p. Carl Sandburg High School Performing Arts Center, adresu 13300 S. La Grange Rd., Orland Park, IL 60462.

Find out more »

CO – Atkurtai Lietuvai 100!

February 18, Sunday, 3:00 PM

2018 m. nepriklausomybės minėjimas

Kviečiame visus į Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio ir nepriklausomybės atkūrimo 28-mečio šventę. Prieš 100 metų, vasario 16 d. Lietuva paskelbė nepriklausomybę nuo Rusijos ir prisijungė prie modernių tautų šeimos. Prieš 28 metus, 1990 m. kovo 11 d. Lietuva buvo pirmoji paskelbusi atsiskyrimą nuo Sovietų Sąjungos.

2018 m. vasario 18 d. mes pažymėsime šias datas vakariene ir kultūriniu renginiu. Pasirodys naujos lietuviškos mokyklos vaikai, mūsų vietinė tautinių šokių grupė “Rūta”, o iš Lietuvos atvyks šokių klubas “RONGĖ”, kuris mus linksmins smagia Lietuviška muzika ir šokiais. Taigi, būkite pasiruošę dainuoti ir šokti.

Laikas: 2018 m. vasario 18 d. Durys atidaromos 15:00 val., vakarienė – 16:00 val., programa – 17:00 val.

Find out more »

IL – Koncertas „Laisvės paukštis”

February 23, Friday, 7:00 PM - extra

Vasario 23 d., penktadienį 7 val. v. galerijoje „Siela” (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439) vyks koncertas „Laisvės paukštis”.

Dirigentas-akomponiatorius Vytautas Lukočius, bosas Liudas Mikalauskas, sopranas Nida Grigalavičiūtė.

Lietuvių dailės muziejus

Find out more »

OR – Lietuvos Nepriklausomybės šventė

February 24, Saturday, 5:00 PM

Lietuvos Nepriklausomybės Šventė

2018 m. vasario 16 d. Lietuvos valstybė minės reikšmingą ir išskirtinį Lietuvos istorijos įvykį – šimtąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines. Ši data lyg tiltas sujungia 1253 m. liepos 6 d. gimusią senąją Lietuvą ir 1990 m. kovo 11 d. atkurtą nepriklausomą Lietuvą. Be Vasario 16-osios nebūtų Kovo 11-osios ir jos sėkmės istorijos. Tad kviečiame visus kartu pažymėti šią ypatingą sukaktį!

2018 vasario 24 d. šeštadienį / Pradžia: 5 val. v.
Adresas: Latvių Namai, 5500 SW Dosch Rd., Portland, OR 97239

Find out more »

IL – Poetinės muzikos vakaras

February 24, Saturday, 7:00 PM - extra

Vasario 24 d., šeštadienį, 7 val. vakare galerijoje „Siela” (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439) vyks poetinės muzikos vakaras su Mindaugu Briedžiu. Nuoširdžiai kviečiame!

Find out more »

IL – Labdaringi sriubos pietūs

February 25, Sunday, 12:30 PM

Sriubos pietūs

Sekmadienis, vasario 25 d., 12:30 val. p. p.
Pal. Jurgio Matulaičio misija
PLC pokylių salė (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439)

Find out more »

Vasario 25 d., sekmadienį, 12:45 val. p. p. Šv. Kazimiero parapijoje (2718 St George St., Los Angeles, CA 90027) vyks nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimas.

Find out more »

Detroito LB valdyba kviečia visus lietuvius, šeimas, draugus ir vaikučius, Skautus, Ateitininkus, Šaulius, Žiburio mokyklos šeimas aktyviai dalyvauti Vasario 16-tosios ir Lietuvos laisvės 100-mečio Minėjime-Koncerte, kuris vyks vasario 25 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Dievo Apvaizdos parapijos Kultūros Centro salėje (25335 West Nine Mile Rd., Southfield, MI 48033). Renginys nemokamas.

Find out more »

IL – Piligriminė kelionė į Meksiką

February 27, Tuesday, 12:00 PM

Kviečiame į piligriminę kelionę.

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439) organizuoja penkių dienų (vasario 27 d. – kovo 3 d.) piligriminę kelionę į Meksiką (Mexico City), aplankant maldininkų labiausiai pasaulyje lankomą Gvadelupės šventovę. Apžvalginės ekskursijos po vieną didžiausių pasaulio miestų metu susipažinsime su Mexico City turtinga istorija, actekų laikų ir šiuolaikine archtektūra. Senajame actekų mieste Teotihuacan grožėsimės Saulės ir Mėnulio piramidėmis. Nuvyksime į tarp kalnų įkurtą „angelų ir bažnyčių miestą” – Pueblą. Susikaupsime ir pasimelsime miesto katedros garsiojoje Rosario koplyčioje. Kaina asmeniui – 675 dol. ir lėktuvo bilietas. Prašome užsiregistruoti iki sausio 10 d. Smulkesnę informaciją suteiks Irena tel.: 708-691-9674.

Find out more »
March 2018

NY – ANTARCTICA: A LANDSCAPE IN FLUX

March 2, Friday, 6:30 PM - extra

Antarctica is a remarkably pristine landscape dotted with towering icebergs and islands covered in hoards of penguin colonies. But it is also rapidly changing, warming five times faster than the global average temperature trends. Less sea ice, vulnerable declining species, and collapsing glaciers -these were the sights and sounds I saw while living and working at the US base at Palmer Station in the Western Antarctic Peninsula.

On Friday, March 2nd, 6:30 pm join me as I retell my experience in the icy south, recounting everything from the vital ongoing ecological research I took part in as well as recreational expeditions and life at the ends of the Earth.

Find out more »

„Žiburėlio” Montessori atvirų durų diena

Kovo 3 d., šeštadienis
9-11 val. r.
Pasaulio lietuvių centras (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439)

Find out more »

Nacionalinis diktantas – Portland
Ateik, rašyk ir išsaugok lietuvių kalbą!

Mielieji bendruomenės nariai ir lietuvių kalbos puoselėtojai, kviečiame visus šį šeštadienį, kovo 3 d., rašyti Nacionalinį diktantą!

Šeštadienis, kovo 3 d. Registracija: 11:45 val. r.
Diktanto pradžia: 12:00 val. p. p.

Address: Latvių salė, 5500 SW Dosch Rd., Portland, OR 97239

Find out more »

ŠEŠTADIENĮ KOVO 3 d. (3 val. p. p.) ir SEKMADIENĮ KOVO 4 d. (10 val. r.) APREIŠKIMO PARAPIJOJE VYKS METINĖS GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS. Iš Lietuvos atvyksta kun. Žydrūnas Kulpys, Liudvinavo (Marijampolės raj.) parapijos klebonas. Kun. Kulpys dėstė dvasingumo teologiją VDU Katalikų teologijos fakultete ir Kauno kunigų seminarijoje; 2010 m. įsigijo katalikų teologijos mokslų daktaro laipsnį, dirbo Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro kuratoriaus ir asociacijos „Tikėjimas ir šviesa“ Marijampolės skyriaus „Dievo mažutėlių” kapelionu.

ŠEŠTADIENĮ, KOVO 3 d., 3 val. p. p. REKOLEKCIJOS VYKS APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE. Po rekolekcijų kun. Kulpys klausys išpažinčių.
Apreiškimo parapijos salės adresas: 70 Havemeyer Street, Brooklyn, New York 11211 (kampas tarp Metropolitan Avenue ir Havemeyer Street, prie “L” ir “G” traukinių Lorimer Street ir Metropolitan Avenue metro stoties).

Find out more »

IL – Kaziuko Mugė

March 4, Sunday, 9:00 AM

Kovo 4 d., sekmadienį, Pasaulio Lietuvių Centre, Rita Riškus salėje (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439) Skautai kviečia į Kaziuko Mugę!

9 val. r. – Šv. Mišios
10 val. r. – Atidarymas

Daugiau informacijos paskambinus tel.: 708-837-8637.

Find out more »

CA – Kaziuko mugė – Los Angeles

March 4, Sunday, 11:00 AM

Kovo 4 d., sekmadienį, 11 val r. – 3 val. p. p.

Kaziuko mugė Šv. Kazimiero parapijoje (2718 St George St., Los Angeles, CA 90027).

Find out more »

NY – Skautų Kaziuko Mugė

March 4, Sunday, 11:30 AM

NY Skautų Kaziuko Mugė!

Kviečiame visus į metinę Skautų Kaziuko Mugę! Ateitkite pabendrauti ir pasilinksminti lietuviškoje aplinkoje ir skautų būryje. Lietuviški pietus, veiks kavinė, rankdarbių mugė ir loteriją. Galėsite įsigyti tradicinių lietuviškų patiekalų ir dirbinių. Žaidimai vaikams ir daug kitų pramogų.

Šv. Mišios 10 val. ryte Our Lady of Mt. Carmel, apatinėje salėje. Lauksime jūsų!

Pradžia: 2018 m. kovo 4 d., šeštadienį, 11:30 val. r.
Vieta: Our Lady of Mt. Carmel Hall, 278 North 8th Street, Brooklyn NY 11211
(kampas 8th St. ir Havemeyer St.)

Find out more »

NY – Rūtos Mockutės tapybos darbų paroda

March 8, Thursday, 6:00 PM - extra

Rūtos Mockutės tapybos darbų paroda

Pradžia: Kovo 8 d., ketvirtadienį, 6 val. v. | Pabaiga: Kov 8., ketvirtadienį, 8 val. v.
Adresas: Montserrat Contemporary Art Gallery, 547 W. 27th Street , #516, 5th floor, New York, NY 10001, US
Organizatorius: Montserrat Contemporary Art Gallery

Find out more »

IL – Vėliavos pakėlimo ceremonija

March 9, Friday, 12:00 PM

Vėliavos pakėlimo ceremonija Daley Plaza

Kovo 9 d., penktadienis, 12 val. p. p.
Daley Plaza (50 W Washington St, Chicago, IL 60602)

Find out more »

Kovo 10 d., šeštadienį, 2 val. p. p.
Balzekas Museum of Lithuanian Culture (6500 S Pulaski Rd, Chicago, IL 60629)

Paroda „For Freedom: Lithuanian Americans Support Lithuanian Independence and Recognition” skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiui. Ji pasakoja apie Amerikos lietuvių darbą dėl to, kad JAV Lietuvą pripažintų de jure. Parodoje pamatysite daug unikalių eksponatų, tarp kurių – originalus, iki šiol Čikagoje viešai nerodytas dokumentas – Amerikos lietuvių peticija JAV Prezidentui, taip pat garsaus XX a pradžios lietuvių skulptoriaus Petro Rimšos skulptūra „Artojas”.

Find out more »

IL – ČLKL pusfinaliai

March 10, Saturday, 3:40 PM

ČLKL pusfinaliai
Kovo 10 d., šeštadienis, 3:40 val. p. p.
Pasaulio Lietuvių Centras, Pokylių salė (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439)
Čikagos lietuvių krepšinio lyga

Find out more »

IL – Montessori Žiburėlio 35-tas gimtadienis

March 10, Saturday, 6:00 PM - extra

Kovo 10 d., šeštadienį, 6 val. v. Pasaulio Lietuvių Centre, Didžiojoje Banketų salėje (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439) vyks 35-tas jubiliejinis Montessori „Žiburėlio” gimtadienis.

Daugiau informacijos paskambinus tel.: 609-271-7987 (Ieva).

Find out more »

Kovo 10 d., šeštadienį, 8 val. v.
„The Man Who Mistook His Wife For A Hat” opera
Caltech’s Dabney Lounge in Dabney Hall of the Humanities, 320 S Michigan Ave., Pasadena, CA 91106

http://pasadenaopera.org/events

Find out more »

Kovo 11-tosios minėjimas

Kovo 3 d., sekmadienis, 12:30 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centras, Lietuvių Fondo salė (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439)

Find out more »

NY – Kovo 11 d. paminėjimas

March 11, Sunday, 3:00 PM

SLA 307 Art space kviečia paminėti kovo 11 kartu su A. Galdiko parodos uždarymu.

Pradžia: Kovo 11 d., sekmadienį, 3 val. p. p.
Adresas: Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA), 307 W 30th Street, New York, NY 10001

Organizatorius: Danius Glinskis, SLA
El. paštas: dglinskis@bcausa.com

Find out more »

Kovo 11 d., sekmadienį, 3 val. p. p.
„The Man Who Mistook His Wife For A Hat” opera
Caltech’s Dabney Lounge in Dabney Hall of the Humanities, 320 S Michigan Ave., Pasadena, CA 91106

http://pasadenaopera.org/events

Find out more »

Virginiaus Barkausko vargonų rečitalis

Pradžia: Kovo 11 d., sekmadienį, 4 val. p. p.
Adresas: The Cathedral of the Incarnation, 50 Cathedral Avenue, Garden City, NY 11530
Organizatorius: Virginius Barkauskas, The Cathedral of the Incarnation

Find out more »

Gyvoji tautodailė 2018
Penktadienis, 03/16/2018, 5 val. v. – 8:30 val. v.
Šeštadienis, 03/17/2018, 9 val. r. – 4 val. p. p.
Lietuvių dailės muziejus (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439)

Tradicijos, amatai, liaudies meistrai ir dirbtuvės.

