Loading Events

titleIL – Pokylis

Šeštadienį, rugsėjo 7 d., Ateitininkų namuose, 6 val. v. vyks Ateitininkų namų 40 metų jubiliejinis pokylis.

Add to Calendar 07-09-2019 18:00:00 07-09-2019 18:00:00 IL – Pokylis Šeštadienį, rugsėjo 7 d., Ateitininkų namuose, 6 val. v. vyks Ateitininkų namų 40 metų jubiliejinis pokylis. Ateitininkų Namai dntsiliunas@aol.com false DD/MM/YYYY
Contact Name: Daina Siliunas
Contact Email: dntsiliunas@aol.com
Sponsor:  

Ateitininkų Namų Valdyba

Sponsor URL: atnamai.org
title

7 Sep, Saturday, 6:00 PM - extra

title

Ateitininkų Namai, 1380 Castlewood Drive, Lemont, 60439, IL, USA