Loading Events

titleNY – Susitikimas su fotografu Arūnu Baltėnu

Viešintis New Yorke fotografas Arūnas Baltėnas supažindins su savo kūrybiniais projektais
„Namų tyloj” ir „Dirbame. Esame” bei pristatys naujausio projekto idėją.

Pradžia: Spalio 26 d., penktadienis, 6:30 val. v.
Adresas: Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA), 307 W 30th Street, New York, NY 10001
Organizatorius: Gintarė Bukauskas, NY lietuvių bendruomenės valdyba
Telefonas: 347-415-6379 / El. paštas: zybuokle@gmail.com

Namų tyloj
Kurdamas Lietuvos etninių regionų gyvenimo fotografinį archyvą, kad ir kokiame Lietuvos pakrašty atsidūręs, užčiuopiu man brangius dalykus. Tai – ramybė, išmintis susitaikymas… Susitikymas su savo gyvenimu, likimu, vienatve. Kai rinkau nuotraukas šiai parodai – iš šimtų ir tūkstančių, prisimindavau ne tik dienos metą, bet ir kvapus, garsus, svarbiausia – užburiančią šviesą.
Prisipažinsiu, fotografuodamas iš taip arti žmonių gyvenimą, jaučiausi tarsi paslapčiom žiūrečiau į kažkieno netyčia paliktas pravertas duris. Ir visgi fotografuodavau tik tada, kai jusdavau tylų pritarimą, kuris atsirasdavo iš abipusės pagarbos.

Dirbame. Esame
Dauguma šios parodos fotografijų sukurta 2016–2017 metais. Jų herojai – įvairiausių profesijų atstovai. Per keletą metų buvo nufotografuota apie 200 įvairiausių sričių specialistų, tačiau į parodą tilpo vos trečdalis. Ir likusi medžiaga – sutvarkyta ir (kartu su parodoje esančia) turėtų atsidurti kuriame nors valstybės archyve.
Šis darbas ir buvo sumanytas kaip įvairiausių dabar Lietuvoje esamų profesijų atstovų fotografijų rinkinys, skirtas ateityje gyvensiantiems mūsų ainiams.
Konkrečiu istoriniu momentu sukurtas dirbančios šalies „portretas“.
Vis dėlto neatsispyriau pagundai dalį šios kolekcijos fotografijų parodyti dabar – juk dažnai net nepastebime daugelio tyliai besidarbuojančių, nuoširdžiai savo profesijai atsidavusių žmonių, be kurių gyvenimas tiesiog sustotų. Alternatyvus šios parodos pavadinimas buvo tiesiog: „Mes“.
Visos fotografijos sukurtos fotokamera Mamiya RB67, naudojant nespalvotą negatyvinę Ilford juostą. Spaudai paruošė ir ant Canson Platine Fibre popieriaus atspausdino Vytautas Karosas.

ARŪNO BALTĖNO KŪRYBINĖ BIOGRAFIJA

Arūnas Baltėnas gimė 1956 m. Lietuvoje, Kaune. 1979 metais baigė Vilniaus universitetą, 1984–1994 m. dirbo Lietuvos dailės paminklų sąvado grupėje. Nuo 1980 m. – Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys.

Arūno Baltėno spalvotos fotografijos publikuotos albumuose: „Lietuvių liaudies menas“, „Lietuvos istorijos paminklai“, „Lietuvos bažnyčių menas“, „Senoji lietuvių skulptūra“, „Vilnius“, „Kaunas“, „Lietuva medaliuose“, „Vadovas po Vilnių“, „Senoji Lietuvos istorija“ ir kt. Jo darbų yra įsigiję Lietuvos nacionalinis muziejus, Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, Prancūzijos nacionalinė biblioteka Paryžiuje, o taip pat daug privačių asmenų Lietuvoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Rusijoje, Švedijoje, JAV ir kitur.

1997 m. įvyko nespalvotų fotografijų paroda „Vilnius. Fin de siècle“ Vilniuje, „Akademijos“ galerijoje, kuri buvo eksponuota Lenkijoje, JAV, Paryžiuje ir Liuksemburge.

1998 m. buvo parengta paroda „Prieglobsčiai“ – daugiau kaip 130 nespalvotų fotografijų – apie dailininkų dirbtuves „Lietuvos aido“ galerijoje. Beveik visų šių interjerų šiandien jau nebėra ir jie buvo užfiksuoti tik fotografijose.
Tais pačiais metais „Akademijos“ galerijoje eksponuota kolekcija „Kaimynai. 1998“. Tai fotografinis pasakojimas apie vieno Vilniaus senamiesčio namo gyventojus.

2000 m. su kitais dailininkais iš Lietuvos dalyvauta parodoje „Berchtold“ galerijoje Zalcburge.

Tais pačiais metais kartu su fotografu Kęstučiu Stoškumi parengta paroda „Senasis Vilnius“ Pekino „Huang Shi Cheng“ galerijoje.

2002 m. su austrų dailininkais Peteriu ir Regina Riederiais surengta paroda „Venecija visada“ Vilniaus „Dugno“ galerijoje. Vėliau dauguma šių fotografijų buvo panaudota knygoje „Vandens ženklai“ su ištraukomis iš Josifo Brodskio esė „Fondamenta degli Incurabili“.
Tais pačiais metais didelė nespalvotų fotografijų kolekcija eksponuota „Anderson“ galerijoje Modesto mieste (Kalifornija, JAV).

2004 m. parengta paroda „Miesto ilgesys“ iš įvairių Europos miestų, eksponuota Vilniaus Fotomenininkų sąjungos galerijoje ir A. Mončio namuose Palangoje. Tais pačiais metais Paryžiuje pristatytos kolekcijos „Senoji medinė lietuvių skulptūra“ ir „Senasis Vilnius“ Lietuvos ambasados surengtose kultūros dienose.

