Loading Events

titleNY – GEDULO IR VILTIES DIENOS MINĖJIMAS

Sekmadienį, birželio 17 d., tuojau po 10 val. r. lietuviškų šv. Mišių Apreiškimo parapijos salėje, JAV Lietuvių Bendruomenės New Yorko miesto apylinkė maloniai kviečia Jus į Gedulo ir Vilties Dienos minėjimą, skirtą 1941 m. birželio 14 d. pirmajam lietuvių masiniam trėmimui atminti.

DALYVAUKIME VISI PRISIMINTI ŠIUOS TRAGIŠKUS LIETUVIŲ TAUTOS ĮVYKIUS.

DĖMESIO: DĖL DABAR VYKSTANČIO APREIŠKIMO BAŽNYČIOS VIDINIO REMONTO, BIRŽELIO 17 D. (10 VAL. RYTO) ŠV. MIŠIOS BUS ATNAŠAUJAMOS APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE (70 HAVEMEYER STREET, BROOKLYN, NY 11211).

Apreiškimo parapijos salės adresas: 70 Havemeyer Street, Brooklyn, NY 11211 (kampas tarp Metropolitan Avenue ir North 5th Street, prie L ir G traukinių Lorimer Street ir Metropolitan Avenue metro stoties).

Add to Calendar 17-06-2018 10:00:00 17-06-2018 10:00:00 NY – GEDULO IR VILTIES DIENOS MINĖJIMAS Sekmadienį, birželio 17 d., tuojau po 10 val. r. lietuviškų šv. Mišių Apreiškimo parapijos salėje, JAV Lietuvių Bendruomenės New Yorko miesto apylinkė maloniai kviečia Jus į Gedulo ir Vilties Dienos minėjimą, skirtą 1941 m. birželio 14 d. pirmajam lietuvių masiniam trėmimui atminti. Apreiškimo / Annunciation Parish Hall (Havemeyer St) rsprindys@nylithuanian.org false DD/MM/YYYY

Contact Email: rsprindys@nylithuanian.org
title

17 Jun, Sunday, 10:00 AM

title

Apreiškimo / Annunciation Parish Hall (Havemeyer St), 70 Havemeyer Street, Brooklyn, 11211, NY, USA