Loading Events

titleNY – Motinos dienos šventė

Motinos dienos šventė
Pradžia: Geg 6 d., sekmadienis, 10 val. r.
Adresas: Mount Carmel parapijos salė, 275 North 8th Street, Brooklyn, NY 11211
Organizatorius: Rasa Sprindys, Maironio lituanistinė mokykla
El. paštas: director@nymaironiomokykla.org

SEKMADIENĮ, GEGUŽĖS 6 D. – KVIEČIAME KARTU ATŠVĘSTI MOTINOS DIENĄ IR PAREMTI NY MAIRONIO LITUANISTINĘ MOKYKLĄ.

Sekmadienį, gegužės 6 d., tuojau po 10 val. r. lietuviškų šv. Mišių Mount Carmel parapijos apatinėje salėje, NY Maironio lituanistinė mokykla ruošia Motinos dienos minėjimą Mount Carmel parapijos viršutinėje salėje.

(Dėmesio: Dėl dabar vykstančio Apreiškimo bažnyčios vidinio remonto, gegužės 6 d. šv. Mišios bus atnašaujamos Our Lady of Mount Carmel apatinėje salėje.)

NY Maironio mokyklos mokiniai parodys gražią šventinę programą, mokyklos tėvų komitetas ruošia gardžius pietus, veiks baras, loterija, skambės nuotaikinga muzika.

Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis į Rasą Sprindys: director@nymaironiomokykla.org.

Mt. Carmel parapijos salės adresas: kampas Havemeyer Street ir North 8th Street, Brooklyn NY 11211 (prie “L” ir “G” traukinių Lorimer Street bei Metropolitan Avenue metro stoties).

Add to Calendar 06-05-2018 10:00:00 06-05-2018 10:00:00 NY – Motinos dienos šventė Motinos dienos šventė Pradžia: Geg 6 d., sekmadienis, 10 val. r. Adresas: Mount Carmel parapijos salė, 275 North 8th Street, Brooklyn, NY 11211 Organizatorius: Rasa Sprindys, Maironio lituanistinė mokykla El. paštas: director@nymaironiomokykla.org Mt. Carmel Parapijos Salė - Brooklyn director@nymaironiomokykla.org false DD/MM/YYYY

Contact Email: director@nymaironiomokykla.org
title

6 May(short), Sunday, 10:00 AM

title

Mt. Carmel Parapijos Salė - Brooklyn, 275 N. 8th St., Brooklyn, 11211, NY, USA