2004–2005 m. kelios išvykos į Sankt Peterburgą, kur fotografuotas miesto architektūros paveldas ir labai specifinė tema – gyvenimas „komunalkose“. Dalis šių fotografijų buvo eksponuota personalinėje parodoje „Sankt Peterburgas. Be pasirinkimo“ 2005 m. Vilniuje, „Prospekto“ galerijoje.
Tais pačiais metais parengta paroda Nacionaliniame M.K. Čiurlionio dailės muziejuje „Čiurlionio keliais“.

Nuo 2000 m. fotografuojami įvairūs Lietuvos žmonės – ir žinomi, ir nepelnytai pamiršti. Apie 80 šių portretų perduota saugoti Lietuvos nacionaliniam muziejui.

2003 metais pradėta tema „Padaryta rankomis“ – įvairiausių amatų meistrai. Beveik 200 šio ciklo spalvotų fotografijų 2007-ais metais eksponuota Liuksemburge, 2008-ais – Nacionaliniame M.K.Čiurlionio muziejuje.

2008-ais metais S.-Peterburgo Karlo Bulos galerijoje pristatyta paroda „Miesto ilgesys“ apie Nikoziją, Vilnių ir Sankt Peterburgą.

2006-ų metų rudenį Arūnas Baltėnas pradėjo intensyviai fotografuoti archaišką Šilų dzūkų gyvenimą, fotografijos apie tai pristatytos 2009-ais metais Vilniuje, o su etnografe Onute Drobeliene R.Paknio leidykloje išleista knyga „Šilų dzūkai“. Po to – tęsiami darbai kituose Lietuvos etniniuose regionuose, su Vita Ivanauskaite-Šeibutiene publikuota knyga „Žemaičiai. Gyvenimai ir šventės“, 2011-tais metais Lietuvos Nacionaliniame muziejuje pristatyta paroda „Žiemos virsmas“.

Nuo 2010-ųjų su keliais mokslininkais iš VU ir LLTI intensyviai dirbama lietuvių gyvenamame Gervėčių krašte Baltarusijoje, sukaupta apie 8000 kadrų, surengtos penkios parodos šia tema ( Lietuvos kino, teatro ir muzikos muziejuje Vilniuje, Dailininkų sąjungos galerijoje Vilniuje, Lietuvių kultūros namuose Rimdžiūnuose, Baltarusijoje, LR Seime ir Baltarusijoje, Minsko miesto muziejuje). 2013-ais su Saule Matulevičiene ir Vytautu Vaitkevičiumi paruoštas ir R.Paknio leidykloje išleistas albumas „Gervėčių Lietuva“.

2009-ais metais Arūnas Baltėnas pradėjo fiksuoti socialiai remtinų šeimų gyvenimą, šis darbas tęsiamas iki šiol, be to, pradėta dirbti ir Trakų rajone. Nuotraukos eksponuotos 2011-ais metais LR Seime ir 2012-ais VDA galerijoje „Titanikas“.

2013-ais metais Vilniaus „Prospekto“ galerijoje surengta paskutinio dešimtmečio Arūno Baltėno fotografijų paroda „Namų tyloj“. Dauguma šios ekspozicijos nuotraukų buvo palydėtos trumpais autoriaus tekstais apie fotografuotus žmones arba situacijas.

Dar viena mūsų visuomenės tema (iki šiol nutylima) – žmonių su įgimta psichikos negalia ir jų artimųjų gyvenimas. Fotografuojant „Šviesos“ dienos centre, aktyviai dalyvaujant rašytojai Vandai Juknaitei, taip pat įstaigos bendradarbiams, šie aktualūs klausimai buvo pristatyti knygoje „Kad pamatytų šitą pasaulį“.

2015-ais metais Popiežiaus universitete „Santa Croce“ Romoje surengta paroda „Liaudiškasis tikėjimas Lietuvoje“.

Turbūt pagrindinis Arūno Baltėno kūrybos siekis – stengtis subtiliai užfiksuoti tai, kas yra ant ribos – išnykimo, trapumo ar užmaršties. Šie fotografo darbai buvo įvertinti LR Vyriausybės kultūros ir meno premija (2015m.).

2016-ais metais keliolikos metų rengtų archyvų pagrindu išleistas interjerų ir žmonių savo aplinkoje fotografijų albumas „Namų tyloj“ (R.Paknio leidykla).

2016-2018m. intensyviai kurtas ciklas „Kitas žvilgsnis į Lietuvą“ apie įvairiausių profesijų Lietuvoje dirbančius žmones (nufotografuota virš 200 profesionalų). Šios medžiagos pagrindu paruošta paroda „Dirbame. Esame“ (2018 metais „Prospekto“ galerijoje, Vilniuje).

Add to Calendar 26-10-2018 18:30:00 26-10-2018 18:30:00 NY – Susitikimas su fotografu Arūnu Baltėnu Viešintis New Yorke fotografas Arūnas Baltėnas supažindins su savo kūrybiniais projektais „Namų tyloj” ir „Dirbame. Esame” bei pristatys naujausio projekto idėją. Pradžia: Spalio 26 d., penktadienis, 6:30 val. v. Adresas: Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA), 307 W 30th Street, New York, NY 10001 Organizatorius: Gintarė Bukauskas, NY lietuvių bendruomenės valdyba Telefonas: 347-415-6379 / El. paštas: zybuokle@gmail.com SLA 307 Art Space zybuokle@gmail.com false DD/MM/YYYY

Contact Email: zybuokle@gmail.com
Contact Tel: 347-415-6379
title

26 Oct, Friday, 6:30 PM - extra

title

SLA 307 Art Space, 307 W 30th Street, New York, 10001, NY, USA