Loading Events

titleOR – Lietuvos Nepriklausomybės šventė

Lietuvos Nepriklausomybės Šventė

2018 m. vasario 16 d. Lietuvos valstybė minės reikšmingą ir išskirtinį Lietuvos istorijos įvykį – šimtąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines. Ši data lyg tiltas sujungia 1253 m. liepos 6 d. gimusią senąją Lietuvą ir 1990 m. kovo 11 d. atkurtą nepriklausomą Lietuvą. Be Vasario 16-osios nebūtų Kovo 11-osios ir jos sėkmės istorijos. Tad kviečiame visus kartu pažymėti šią ypatingą sukaktį!

2018 vasario 24 d. šeštadienį / Pradžia: 5 val. v.
Adresas: Latvių Namai, 5500 SW Dosch Rd., Portland, OR 97239

Šventės programoje

Sveikinimo žodį tars Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Los Andžele Darius Gaidys
Sveikinimo žodį tars Lietuvos Respublikos garbės konsulas Portlande Randy Miller
Portlando lituanistinės mokyklos „Atžalynas” auklėtinių programa

Lietuviška kapela „Biru Bar“ iš Indianapolio:
„Biru Bar“ groja jau daugiau nei 10 metų. Kapela yra daug koncertavę lietuvių bendruomenėse – Cincinatyje, Čikagoje, Grand Rapids, Detroite, Klyvlende. Kartu su kitais kolektyvais dalyvauja Lietuvių konsulato organizuojamose Lietuvių Dienų renginiuose Navy Pier Čikagoje. Grojo LF jubiliejiniame koncerte, JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos renginyje Atlantoje, Lietuvių Dienose Los Andžele.

Suneštinės vaišės

Prašome, atsineškite pagrindinį patiekalą ir desertą. Kava, arbata ir nealkoholiniai gėrimai bus pateikti. Jei pageidaujate, atsineškite savo vyną, alų.

Aukos bendruomenei

Mūsų bendruomenės gyvybingumas paremtas Jūsų aktyviu dalyvavimu bei dosniomis aukomis!

Šventės metu rinksime JAV Lietuvių bendruomenės metinį solidarumo mokestį bei aukas Portlando ir JAV bendruomenėms. Šie įnašai padeda išlaikyti Portlando apylinkės, kuri apima Oregono ir Pietvakarių Vašingtono lietuvius, veiklą ir taipogi prisideda prie JAV Lietuvių bendruomenės skatinimo. Surinktos lėšos suteikia galimybę organizuoti renginius, nuomotis patalpas bei padengti išlaidas susijusias su bendruomenės veikla. Tad esame labai dėkingi už Jūsų dosnumą!

Jei šventėje nedalyvausite, savo įnašus galite siųsti per PayPal (info@portlandlithuanians.com) arba paštu. Siunčiant paštu, prašome užpildyti formą ir išsiųsti mūsų bendruomenės iždininkui, Vilmantui Babarskui, adresu 3744 NW 19th Circle, Camas, WA 98607. Čekį išrašykite Portland LAC vardu.

Jei turite klausimų ar pasiūlymų, prašome kreipkitės info@portlandlithuanians.com arba tel: (503) 974-6407

JAV Lietuvių Bendruomenės Portlando apylinkės valdyba

Facebook Event hyperlink: https://www.facebook.com/events/1217303495038451/
Add to Calendar 24-02-2018 17:00:00 24-02-2018 17:00:00 OR – Lietuvos Nepriklausomybės šventė Lietuvos Nepriklausomybės Šventė 2018 m. vasario 16 d. Lietuvos valstybė minės reikšmingą ir išskirtinį Lietuvos istorijos įvykį – šimtąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines. Ši data lyg tiltas sujungia 1253 m. liepos 6 d. gimusią senąją Lietuvą ir 1990 m. kovo 11 d. atkurtą nepriklausomą Lietuvą. Be Vasario 16-osios nebūtų Kovo 11-osios ir jos sėkmės istorijos. Tad kviečiame visus kartu pažymėti šią ypatingą sukaktį! 2018 vasario 24 d. šeštadienį / Pradžia: 5 val. v. Adresas: Latvių Namai, 5500 SW Dosch Rd., Portland, OR 97239 Latvian Lutheran Church info@portlandlithuanians.com false https://www.facebook.com/events/1217303495038451/ DD/MM/YYYY

Contact Email: info@portlandlithuanians.com
Contact Tel: (503) 974-6407
title

24 Feb, Saturday, 5:00 PM

title

Latvian Lutheran Church, 5500 SW Dosch Rd. , Portland, 97239, OR, USA