Loading Events

titleIL – Advento rekolekcijos

Advento rekolekcijos
Gruodžio 8 d., šeštadienis, 9 val. r.
Ateitininkų namai, 1380 Castlewood Dr., Lemont, IL 60439
Rekolekcijos visiems: vyrams ir moterims. Veda Šv. Jono vienuolijos brolis Kūdikio Jėzaus Pranciškus Nekrošius CSJ.

Registruotis telefonu (630) 257-8087, (630) 888-5013 arba elektroniniu paštu: ritakm2@hotmail.com
Auka $20

Add to Calendar 08-12-2018 09:00:00 08-12-2018 09:00:00 IL – Advento rekolekcijos Advento rekolekcijos Gruodžio 8 d., šeštadienis, 9 val. r. Ateitininkų namai, 1380 Castlewood Dr., Lemont, IL 60439 Rekolekcijos visiems: vyrams ir moterims. Veda Šv. Jono vienuolijos brolis Kūdikio Jėzaus Pranciškus Nekrošius CSJ. Ateitininkų Namai ritakm2@hotmail.com false DD/MM/YYYY

Contact Email: ritakm2@hotmail.com
Contact Tel: (630) 257-8087, (630) 888-5013
title

8 Dec, Saturday, 9:00 AM

title

Ateitininkų Namai, 1380 Castlewood Drive, Lemont, 60439, IL, USA