Loading Events

titleCT – Paskutinysis Putnamo piknikas

Šimtą metų Lietuvos nepriklausomybei ir nuo Seselių vienuolijos įkūrimo – švęskim jubiliejų šiuo paskutiniuoju pikniku 2018 m. liepos 22 d., sekamdienį Marijos Nekaltojo Prasidėjimo seselių sodyboje Putname.

Dienos programa
11:00 val. r. Šv. Mišios – celebrantas: Telšių vyskupijos Vyskupas Kęstutis Kėvalas
12:00 val. p. p. Pietūs – įvairi lietuviška virtuvę didžiojoje salėje, kioskuose prie garažų
13:00 val. p. p . Užsiėmimai ir pramogos
Lietuviška mugė rožių sodelyje
ALKOS lankymas
Lituanistinių mokyklų vedėjų mokytojų posėdis konferencijų kambaryje
Pasisvečiavimas
Loterija
Tinklinio ir frisbee žaidimai lauke
15:15 val. p. p . „Neringos” stovyklautojų programa
16:15 val. p. p. Didžiųjų dovanų traukimas
Kelionė į Lietuvą (rėmėjų Shimkų draudimo bendrovės auka)
$500 – „Taupos” Bostono Kredito Unijos auka
Raguolis – a. a. Juozo Liudžio atminimui auka
$100 – Pikniko ruošos komiteto auka
Pasisvečiavimas, kavutė ir kelionė namo! Iki pasimatymo…

Priedai:

Programa lietuvių kalba
Program in English

Adresas: Sisters of the Immaculate Conception, 600 Liberty Highway, Putnam, CT 06260
Organizatorius: Marijos Nekaltojo Prasidėjimo seserys

Add to Calendar 22-07-2018 11:00:00 22-07-2018 11:00:00 CT – Paskutinysis Putnamo piknikas Šimtą metų Lietuvos nepriklausomybei ir nuo Seselių vienuolijos įkūrimo – švęskim jubiliejų šiuo paskutiniuoju pikniku 2018 m. liepos 22 d., sekamdienį Marijos Nekaltojo Prasidėjimo seselių sodyboje Putname. Putnamo Seselių Sodyba false DD/MM/YYYY

title

22 Jul, Sunday, 11:00 AM

title

Putnamo Seselių Sodyba, 500 Liberty Highway, Putnam, 06260, CT, USA