Find out more »

Gyvoji tautodailė 2018
Penktadienis, 03/16/2018, 5 val. v. – 8:30 val. v.
Šeštadienis, 03/17/2018, 9 val. r. – 4 val. p. p.
Lietuvių dailės muziejus (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439)

Tradicijos, amatai, liaudies meistrai ir dirbtuvės.

Find out more »

Kovo 17 d., šeštadienį, 3 val. p. p. University Club at ASU Hall (425 E University Dr., Tempe, AZ 85281) vyks Nepriklausomybės šimtmečio minėjimas Su generaliniu konsulu Los Angele Dariumi Gaidžiu.

480-710-2848 (Zenius)

Find out more »

Šeštadienį, 17 d., 4 val. p. p. pas Giedrę ir Vilmantą Babarskus (3744 NW 19th Circle, Camas, WA 98607) vyks JAV LB Portlando apylinkės metinis susitikimas.

503-974-6407

Find out more »

Šeštadienį, 17 d., 6 val. v.
„Mama Papa Lithuania” (1241 Park St.. Alameda, CA 94501).

Vilniaus universiteto liaudiškų šokių kolektyvo „Jaunimėlis” mini koncertas
Kviečiame į smagų susitikimą/mini korcertą su Vilniaus Universiteto liaudiškų šokių kolektyvu „Jaunimėlis”.

Find out more »

Data: kovo 18 d. 12 val. p. p.
Adresas: Šv. Adalberto parapijos salė, 30 3rd street, Elizabeth, NJ 07206

Čikagos teatro grupė „Veidai” pristato šviesos, muzikos ir šokio spektaklį „SNIEGO KARALIENĖ”.
Tai spektaklis visai šeimai, kuriam Čikagoje dėl didelio susidomėjimo prireikė papildomų seansų.

Find out more »

AZ – Lietuvos šimtmečio minėjimas

March 18, Sunday, 12:00 PM

8th Annual 100 Year Lithuanian Independence Day Commemoration
(Vasario 16-tos Minėjimas)

Potluck and Polish Folk Dance Group Performance – Suggested Donation: $5

Sunday, March 18, 2018
Social Hour: 12:00 Noon
Potluck Meal: 1:00 PM
Program: 2:00 PM
Dance Program: 2:30 PM

Find out more »

CA – Koldūnų pietūs

March 18, Sunday, 12:15 PM

Kovo 18 d., sekmadienį, 12:15 val. p. p. Šv. Kazimiero parapijoje (2718 St George St., Los Angeles, CA 90027) vyks Lietuvos vaikų vilties Koldūnų pietūs.

Bilietai: 310-780-0758 (Ingrida Jodelienė)

Find out more »

Vydūno 150-ųjų gimimo metinių minėjimas
Kovo 18 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centras, Pokylių salė (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439)

Vydūno fondas

Find out more »

Virginiaus Barkausko vargonų rečitalis

Pradžia: Kovo 18 d., sekmadienį, 3:15 val. p. p.
Adresas: St. Patrick’s Cathedral, 5th Avenue and 51st St., New York, NY 10022
Organizatorius: Virginius Barkauskas, St. Patrick’s Cathedral

Find out more »

IL – Bendruomeninės Susitaikinimo pamaldos

March 19, Monday, 7:00 PM - extra

Bendruomeninės Susitaikinimo pamaldos (išpažintys):
Pirmadienį, kovo 19 d., 7 val. v.
Trečiadienį, kovo 21 d., 7 val. v.
Penktadienį, kovo 23 d., 7 val. v.

Find out more »

CA – „Westmor” šokio studijos 60-metis

March 24, Saturday, 7:00 PM - extra

Kovo 24 d., šeštadienį, 7 val. v.

„Westmor” šokio studijos 60-metis su šokėjų pora iš Lietuvos Evaldu Sodeika ir Ieva Žukauskaite.

Adresas: The Westmor Dance Studio, 607 S. Western Ave., Los Angeles, CA 90005
Bilietai: westmordancestudio@gmail.com, 626-422-8293 (Valdas and Lilya Padriezas)

Find out more »

KOVO 25 D., SEKMADIENĮ, 10 VAL. RYTE VERBŲ SEKMADIENIO APEIGOS APREIŠKIMO PARAPIJOJE.

DĖMESIO: DĖL DABAR VYKSTANČIO APREIŠKIMO BAŽNYČIOS VIDINIO REMONTO, KOVO 25 D. (10 VAL. RYTO) ŠV. MIŠIOS BUS ATNAŠAUJAMOS APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE (70 HAVEMEYER STREET, BROOKLYN, NY 11211).

Po šv. Mišių bus kavinė. Kavinės metu bus tradicinės kiaušinių marginimo pamokos, kurias praves Asta Bublienė. Dalyvaukite visi!

Find out more »

CA – Pavasarinė Verbų Mugė 2018

March 25, Sunday, 12:00 PM

KVIEČIAME KVIEČIAME KVIEČIAME!

Kviečiame į, jau tradicija tapusią, trečiąją Pavasarinę Verbų Mugę.
Mugė vyks Verbų Sekmadienį, Kovo 25 dieną, 12 val. p. p. Šv. Kazimiero Parapijoje (2718 St George St., Los Angeles, CA 90027).

Verbų Mugėje bus galima įsigyti lietuviškų verbų, įvairių dydžių, įvairaus grožio, nuostabių, originalių!

Taip pat galėsite įsigyti skanėstų savo lietuviškam Velykiniam stalui, pasigardžiuoti lietuvišku maistu, paragauti lietuviškų gėrimų, susipažinti ir pabendrauti su menininkais ir meistrais, įsigyti jų dirbinių.

Find out more »

NY – Lietuviško kino popietė

March 25, Sunday, 3:00 PM

Kovo 25 d., sekmadienį, 3 val. p. p

Kviečiame į susitikimą su režisiere Gabriele Urbonaite ir kinotyrininku Luku Brašiškiu.
Susitikimo metu G. Urbonaitė pristatys savo trumpametražį filmą „Namo”.
L. Brašiškis pasidalins įžvalgomis apie erdves naujos kartos Baltijos šalių kine.

Popietė vyks: SLA 307, 307 West 30 Street, New York, NY 10001

Find out more »

Kovo 27 d., antradienį, 7 val. v. Tarptautinės Tetro dienos proga Lietuvos Generalinis Konsulatas New Yorke (420 5th Avenue, New York, NY 10018) kviečia į poezijos pasirodymą „Valandai sugrąžinti”.

Renginio metu girdėsite Marceline Desbordes-Valmore, Tove Ditlevsen, Vilde Emilie, Federico Garcia Lorca, Algimanto Mackaus,Vytauto Mačernio, Marcelijaus Martinaičio, Murong Xi, Ievos Narkutės, Na Hye-sok, Maria Polydouri, Jaime Sabines, Vlado Šimkaus, Pauliaus Širvio, Vytauto Venclovos, Ryčio Valiūno ir nežinomo autoriaus eiles.

Find out more »

KOVO 29 D. 7 VAL. VAKARO DIDYSIS KETVIRTADIENIS NY APREIŠKIMO PARAPIJOJE.

BUS LAIKOMOS PASKUTINĖS VAKARIENĖS ŠV. MIŠIOS LIETUVIŲ KALBA.

DĖMESIO: DĖL DABAR VYKSTANČIO APREIŠKIMO BAŽNYČIOS VIDINIO REMONTO, KOVO 29 D. (7 VAL. VAKARO) ŠV. MIŠIOS BUS ATNAŠAUJAMOS APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE (70 HAVEMEYER STREET, BROOKLYN, NY 11211).

Po šv. Mišių, Apreiškimo parapijos administratorius, monsinjoras Jamie Gigantiello, kviečia visus nueiti į Our Lady of Mount Carmel bažnyčią atstovauti Apreiškimo lietuvius parapijiečius ten vykstančioje Didžiojo Ketvirtadienio procesijoje.

Find out more »
April 2018

IL – Velykų Mišios:

April 1, Sunday, 7:00 AM

Velykų Mišios:

7 val. r. Prisikėlimo šv. Mišios
9:30 val. r. šv. Mišios
11:30 val. r. šv. Mišios

Find out more »

BALANDŽIO 1 DIENĄ, Sekmadienį, 7 VAL. RYTE VELYKOS NEW YORKE

DĖMESIO: DĖL DABAR VYKSTANČIO APREIŠKIMO BAŽNYČIOS VIDINIO REMONTO, BALANDŽIO 1 D. VELYKŲ ŠV. MIŠIOS BUS ATNAŠAUJAMOS OUR LADY OF MOUNT CARMEL BAŽNYČIOJE (275 NORTH 8TH STREET, BROOKLYN, NY 11211).

ŠV. VELYKŲ RYTĄ, BALANDŽIO 1 D., 7 VAL. RYTO NEW YORKO APREIŠKIMO PARAPIJA MALONIAI KVIEČIA JUS ATVYKTI SU SAVO ŠEIMA, ARTIMAISIAIS BEI VISAIS DRAUGAIS Į IŠKILMINGAS LIETUVIŠKAS KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠV. MIŠIAS OUR LADY OF MOUNT CARMEL BAŽNYČIOJE.

Find out more »

IL – Dailiojo skaitymo konkursas

April 7, Saturday, 2:00 PM

Dailiojo skaitymo konkursas „Vardan tos Lietuvos”

Šeštadienis, balandžio 7 d., 2 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centras (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439)
PJ Matulaičio Misija

Find out more »

IL – Paroda-koncertas

April 7, Saturday, 7:00 PM - extra

Balandžio 7 d., šeštadienį, 7 val. v.
Editos Suchockytės paroda ir prancūziškų dainų koncertas
Pasaulio lietuvių centras, Galerija „Siela” (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439)

Chicago Mothers Foundation
630-207-9816, 630-400-0902

Find out more »

IL – Atvelykio pietūs

April 8, Sunday, 12:00 PM

PaL. J. Matulaičio liet. katalikų misija maloniai kviečia visus į Atvelykio pietus balandžio 8 d., sekmadienį, po 11 val. r. šv. Mišių, PLC pokylių salėje, (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439).

Find out more »

IL – PJMM Atvelykio pietūs

April 8, Sunday, 12:30 PM

PJMM Atvelykio pietūs
Balandžio 8 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centras, PLC pokylių salė (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439)
Palaiminto Jurgio Matulaičio Misija

Find out more »

NY – E. Suchockytės parodos atidarymas

April 12, Thursday, 6:30 PM - extra

Grafikės Editos Suchockytės darbų parodos atidarymas bei pianistės Agnės Radzevičiūtės pasirodymas

Pradžia: Balanžio 12 d., ketvirtadienį, 6:30 val. v.
Adresas: Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas New York, 420 5th Avenue, New York, NY 10018
Organizatorius: Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas New Yorke

Find out more »

Paskaita „Pakalbėkime apie studijas”
Baladžio 14 d., šeštadienis, 12 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centras (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439)
Galerija „Siela”

Find out more »

Trys Keturiose. Lietuviškos polifoninės dainos + dirbtuvės

Pradžia: Balandžio 14 d., šeštadienį, 5 val. p. p.
Adresas: SLA307 Art Space, 307 W 30th Street, New York, NY 10001
Organizatorius: SLA307 Art Space
El. paštas: vaiva.aglinskas@gmail.com

Find out more »

IL – Spindulio metinis balius-koncertas

April 14, Saturday, 6:00 PM - extra

Balandžio 14 d., šeštadienį, 6 val. v. PLC pokylių salėje (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439) vyks Spindulio šokių kolektyvo metinis balius-koncertas „Pavasario skliautai”.

Programa. Zitos Kušeliauskienės paruoštos vaišės. Šokiai.
Spindulio ansamblis

Find out more »

Balandžio 15 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p. Pasaulio lietuvių Centre, Pokylių salėje (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439) vyks „Saulutės” labdaros koncertas.

Koncertuos Loreta Janulevičiūtė, Saulius Šiaučiulis ir Algirdas Motuza.
Lietuvos vaikų globos būrelis “Saulutė”

Find out more »

Balandžio 15 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Šv. Kazimiero parapijoje Los Angele (2718 St George St., Los Angeles, CA 90027) vyks spektaklio „Tėtis 2” premjera. Informacija paskambinus telefonu: 847-715-6918 (Aidas).

Find out more »

Balandžio 19 d., ketvirtadienį, 4:30 val. p. p. Down Town Library (301 S. Center. St., Reno, NV 89501) vyks spektaklis „Kvailos ir trumpos istorijos”.

Find out more »

IL – Naujos knygos pristatymas

April 19, Thursday, 7:00 PM - extra

Susitikimas su kulinarijos knygų autore Beata Nickolson ir jos seserimi Odeta Bložiene. Tema: Kiekvienam savo gyvenimo knyga
Balandžio 19 d., ketvirtadienis, 7 val. v.
Pasaulio lietuvių centras, galerija „Siela” (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439)

Find out more »

Susitikimas su prof. dr. Liudu Mažyliu
Balandžio 21 d., šeštadienis, 12:30 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centras, LF salė (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439)

LR generalinis konsulatas Čikagoje, Pasaulio lietuvių centras, JAV lietuvių bendruomenė, Lietuvių Fondas

Find out more »

IL – Labdaros renginys „Vilties Aitvarai”

April 21, Saturday, 6:35 PM - extra

Balandžio 21 d., šeštadienį, 6:30 val. v.

