Loading Events
Month / Region

Event Views Navigation

Events for March › JAV

Calendar Month Navigation

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1

IL – Paroda

IL – Paroda

February 23, Saturday, 2:00 PM - March 2

Šeštadienį, vasario 23 d., 2 val. p. p., Jaunimo Centro Čiurlionio galerijoje vyks menininkės Ievos Bagdones debiutinės autorinės parodos „Vizijos" atidarymas ir susitikimas su autore. Read more

2

IL – Paroda

IL – Paroda

February 23, Saturday, 2:00 PM - March 2

Šeštadienį, vasario 23 d., 2 val. p. p., Jaunimo Centro Čiurlionio galerijoje vyks menininkės Ievos Bagdones debiutinės autorinės parodos „Vizijos" atidarymas ir susitikimas su autore. Read more

IL – Užgavėnių mugė

IL – Užgavėnių mugė

March 2, Saturday, 9:00 AM

Šeštadienį, kovo 2 d., nuo 9 val. r. iki 3 val. p. p. Jaunimo Centre vyks Užgavėnių mugė. Read more

IL – Atvirų durų diena

IL – Atvirų durų diena

March 2, Saturday, 9:00 AM

Žiburėlio Montessori mokyklos atvirų durų diena Kovo 2 d., šeštadienis, 9 val. r. – 11 val. r. PLC, Žiburėlio Montessori mokyklos klasė (14911 127th St., Lemont, 60439, IL) 2019-2020 mokslo metų registracija vyksta dabar ir... Read more

IL – Koncertas „Sustok… pasiklausyk”

IL – Koncertas „Sustok… pasiklausyk”

March 2, Saturday, 7:00 PM - extra

LMA Dainavos koncerte „Sustok...pasiklausyk” kovo 2 d., šešt., 7 val. v. skambės Lietuvos klasikinės muzikos patriarcho Juozo Naujalio (beje, 2019-ieji, švenčiant šio tautinės lietuvių muzikos simbolio 150-ųjų gimimo metinių... Read more

3

IL – Kaziuko mugė

IL – Kaziuko mugė

March 3, Sunday, 10:15 AM

Kaziuko mugė Kovo 3 d., sekmadienis, 10:15 val. r. PLC, R. Riškus salė, Lietuvių Fondo salė ir Banys Šeimos salė (14911 127th St., Lemont, 60439, IL). Remkite Lietuvių Skautų Sąjungą ir apsilankykite Kaziuko mugėje. Bus... Read more

4

IL – Pavasario sezono atranka

IL – Pavasario sezono atranka

March 4, Monday, 6:00 PM - extra

Lituanica krepšinio klubo atranka Kovo 4 d., pirmadienis, 6 pm – Kovo 8 d., penktadienis, 6 pm PLC, Riškus salė ir LF salė (14911 127th St., Lemont, 60439, IL). Apsilankykite tinklalapyje www.lituanica.org, kur rasite daugiau... Read more

5

IL – Užgavėnių blynai

IL – Užgavėnių blynai

March 5, Tuesday, 4:30 PM

Užgavėnių blynai Kovo 5 d., antradienis, 4:30 val. p. p. – 7:30 val. v. PLC, Banys šeimos salė (14911 127th St., Lemont, 60439, IL). Read more

6
7
8

IL – Ansamblio „Cantilena” koncertas

IL – Ansamblio „Cantilena” koncertas

March 8, Friday, 7:00 PM - extra

Kovo 8 d., penktadienį, 7 val. v. Balzeko Lietuvių Kultūros Muziejuje (6500 South Pulaski Road, Chicago, IL 60629) vyks iš Lietuvos atvykusio Ukmergės kultūros centro moterų vokalinio ansamblio „Cantilena” koncertas „Skambantys... Read more

9

IL – ČLKL Žvaigždžių diena

IL – ČLKL Žvaigždžių diena

March 9, Saturday, 1:00 PM

ČLKL Žvaigždžių diena Kovo 9 d., šeštadienis, 1 val. p. p. PLC, R. Riškus salė (14911 127th St., Lemont, 60439, IL). Read more

IL – Nacionalinis diktantas

IL – Nacionalinis diktantas

March 9, Saturday, 1:30 PM

Nacionalinio diktanto rašymas Kovo 9 d., šeštadienis, 1:30 val. p. p. PLC, Banys šeimos salė (vakarinė dalis), (14911 127th St., Lemont, 60439, IL). Maironio lituanistinė mokykla Read more

