Loading Events

titleIL – Linksmavakaris

Sausio 25 d., penktadienį po 5 val. p. p., 5:30 val. p. p. linksmavakaris Jaunimo Centro mažojoje salėje. Gros Algimantas Barniškis, veiks baras. Įėjimas – $10.

Add to Calendar 25-01-2019 17:30:00 25-01-2019 17:30:00 IL – Linksmavakaris Sausio 25 d., penktadienį po 5 val. p. p., 5:30 val. p. p. linksmavakaris Jaunimo Centro mažojoje salėje. Gros Algimantas Barniškis, veiks baras. Įėjimas – $10. Jaunimo Centras ritantanas@comcast.net false DD/MM/YYYY
Contact Name: Antanas Rasymas
Contact Email: ritantanas@comcast.net
Contact Tel: 708-369-8324
Sponsor:  

Jaunimo Centras

title

25 Jan, Friday, 5:30 PM

title

Jaunimo Centras, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, 60636, IL, USA