Labdaros renginys padėti vaikams Lietuvoje, sergantiems onkologine liga. Visos lėšos skirtos įrengti šeimos centrą prie Santaros ligoninės.

Pasaulio lietuvių centras (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439)
Chicago Mothers Foundation

Find out more »

Balandžio 21 d., šeštadienį, 7:30 val. v. Šv. Kazimiero parapijoje Los Angele (2718 St George St., Los Angeles, CA 90027) vyks filmo „Grąžinti nepriklausomybę” premjera.

Visus Los Angelo lietuvius kviečiame nepraleisti vienintelės progos išvysti šį filmą savo mieste!

Po premjeros į žiūrovų klausimus gyvai atsakys filmo idėjos autorius Oleg Šurajev bei prodiuserė Dagnė Puodžiūnaitė, peržiūros proga specialiai atvykstantys į LA.

Find out more »

Maloniai kviečiame dalyvauti žygyje 2018 m. balandžio 22 d. (sekmadienį) 10 val. r.
Vykti metro R, W iki Rector stotelės. Susitikę visi eisime iki PATH metro stoties.
Iš čia vyksime į Hoboken, žygiuosime Hudson upės pakrante.

Find out more »

IL – PLC metinis narių susirinkimas

April 22, Sunday, 11:00 AM

Pasaulio lietuvių centro metinis narių susirinkimas
Balandžio 22 d., sekmadienį
11 val. r. – registracija
1 val. p. p. – susirinkimo pradžia
Pasaulio lietuvių centras, Pokylių salė (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439)

Find out more »

IL – Interaktyvus spektaklis

April 27, Friday, 7:00 PM - extra - April 28

Interaktyvus spektaklis „Čia aš Varatarius” pagal Pedro Lenz knygą
Balandžio 27 d., penktadienis, 7 val. v.
Balandžio 28 d., šeštadienis, 7 val. v.
Pasaulio lietuvių centras, Bočių menė (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439)

Find out more »

IL – Dariaus Kairio koncertas

April 27, Friday, 8:00 PM - extra

Balandžio 27 d., penktadienį, 8 val. v.
Kviečiame į „Lietuvių Pasiutnaktį”. Darius Kairys išpildys meninę programą.
Geras maistas, gera nuotaika… Garantuotai!
Kunigaikščių užeiga (6312 S. Harlem, Summit, IL 60501)

Find out more »

IL – LF metinis narių suvažiavimas

April 28, Saturday, 8:00 AM

Lietuvių Fondo metinis narių suvažiavimas
Balandžio 28 d., šeštadienis
8 val. r. – registracija
10 val. r. – suvažiavimo pradžia
Pasaulio Lietuvių Centras, Pokylių salė (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439)
Lietuvių Fondas

Find out more »

IL – PLC pavasarinė talka

April 28, Saturday, 12:00 PM

PLC pavasarinė talka
Balandžio 28 d, šeštadienis, 12 val. p. p.

Kviečiame visus didelius ir mažus į Pasaulio lietuvių centro talką. Sutvarkykime aplinką: surinkime šiukšles, lapus ir šakas. Pamokykime savo vaikus bendrystės, darnumo dirbant kartu, vidinio pasitenkinimo matant savo darbo rezultatus. Juk net ir darbas gali būti linksmas ir malonus! Laukiame su grėbliais, maišais ir gera nuotaika. Nepamirškite darbinių prištinių!

Find out more »

Balandžio 28 d., šeštadienį, 1 val. p. p. Šv. Petro ir Pauliaus salėje (1433 Hamilton Ave. NW, Grand Rapids, MI 49504) Grand Rapids Lietuvių Bendruomenė maloniai kviečia visus į Lietuvos 100 metų atkūrimo minėjimą ir metinį susirinkimą.

Find out more »

Balandžio 28 d., šeštadienį, 3 val. p. p.
New Parkway Theatre (474 24th St, Oakland, CA 94612)
„Grąžinti nepriklausomybę” – debiutinė Olego Šurajevo juosta, sukurta Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio proga.

Find out more »

IL – Lietuvių poezijos pavasaris JAV

April 28, Saturday, 6:00 PM - extra

Lietuvių poezijos pavasaris JAV
Balandžio 28 d., šeštadienis, 6 val. v.
Pasaulio Lietuvių Centras, Galerija „Siela” (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439)

Find out more »

DC – Labdaros vakaras

April 28, Saturday, 6:00 PM - extra

Balandžio 28 d., šeštadienį, 6 val. v.
Embassy of Lithuania, 2622 16th St. NW, Washington, DC
K. Donelaičio lituanistinės mokyklos Labdaros vakaras
Bilietai – www.donelaitis.eventbrite.com

Find out more »

JAV LB Lemonto apylinkės metinis ataskaitinis susirinkimas
Balandžio 29 d., sekmadienis, 12:30 val. p. p.
Pasaulio Lietuvių Centras, Pokylių salė (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439)

Find out more »

Balandžio 29 d., sekmadienį, 1 val. p. p. lietuvių tautinių šokių ansamblio „Grandis” metinis koncertas, „Buvome, esame, būsime”, skirtas paminėti vaikų ratelio 25-mečio jubiliejų. Koncertas bus rengiamas Pasaulio Lietuvių centro Ritos Riškienės salėje. Visi kviečiami! Pasiteiravimai dėl bilietų: Rasa Zakarauskienė, tel. 708-712-4931.

Find out more »
May 2018

DC – Baltic Advocacy Day

May 3, Thursday, 12:00 PM

Baltic Advocacy Day
Pradžia: Geg 3 d., ketvirtadienis, 12 val. p. p.

Adresas: Capitol Hill, East Capitol St. NE and First Street SE, Washington DC, DC 20004

Find out more »

OH – Lietuvių pensininkų pietūs

May 3, Thursday, 12:00 PM

Lietuvių pensininkų pietūs
Gegužės 3 d., ketvirtadienį, 12 val. p. p.
Lithuanian Club & Gintaras Dining Room
877 E. 185 St., Cleveland, OH 44119
(216) 531-8318

Find out more »

OH – Cinco de Mayo bufetas

May 4, Friday, 5:00 PM

Cinco de Mayo bufetas
Gegužės 4 d., penktadienį, 5 val. p. p. – 8 val. v.
Lithuanian Club & Gintaras Dining Room
877 E. 185 St., Cleveland, OH 44119
(216) 531-8318

Find out more »

NY – PATRICIJOS JURKŠAITYTĖS PARODA

May 4, Friday, 6:00 PM - extra

PATRICIJOS JURKŠAITYTĖS PARODA / NATIONAL PORTRAIT GALLERY
Pradžia: Geg 4 d., penktadienis, 6 val. v. | Pabaiga: Bir 14 d., ketvirtadienis, 6 val. v.

Adresas: SLA 307 Art Space, 307 W 30th Street, New York, NY 10001

Organizatorius: SLA 307 Art Space
Telefonas: 917-584-0579 / El. paštas: artspace@sla307.com

Find out more »

OH – Deivio ir Renatos koncertas

May 4, Friday, 7:00 PM - extra

Deivio ir Renatos koncertas „Lietuva mūsų širdyse”.
Gegužės 4 d., penktadienį, 7 val. v.
Staliukus galima užsisakyti paskambinus tel.: 216-355-0829.

Lithuanian Club & Gintaras Dining Room
877 E. 185 St., Cleveland, OH 44119
(216) 531-8318

Find out more »

OH – Cinco de Mayo vakarėlis

May 5, Saturday, 12:00 PM

Gegužės 5 d., šeštadienį, 12 val. p. p. – 6 val. v.
Cinco de Mayo vakarėlis
Lithuanian Club & Gintaras Dining Room
877 E. 185 St., Cleveland, OH 44119
(216) 531-8318

Find out more »

Eglės Vertelytės filmas „Stebuklas”

Pradžia: Geg 5 d., šeštadienis, 4:30 val. p. p.
Adresas: Museum of the Moving Image – Redstone Theater, 36-01 35 Avenue (at 37 Street), Astoria, New York, NY 11106

Organizatorius: Consulate General of Lithuania and Lithuanian Culture Institute

Find out more »

IL – Deivio ir Renatos koncertas

May 5, Saturday, 7:00 PM - extra

Deivio ir Renatos koncertas „Lietuva mūsų širdyse”
Gegužės 5 d., šeštadienį, 7 val. v.
Pasaulio lietuvių centras, Galerija „Siela” (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439)
630-640-9817 / 708-745-4038

Find out more »

NY – Motinos dienos šventė

May 6, Sunday, 10:00 AM

Motinos dienos šventė
Pradžia: Geg 6 d., sekmadienis, 10 val. r.
Adresas: Mount Carmel parapijos salė, 275 North 8th Street, Brooklyn, NY 11211
Organizatorius: Rasa Sprindys, Maironio lituanistinė mokykla
El. paštas: director@nymaironiomokykla.org

Find out more »

Susitikimas su kompozitore Žibuokle
Pradžia: Geg 10 d., ketvirtadienis, 6:30 val. v.
Adresas: Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA), 307 W 30th Street, New York, NY 10001
Organizatorius: Gintarė Bukauskas, Niujorko miesto Lietuvių bendruomenė
Telefonas: 347-415-6379 El. paštas: gintareb@hotmail.com

Find out more »

NY – Johanna Glaza koncertas

May 10, Thursday, 7:00 PM - extra

Johanna Glaza koncertas
Pradžia: Geg 10 d., ketvirtadienis, 7 val. v.
Adresas: “Pianos”, 158 Ludlow Street, New York, NY 10002
Organizatorius: “Pianos”

Find out more »

IL – Paukščių stebėjimo iškyla

May 12, Saturday, 9:00 AM

Šeštadienį, gegužės 12 d., 9 val. r. Baltijos jėzuitų plėtros projekto tarybos narys Tadas Birutis kviečia į rytinę paukščių stebėjimo iškylą “Tėvo Saulaičio takais” Lemonto apylinkėse. Norinčius dalyvauti, prašome pranešti el. paštu: lithjesuit@hotmail.com arba palikti žinutę tel. (630)243-6234. Smulkesnė informacija bus suteikta užsiregistravusiems.

Find out more »

Koncertas „Dainuojanti Revoliucija”
Gegužės 12 d., šeštadienį, 1 val. p. p. – 3 val. p. p.
Wisconsin State Capitol, 2 East Main St., Madison, WI 53703

Find out more »

WI – 2018 MVSC Banketas

May 12, Saturday, 5:00 PM

Gegužės 12 d., šeštadienį, 5 val. p. p. Madison Vilnius Sister Cities, Inc. kviečia visus į kasmetinį banketą, kuris vyks The Madison Club, 5 East Wilson Street, Madison, WI 53703.

Find out more »

Šeštadienį, gegužės 12 d. kviečiame į filmo „Grąžinti nepriklausomybę” peržiūrą
Filmą pristatys filmo prodiuserė Dagnė Puodžiūnaitė
Įėjimo mokestis $10
Įėjimas į salę nuo 6:30 val. v.
Filmo pradžia 7 val. v.
Adresas: Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA), 307 W 30th Street, New York, NY 10001

Organizatorius: Gintarė Bukauskas, Niujorko miesto lietuvių bendruomenė
Telefonas: 347-415-6379 / El. paštas: gintareb@hotmail.com

Find out more »

OH – Motinos dienos bufetas

May 13, Sunday, 11:30 AM

Gegužės 13 d., sekmadienį, 11:30 val. r. – 2 val. p. p.
Motinos dienos bufetas su Augio Diceviciaus muzika Lithuanian Club/Amber Ballroom (877 E. 185 St., Cleveland, OH 44119). Prašome rezervuoti vietas paskambinus tel.: 440-669-4145 (Rūta) arba el. paštu lithclub@gmail.com.

Find out more »

New Yorko lietuvių teatras „Pokštininkai” didelius ir mažus kviečia į vaikiško spektaklio „Baugalo sėkla” premjerą.

Gegužės 13 d., sekmadienį, 12 val. p. p. (po lietuviškų mišių)
Our Lady of Mount Carmel viršutinė salė – 275 N 8th Street, Brooklyn, NY 11211 (įėjimas iš Havemeyer Street).
El. paštas: vidabladyka@yahoo.com

Find out more »

IL – Pokalbiai ir Meditacija

May 14, Monday, 7:30 PM - extra

Gegužės 14 d., pirmadienį, 7:30 val. v. – 8:30 val. v.
Lietuvių Dailės Muziejus, Galerija „Siela” (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439)

Santykiai tai yra dovana, kurios pagalba mes turime galimybe pazinti save. Pasirenkant ir pradedant praktikuoti samoningus santykius musu pasaulio patyrimas nuostabiai praturteja. Apie tai kaip susikurti puikius, sveikus ir pilnus meiles santykius, tuo pačiu paleidziant tuos kurie mums jau daugiau nebenaudingi ir pakalbesime Geguzes 14d. paskaitoje-meditacijoje.

Find out more »

IL – Vieno vakaro pašnekesiai

May 18, Friday, 7:30 PM - extra

Gegužės 18 d., penktadienį, 7:30 val. v.
Tėviškės parapija, 5129 Wolf Road, Western Springs, IL 60558
Vieno vakaro pašnekesiai, pokalbiai apie gyvenimą ir literatūrą

Find out more »

Mirgos Gražinytės pasirodymas Carnegie Hall su MET Orchestra ir Anita Rachvelishvili, Mezzo-Soprano.