10

OH – Algio Širvaičio paskaita

OH – Algio Širvaičio paskaita

March 10, Sunday, 1:00 PM

Sekmadienį, kovo 10 d., 1 val. p. p. Gintaro restorane (877 E 185th St, Cleveland, OH 44119). Popietės tema: „MES PRIVALOME ŽINOTI" – teisinių klausimų tema. Prelegentas – adv. Algis Širvaitis. Read more

IL – Koncertas Nativity BVM bažnyčioje

IL – Koncertas Nativity BVM bažnyčioje

March 10, Sunday, 1:00 PM

Sekmadienį kovo 10 d., 1 val. p. p. Ukmergės kultūros centro moterų vokalinis ansamblis Cantilena kviečia į koncertą „Skambantys lietuvybės tiltai", skirta kovo 11-tos paminėjimui. Koncertas bus nuostabioje Švč. Mergelės... Read more

11
12
13
14
15

IL – Linksmavakaris

IL – Linksmavakaris

March 15, Friday, 5:30 PM

Kovo 15 d., penktadienį, Jaunimo Centro mažojoje salėje vyks linksmavakaris „Penktadienį po Penkių", nuo 5:30 val. p. p. Veiks baras, įėjimo kaina $10. Read more

IL – Paskaita „Kas slypi muzikos archyvuose”

IL – Paskaita „Kas slypi muzikos archyvuose”

March 15, Friday, 7:00 PM - extra

Kovo 15 d., penktadienį, 7 val. v. Balzeko Lietuvių Kultūros Muziejuje (6500 S Pulaski Rd, Chicago, IL 60629) vyks Prof. dr. Dariaus Kučinsko paskaita „Atradimai: kas slypi muziejaus muzikos archyvuose?". Read more

16
17
18
19
20
21
22
23

IL – ČLKL rungtynių tvarkaraštis

IL – ČLKL rungtynių tvarkaraštis

March 23, Saturday, 4:00 PM

ČLKL rungtynių tvarkaraštis, pusfinaliai Kovo 23 d., šeštadienis, 4 rungtynės nuo 4 val. p. p. PLC, R. Riškus salė (14911 127th St., Lemont, IL 60439). Read more

IL – Dr. G. Sviderskytės knygos pristatymas

IL – Dr. G. Sviderskytės knygos pristatymas

March 23, Saturday, 7:00 PM - extra

Kovo 23 d., šeštadienį, 7 val. v. Balzeko Lietuvių Kultūros Muziejuje (6500 South Pulaski Road, Chicago, IL 60629) į susitikimą kviečia žurnalistė, istorinių dokumentinių filmų kūrėja, pelniusi daugybę profesinių... Read more

24

IL – Nijolės Banienės tapybos parodos atidarymas

IL – Nijolės Banienės tapybos parodos atidarymas

March 24, Sunday, 12:30 PM

Nijolės Banienės tapybos parodos atidarymas Kovo 24 d., sekmadienis, 12:30 val. p. p. PLC, Galerija „Siela” (14911 127th St., Lemont, IL 60439). Vydūno jaunimo fondas Read more

25

IL – Sporto stovykla

IL – Sporto stovykla

March 25, Monday, 8:00 AM

Sporto stovykla Kovo 25-29 d., Balandžio 1-5 d., Balandžio 8-12 d. 8 val. r. – 5 val. v. PLC, Riškus salė (14911 127th St., Lemont, IL 60439). Read more

26
27
28
29
30

IL – Velykinių kiaušinių marginimo pamoka

IL – Velykinių kiaušinių marginimo pamoka

March 30, Saturday, 10:00 AM

Kovo 30 d., šeštadienį, 10 val. r. Balzeko Lietuvių Kultūros Muziejuje (6500 South Pulaski Road, Chicago, IL 60629) liaudies menininkas Don Astras mokys, kaip specialiu peiliuku išskutinėti margaspalvius raštus ant kietai virto... Read more

IL – Knygos pristatymas Jaunimo Centre

IL – Knygos pristatymas Jaunimo Centre

March 30, Saturday, 2:00 PM

Kviečiame visus, mažus ir didelius, į vienintelį susitikimą su 2018 m. geriausios metų knygos vaikams „Laimė yra lapė" autore EVELINA DACIŪTE. Susitikimas įvyks kovo 30 d. 2 val. p. p. Jaunimo Centre, 5620 S. Claremont Ave.,... Read more

31

OH – Apmąstykim ir Atsigaivinkim!

OH – Apmąstykim ir Atsigaivinkim!

March 31, Sunday, 12:00 PM

Muzika ir Meditacija; Programai pasibaigus – pietūs. Sekmadienį, kovo 31 d., 12 val. p. p. Lietuvių Klubo viršutinėje salėje Read more