Loading Events

titleIL – Devintinės

Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago, IL) šį sekmadienį, birželio 23 d.,10 val. r., švęsime Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo (Devintinių) šventę. Po šv. Mišių parapijos salėje JAV LB Brighton Parko apylinkės valdyba ruošia pietus. Bus loterija, žaidimai, Algimanto Barniškio muzika ir šokiai.

Add to Calendar 23-06-2019 10:10:00 23-06-2019 10:10:00 IL - Devintinės Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė- jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago, IL) šį sekmadienį, birželio 23 d.,10 val. r., švęsime Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo (Devintinių) šventę. Po šv. Mišių parapijos salėje JAV LB Brighton Parko apylinkės valdyba ruošia pietus. Bus loterija, žaidimai, Algimanto Barniškio muzika ir šokiai. Nekalto Prasidėjimo bažnyčia false DD/MM/YYYY
title

23 Jun, Sunday, 10:10 AM

title

Nekalto Prasidėjimo bažnyčia, 2745 W. 44th St., Chicago, IL, Chicago, 60632, IL, USA