Pradžia: Geg 18 d., penktadienis, 8 val. v.
Adresas: Carnegie Hall, Stern Auditorium / Perelman Stage, 57th Street and Seventh Avenue, New York, NY
Organizatorius: Carnegie Hall
Telefonas: 212-247-7800

Find out more »

Gegužės 19 d., šeštadienį, 10 val. r.
GLM mokslo metų palydos spektaklis „Pavogta vasara”
Gedimino lituanistinė mokykla, 126 N. Lake Street, Mundeline, IL 60060
glm.ilinojus@gmail.com / 847-630-0098

Find out more »

Gegužės 20 d., sekmadienį, 10:30 val. r. Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje organizuoja žygį Lietuvos partizanų atminimui. Vieta – Swallow Cliff Woods, South Palos Park, La Grange Rd. / 123rd St.

Find out more »

New Yorko miesto Lietuvių bendruomenės apylinkės valdybos ataskaitinį susirinkimas

Pradžia: Geg 20 d., sekmadienis, 11:30 val. r.
Adresas: Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčios salė, 70 Havemeyer Street, Brooklyn, NY 11211
Organizatorius: New Yorko miesto Lietuvių bendruomenės apylinkės valdyba
El. paštas: vilkau72@gmail.com

Find out more »

Lietuvos dukterų draugijos Pavasario pietūs
Gegužės 20 d., sekmadienį, 12 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centras, Pokylių salė (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439)
630-272-9131

Find out more »

Eglės šokių studijos 9-ojo sezono pavasario koncertas
Gegužės 20 d., sekmadienis, 2 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centras, LF salė (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439)

Eglės šokių studija
630-430-4216

Find out more »

Ray Bartkus „SODAI” instaliacija

Pradžia: Geg 23 d., trečiadienį, 9 val. r. | Pabaiga: Geg 23 d., trečiadienį, 9 val. v.
Adresas: Union Station, 50 Massachusetts Ave. NE, Washington, DC 20002
Organizatorius: Kestutis Vaskelevicius, Embassy of Lithuania and the MO Museum of Lithuania
Telefonas: 202-213-3734, el. paštas: kestutis.vaskelevicius@urm.lt

Find out more »

IL – PLC Kino vakarai pievelėje

May 24, Thursday, 7:30 PM - extra

PLC Kino vakarai pievelėje
Gegužės 24 d., ketvirtadienį, 7:30 val. v.
14911 E 127th St, Lemont, IL 60439

Find out more »

Organizacijos „Vaiko vartai į mokslą” narių susirinkimas vyks gegužės 27 d., sekmadienį, 9 val. r. Pasaulio lietuvių centro posėdžių kambaryje (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439). Tai paskutinis narių susirinkimas prieš vasaros atostogas. Bus pasidalinta naujausiomis žiniomis, prisimintos organizacijos įkūrimo aplinkybės prieš 20 metų. Kviečiame dalyvauti narius ir visus besidominčius.

Find out more »

NY – Marijos Drėmaitės paskaita „Optimiz

May 30, Wednesday, 6:30 PM - extra

Marijos Drėmaitės paskaita „Optimizmo architektūra: Kauno fenomenas, 1918–1940”

Pradžia: Geg 30 d., trečiadienis, 6:30 val. v.
Adresas: Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas New Yorke, 20 5th Ave #304, New York, NY 10018
Organizatorius: Gražina Michnevičiūtė, Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas New Yorke
Telefonas: 212-354-7840 El. paštas: ny.renginiai@urm.lt

Find out more »
June 2018

IL – Paukščių stebėjimo iškyla

June 2, Saturday, 8:00 AM

Šeštadienį, birželio 2 d., 8 val. r. Baltijos jėzuitų plėtros projekto tarybos narys Tadas Birutis kviečia į rytinę paukščių stebėjimo iškylą „Tėvo Saulaičio takais” Lemonto apylinkėse. Norinčius dalyvauti, prašome pranešti el. paštu: lithjesuit@hotmail.com arba palikti žinutę tel. (630)243-6234. Smulkesnė informacija bus suteikta užsiregistravusiems.

Find out more »

VT – Talkos Savaitgalis Neringoje

June 2, Saturday, 8:00 AM - June 3

2018 m. birželio 2-3 d. Talkos Savaitgalis Neringoje
Laukiame talkininkų – savanorių, kurie galėtų atvažiuoti į Neringą ir padėti paruošti stovyklavietę vasaros sezonui.

Pradžia: Bir 2 d., šeštadienis, 8 val. r. | Pabaiga: Bir 3 d., sekmadienis 6 val. v.
Adresas: Camp Neringa, 147 Neringa Road, Brattleboro, VT 05301
Organizatorius: Regina Kulbis, Camp Neringa
Telefonas: 978-582-5592 / El. paštas: regina@neringa.org

Find out more »

Pradžia: Bir 3 d., sekmadienis, 10 val. r.
Adresas: Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo parapijos salė, 70 Havemeyer Street, Brooklyn, NY 11211
Organizatorius: Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo parapijos organizacinis komitetas
El. paštas: lithny@aol.com

NEW YORKO APREIŠKIMO PARAPIJA ŠVENČIA KUN. VYTAUTO VOLERTO 25 METŲ KUNIGYSTĖS JUBILIEJŲ

Find out more »

IL – Ateitininkų gegužinė

June 3, Sunday, 12:00 PM

Ateitininkų gegužinė
Birželio 3 d., sekmadienis, 12 val. p. p.
Ateitininkų kiemelis, 1380 Castlewood Drive, Lemont, IL 60439

Find out more »

NY – Miksologijos popietė

June 3, Sunday, 2:00 PM

Maloniai kviečiame į Tautos Fondo organizuojamą 2-ą Metinį kokteilių maišymo labdaros renginį, kuris įvyks birželio 3 dieną, sekmadienį nuo 14 iki 18 val. Bus proga išbandyti skanius gėrimus iš gerai žinomų lietuviškų likerių tokių kaip „Midus” , „Trejos devynerios”, „Krupnikas” ir „Bočiai”.

Bus vaišių ir kokteilų ragavimo. Tikimės gražios popietės SLA (Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA), 307 W 30th Street, New York, NY 10001) kiemelyje.!

Find out more »

Žibuoklė Martinaitytė: Moterų Kompozitorių Festivalis
Pradžia: Bir 3 d., sekmadienį, 7 val. v. | Pabaiga: Bir 3 d., sekmadienį, 8:30 val. v.
Adresas: Spectrum, 70 Flushing Avenue, Garage A, entrance between Cumberland and Carlton, Brooklyn, NY 11205
Organizatorius: Spectrum
El. paštas: info@spectrumnyc.com

Find out more »

OH – Lietuvių pensininkų pietūs

June 7, Thursday, 12:00 PM

Lietuvių pensininkų pietūs
Birželio 7 d., ketvirtadienį, 12 val. p. p.

Lithuanian Club & Gintaras Dining Room
877 E. 185 St., Cleveland, OH 44119
(216) 531-8318

Find out more »

IL – PLC kino vakarai

June 7, Thursday, 7:30 PM - extra

Birželio 7 d., ketvirtadienį, 7:30 val. v.

Jau antrąjį sezoną Pasaulio lietuvių centras kviečia visus į kino vakarus PLC pievelėje. Susitinkame kas antrą ketvirtadienį pabūti kartu. Renginys nemokamas. Tačiau visi gerai žinote, kad Pasaulio lietuvių centras yra jūsų rankose, todėl kiekvienas jūsų nupirktas gėrimas yra jūsų parama mūsų visų antriems namams. Kunigaikščių užeiga pasirūpins, kad jūs neliktumėte alkani. Iki pasimatymo, mielieji!

Lithuanian World Center (14911 E 127th St, Lemont, Illinois 60439)

Find out more »

CA – 13-asis Baltijos Piknikas

June 9, Saturday, 10:30 AM

13-asis Baltijos Piknikas
Birželio 9 d., šeštadienį, 10:30 val. r.
Kennedy Grove Regional Recreation Area
6531 San Pablo Dam Road, El Sobrante, CA 94803

Find out more »

Birželio 9 dieną, šeštadienį, 7 val. vak., Lietuvos Karuomenės ir Pensilvanijos Nacionalinės Gvardijos orkestrai koncertuos Filadelfijos Lietuvių Namų salėje (2715 E Allegheny Ave, Philadelphia, Pennsylvania 19134). Koncertas yra nemokamas.
Prieš koncertą, kas norėsite, nuo 5 val. vakaro, už $20 vienam žmogui, (už $10 jaunimui iki 16, vaikiška porcija) galėsite pavakarieniauti kartu su orkestru, maistą gamins Linos Lithuanian Food iš Niujersio. Bus visiems cepelinų!
Labai prašome iš anksto užsiregistruoti dėl vakarienės ir koncerto per Eventbrite.

Find out more »

IL – Boulingas už Lietuvą

June 9, Saturday, 7:00 PM - extra

Boulingas už Lietuvą
Birželio Šeštadienis, 9 d., 7 val. v.
Tivoli Bowling Lanes, 938 Warren Ave., Downers Grove, IL 60515

Find out more »

Lietuvos Nepriklausomybės 100 Metų ženkle, Vilniuje po Dainų Šventės, po to Lietuvos Respublika iškilmingai perlaidos mūsų Los Angeles vietinį palaidotą Nepriklausomybės Akto Signatarą prof. Mykolą Biržišką ir jo žmona Bronislavą Biržiškienę, iš Čikagos brolius prof. Vaclovą ir Viktorą Biržiškus perlaidos Rasų Kapinėse šalia Signataro Jono Basanavičio liepos 9-10-11.

Find out more »

Birželio 10 d., sekmadienį, 12:15 val. p. p.

Gedulo ir Vilties Dienos Paminėjimas PLC kiemelyje, prie paminklo tremtiniams (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439).

Find out more »

OR – Gedulo ir vilties diena

June 14, Thursday, 4:00 PM

Birželio 14 d., ketvirtadienį, 4 val. p. p. kviečiame rinktis prie lietuviško koplytstulpio Grotto parke (8840 NE Skidmore (NE 85th and Sandy Blvd), Portland, OR 97220) sugiedoti Lietuvišką giesmę, paminint Gedulo ir Vilties dieną.

Find out more »

IL – Čikagos lietuvių Rotary klubo 10-metis

June 14, Thursday, 7:00 PM - extra

Čikagos lietuvių Rotary klubo 10-metis ir 2018-2019 metų prezidento inauguracija
Birželio 14 d., ketvirtadienis, 7 val. v.
111 West Jackson Boulevard, Chicago, IL 60604

Find out more »

NY – Kęstutis Nakas. „Kai Lietuva valdė pasaulį”

June 14, Thursday, 7:00 PM - extra - June 15

Kęstutis Nakas. „Kai Lietuva valdė pasaulį”
Birželio 14, 15 ir 17 dienomis New Yorke

Tai dalis kasmetinio pjesių skaitymo renginio Writers Block Festival of Staged Readings and Performances to Benefit the Actors Fund.

Pradžia: Bir 14 d., ketvirtadienis, 7 val. v. | Pabaiga: Bir 17 d., sekmadienis, 6 val. v.
Adresas: Howl Happening, 6 E 1st Street , New York, NY 10003
Organizatorius: Howl Happening
Telefonas: (917) 475-1294 El. paštas: michelle@howlarts.org

Find out more »

NJ – Astos Bublienės keramikos darbai

June 16, Saturday, 10:00 AM - June 17

Astos Bublienės keramikos darbai
Pradžia: Bir 16 d., šeštadienis, 10 val. r. | Pabaiga: Bir 17 d., sekamdienis 5:00 val. v.
Adresas: Brookdale Park, Watchung, Bellevue and Grove Avenues, Bloomfield, NJ 07003
Organizatorius: Brookdale Park
El. paštas: astajoanaceramics@gmail.com

Find out more »

IL – PLC labdaringas golfo turnyras

June 16, Saturday, 12:00 PM

Pasaulio lietuvių centro labdaringas golfo turnyras 2018
Birželio 16 d., šeštadienį, 12 val. p. p.
Old Oak Country Club (14200 S Parker Rd, Homer Glen, IL 60491)
Užsiregistruokite iki gegužės 1 dienos ir gaukite $25 nuolaidą su kodu EARLYBIRD.
Pasaulio lietuvių centras
Daugiau informacijos – www.lithuaniangolf.com

Find out more »

OR – Joninių šventė

June 16, Saturday, 2:00 PM

Birželio 16 d., šeštadienį, nuoširdžiai kviečiame visus, jaunus ir dar jaunesnius, ar tik šiaip save jaunais laikančius į nepakartojamą kasmetinę Joninių šventę!

Renginio pradžia 14 val., pabaiga 22 val.

Adresas: Rooster Rock State Park, shelter A
Exit 25, highway 84, Corbett, OR 97019

Find out more »

OH – Joninių šventė

June 16, Saturday, 3:00 PM

Cincinnati JAV lietuvių bendruomenė kviečia visus į Joninių šventę, vyksiančią birželio 16 d., šeštadienį, nuo 3 val. p. p. Hueston Woods State Parke, netoli Oxford, OH.

