Loading Events

titleNY – Kun. Vytauto Volerto 25 metų kunigystės jubiliejus

Pradžia: Bir 3 d., sekmadienis, 10 val. r.
Adresas: Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo parapijos salė, 70 Havemeyer Street, Brooklyn, NY 11211
Organizatorius: Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo parapijos organizacinis komitetas
El. paštas: lithny@aol.com

NEW YORKO APREIŠKIMO PARAPIJA ŠVENČIA KUN. VYTAUTO VOLERTO 25 METŲ KUNIGYSTĖS JUBILIEJŲ

Sekmadienį, birželio 3 d., 10 val. r. – Kun. Vytautas Volertas švenčia savo 25 metų kunigystės jubiliejų!

New Yorko Apreiškimo parapija paminės šį jubiliejų sekmadienį, birželio 3 d. po 10 val. r. šv. Mišių Apreiškimo parapijos salėje. Kavinės metu bus pagerbimas su vaišėmis. Visi maloniai kviečiami ir laukiami!

DĖMESIO: DĖL DABAR VYKSTANČIO APREIŠKIMO BAŽNYČIOS VIDINIO REMONTO, BIRŽELIO 3 D. (10 VAL. RYTO) ŠV. MIŠIOS BUS ATNAŠAUJAMOS APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE (70 HAVEMEYER STREET, BROOKLYN, NY 11211).

Apreiškimo parapijos salės adresas: 70 Havemeyer Street, Brooklyn, NY 11211 (kampas tarp Metropolitan Avenue ir North 5th Street, prie L ir G traukinių Lorimer Street ir Metropolitan Avenue metro stoties).

Apreiškimo parapijos interneto svetainės adresas: http://www.nyapreiskimo.com

Event hyperlink: http://www.nyapreiskimo.com
Add to Calendar 03-06-2018 10:00:00 03-06-2018 10:00:00 NY – Kun. Vytauto Volerto 25 metų kunigystės jubiliejus Pradžia: Bir 3 d., sekmadienis, 10 val. r. Adresas: Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo parapijos salė, 70 Havemeyer Street, Brooklyn, NY 11211 Organizatorius: Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo parapijos organizacinis komitetas El. paštas: lithny@aol.com NEW YORKO APREIŠKIMO PARAPIJA ŠVENČIA KUN. VYTAUTO VOLERTO 25 METŲ KUNIGYSTĖS JUBILIEJŲ Apreiškimo / Annunciation Parish Hall (Havemeyer St) lithny@aol.com false DD/MM/YYYY

Contact Email: lithny@aol.com
title

3 Jun, Sunday, 10:00 AM

title

Apreiškimo / Annunciation Parish Hall (Havemeyer St), 70 Havemeyer Street, Brooklyn, 11211, NY, USA