Loading Events

titleOR – Gedulo ir vilties diena

Birželio 14 d., ketvirtadienį, 4 val. p. p. kviečiame rinktis prie lietuviško koplytstulpio Grotto parke (8840 NE Skidmore (NE 85th and Sandy Blvd), Portland, OR 97220) sugiedoti Lietuvišką giesmę, paminint Gedulo ir Vilties dieną.

Birželio 14 d. yra paskelbta Lietuvos Gedulo ir vilties diena, skirta tremtyje žuvusiems lietuviams ̨̨atminti.

1941 m. birželio 14 d. 3 val. nakties enkavedistai pradėjo masinius lietuvių areštus. Lietuviai ištisomis šeimomis buvo tremiami į Sovietų Sąjungos gilumą, Sibirą. Per savaitę iš Lietuvos išvežta 30 tūkst. Lietuvos piliečių. Iki šiol tiksliai nenustatyta tikslaus ištremtųjų ir žuvusiųjų pakeliui į tremtį skaičiaus. Žmonės buvo tremiami krovininių traukinių vagonuose. Iš viso 1941–1952 m. iš Lietuvos buvo ištremta apie 132 000 žmonių, apie 28 000 iš jų žuvo.

Facebook Event hyperlink: https://www.facebook.com/events/383462108834317/
Add to Calendar 14-06-2018 16:00:00 14-06-2018 16:00:00 OR – Gedulo ir vilties diena Birželio 14 d., ketvirtadienį, 4 val. p. p. kviečiame rinktis prie lietuviško koplytstulpio Grotto parke (8840 NE Skidmore (NE 85th and Sandy Blvd), Portland, OR 97220) sugiedoti Lietuvišką giesmę, paminint Gedulo ir Vilties dieną. The Grotto Portland false https://www.facebook.com/events/383462108834317/ DD/MM/YYYY

title

14 Jun, Thursday, 4:00 PM

title

The Grotto Portland, 8840 NE Skidmore , Portland, 97220, OR, USA