Find out more »

NJ – Šimtmečio Joninės

June 16, Saturday, 4:00 PM

Birželio 16 d., šeštadienį, 4 val. p. p. Kviečiame visus dalyvayti Centrinio NJ Joninių šventėje. Programoje Joninių mugė, kolektyvų pasirodymai, varžytuvės bei visiems gerai žinoma muzikinė grupė iš Lietuvos…. Dinamika!!!!!!!!

Find out more »

IL – Susitikimas su Aurima Diliene

June 16, Saturday, 6:00 PM - extra

Dėmesio!
Birželio 16 d., šeštadienį, 6 val. v. ilgametė vaikų psichiatrė, 7 vaikų mama, rašytoja, dabar gyvenanti Prancūzijoje, lankysis pas mus.
Turėsite progos ne tik sudalyvauti ką tik išleistos knygos „Laiškai iš Bordo” pristatyme, bet ir išklausyti įdomias paskaitas apie vaikų – tėvų sąntykius, darnios šeimos pagrindus, meilę… Klausti, bendrauti, praktiškai išmėginti.
Kviečiame!

Find out more »

Sekmadienį, birželio 17 d., tuojau po 10 val. r. lietuviškų šv. Mišių Apreiškimo parapijos salėje, JAV Lietuvių Bendruomenės New Yorko miesto apylinkė maloniai kviečia Jus į Gedulo ir Vilties Dienos minėjimą, skirtą 1941 m. birželio 14 d. pirmajam lietuvių masiniam trėmimui atminti.

Find out more »

Kęstutis Nakas. „Kai Lietuva valdė pasaulį”
Birželio 14, 15 ir 17 dienomis New Yorke
Tai dalis kasmetinio pjesių skaitymo renginio Writers Block Festival of Staged Readings and Performances to Benefit the Actors Fund.
Pradžia: Bir 14 d., ketvirtadienis, 7 val. v. | Pabaiga: Bir 17 d., sekmadienis, 6 val. v.
Adresas: Howl Happening, 6 E 1st Street , New York, NY 10003
Organizatorius: Howl Happening
Telefonas: (917) 475-1294 El. paštas: michelle@howlarts.org

Find out more »

Kęstutis Nakas. „Kai Lietuva valdė pasaulį”
Birželio 14, 15 ir 17 dienomis New Yorke

Tai dalis kasmetinio pjesių skaitymo renginio Writers Block Festival of Staged Readings and Performances to Benefit the Actors Fund.

Pradžia: Bir 14 d., ketvirtadienis, 7 val. v. | Pabaiga: Bir 17 d., sekmadienis, 6 val. v.
Adresas: Howl Happening, 6 E 1st Street , New York, NY 10003
Organizatorius: Howl Happening
Telefonas: (917) 475-1294 El. paštas: michelle@howlarts.org

Find out more »

IL – PLC kino vakarai

June 21, Thursday, 7:30 PM - extra

Birželio 21 d., ketvirtadienį, 7:30 val. v.
Jau antrąjį sezoną Pasaulio lietuvių centras kviečia visus į kino vakarus PLC pievelėje. Susitinkame kas antrą ketvirtadienį pabūti kartu. Renginys nemokamas. Tačiau visi gerai žinote, kad Pasaulio lietuvių centras yra jūsų rankose, todėl kiekvienas jūsų nupirktas gėrimas yra jūsų parama mūsų visų antriems namams. Kunigaikščių užeiga pasirūpins, kad jūs neliktumėte alkani. Iki pasimatymo, mielieji!
Lithuanian World Center (14911 E 127th St, Lemont, Illinois 60439)

Find out more »

DC – Baltų Joninių šventė

June 23, Saturday, 11:00 AM

Birželio 23 d., šeštadienį, 11 val. r. Dupont Circle (Washington, District of Columbia 20009) trijų Baltijos šalių ambasados visus kviečia į Baltų Joninių šventę. Jūsų lauks tradiciniai Joninių žaidimai, liaudiškos dainos, skanus maistas, gėrimai ir daug kitų smagių užsiėmimų!

Find out more »

IL – Šimtmečio Joninės Čikagoje

June 23, Saturday, 4:00 PM

Birželio 23 d., šeštadienį, 4 val. p. p. Summit park district (5700 S Archer Rd, Summit, IL 60501) vyks Šimtmečio Joninės.

Find out more »

NY – Joninių vakaras Sla 307 Art Space

June 23, Saturday, 6:00 PM - extra

New Yorko miesto lietuvių bendruomenės entuziastai kviečia visus tautiečius ir jų artimuosius bei draugus atšvęsti Jonines!

Birželio 23, šeštadienį, 6 val. v. kviečiame į solinį dainininkės, kompozitorės, Berklee College of Music absolventės Simonos Minns kanklių ir liaudies muzikos koncertą. Simona atliks folklorinių ir populiarių estradinių dainų programą, paįvairintą sutartinėmis ir Joninių dainomis.

Po koncerto visus norėtume pakviesti į bendrą vakaronę, kuri prasidėtų bendruomeniniu dainavimu ir baigtųsi suneštinėmis vaišėmis.

Find out more »

Birželio 24 d., sekmadienį, po 11 val. r. šv. Mišių PLC kieme (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439) vyks Joninių gegužinė „Surask paparčio žiedą”. Jūsų lauks tradiciniai Joninių žaidimai, liaudiškos dainos, loterija, skanus maistas, gėrimai ir daug kitų smagių užsiėmimų!

Find out more »

IL – LB joninių gegužinė

June 24, Sunday, 12:00 PM

JAV LB Joninių gegužinė
Birželio 24 d., sekmadienis, 12 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centras, Priekinis kiemelis (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439).
JAV LB Lemonto apylinkė

Find out more »

NY – Joninės Long Island

June 24, Sunday, 1:30 PM

JAV Lietuvių Bendruomenės Long Island apylinkė maloniai kviečia visus į metinį pikniką – JONINES.

2018 m. sekmadienį, birželio 24 d. 1:30 val. p. p.
Piknikas bus Great Neck’e, Kings Point parke/miške.

Find out more »

Psichoterapeutės Aurimos Dilienės paskaita-seminaras „Penkios meilės kalbos”
Birželio 26 d., antradienį, 6:30 pm
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA), 307 W 30th Street, New York, NY 10001

Lektorė Aurima Dilienė – šiuo metu Prancūzijoje gyvenanti profesionali šeimos konsultantė, turinti daugiametę patirtį gydytoja psichoterapeutė, septynių vaikų mama. Savo darbe naudoja keturių podiplominių psichoterapijos studijų suteiktas žinias: Tranzakcinės Analizės, Individualiosios (Adlerio) psichologijos, Visbadeno Akademijos pozityviosios psichoanalitinės psichoterapijos, Šeimos ir porų santykių konsultavimo, taip pat praktinės Trečiojo tūkstantmečio psichologijos.

Find out more »

IL – PLC kino vakarai pievelėje

June 28, Thursday, 6:30 PM - extra

Pasaulio lietuvių centro kino vakarai pievelėje (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439). Nemokamas renginys!

Birželio 28 d., ketvirtadienis, 7:30 val. v.
Data pakeista dėl oro sąlygų!

„Nuodėmės užkalbėjimas”, 2007 m., Drama., Lietuva. J. Ivanauskaitės romano „Ragana ir lietus“ motyvais.

Find out more »

NY – GROUP SHOW / #

June 29, Friday, 6:00 PM - extra

Pradžia: Bir 29 d., pektadienį, 6 val. v. | Pabaiga: Lie 28 d., šeštadienį, 6 val. v.
Adresas: SLA 307 Art Space, 307 W 30th Street, New York, NY 10001
Organizatorius: SLA 307 Art Space
El. paštas: artspace@sla307.com

Mano Parkas galerija (Kaunas, Lietuva) ir Sla307 Art Space (New York, New York) pristato # (hashtag), bendrą parodos atidarymą birželio 29 d., penktadienį Sla307 Art Space patalpose. Paroda veiks nuo birželio 29 d. iki liepos 28 d.

Find out more »
July 2018

NY – Įmantraus maisto šou

July 2, Monday, 5:30 PM

Jūs esate nuoširdžiai kviečiami susitikti su Įmantraus maisto šou dalyviais iš Baltijos šalių.

Pradžia: Lie 2 d., pirmadienis, 5:30 val. | Pabaiga: Lie 2 d., pirmadienis, 7:30 val. v.
Adresas: Hodgson Russ LLP, 605 3rd Avenue #2300, New York, NY 10158
Organizatorius: Baltic American Chamber of Commerce
El. paštas: info@bacc.nyc

Find out more »

IL – PLC kino vakarai

July 5, Thursday, 7:30 PM - extra

Liepos 5 d., ketvirtadienį, 7:30 val. v.

Jau antrąjį sezoną Pasaulio lietuvių centras kviečia visus į kino vakarus PLC pievelėje. Susitinkame kas antrą ketvirtadienį pabūti kartu. Renginys nemokamas. Tačiau visi gerai žinote, kad Pasaulio lietuvių centras yra jūsų rankose, todėl kiekvienas jūsų nupirktas gėrimas yra jūsų parama mūsų visų antriems namams. Kunigaikščių užeiga pasirūpins, kad jūs neliktumėte alkani. Iki pasimatymo, mielieji!

Lithuanian World Center, 14911 E 127th St, Lemont, Illinois 60439

Find out more »

Sveiki,
Pernai pabandėm, o šiemet tęsiam tradiciją – Liepos 6 d., penktadienį, 10:30 val. r. sugiedokim Tautišką Giesmę su kitais 4 milijonais lietuvių, išsibarsčiusių po visą pasaulį…
Renkamės prie Stanfordo Universiteto Menų Muziejaus. Atsineškite lietuviškos atributikos!

Cantor Arts Center at Stanford University (328 Lomita Dr., Stanford, CA 94305)

Find out more »

NY – Lietuvos himno giedojimas

July 6, Friday, 6:00 PM - extra

Lietuvos Generalinis konsulatas New Yorke Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečio proga kviečia visus tautiečius liepos 6-ą dieną vieningai sugiedoti Lietuvos Respublikos himną.

Pradžia: Lie 6 d., penktadienis, 6 val. v.
Adresas: Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA), 307 W 30th Street, New York, NY 10001
Organizatorius: Lietuvos Generalinis konsulatas Niujorke
El. paštas: kons.niujorkas@urm.lt

Find out more »

CA – Šimtmečio Tautiška giesmė

July 6, Friday, 7:00 PM - extra

Liepos 6 d., penktadienį švenčiama Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena. Visame pasaulyje esantys lietuviai bursis ir bendrai sugiedos „Tautišką giesmę”.

VIETA: kaip ir pernai, renkamės 7 val. v. Santa Monikos paplūdimyje prie arčiausiai „Santa Monica Pier” esančio gelbėtojų bokštelio nr. 16 (į pietus nuo Pier).

Find out more »

IL – Tautiška giesmė Čikagoje

July 6, Friday, 7:45 PM - extra

Kaip ir kiekvienais metais, liepos 6-ąją – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną – kviečiame visus Čikagos lietuvius ir miesto svečius kartu giedoti Tautišką giesmę! Jau daug metų tradiciškai visame pasaulyje giedama Tautiška giesmė, šiais metais dar ypatingesnė – minime Lietuvos nepriklausomybės šimtmetį, todėl neabejojame, kad šis susibūrimas, tik dar labiau sujungs mus – pasaulio lietuvius – ir dar kartą parodys, kad nesvarbu, kad ir kur bebūtume, visi mes esame Lietuvos vaikai ir Lietuvai svarbias progas minime garsiai ir išdidžiai!

Nepamirškime geros nuotaikos ir tautinės atributikos! Susitikime visi 7:45 val. v. Navy Pier (600 E Grand Ave, Chicago, IL 60611), ištieskime 30 metrų „Vienybės vėliavą” ir 8 val. v. visi kartu giedokime Tautišką giesmę!

Find out more »

IL – Pokalbiai ir Meditacija

July 9, Monday, 7:30 PM - extra

Liepos 9 d., pirmadienį, 7:30 val. v. Lietuvių dailės muziejuje, galerijoje „Siela” (14911 E 127th St, Lemont, Illinois 60439) vyks „BŪK” meditacijos vakaras.

Kas mėnesi renkamės bendravimui, dalinsimės patirtimi, idėjomis ir saves pažinimo praktikomis.

+1 630-291-0097
ldm.lemont@gmail.com

Find out more »

Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sajunga (ALIAS) kartu su JAV LB Marquette Parko apylinkės valdyba ir Lietuvos šaulių organizacija išeivijoje (LŠSI) kviečia visus
liepos 15 d., sekmadienį, 10 val. r. dalyvauti iškilmėse prie S. Dariaus ir S. Girėno paminklo (prie California Ave. ir Marquette Rd. sankryža), minint lakūnų transatlantinio skrydžio 85-ąją sukaktį. Dalyvaus LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius. 11 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje bus aukojamos iškilmingos šv. Mišios. Po jų – parapijos salėje bus minėjimas su vaidinimu apie lakūnus ir pietūs.

