Loading Events

titleOH – Vasario 16-tosios minėjimas

Vasario 15 d., penktadienį, 7 val. v. – Žilvino Žvagulio ir Irenos Starošaitės koncertas Lietuvių Namuose; vasario 16 d., šeštadienį, 2 val. p. p. – lankysime Prezidento Smetonos kapą Visų Sielų kapinėse; vasario 17 d., sekmadienį, 10 val. r. – Mišios Šv. Kazimiero parapijoje.

Add to Calendar 15-02-2019 19:00:00 17-02-2019 19:00:00 OH – Vasario 16-tosios minėjimas Vasario 15 d., penktadienį, 7 val. v. – Žilvino Žvagulio ir Irenos Starošaitės koncertas Lietuvių Namuose; vasario 16 d., šeštadienį, 2 val. p. p. – lankysime Prezidento Smetonos kapą Visų Sielų kapinėse; vasario 17 d., sekmadienį, 10 val. r. – Mišios Šv. Kazimiero parapijoje. Klevelando Lietuvių Namai lb.cleveland@yahoo.com false DD/MM/YYYY

Poster - Vasario 16 Klevelande

Contact Name: Zita Maščinskienė
Contact Email: lb.cleveland@yahoo.com
Contact Tel: 216-355-0829
Sponsor:  

Clevelando LB

title

15 Feb, Friday, 7:00 PM - extra - 17 Feb

title

Klevelando Lietuvių Namai, 877 E. 185th St, Cleveland, 44119, OH, USA