Loading Events

titleIL – Dailiojo skaitymo konkursas

Dailiojo skaitymo konkursas „Vardan tos Lietuvos”

Šeštadienis, balandžio 7 d., 2 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centras (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439)
PJ Matulaičio Misija

JAV LB Vidurio Vakarų Apygardos valdyba
Informacija tel. 630-673-3384, 773-818-3981

Add to Calendar 07-04-2018 14:00:00 07-04-2018 14:00:00 IL – Dailiojo skaitymo konkursas Dailiojo skaitymo konkursas „Vardan tos Lietuvos” Šeštadienis, balandžio 7 d., 2 val. p. p. Pasaulio lietuvių centras (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439) PJ Matulaičio Misija Pasaulio Lietuvių Centras false DD/MM/YYYY

Contact Tel: 630-673-3384, 773-818-3981
title

7 Apr, Saturday, 2:00 PM

title

Pasaulio Lietuvių Centras, 14911 127th St., Lemont, 60439, IL, USA