Find out more »

DC – Virginijaus Barkausko vargonų koncertai

July 15, Sunday, 6:00 PM - extra

Virginijaus Barkausko vargonų muzikos koncertai Washington ir Montreal Bazilikose, Vargonų muzikos festivaliuose. Šie koncertai įtraukti į šių Bazilikų vasaros muzikos programų ciklus. Tai trečiasis ir ketvirtasis iš septynių koncertų, skirtų Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečio atstatymui.

Liepos 15 d., sekmadienį, 6 val. v.
Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception,
Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidejimo Nacionaline Bazilika
Washington, D.C.

Find out more »

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas New Yorke maloniai kviečia dalyvauti susitikime su Lietuvos Respublikos aplinkos ministru Kęstučiu Navicku.

Susitikimo laikas: liepos 17 d., antradienis, 6:30 val. v.
Susitikimo vieta: Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas New Yorke, 420 Fifth Ave, 3rd Floor, New York, NY 10018
Registracija: ny.renginiai@urm.lt

Find out more »

IL – PLC kino vakarai

July 19, Thursday, 7:30 PM - extra

Liepos 19 d., ketvirtadienį, 7:30 val. v.

Jau antrąjį sezoną Pasaulio lietuvių centras kviečia visus į kino vakarus PLC pievelėje. Susitinkame kas antrą ketvirtadienį pabūti kartu. Renginys nemokamas. Tačiau visi gerai žinote, kad Pasaulio lietuvių centras yra jūsų rankose, todėl kiekvienas jūsų nupirktas gėrimas yra jūsų parama mūsų visų antriems namams. Kunigaikščių užeiga pasirūpins, kad jūs neliktumėte alkani. Iki pasimatymo, mielieji!

Lithuanian World Center, 14911 E 127th St, Lemont, Illinois 60439

Find out more »

IL – Savanorystės projektas PLC

July 20, Friday, 5:00 PM

Savanorystės projektas išdažyti PLC jau šį savaitgalį! Ateik ir prisijunk!
Liepos 20 d., penktadienis, 5 val. p. p. – 10 val. v.
Liepos 21 d., šeštadienis, 8 val. r. – 2 val. p. p. / 2 val. p. p. – 8 val. v. / 8 val. v. – 11 val. v.
Liepos 22 d. sekmadienis, 8 val. r. – 2 val. p. p. / 12 val. p. p. – 6 val. v.

Lithuanian World Center, 14911 E 127th St, Lemont, Illinois 60439

Find out more »

IL – Savanorystės projektas PLC

July 21, Saturday, 8:00 AM - July 22

Savanorystės projektas išdažyti PLC jau šį savaitgalį! Ateik ir prisijunk!
Liepos 21 d., šeštadienis, 8 val. r. – 2 val. p. p. / 2 val. p. p. – 8 val. v. / 8 val. v. – 11 val. v.
Liepos 22 d. sekmadienis, 8 val. r. – 2 val. p. p. / 12 val. p. p. – 6 val. v.

Lithuanian World Center, 14911 E 127th St, Lemont, Illinois 60439

Find out more »

CT – Paskutinysis Putnamo piknikas

July 22, Sunday, 11:00 AM

Šimtą metų Lietuvos nepriklausomybei ir nuo Seselių vienuolijos įkūrimo – švęskim jubiliejų šiuo paskutiniuoju pikniku 2018 m. liepos 22 d., sekamdienį Marijos Nekaltojo Prasidėjimo seselių sodyboje Putname.

Find out more »

Piknikas „Vasaros akvarelė” vyks liepos 28 d., šeštadienį Half Day Forest Preserve, 24255 IL-21, Vernon Hills, IL 60060. Pradžia – 1 val. p. p. Suneštinės vaišės, ant grotelių kepamos dešrelės, muzika ir žaidimai. Organizatoriai – JAV LB Waukegan– Lake County apylinkės valdyba. Visi kviečiami! Daugiau informacijos – Apylinkės „Facebook” puslapyje arba tel. 847-644-2871.

Find out more »

Liepos 29 d., sekmadienį, 2 val. p. p., prašome prisijungti prie metinio Mėlynių pikniko / lėšų rinkimo renginio, kuris vyks Blueberry Acres (32 McRae Road NE, Arlington, WA).

Atsinešti:
Jūsų mėgstamiausią patiekalą bei patiesalą ant žolės.
Pinigų ir čekių mėlynėms, aukcionams ir loterijos bilietams.

Find out more »
August 2018

NY – Nicole Zuraitis koncertas Birdland klube

August 2, Thursday, 6:00 PM - extra

Nicole Zuraitis koncertas Birdland Jazz klube
Pradžia: Rugp 2 d., ketvirtadienis, 6 val. v.
Adresas: Birdland Jazz Club, 315 West 44th Street, New York, NY 10036
Organizatorius: Birdland Jazz Club
Durys: 5 val. p. p. / Koncertas: 6 val. v.
Bilietai: $30

Find out more »

IL – PLC kino vakarai

August 2, Thursday, 7:30 PM - extra

Rugpjūčio 2 d., ketvirtadienį, 7:30 val. v.

Jau antrąjį sezoną Pasaulio lietuvių centras kviečia visus į kino vakarus PLC pievelėje. Susitinkame kas antrą ketvirtadienį pabūti kartu. Renginys nemokamas. Tačiau visi gerai žinote, kad Pasaulio lietuvių centras yra jūsų rankose, todėl kiekvienas jūsų nupirktas gėrimas yra jūsų parama mūsų visų antriems namams. Kunigaikščių užeiga pasirūpins, kad jūs neliktumėte alkani. Iki pasimatymo, mielieji!

Lithuanian World Center, 14911 E 127th St, Lemont, Illinois 60439

Find out more »

IL – Dariaus Liutiko knygos sutiktuvės

August 10, Friday, 7:30 PM - extra

Rugpjūčio 10 d., penktadienį, 7:30 val. v. Tėviškės parapijoje (5129 Wolf Road, Western Springs, IL 60558) vyks pažintis su autoriumi Dariumi Liutiku ir jo knygos „Scouting in the Baltic Countries” pristatymas. Programoje filatelijos paroda skautiška tema, vaišės.

Informacija: 708-622-9201

Find out more »

IL – PLC kino vakarai

August 16, Thursday, 7:30 PM - extra

Rugpjūčio 16 d., ketvirtadienį, 7:30 val. v.

Jau antrąjį sezoną Pasaulio lietuvių centras kviečia visus į kino vakarus PLC pievelėje. Susitinkame kas antrą ketvirtadienį pabūti kartu. Renginys nemokamas. Tačiau visi gerai žinote, kad Pasaulio lietuvių centras yra jūsų rankose, todėl kiekvienas jūsų nupirktas gėrimas yra jūsų parama mūsų visų antriems namams. Kunigaikščių užeiga pasirūpins, kad jūs neliktumėte alkani. Iki pasimatymo, mielieji!

Lithuanian World Center, 14911 E 127th St, Lemont, Illinois 60439

Find out more »

Šį penktadienį, rugpjūčio 17 dieną, 7 val. vakare, Pasaulio lietuvių centre, Fondo salėje (14911 127th Street, Lemont, IL 60439) vyks susitikimas su Lietuvos kariais. Maloniai kviečiame apsilankyti! Įėjimas nemokamas.

Find out more »

VT – Kultūros dienos’18 (21+)

August 22, Wednesday, 12:00 PM - August 26

2018 m. rugpjūčio 22-26 d. – Kultūros dienos’18 (21+)
Praktinius užsiėmimus ves liaudies menininkai, rašytojai, muzikos mėgėjai, istorijos, kino, dramos bei maisto specialistai. Kiekvienas teminis vakaras suteiks progą padiskutuoti, pasidalinti žiniomis bei smagiai pabendrauti.
Koordinatorė: Dr. Aldona Lingertaitienė.

Find out more »

Pradžia: Rugp 23 d., ketvirtadienis, 6:30 val. v.
Adresas: Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA), 307 W 30th Street, New York, NY 10001
Organizatorius: Danius Glinskis
El. paštas: dglinskis@bcausa.com

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje kviečia 2018 m. rugpjūčio 23 d., 18:30 val. v. į Daniaus Glinskio paskaitą „Istorinės atodangos pastatų restauracijoje”.

Find out more »

LR GENERALINIS KONSULATAS NEW YORKW, NY MIESTO JAV-LB, SLA
KVIEČIA JUS Į ATSISVEIKINIMĄ SU GENERALINIU KONSULU J. PRANEVIČIUMI

Pradžia: Rugp 24 d., penktadienį, 6 val. v.
Adresas: Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA), 307 W 30th Street, New York, NY 10001
Organizatorius: LR Generalinis konsulatas New Yorke , New Yorko miesto LB valdyba
Telefonas: 212-354-7840 / El. paštas: ny.renginiai@urm.lt

Find out more »

CA – „Senovinė ugnies naktis”

August 25, Saturday, 7:00 PM - extra

2018 m. rugpjūčio 25 d., šeštadienį, 7 val. v.

Paskutinį rugpjūčio šeštadienį uždegami simboliniai Baltijos jūros pakrantės šalių laužai, kurie simbolizuoja draugystę, vienybę ir Baltijos jūros šalių bendrą istoriją, kultūrinį paveldą. Uždegami simboliniai laužai primena ir apie Baltijos jūros reikšmę, jos išsaugojimą ateities kartoms.

Find out more »

IL – PLC vasaros gegužinė

August 26, Sunday, 12:00 PM

Pasaulio lietuvių centro vasaros gegužinė
Rugpjūčio 26 d., sekmadienį, 12 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centras, priekinis kiemelis (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439)
Informacija: 630-257-8787

Find out more »

Poezijos ir muzikos vakaras parodos „Ghost City” tema

Pradžia: Rugp 30 d., ketvirtadienį, 6:30 val. v.| Pabaiga: Rugp 30 d., ketvirtadienį 9:30 val. v.
Adresas: Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA), 307 W 30th Street, New York, NY 10001
Organizatorius: Kristina Juzaitis
El. paštas: kjuzaitits@nyc.rr.com

Find out more »

IL – PLC kino vakarai

August 30, Thursday, 7:30 PM - extra

Rugpjūčio 30 d., ketvirtadienį, 7:30 val. v.

Jau antrąjį sezoną Pasaulio lietuvių centras kviečia visus į kino vakarus PLC pievelėje. Susitinkame kas antrą ketvirtadienį pabūti kartu. Renginys nemokamas. Tačiau visi gerai žinote, kad Pasaulio lietuvių centras yra jūsų rankose, todėl kiekvienas jūsų nupirktas gėrimas yra jūsų parama mūsų visų antriems namams. Kunigaikščių užeiga pasirūpins, kad jūs neliktumėte alkani. Iki pasimatymo, mielieji!

Lithuanian World Center, 14911 E 127th St, Lemont, Illinois 60439

Find out more »
September 2018

NY – ESTAMPAS, fortepijono rečitalis

September 6, Thursday, 6:30 PM - extra

Pradžia: Rugs 6 d., ketvirtadienis, 6:30 val. v.| Pabaiga: Rugs 6 d., ketvirtadienis, 7:30 val. v.
Adresas: Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas New Yorke, 420 5th Avenue, New York, NY 10018
Organizatorius: Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas New Yorke
El. paštas: ny.renginiai@gmail.com

Dedikacija Baltijos valstybių šimtmečiui

Pianistė Eglė Andrejevaitė paruošė specialią koncertinę programą, skirtą Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybių šimtmečiui paminėti.

Find out more »

Virginijos Babušytės-Venckūnienės skulptūros darbų paroda “POST – “

Pradžia: Rugs 7 d., penktadienis, 6 val. v. | Pabaiga: Rugs 7 d., penktadienis 9 val. v.
Adresas: Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA), 307 W 30th Street, New York, NY 10001.

Find out more »

IL – Futbolo varžybos

September 8, Saturday, 5:00 PM

Futbolo sezonas prasideda!
Šeštadienis, rugsėjo 8
5 val. p. p. – Liths senjorų virš 40 komanda – Green White virš 40
Sekmadienis, rugsėjo 9
3 val. p. p. – Liths vyrų pirma komanda – Morava

Find out more »

Kviečiame į JAV LB New York apygardos metinį suvažiavimą, kuris įvyks rugsėjo 9 d., sekmadienį, 11 val. r. Apreiškimo parapijos salėje (po 10 val. r. Mišių) adresu 70 Havemeyer Street, Brooklyn, NY 11211.

Find out more »

IL – Stipendijų įteikimo šventė

September 9, Sunday, 12:30 PM

VYDŪNO JAUNIMO FONDO STIPENDIJŲ ĮTEIKIMO ŠVENTĖ – sekmadienis, rugsėjo 9 d. 12:30 val. p. p.

Geradario Rimo Banio dėka įsteigta nauja NYOLE BANYS 5,000 dol. vardinė stipendija meną studijuojantiems Ilinojaus universitetų studentams! Be šios stipendijos bus teikiamos ir Liautaud 10,000 dol. vardinės stipendijos bei Lietuvių skautų sąjungos Akademinio skautų sąjūdžio garbės nario Vilhelmo Storosto-VYDŪNO stipendijos. Po akademinės dalies bus meninė programa, kurią atliks Linda Veleckytė ir Petras Aglinskas ir vaišės. Nuoširdžiai kviečiame lietuvišką visuomenę dalyvauti šiame renginyje – šie stipendininkai yra Čikagos ir Maironio lituanistinių mokyklų abiturientai; „Lituanicos” ir „Nerijos” tuntų skautai; Čikagos ASS skyriaus nariai, Čikagos Ateitininkų sąjungų nariai; „Grandies” ir „Spindulio” šokėjai! Pasveikinkite šiuos studentus kartu su mumis!

