Loading Events

titleNY – Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Metinis susirinkimas

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Metinis susirinkimas

2018 m. spalio 27 d., šeštadienį
307 W 30th Street, New York, NY 10001
Registracija: 11 val. r. (bus kavos ir pyragaičių)
Susirinkimo pradžia 12 val. p. p.
Pranešimas apie SLA pastato istorija ir restauravima 3 val. p. p.

Malonėkite pranešti apie savo dalyvavimą iki spalio 20 d.
el. paštu: laasla307@gmail.com arba paskambinant Laimai Mihailovich, telef. 917-501-3275

Laukiame visų narių ir svečių dalyvavimo.
LAA/SLA Taryba ir valdyba

Add to Calendar 27-10-2018 11:00:00 27-10-2018 11:00:00 NY – Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Metinis susirinkimas Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Metinis susirinkimas 2018 m. spalio 27 d., šeštadienį 307 W 30th Street, New York, NY 10001 Registracija: 11 val. r. (bus kavos ir pyragaičių) Susirinkimo pradžia 12 val. p. p. Pranešimas apie SLA pastato istorija ir restauravima 3 val. p. p. SLA 307 Art Space laasla307@gmail.com false DD/MM/YYYY

Contact Name: Laima Mihailovich
Contact Email: laasla307@gmail.com
Contact Tel: 917-501-3275
title

27 Oct, Saturday, 11:00 AM

title

SLA 307 Art Space, 307 W 30th Street, New York, 10001, NY, USA