Loading Events

titleNY – Velykos Apreiškimo parapijoje

BALANDŽIO 1 DIENĄ, Sekmadienį, 7 VAL. RYTE VELYKOS NEW YORKE

DĖMESIO: DĖL DABAR VYKSTANČIO APREIŠKIMO BAŽNYČIOS VIDINIO REMONTO, BALANDŽIO 1 D. VELYKŲ ŠV. MIŠIOS BUS ATNAŠAUJAMOS OUR LADY OF MOUNT CARMEL BAŽNYČIOJE (275 NORTH 8TH STREET, BROOKLYN, NY 11211).

ŠV. VELYKŲ RYTĄ, BALANDŽIO 1 D., 7 VAL. RYTO NEW YORKO APREIŠKIMO PARAPIJA MALONIAI KVIEČIA JUS ATVYKTI SU SAVO ŠEIMA, ARTIMAISIAIS BEI VISAIS DRAUGAIS Į IŠKILMINGAS LIETUVIŠKAS KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠV. MIŠIAS OUR LADY OF MOUNT CARMEL BAŽNYČIOJE.

PO ŠV. MIŠIŲ BUS SUNEŠTOS VAIŠĖS IR PABENDRAVIMAS OUR LADY OF MOUNT CARMEL APATINĖJE SALĖJE. ČIA GALĖSITE PASIDALINTI VELYKINIAIS SVEIKINIMAIS, SUMUŠTI MARGUČIUS, UŽKĄSTI IR PASIDŽIAUGTI ŠV. VELYKOMIS LIETUVIŠKOJE APLINKOJE!!! KAS GALI, LABAI PRAŠOMI PAAUKOTI MAISTO VELYKŲ RYTO VAIŠĖMS.

VISI MALONIAI KVIEČIAMI IR LAUKIAMI !!!

(VELYKŲ RYTĄ 10 VAL. ŠV. MIŠIŲ APREIŠKIMO PARAPIJOJE NEBUS.)

Mount Carmel bažnyčios adresas: 275 North 8th Street, Brooklyn, NY 11211 (Havemeyer Street kampas ir North 8th Street, prie „L” ir „G” traukinių Lorimer Street bei Metropolitan Avenue metro stoties).

Apreiškimo parapijos interneto svetainės adresas: http://www.nyapreiskimo.com.

Event hyperlink: http://www.nyapreiskimo.com
Add to Calendar 01-04-2018 07:00:00 01-04-2018 07:00:00 NY – Velykos Apreiškimo parapijoje BALANDŽIO 1 DIENĄ, Sekmadienį, 7 VAL. RYTE VELYKOS NEW YORKE DĖMESIO: DĖL DABAR VYKSTANČIO APREIŠKIMO BAŽNYČIOS VIDINIO REMONTO, BALANDŽIO 1 D. VELYKŲ ŠV. MIŠIOS BUS ATNAŠAUJAMOS OUR LADY OF MOUNT CARMEL BAŽNYČIOJE (275 NORTH 8TH STREET, BROOKLYN, NY 11211). ŠV. VELYKŲ RYTĄ, BALANDŽIO 1 D., 7 VAL. RYTO NEW YORKO APREIŠKIMO PARAPIJA MALONIAI KVIEČIA JUS ATVYKTI SU SAVO ŠEIMA, ARTIMAISIAIS BEI VISAIS DRAUGAIS Į IŠKILMINGAS LIETUVIŠKAS KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠV. MIŠIAS OUR LADY OF MOUNT CARMEL BAŽNYČIOJE. Apreiškimo / Annunciation Parish Hall (Havemeyer St) lithny@aol.com false DD/MM/YYYY

Contact Email: lithny@aol.com
title

1 Apr, Sunday, 7:00 AM

title

Apreiškimo / Annunciation Parish Hall (Havemeyer St), 70 Havemeyer Street, Brooklyn, 11211, NY, USA