Find out more »

IL – Futbolo varžybos

September 9, Sunday, 3:00 PM

Futbolo sezonas prasideda!
Šeštadienis, rugsėjo 8
5 val. p. p. – Liths senjorų virš 40 komanda – Green White virš 40
Sekmadienis, rugsėjo 9
3 val. p. p. – Liths vyrų pirma komanda – Morava

Find out more »

IL – PLC kino vakarai

September 13, Thursday, 7:30 PM - extra

Rugsėjo 13 d., ketvirtadienį, 7:30 val. v.

Jau antrąjį sezoną Pasaulio lietuvių centras kviečia visus į kino vakarus PLC pievelėje. Susitinkame kas antrą ketvirtadienį pabūti kartu. Renginys nemokamas. Tačiau visi gerai žinote, kad Pasaulio lietuvių centras yra jūsų rankose, todėl kiekvienas jūsų nupirktas gėrimas yra jūsų parama mūsų visų antriems namams. Kunigaikščių užeiga pasirūpins, kad jūs neliktumėte alkani. Iki pasimatymo, mielieji!

Lithuanian World Center, 14911 E 127th St, Lemont, Illinois 60439

Find out more »

Rugsėjo 14 d., penktadienį, 7 val. v. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S Pulaski Rd, Chicago, IL 60629) vyks paskaita apie lietuviškos muzikos pianolos ritinėlius, kurių Balzeko muziejuje yra saugoma didžiulė kolekcija. Paskaitoje D. Kučinskas pasakos apie savo darbą muziejaus archyve ir ypatingus čia aptiktus eksponatus.

Find out more »

VT – Lietuviško liaudies meno savaitgalis

September 14, Friday, 6:00 PM - extra - September 16

Kviečiame į pirmąjį lietuviško liaudies meno savaitgalį Neringoje išmokti kaip gaminti šiaudinukus, marginti velykinius kiaušinius, austi juostas, gaminti medžio bei metalo dirbinius ir kt.

Find out more »

New Yorko Maironio Lituanistinė mokykla atvers duris NAUJOSE patalpose!!!
Rugsėjo 15 d., šeštadienį, 10 val. r.
Mount Carmel Parapijos mokyklos patalpose
Kampas Withers Street and Union Avenue, Brooklyn, NY 11211

Find out more »

IL – Futbolo varžybos

September 15, Saturday, 5:00 PM

Futbolo sezonas prasideda!
Rugsėjo 15 d., šeštadienis
5 val. p. p. – Liths senjorų virš 40 komanda – Podhale virš 40
Rugsėjo 16 d., sekmadienis
3 val. p. p. – Liths Men’s vs. Green White (Majewski Park prie O’hare aerouosto)
Rugsėjo 23 d., sekmadienis
3 val. p. p. – Liths Men’s vs. Orange Soccer Club

Find out more »

IL – Futbolo varžybos

September 16, Sunday, 3:00 PM

Futbolo sezonas prasideda!
Rugsėjo 15 d., šeštadienis
5 val. p. p. – Liths senjorų virš 40 komanda – Podhale virš 40
Rugsėjo 16 d., sekmadienis
3 val. p. p. – Liths Men’s vs. Green White (Majewski Park prie O’hare aerouosto)
Rugsėjo 23 d., sekmadienis
3 val. p. p. – Liths Men’s vs. Orange Soccer Club

Find out more »

IL – Susitikimas su rašytoja Birute Putrius

September 22, Saturday, 2:00 PM

Rugsėjo 22 d., šeštadienį, 2 val. p. p. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S Pulaski Rd, Chicago, IL 60629) vyks Rašytojos Birutės Putrius naujos knygos „The Last Book Smugler” pristatymas. Dalyvaus autorė, pasakos, atsakys į rengino dalyvių klausimus, pasirašys knygas.

Find out more »

100 Metų Nepriklausomybės atgavimo minėjimas
Rugsėjo 23 d., sekmadienis, 1 val. p. p. iki 5 val. p. p.
Friendship Botanic Gardens, 2055 E, 2152, US-12, Michigan City, IN 46360.

Find out more »

CA – Metinis Cepelinų Balius

September 23, Sunday, 1:00 PM

Lituanistinė mokykla GENYS kviečia Bay Area lietuvius į trečią metinį Cepelinų Balių. Kviečiame visus vėl susirinkti, pabendrauti ir pasmaguriauti.

KADA / WHEN: Sekmadienį, rugsėjo 23-ią, 1 val. p. p. – 5:30 val. p. p.
KUR / WHERE: Sierra Point Yacht Club, 400 Sierra Point Pkwy, Brisbane, CA 94005
BILIETAI / TICKETS: $25, vaikai iki 12 metų valgo nemokamai. Po rugsėjo 20-os dienos, bilietų kaina bus $35.

Find out more »

IL – Futbolo varžybos

September 23, Sunday, 3:00 PM

Futbolo sezonas prasideda!
Rugsėjo 23 d., sekmadienis
3 val. p. p. – Liths Men’s vs. Orange Soccer Club
PLC, 14911 127th St., Lemont, IL 60439

Find out more »

IL – Tenoro Vaido Vyšniausko koncertas

September 30, Sunday, 1:00 PM

Tenoro Vaido Vyšniausko koncertas
Rugsėjo 30 d., sekmadienis, 1 val. p. p.
Švenčiausios Mergelės Marijos bažnyčia
6812 S. Washtenaw Ave, Chicago, IL 60629

Dalyvauja Lietuviu operos Čikagoje choras ir solistai.

Find out more »

IL – 2018 Metų žmogaus – M. Gudyno pagerbimas

September 30, Sunday, 6:00 PM - extra

Rugsėjo 30 d., šeštadienį, 6 val. v.

Kasmetinis muziejaus renginys – Metų žmogaus Marijaus Gudyno LR užsienio reikalų ministerijos Užsienių lietuvių departamento direktoriaus pagerbimas. Šventinis renginys, pokylis.

Balzekas Museum of Lithuanian Culture, 6500 S Pulaski Rd, Chicago, IL 60629

Find out more »
October 2018

IL – Meno mokykla

October 4, Thursday, 5:00 PM

Prasideda meno studijos mokykla
Ketvirtadienis, spalio 4 d., 5 val. v ir 7 val. v.
Pasaulio lietuvių centras, Galerija „Siela”

Find out more »

Miuziklas „Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės Legenda”
Spalio 6 d., šeštadienis, 7:30 val. v.
Auditorium Theater, 50 E Congress Pkwy, IL 60605, Chicago

Galite užsisakyti vietą autobuse, kuris veža į renginį nuo PLC. Dėl daugiau informacijos ir rezervuoti vietas, skambinkite telefonu 708-288-6662.

Find out more »

IL – Spektaklis visai šeimai

October 13, Saturday, 2:00 PM

Teatro „Teatriukas” spektaklis „Žalia Gyva”
Spalio 13 d., šeštadienis, 2 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centras, LF salė (14911 127th St., Lemont, IL 60439)
Bilieto kaina $10. Su klausimais skambinkite į PLC raštinę 630-257-8787.

Find out more »

IL – Futbolo varžybos

October 13, Saturday, 5:00 PM

Futbolo sezonas
Spalio 13 d., šeštadienis, 5 val. v. – Liths over 40 prieš Prosport
Spalio 20 d., šeštadienis, 5 val. v. – Liths prieš Calisia
Liths futbolo klubas

Find out more »

IL – Ypatingos mišios

October 14, Sunday, 9:00 AM

Sekmadienį, spalio 14 d., Pal. J. Matulaičio misijoje Lemonte vyks Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo seselių vienuolijos 100 metų įkūrimo Jubiliejaus šventė. Per abiejas ryto Mišias (9 ir 11 val.), bus ypatingai meldžiamasi už vienuolijos seseles. Po abiejų pamaldų, Lietuvių liaudies meno galerijoje „Siela” bus vaišės su trumpa programėle, apibūdinančia vienuolijos istoriją ir seselių didelį įnašą lietuvių visuomenei. Kviečiame visus Čikagos apylinkių lietuvius dalyvauti, pabendrauti, pagerbti seseles.

Find out more »

IL – DRAUGO pokylis

October 14, Sunday, 1:00 PM

„Draugo” pokylis jau netrukus!

Jis įvyks spalio 14 dieną Pasaulio lietuvių centro didžiojoje salėje. Banketo pradžia – 1 val. p. p. Kviečiame visus jame dalyvauti, nes šiais metais susirinkusius linksmins Kauno folklorinis ansamblis „Žaisa”. Renginio vedėja – Draugo fondo tarybos narė, rašytoja Vilma Kava. Nusprendę atvykti į pokylį, jūs ne tik puikiai praleisite laiką, pabendrausite, pasiklausysite lietuviškos muzikos, bet savo dalyvavimu paremsite laikraščius „Draugas”, „Draugas News” ir žurnalą „Lithuanian Heritage”. Kviečiame visus, pradžiuginkite mus savo dalyvavimu. Bilietus galima įsigyti paskambinus į „Draugo” administraciją tel.: 773-585-9500.

Find out more »

IL – ČLKL Krepšinio varžybos

October 20, Saturday, 4:00 PM

ČLKL rungtynių tvarkaraštis
Spalio 20, šeštadienis
4 rungtynės
Lietkabelis – Švyturys 4 val. p. p.
Juodkrantė – Vynera 5:10 val. p. p.
Lituanica – Stumbras 6:20 val. v.
Lietava – Vynera 7:30 val. v.
Pasaulio lietuvių centras, R. Riškus Hall

Find out more »

IL – Futbolo varžybos

October 20, Saturday, 5:00 PM

Futbolo sezonas
Spalio 20 d., šeštadienis, 5 val. v. – Liths prieš Calisia
Liths futbolo klubas

Find out more »

IL – Alaus šventė

October 20, Saturday, 6:00 PM - extra

Alaus šventė „Oktoberfest”
Spalio 20, šeštadienis, 6 val. v.
Pasaulio lietuvių centras, R. Riškus salė (14911 127th St., Lemont, IL 60439)
Bilietų kaina iki spalio 13 d. $35 žmogui, nuo spalio 13 d. $50 žmogui. Bilietus įsigyti galite WWW.BIT.LY/OFL2018.
Primename, kad tai renginys ne jaunesniems kaip 21 metų svečiams.

Find out more »

Sekm., spalio 21 d., 12:30 val. p. p., Pasaulio lietuvių centro didžiojoje salėje bus rengiami kasmetiniai org. „Vaiko vartai į mokslą” lėšų telkimo „Derliaus pietūs”. Pietų dalyviai skaniai pavalgys, pamatys trumpą muzikinę programą, išbandys laimę loterijoje. Pietų pelnas padės organizacijai toliau remti 11 pomokylinių dienos centrų Lietuvoje, kurie dirba su rizikos grupės šeimų vaikais.

Find out more »

NY – Susitikimas su fotografu Arūnu Baltėnu

October 26, Friday, 6:30 PM - extra

Viešintis New Yorke fotografas Arūnas Baltėnas supažindins su savo kūrybiniais projektais
„Namų tyloj” ir „Dirbame. Esame” bei pristatys naujausio projekto idėją.

Pradžia: Spalio 26 d., penktadienis, 6:30 val. v.
Adresas: Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA), 307 W 30th Street, New York, NY 10001
Organizatorius: Gintarė Bukauskas, NY lietuvių bendruomenės valdyba
Telefonas: 347-415-6379 / El. paštas: zybuokle@gmail.com

Find out more »

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Metinis susirinkimas

2018 m. spalio 27 d., šeštadienį
307 W 30th Street, New York, NY 10001
Registracija: 11 val. r. (bus kavos ir pyragaičių)
Susirinkimo pradžia 12 val. p. p.
Pranešimas apie SLA pastato istorija ir restauravima 3 val. p. p.

Find out more »

IL – Helovyno šventė „Boo-gė”

October 27, Saturday, 1:30 PM

Helovyno šventė „Boo-gė”
Spalio 27 d., šeštadienis, 1:30-4 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centras, Lietuvių Fondo salė
Lemonto lietuviai skautai ruošia smagią popietę visų amžiaus grupių vaikams su tėvelių priežiūra.
Lemonto lietuviai skautai

Find out more »

IL – PLC madų šou

October 27, Saturday, 6:00 PM - extra

Madų paroda „Nuo Baltijos krašto”
Spalio 27 d., šeštadienis, 6 val. v.
Pasaulio lietuvių centras, R. Riškus salė (14911 127th St., Lemont, IL 60439)

Rezervacijos:
(708) 252 0551 – Rita
(708) 557 3343 – Lina

Find out more »

Čikagos lietuvių Rotary klubo vaiduoklių 5K bėgimas
Spalio 28 d., sekmadienis, 4 val. p. p.
Old Oak Country Club (14200 S Parker Road, Homer Glen, IL 60491)
Registracija: https://runsignup.com/Race/IL/HomerGlen/HauntedOak
Čikagos lietuvių rotary klubas

Find out more »
November 2018

NY – Dr. Audriaus Plioplio paroda

November 2, Friday, 6:00 PM - extra

Dr. Audrius Plioplys pradeda rudeninį parodų maratoną

Pradžia: Lapkričio 2 d., penktadienį, 6 val. v. | Pabaiga: Lapkričio 30 d., penktadienį, 12 val. r.
Adresas: Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA), 307 W 30th Street, New York, NY 10001
Organizatorius: Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA)
Telefonas: 917-501-3275

Find out more »

IL – ČLKL Krepšinio varžybos

November 3, Saturday, 9:00 AM - November 4

ČLKL rungtynių tvarkaraštis

Šeštadienis, 11/03/2018
6 rungtynės nuo 9 val. r.
Sekmadienis 11/04/2018
5 rungtynės nuo 9 val. r.

