Loading Events

titleIL – Gedulo ir Vilties Diena

Gedulo ir Vilties dienos minėjimas
Sekmadienis, 6/16/2019
12:00 v.p.p.
PJMM bažnyčia ir PLC kiemas

Po Šv. mišių Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misijoje, bus šventinamos gėlės, kurias, giedant Misijos chorui, visi nešime padėti prie paminklo partizanams ir Sibiro tremtiniams.

Add to Calendar 16-06-2019 12:00:00 16-06-2019 12:00:00 IL - Gedulo ir Vilties Diena Gedulo ir Vilties dienos minėjimas Sekmadienis, 6/16/2019 12:00 v.p.p. PJMM bažnyčia ir PLC kiemas Po Šv. mišių Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misijoje, bus šventinamos gėlės, kurias, giedant Misijos chorui, visi nešime padėti prie paminklo partizanams ir Sibiro tremtiniams. Pasaulio Lietuvių Centras false DD/MM/YYYY
title

16 Jun, Sunday, 12:00 PM

title

Pasaulio Lietuvių Centras, 14911 127th St., Lemont, 60439, IL, USA