Loading Events

titleOH – Pramoginių šokių naktis

Birželio 25 d., sekmadienį, 6-8:30 val. v. Lietuvių klube, gintaro kambaryje (877 E. 185 St., Cleveland, OH 44119) vyks pramoginių šokių naktis. 6-6:30 val. v. grupinės pamokos su mokytojais Debbie ir Jerry. Įėjimas $10. Gros DJ Augis. Veiks baras. Visi laukiami!

Add to Calendar 25-06-2017 18:00:00 25-06-2017 18:00:00 OH – Pramoginių šokių naktis Birželio 25 d., sekmadienį, 6-8:30 val. v. Lietuvių klube, gintaro kambaryje (877 E. 185 St., Cleveland, OH 44119) vyks pramoginių šokių naktis. 6-6:30 val. v. grupinės pamokos su mokytojais Debbie ir Jerry. Įėjimas $10. Gros DJ Augis. Veiks baras. Visi laukiami! Cleveland Lithuanian Citizens' Club false DD/MM/YYYY

Contact Tel: (216) 531-8318
title

25 Jun, Sunday, 6:00 PM

title

Cleveland Lithuanian Citizens' Club, 877 E. 185th St, Cleveland, 44119, OH, USA