Loading Events

titleMI – Vasario 16-tosios, Lietuvos laisvės 100-mečio minėjimas-koncertas

Detroito LB valdyba kviečia visus lietuvius, šeimas, draugus ir vaikučius, Skautus, Ateitininkus, Šaulius, Žiburio mokyklos šeimas aktyviai dalyvauti Vasario 16-tosios ir Lietuvos laisvės 100-mečio Minėjime-Koncerte, kuris vyks vasario 25 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Dievo Apvaizdos parapijos Kultūros Centro salėje (25335 West Nine Mile Rd., Southfield, MI 48033). Renginys nemokamas.

Galėsite nusipirkti Reginos maisto. Detroito LB pavaišins visus svečius saldumynais bei vynu.

Pas mus svečiuosis Generalinis Konsulas Mantvydas Bekešius. O šventinę programą „Laisvės paukštis” atliks svečiai iš Lietuvos: Liudas Mikalauskas, Nida Grigalavičiūtė (Chicago), Vytautas Lukočius.

Bus gera proga visiems susiburtį į mažą Lietuvėlę Detroite, pabendrauti, paklausyti gero koncerto. Visų labai laukiame.

Detroito LB valdyba

Facebook Event hyperlink: https://www.facebook.com/LithuanianLifeDetroit/posts/1523643347670816
Add to Calendar 25-02-2018 13:00:00 25-02-2018 13:00:00 MI – Vasario 16-tosios, Lietuvos laisvės 100-mečio minėjimas-koncertas Detroito LB valdyba kviečia visus lietuvius, šeimas, draugus ir vaikučius, Skautus, Ateitininkus, Šaulius, Žiburio mokyklos šeimas aktyviai dalyvauti Vasario 16-tosios ir Lietuvos laisvės 100-mečio Minėjime-Koncerte, kuris vyks vasario 25 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Dievo Apvaizdos parapijos Kultūros Centro salėje (25335 West Nine Mile Rd., Southfield, MI 48033). Renginys nemokamas. Dievo Apvaizdos Bažnyčia false https://www.facebook.com/LithuanianLifeDetroit/posts/1523643347670816 DD/MM/YYYY

title

25 Feb, Sunday, 1:00 PM

title

Dievo Apvaizdos Bažnyčia, 25335 West Nine Mile Rd., Southfield, 48033, MI, USA