Loading Events

titleIL – Baltijos Kelio ir Juodojo Kaspino dienos ininėjimas

Rugpjūčio 23 d 11:00, sekmadienį, po šv.mišių Baltijos Kelio ir Juodojo Kaspino Dienos minėjimas vyks Lemonte paminklų sodelyje.
Renginį ruošia Baltic Way Inc. Komitetas kartu su Lemonto Bendruomene.

Add to Calendar 23-08-2020 11:00:00 23-08-2020 11:00:00 IL - Baltijos Kelio ir Juodojo Kaspino dienos ininėjimas Rugpjūčio 23 d 11:00, sekmadienį, po šv.mišių Baltijos Kelio ir Juodojo Kaspino Dienos minėjimas vyks Lemonte paminklų sodelyje. Renginį ruošia Baltic Way Inc. Komitetas kartu su Lemonto Bendruomene. . Pasaulio Lietuvių Centras butkusregina10@gmail.com false DD/MM/YYYY
Contact Name: Regina Butkus
Contact Email: butkusregina10@gmail.com
title

23 Aug, Sunday, 11:00 AM

title

Pasaulio Lietuvių Centras, 14911 127th St., Lemont, 60439, IL, USA