Loading Events

titleIL- Čikagos ateitininkų Kūčios

Tradicinės Čikagos ateitininkų rengiamos Kūčios šiemet vyks Ateitininkų namuose (Lemonte) šešt., gruodžio 22 d, 4 val. p.p.. Visi kviečiami registruotis ir dalyvauti Šv. Mišiose ir Kūčių agapėje. Registruoja dr. Ona Daugirdienė: tel. 630-325-3277 (palikite telefono num., registracija bus patvirtinama) ar e-paštu: odaugirdas@hotmail.com.

Add to Calendar 22-12-2018 16:00:00 22-12-2018 16:00:00 IL- Čikagos ateitininkų Kūčios Tradicinės Čikagos ateitininkų rengiamos Kūčios šiemet vyks Ateitininkų namuose (Lemonte) šešt., gruodžio 22 d, 4 val. p.p.. Visi kviečiami registruotis ir dalyvauti Šv. Mišiose ir Kūčių agapėje. Registruoja dr. Ona Daugirdienė: tel. 630-325-3277 (palikite telefono num., registracija bus patvirtinama) ar e-paštu: odaugirdas@hotmail.com. Ateitininkų Namai odaugirdas@hotmail.com false DD/MM/YYYY


Contact Name: dr. Ona Daugirdienė
Contact Email: odaugirdas@hotmail.com
Contact Tel: 630-325-3277
Sponsor:  

Čikagos ateitininkai

title

22 Dec, Saturday, 4:00 PM

title

Ateitininkų Namai, 1380 Castlewood Drive, Lemont, 60439, IL, USA