Loading Events

titleIL – Labdaringi sriubos pietūs

Sriubos pietūs

Sekmadienis, vasario 25 d., 12:30 val. p. p.
Pal. Jurgio Matulaičio misija
PLC pokylių salė (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439)

Pelnas skirtas paremti Sriubos virtuvei Lietuvoje, maitinančios vargšus, kuriems daugeliui tai vienintelis maistas dienoje.

P. J. Matulaičio misija

Add to Calendar 25-02-2018 12:30:00 25-02-2018 12:30:00 IL – Labdaringi sriubos pietūs Sriubos pietūs Sekmadienis, vasario 25 d., 12:30 val. p. p. Pal. Jurgio Matulaičio misija PLC pokylių salė (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439) Pasaulio Lietuvių Centras matulaitismission@gmail.com false DD/MM/YYYY

Contact Email: matulaitismission@gmail.com
Contact Tel: 630-257-5613, 630-888-5013
title

25 Feb, Sunday, 12:30 PM

title

Pasaulio Lietuvių Centras, 14911 127th St., Lemont, 60439, IL, USA