Loading Events

titleNY – Gavėnios rekolekcijos su kunigu Žydrūnu Kulpiu

ŠEŠTADIENĮ KOVO 3 d. (3 val. p. p.) ir SEKMADIENĮ KOVO 4 d. (10 val. r.) APREIŠKIMO PARAPIJOJE VYKS METINĖS GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS. Iš Lietuvos atvyksta kun. Žydrūnas Kulpys, Liudvinavo (Marijampolės raj.) parapijos klebonas. Kun. Kulpys dėstė dvasingumo teologiją VDU Katalikų teologijos fakultete ir Kauno kunigų seminarijoje; 2010 m. įsigijo katalikų teologijos mokslų daktaro laipsnį, dirbo Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro kuratoriaus ir asociacijos „Tikėjimas ir šviesa“ Marijampolės skyriaus „Dievo mažutėlių” kapelionu.

ŠEŠTADIENĮ, KOVO 3 d., 3 val. p. p. REKOLEKCIJOS VYKS APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE. Po rekolekcijų kun. Kulpys klausys išpažinčių.
Apreiškimo parapijos salės adresas: 70 Havemeyer Street, Brooklyn, New York 11211 (kampas tarp Metropolitan Avenue ir Havemeyer Street, prie “L” ir “G” traukinių Lorimer Street ir Metropolitan Avenue metro stoties).

SEKMADIENĮ, KOVO 4 d., 10 val. ryto APATINĖJĖ OUR LADY OF MT. CARMEL SALĖJE, kun. Kulpys klausys išpažinčių prieš Mišias, koncelebruos šv. Mišias ir pasakys pamokslą, tada po šv. Mišių, dalyvaus Kaziuko Mugėje.

Mount Carmel parapijos salės adresas: 275 North 8th Street, Brooklyn, NY 11211 (Havemeyer Street kampas ir North 8th Street, prie “L” ir “G” traukinių Lorimer Street bei Metropolitan Avenue metro stoties).

TURIME RETĄ SVEČIĄ – DALYVAUKIME VISI IR PARAGINKIME SAVO DRAUGUS! PASINAUDOKIME PUIKIA PROGA GILIAU PASIRUOŠTI KRISTAUS KANČIOS IR PRISIKĖLIMO ŠVENTIMUI!

Apreiškimo parapijos interneto svetaine: www.NYApreiskimo.com

Add to Calendar 03-03-2018 15:00:00 03-03-2018 15:00:00 NY – Gavėnios rekolekcijos su kunigu Žydrūnu Kulpiu ŠEŠTADIENĮ KOVO 3 d. (3 val. p. p.) ir SEKMADIENĮ KOVO 4 d. (10 val. r.) APREIŠKIMO PARAPIJOJE VYKS METINĖS GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS. Iš Lietuvos atvyksta kun. Žydrūnas Kulpys, Liudvinavo (Marijampolės raj.) parapijos klebonas. Kun. Kulpys dėstė dvasingumo teologiją VDU Katalikų teologijos fakultete ir Kauno kunigų seminarijoje; 2010 m. įsigijo katalikų teologijos mokslų daktaro laipsnį, dirbo Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro kuratoriaus ir asociacijos „Tikėjimas ir šviesa“ Marijampolės skyriaus „Dievo mažutėlių” kapelionu. ŠEŠTADIENĮ, KOVO 3 d., 3 val. p. p. REKOLEKCIJOS VYKS APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE. Po rekolekcijų kun. Kulpys klausys išpažinčių. Apreiškimo parapijos salės adresas: 70 Havemeyer Street, Brooklyn, New York 11211 (kampas tarp Metropolitan Avenue ir Havemeyer Street, prie “L” ir “G” traukinių Lorimer Street ir Metropolitan Avenue metro stoties). Apreiškimo / Annunciation Parish Hall (Havemeyer St) false DD/MM/YYYY

title

3 Mar, Saturday, 3:00 PM

title

Apreiškimo / Annunciation Parish Hall (Havemeyer St), 70 Havemeyer Street, Brooklyn, 11211, NY, USA