Loading Events

titleIL – „Spindulio” metinis balius

„Spindulio” metinis balius „Saulės spinduliai prašvito”
Balandžio 6 d., šeštadienis, 6 val. p. p.
PLC, Banys Šeimos salė (14911 127th St., Lemont, IL 60439)

Kainos
$50* suaugusiems
$30* jaunimui (iki 25 m.)
$15* vaikams (iki 13 m.)
$10 tik programai

*Ankstyvos rezervacijos priimamos iki kovo 31d. Po kovo 31, kainos pakyla $10.

Dėl rezervacijų kreipkites į Aušra Jasaitytė-Petry telefonu (708) 699-8224 arba email balius@spindulyslemont.com.

Add to Calendar 06-04-2019 18:00:00 06-04-2019 18:00:00 IL – „Spindulio” metinis balius „Spindulio” metinis balius „Saulės spinduliai prašvito” Balandžio 6 d., šeštadienis, 6 val. p. p. PLC, Banys Šeimos salė (14911 127th St., Lemont, IL 60439) Pasaulio Lietuvių Centras balius@spindulyslemont.com false DD/MM/YYYY

Contact Name: Aušra Jasaitytė-Petry
Contact Email: balius@spindulyslemont.com
Contact Tel: (708) 699-8224
title

6 Apr, Saturday, 6:00 PM - extra

title

Pasaulio Lietuvių Centras, 14911 127th St., Lemont, 60439, IL, USA