Pasaulio lietuvių centras, R. Riškus salė

Find out more »

NY – Vėlinės Mount Carmel parapijoje

November 3, Saturday, 12:45 PM

Lapkričio 3 d., šeštadienį, 12:45 val. p. p. NY Ateitininkai, Apreiškimo parapija ir NY Maironio lituanistinė mokykla kviečia Vėlinių minėjimo metu prisijungti prie bendro Taizé suėjimo ir meditacijos.

Adresas: Our Lady of Mount Carmel Parish, Havemeyer St. & N. 8th St., Brooklyn, NY 11211

Find out more »

IL – 100-mečio kodavimo valanda

November 3, Saturday, 1:30 PM

100-mečio programavimo valanda Čikagoje! NEMOKAMAS renginys vaikams

Lapkričio 3 d., šeštadienis
1:30-2:30 val. p. p. ir 3-4 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centras, Lietuvių Fondo salė

Find out more »

IL – Lietuvių Fondo pokylis

November 3, Saturday, 5:30 PM

Lietuvių Fondo pokylis
Lapkričio 3 d., šeštadienis, 5:30 val. v.
Pasaulio lietuvių centras, Banys šeimos salė

Detali informacija
Lietuvių Fondas – www.lietuviufondas.org

Find out more »

IL – Istorinis spektaklis „Šimtmečio moterys”

November 3, Saturday, 6:00 PM - extra

Lapkričio 3 d., šeštadienį, 6 val. v. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre (5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636) vyks istorinis spektaklis „Šimtmečio moterys”.

Find out more »

Lapkričio 9 d., penktadienį, 10:30 val. r.
Balzekas Museum of Lithuanian Culture (6500 S Pulaski Rd, Chicago, IL 60629)

Central Asian Productivity Research Center (CAPRC) ir Balzeko lietuvių kultūros muziejaus parengta diskusija „Lithuania and Central Asia: Historic Trader Partners”. Dalyviai: CAPRC pirmininkas prof. Harry Lepinsky, muziejaus įkūrėjas Stanley Balzekas Jr., advokatas Alexander R. Domanskis, LR gen. konsulato Čikagoje trečiasis sekretorius Saulius Pumputis, Andrew Johansson, Latvian American Chamber of Commerce iždininkas ir CAPRC regiono koordinatorius.

Find out more »

IL – Korp. „Giedra” parodos atidarymas

November 16, Friday, 7:00 PM - extra

Lapkričio 16 d., penktadienis, 7 val. v.

Korp. „Giedra” narių kūrybos parodos „Meno juosta” atidarymas. Paroda veiks iki lapkričio 19 d.

Pasaulio lietuvių centras, Galerija „Siela”
Korporacija „Giedra”

Find out more »

IL – ČLKL rungtynių tvarkaraštis

November 17, Saturday, 2:50 PM

ČLKL rungtynių tvarkaraštis
Lapkričio 17 d., šeštadienis, 4 rungtynės nuo 2:50 val. p. p.
Lapkričio 18 d., sekmadienis, 2 rungtynės nuo 10:10 val. r.
PLC, R. Riškus salė (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439).

Find out more »

IL – Spektaklis „Šimtmečio moterys”

November 17, Saturday, 7:00 PM - extra

Spektaklis „Šimtmečio moterys”
Lapkričio 17 d., šeštadienis, 7 val. v.
Lapkričio 18 d., sekmadienis, 1 val. p. p.
PLC, Lietuvių Dailės Muziejus (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439).

Find out more »

NY – SIMONOS MINNS DŽIAZO KVARTETAS

November 17, Saturday, 9:00 PM - extra

SIMONOS MINNS DŽIAZO KVARTETAS
Pradžia: Lapkričio 17 d., šeštadienis, 9 val. v.
Adresas: Williamsburg Music Center, 367 Bedford Avenue, Brooklyn, NY 11211
Organizatorius: Williamsburg Music Center
Telefonas: (718) 384-1654

Find out more »

IL – ČLKL rungtynių tvarkaraštis

November 18, Sunday, 10:10 AM

ČLKL rungtynių tvarkaraštis
Lapkričio 18 d., sekmadienis, 2 rungtynės nuo 10:10 val. r.
PLC, R. Riškus salė (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439).

Find out more »

IL – Filmo pristatymas

November 18, Sunday, 12:00 PM

Lapkričio 18 d., sekmadienis, 12 val. p. p.
Filmo „Amerikos lietuvių istorija” pristatymas
Pasaulio lietuvių centras, Banys Šeimos salė

LB Lemonto apylinkė ir Pasaulio lietuvių centras
Telefonas pasiteiravimui – 630 257 8787

Find out more »

Spektaklis „Šimtmečio moterys”
Lapkričio 18 d., sekmadienis, 1 val. p. p.
PLC, Lietuvių Dailės Muziejus (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439).

Find out more »

IL – Padėkos dienos savaitės sporto stovykla

November 19, Monday, 8:00 AM - November 23

Padėkos dienos savaitės sporto stovykla
Pirmadienis-penktadienis, 11/19/2018-11/23/2018
8 val. r. – 5 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centras, Riškus salė (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439).
Aurimas Matulevičius – 630-999-5312

Find out more »

MA – Baltijos šalių 100-mečio šventimas

November 23, Friday, 10:00 AM - November 25

Baltijos šalių 100-mečio šventimas

Estijos, Latvijos ir Lietuvos bendruomenės kviečia į renginius, skirtus paminėti Baltijos šalių įsitvirtino kaip nepriklausomų tautų 100-metį!

Pradžia: Lapkričio 23 d., penktadienis, 10 val. r. | Pabaiga: Lapkričio 25 d., sekmadienis, 6 val. v.
Adresas: Boston Marriott Copley Place, 110 Huntington Ave, Boston, MA 02116
Organizatorius: The Baltic Society of Boston and The Baltic American Society of New England

Find out more »

SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 25 D., 10 val. r., NEW YORKO APREIŠKIMO PARAPIJA maloniai kviečia Jus atvykti su savo šeimomis, artimaisiais bei visais draugais į tradicines mūsų bendruomenės Padėkos dienos vaišes.

Po 10 val. ryto lietuviškų šv. Mišių bus pasiūlyti šilti pietūs (auka: $10 suaugusiems, $2 vaikams) ir gėrimai.

Find out more »

IL – V. Nagienės siuvinėtų paveikslų paroda

November 30, Friday, 7:00 PM - extra

Lapkričio 30 d., penktadienį, 7 val. v.
Balzekas Museum of Lithuanian Culture (6500 S Pulaski Rd, Chicago, IL 60629)

Utenos krašto tautodailininkės iš Lietuvos Valerijos Nagienės siuvinėtų paveikslų parodos atidarymas. Nuo 1999 metų ši menininkė yra surengusi kelias dešimtis parodų Lietuvoje, tarp jų ir parodą LR Seime. V. Nagienė siuvinėti pradėjo tuomet, kai išėjo į pensiją. Iki to laiko ji dirbo buhaltere ir jos gyvenime kūrybai nelikdavo laiko. „Siuvinėjimas man – laisvalaikio pomėgis. Įkvėpimą suteikia gamta, aplinka, kurioje gyvenu”– sako autorė. Menininkė yra savamokslė siuvinėtoja, pasirinkusi ne tradicinį siuvinėjimą kryželiu, bet pati sukūrusi savo techniką.

Find out more »

IL – PLC Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė

November 30, Friday, 7:00 PM - extra

PLC Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė
Lapkričio 30 d., penktadienis, 7 val. v.
Pasaulio lietuvių centras, Banys šeimos salė
Telefonas pasiteiravimui – 630 257 8787

Find out more »
December 2018

IL – PLC Kalėdinė mugė

December 1, Saturday, 9:00 AM

PLC Kalėdinė mugė
Gruodžio 1 d., šeštadienis, 9 val. r. – 4 val. p. p.
Gruodžio 2 d., sekmadienis, 10 val. r. – 3 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centras, R. Riškus salė

Find out more »

Gruodžio 1 d., šeštadienį, 10 val. r.
Balzekas Museum of Lithuanian Culture (6500 S Pulaski Rd, Chicago, IL 60629)

Menininkų Don ir Kathy Astras kalėdinių papuošalų iš šiaudelių gamybos pamoka. Jos metu kiekvienas dalyvis pats pagamins vieną (4 colių skersmens) šiaudinį papuošalą – snaigę ir išmoks, kaip daugiau jų savarankiškai susikurti ir pasidaryti namuose.

Find out more »

IL – PLC Kalėdinė mugė

December 2, Sunday, 10:00 AM

PLC Kalėdinė mugė
Gruodžio 1 d., šeštadienis, 9 val. r. – 4 val. p. p.
Gruodžio 2 d., sekmadienis, 10 val. r. – 3 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centras, R. Riškus salė

Find out more »

IL – Advento rekolekcijos

December 8, Saturday, 9:00 AM

Advento rekolekcijos
Gruodžio 8 d., šeštadienis, 9 val. r.
Ateitininkų namai, 1380 Castlewood Dr., Lemont, IL 60439
Rekolekcijos visiems: vyrams ir moterims. Veda Šv. Jono vienuolijos brolis Kūdikio Jėzaus Pranciškus Nekrošius CSJ.

Find out more »

IL – ČLKL Krepšinio varžybos

December 8, Saturday, 4:00 PM

ČLKL rungtynių tvarkaraštis
Gruodžio 8 d., šeštadienis
3 rungtynės nuo 4 val. p. p.
Gruodžio 9 d., sekmadienis,
3 rungtynės nuo 9 val. r.
PLC, R. Riškus salė (14911 127th St., Lemont, IL 60439)

Find out more »

Mokomosios mišios su broliu Pranciškumi Nekrošiumi CSJ
Gruodžio 8 d., šeštadienis, 6 val. v.
PLC, PJ Matulaičio misija (14911 127th St., Lemont, IL 60439)

Norite geriau suprasti Šv. Mišias? Šis renginys tam ir skirtas. Kviečiamas jaunimas ir jų tėveliai, seneliai. Po Šv. Mišių pabendravimas ir agapė.

Find out more »

IL – Nijoles Shuberg fotografijos paroda

December 8, Saturday, 6:00 PM - extra

Gruodžio 8 d., šeštadienis, 6-11 val. v.
Nijoles Shuberg fotografijos paroda & YouGoWild Fiesta Radio Free Honduras
PLC, „Sielos” galerija (14911 127th St., Lemont, IL 60439)
Informacija tel.: 708-870-0788/708-267-3487
Bilietai: $30

Find out more »

IL – ČLKL Krepšinio varžybos

December 9, Sunday, 9:00 AM

ČLKL rungtynių tvarkaraštis
Gruodžio 9 d., sekmadienis,
3 rungtynės nuo 9 val. r.
PLC, R. Riškus salė (14911 127th St., Lemont, IL 60439)

Find out more »

SEKMADIENĮ, GRUODŽIO 9 D., 10 val. r., NEW YORKO APREIŠKIMO PARAPIJA maloniai kviečia Jus atvykti su savo šeimomis, artimaisiais bei visais draugais į mūsų tradicinę ADVENTO MUGĘ. Po 10 val. ryto lietuviškų šv. Mišių, bus puiki proga įsigyti įdomių Kalėdinių dovanų, nusipirkti Kalėdinių plotkelių, lietuviškų skanėstų, papietauti ir pabendrauti. ATEIKITE IR ATSIVESKITE SAVO DRAUGUS IR PAŽĮSTAMUS!

Find out more »

IL – Joanos Imbrasienės karpinių paroda

December 21, Friday, 7:00 PM - extra

Joanos Imbrasienės karpinių paroda
Gruodžio 21 d., penktadienis, 7 val. v.
PLC, „Sielos” galerija (14911 127th St., Lemont, IL 60439)
Paroda veiks gruodžio 1-26 dienomis.
Lietuvių dailės muziejus

Find out more »

IL- Čikagos ateitininkų Kūčios

December 22, Saturday, 4:00 PM

Tradicinės Čikagos ateitininkų rengiamos Kūčios šiemet vyks Ateitininkų namuose (Lemonte) šešt., gruodžio 22 d, 4 val. p.p.. Visi kviečiami registruotis ir dalyvauti Šv. Mišiose ir Kūčių agapėje. Registruoja dr. Ona Daugirdienė: tel. 630-325-3277 (palikite telefono num., registracija bus patvirtinama) ar e-paštu: odaugirdas@hotmail.com.

Find out more »