Loading Events

titleNY – Dr. Audriaus Plioplio paroda

Dr. Audrius Plioplys pradeda rudeninį parodų maratoną

Pradžia: Lapkričio 2 d., penktadienį, 6 val. v. | Pabaiga: Lapkričio 30 d., penktadienį, 12 val. r.
Adresas: Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA), 307 W 30th Street, New York, NY 10001
Organizatorius: Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA)
Telefonas: 917-501-3275

Ištrauka iš „Draugo” interviu, rugsėjo 25 d., 2018 m.

Esu labai pagerbtas ir susižavėjęs, nes būtent SLA307 bus eksponuojami naujausi mano darbai iš minties formavimo serijos „Sybils: Formation of Thought”. Šiame pokalbyje nesiplėsiu apie tai kalbėdamas, tik pažymėsiu, kad vieno darbo „Sybil’s Mind Purple”, kurį ketinu eksponuoti, fotografija šių metų pradžioje pateko ant didžiausio pasaulyje neurologijos žurnalo „Seizure”, viršelio.

Daugelyje šio ciklo darbų išlieka aktuali lietuviška tematika. „Cumaean Sybil” atspindi mano paties atradimus apie M. K. Čiurlionio meno darbų parodas 1910 metais Paryžiuje ir 1912 metais Londone. Daug metų atgal aš buvau tas žmogus, kuris patvirtino spėliojimus, jog M. K. Čiurlionio darbus pasaulis matė ir jie buvo pastebėti meno kritikų Londone. Ten kartu su Braque, Cezanne, Matisse, Picasso ir Rousseau buvo eksponuoti M. K. Čiurlionio darbai, kurie susilaukė labai palankaus kritikų įvertinimo, nors pati paroda, atspindėjusi naujesnę nei simbolizmas postimpresionistinę meno kryptį buvo labai sukritikuota, o joje dalyvavę tik vėliau įžymiais tapę dailininkai neatsispyrė kritikai. Apie tai vėliau, dar 1977-1978 metais skelbė „Draugas”, žurnalai „Lituanus” bei „Literatūra ir menas”, šias išvadas galima rasti ir mano knygoje „Čiurlionis: Mintys/Thoughts” (Vilniaus Dailės Akademija, 2004).

Mano menas gimsta inspiruojant skirtingiems impulsams. Idėja, padėjusi atsirasti „Libyan Sybil” kilo išvydus Pilviškių bažnyčios sekmadienių mišių nuotrauką. Bažnyčios, kurią lankė mano tėvas ir protėviai, arba „Erythraean Sybil” – atėjo klausant M. K. Čiurlionio „Laidotuvių Simfonija”.

Parodos atidarymas galerijoje SLA307, adresu 307 W 30th St. New York, NY 10001 įvyks lapkričio 2, penktadienį nuo 6:00 iki 9:00 vakaro ir veiks iki lapkričio 30 dienos, bet po parodos atidarymo, norintys pamatyti ekspoziciją turėtų iš anksto pasiskambinti telefonu – 917-501-3275.

Add to Calendar 02-11-2018 18:00:00 02-11-2018 18:00:00 NY – Dr. Audriaus Plioplio paroda Dr. Audrius Plioplys pradeda rudeninį parodų maratoną Pradžia: Lapkričio 2 d., penktadienį, 6 val. v. | Pabaiga: Lapkričio 30 d., penktadienį, 12 val. r. Adresas: Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA), 307 W 30th Street, New York, NY 10001 Organizatorius: Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA) Telefonas: 917-501-3275 SLA 307 Art Space false DD/MM/YYYY

Contact Tel: 917-501-3275
title

2 Nov, Friday, 6:00 PM - extra

title

SLA 307 Art Space, 307 W 30th Street, New York, 10001, NY, USA