Loading Events

titleOH – Apmąstykim ir Atsigaivinkim!

Muzika ir Meditacija; Programai pasibaigus – pietūs. Sekmadienį, kovo 31 d., 12 val. p. p. Lietuvių Klubo viršutinėje salėje

Add to Calendar 31-03-2019 12:00:00 31-03-2019 12:00:00 OH - Apmąstykim ir Atsigaivinkim! Muzika ir Meditacija; Programai pasibaigus – pietūs. Sekmadienį, kovo 31 d., 12 val. p. p. Lietuvių Klubo viršutinėje salėje Klevelando Lietuvių Namai dandvr@earthlink.com false DD/MM/YYYY

Exultate Koncertas - plakatas

Contact Name: Virginija Rubinski
Contact Email: dandvr@earthlink.com
Contact Tel: (216) 486-9023
Sponsor:  

Exultate!

title

31 Mar, Sunday, 12:00 PM

title

Klevelando Lietuvių Namai, 877 E. 185th St, Cleveland, 44119, OH, USA