Loading Events

titleIL – Metinė veiklos ataskaita visuomenei

Sekm., vasario 9 d. Pasaulio Lietuvių centre (Lemont, IL) bus org. “Vaiko vartai į mokslą” metinė ataskaitą visuomenei. Po kavutės, bus pateikta 2019 m. veiklos ir paramos apžvalga, pasidalinti 2020 m. projektai ir planai. Pradžia 12:30 val.p.p.

Facebook Event hyperlink: https://www.facebook.com/events/1356548254528045/
Add to Calendar 09-02-2020 12:30:00 09-02-2020 12:30:00 IL - Metinė veiklos ataskaita visuomenei Sekm., vasario 9 d. Pasaulio Lietuvių centre (Lemont, IL) bus org. "Vaiko vartai į mokslą" metinė ataskaitą visuomenei. Po kavutės, bus pateikta 2019 m. veiklos ir paramos apžvalga, pasidalinti 2020 m. projektai ir planai. Pradžia 12:30 val.p.p. Pasaulio Lietuvių Centras venclovas@comcast.net false https://www.facebook.com/events/1356548254528045/ DD/MM/YYYY
Contact Name: Rita Venclovienė
Contact Email: venclovas@comcast.net
Contact Tel: 1-630-800-6759
Sponsor:  

VVM

Sponsor URL: http://childgate.org/
title

9 Feb, Sunday, 12:30 PM

title

Pasaulio Lietuvių Centras, 14911 127th St., Lemont, 60439, IL, USA