Loading Events

titleIL – Lietuvos nepriklausomybės 100-mečio minėjimas

Kovo 11-tosios minėjimas

Kovo 3 d., sekmadienis, 12:30 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centras, Lietuvių Fondo salė (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439)

Meninė programa ir vaišės
JAV LB Lemonto apylinkės valdyba ir Pasaulio lietuvių centras

Add to Calendar 11-03-2018 12:30:00 11-03-2018 12:30:00 IL – Lietuvos nepriklausomybės 100-mečio minėjimas Kovo 11-tosios minėjimas Kovo 3 d., sekmadienis, 12:30 val. p. p. Pasaulio lietuvių centras, Lietuvių Fondo salė (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439) Pasaulio Lietuvių Centras false DD/MM/YYYY

title

11 Mar, Sunday, 12:30 PM

title

Pasaulio Lietuvių Centras, 14911 127th St., Lemont, 60439, IL, USA