Loading Events

titleIL – S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio 85-oji sukaktis

Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sajunga (ALIAS) kartu su JAV LB Marquette Parko apylinkės valdyba ir Lietuvos šaulių organizacija išeivijoje (LŠSI) kviečia visus
liepos 15 d., sekmadienį, 10 val. r. dalyvauti iškilmėse prie S. Dariaus ir S. Girėno paminklo (prie California Ave. ir Marquette Rd. sankryža), minint lakūnų transatlantinio skrydžio 85-ąją sukaktį. Dalyvaus LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius. 11 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje bus aukojamos iškilmingos šv. Mišios. Po jų – parapijos salėje bus minėjimas su vaidinimu apie lakūnus ir pietūs.

Organizacijos ir pavieniai asmenys, norintys prisidėti prie renginio, kviečiami skambinti tel. 773-450-4180 arba 630-401-9967. Lauksime idėjų ir pasiūlymų, kad minėjimas būtų įdomesnis ir prasmingesnis.

Organizatoriai

Add to Calendar 15-07-2018 10:00:00 15-07-2018 10:00:00 IL – S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio 85-oji sukaktis Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sajunga (ALIAS) kartu su JAV LB Marquette Parko apylinkės valdyba ir Lietuvos šaulių organizacija išeivijoje (LŠSI) kviečia visus
liepos 15 d., sekmadienį, 10 val. r. dalyvauti iškilmėse prie S. Dariaus ir S. Girėno paminklo (prie California Ave. ir Marquette Rd. sankryža), minint lakūnų transatlantinio skrydžio 85-ąją sukaktį. Dalyvaus LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius. 11 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje bus aukojamos iškilmingos šv. Mišios. Po jų – parapijos salėje bus minėjimas su vaidinimu apie lakūnus ir pietūs. Darius and Girenas Memorial false DD/MM/YYYY

Contact Tel: 773-450-4180 / 630-401-9967
title

15 Jul, Sunday, 10:00 AM

title

Darius and Girenas Memorial, 6743 S. Kedzie Ave., Chicago, 60629, IL, USA