Loading Events

titleCA – Signataro Mykolo Biržiškos mišios ir minėjimas

Lietuvos Nepriklausomybės 100 Metų ženkle, Vilniuje po Dainų Šventės, po to Lietuvos Respublika iškilmingai perlaidos mūsų Los Angeles vietinį palaidotą Nepriklausomybės Akto Signatarą prof. Mykolą Biržišką ir jo žmona Bronislavą Biržiškienę, iš Čikagos brolius prof. Vaclovą ir Viktorą Biržiškus perlaidos Rasų Kapinėse šalia Signataro Jono Basanavičio liepos 9-10-11.

Los Angeles Atsisveikinimo Mišios ir Minėjimas bus sekmadienį birželio 10 dieną:

11 valandą ryto Šv. Kazimiero Bažnyčioje koncelebruos Msgr. E. Putrimas ir Klebonas Tomas Karanauskas.

12 valandą ryto Laisvi kugelio pietūs apatinėje salėje po mišių

1 valandą po pietų bus Iškilmingas Minejimas apibūdinti Biržiškų gyvenimus nuo Viekšnių, Vilniaus, Pinnebergo Baltų Universiteto iki Los Angeles 11 metų gyvavimą tarpe mūsų.

Dalyvaus Tolimi Aidai, Spindulys, ir pamatysite niekada nematytą atnaujintą Juozo Pažėros spalvotą trumpą filmą iš 1962 metų Biržiškos Laidotuvių Los Angeles. Pamatysite vaizdus iš jų gyvenimo. Vaišės po visko.

Jei kas turite nuotraukų su jais, anekdotų, prisiminimų, kviečiu susisiekti kad galėtumėm įtalpinti įnašus.

Kviečiame visus gausiai dalyvauti, tautiniais drabužiais, organizacijų uniformomis pasipuošti, kad Lietuva matytų, kad ir mes juos įvertiname ir išleidžiame iš Los Angeles garbingai ir su didele meile. Organizuoja Vietinės Los Angeles Organizacijos, Šv. Kazimiero Parapija, ir Biržiškų Šeima.

Su pagarba,
Danutė Mažeikienė, Mykolo ir Bronislavos Biržiškų Anūkė
St Casimir Lithuanian Catholic Church (2718 St George St, Los Angeles, CA 90027)

Add to Calendar 10-06-2018 11:00:00 10-06-2018 11:00:00 CA – Signataro Mykolo Biržiškos mišios ir minėjimas Lietuvos Nepriklausomybės 100 Metų ženkle, Vilniuje po Dainų Šventės, po to Lietuvos Respublika iškilmingai perlaidos mūsų Los Angeles vietinį palaidotą Nepriklausomybės Akto Signatarą prof. Mykolą Biržišką ir jo žmona Bronislavą Biržiškienę, iš Čikagos brolius prof. Vaclovą ir Viktorą Biržiškus perlaidos Rasų Kapinėse šalia Signataro Jono Basanavičio liepos 9-10-11. St. Casimir Lithuanian Catholic Church false DD/MM/YYYY

title

10 Jun, Sunday, 11:00 AM

title

St. Casimir Lithuanian Catholic Church, 855 Evans st. W., Los Angeles, 90027, CA, USA