Loading Events

titleIL – Ateitininkų namų gegužinė

Sekmadienį, birželio 2, 2019 12:00
Ateitininku Namai
Skanūs pietūs, loterija, pabendravimas gražiam namų kieme. Pelnas skiriamas remti Ateitininkų namus. Visi kviečiami!

Facebook Event hyperlink: https://www.facebook.com/events/644860842618745/
Add to Calendar 02-06-2019 12:00:00 02-06-2019 12:00:00 IL - Ateitininkų namų gegužinė Sekmadienį, birželio 2, 2019 12:00 Ateitininku Namai Skanūs pietūs, loterija, pabendravimas gražiam namų kieme. Pelnas skiriamas remti Ateitininkų namus. Visi kviečiami! Ateitininkų Namai dainequinn@gmail.com false https://www.facebook.com/events/644860842618745/ DD/MM/YYYY
Contact Email: dainequinn@gmail.com
Sponsor:  

Š. Am. Ateitininkai

Sponsor URL: http://ateitis.org/
Sponsor Facebook URL: https://www.facebook.com/SAateitininkai
title

2 Jun, Sunday, 12:00 PM

title

Ateitininkų Namai, 1380 Castlewood Drive, Lemont, 60439, IL, USA