Loading Events

titleIL – DRAUGO 110 metų jubiliejaus banketas

Prasidės 1:00 val. p.p. Pausaulio Lietuvių Centre. Bus daugiau…

Add to Calendar 27-10-2019 13:00:00 27-10-2019 13:00:00 IL - DRAUGO 110 metų jubiliejaus banketas Prasidės 1:00 val. p.p. Pausaulio Lietuvių Centre. Bus daugiau... Pasaulio Lietuvių Centras rastine@draugas.org false DD/MM/YYYY

Draugo 110 m. Jubiliejinis Banketas

Contact Name: Rastine
Contact Email: rastine@draugas.org
Contact Tel: 773-585-9500
Sponsor:  

DRAUGAS laikraštis

Sponsor URL: http://www.draugas.org
Sponsor Facebook URL: https://www.facebook.com/draugolaikrastis
title

27 Oct, Sunday, 1:00 PM

title

Pasaulio Lietuvių Centras, 14911 127th St., Lemont, 60439, IL, USA