Loading Events

titleOH – Algio Širvaičio paskaita

Sekmadienį, kovo 10 d., 1 val. p. p. Gintaro restorane (877 E 185th St, Cleveland, OH 44119). Popietės tema: „MES PRIVALOME ŽINOTI” – teisinių klausimų tema. Prelegentas – adv. Algis Širvaitis.

Add to Calendar 10-03-2019 13:00:00 10-03-2019 13:00:00 OH – Algio Širvaičio paskaita Sekmadienį, kovo 10 d., 1 val. p. p. Gintaro restorane (877 E 185th St, Cleveland, OH 44119). Popietės tema: „MES PRIVALOME ŽINOTI" – teisinių klausimų tema. Prelegentas – adv. Algis Širvaitis. Klevelando Lietuvių Namai jtotoraitis@yahoo.com false DD/MM/YYYY

Kulturinė popietė.

Contact Name: Jonas Totoraitis
Contact Email: jtotoraitis@yahoo.com
Contact Tel: 216-215-5461
Sponsor:  

Ateitinikai

title

10 Mar, Sunday, 1:00 PM

title

Klevelando Lietuvių Namai, 877 E. 185th St, Cleveland, 44119, OH, USA